Verheul

Verheul neurosenzorické centrum Ostrava se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je Snoezelen koncept.

36 Vytvořených sbírek
2 302 522 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

 

Aktuality

Více o organizaci

Nestátní nezisková organizace ISNA-MSE® z.s. provozuje Verheul neurosenzorické centrum Ostrava, které  se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je Snoezelen koncept, kde se klade důraz na „nevýkonovost“, práci se smysly a vnímáním člověka. Rehabilitace u nás je hrou pro lidi s různým stupněm potřeby podpory v kompletním věkovém spektru (od prenatálního období až po odcházení).

Verheul centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením. Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení, seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.

Naším cílem je jednak učinit své klienty šťastné, na základě absolutního uvolnění, a zároveň tak pomoci dosáhnout rozvoje potenciálu v podobě, která byla v jiných podmínkách nereálná. U nás se zázraky dějí.

Rychlé kontakty

Web: https://verheul-centre.com/
E-mail: asociace@isna-mse.cz
Telefon: +420 605 426 240

Sociální sítě