Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem opuštěným a týraným a také dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

39 Vytvořených sbírek
5 982 233 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

 

Aktuality

 

Více o organizaci

Nadace Naše dítě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem opuštěným a týraným a také dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Vždy bez jakéhokoliv státního příspěvku a vždy s kladným auditorským výrokem firmy Ernst & Young Audit, s.r.o.

Nadace se zaměřuje na tyto druhy pomoci: nákup kompenzačních pomůcek, jako jsou mechanické vozíčky, speciální kočárky, židličky, brýle nebo naslouchadla, dále hradí například neurorehabilitační pobyty či výcviky asistenčních pejsků pro děti s různým typem handicapu. Nadace pomáhá také dětem ohroženým chudobou, především ze sociálně vyloučených oblastí, například úhradou vzdělávacích kroužků, doučování, škol v přírodě a dalších mimoškolních aktivit. V roce 2020 poskytla také finanční podporu rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v nouzi v důsledku korona-krize. V roce 2021 díky svým podporovatelům poskytuje technické vybavení pro distanční výuku do dětských domovů či pěstounských rodin.

Letos slavíme 28. výročí a díky podpoře jednotlivých dárců a mecenášů mohla naše Nadace transparentně přerozdělit téměř 300 milionů ve prospěch ohrožených a handicapovaných dětí. Pomáháme především fyzicky a mentálně handicapovaným dětem, ale také dětem sociálně znevýhodněným a dětem ohroženým chudobou. 

Rychlé kontakty

Web: https://www.nasedite.cz/
E-mail: z.safarova@nasedite.cz
Telefon: 774 600 253

Sociální sítě