Úspěšně vybráno:

Složili jste se na trauma kity pro ukrajinské vojáky

Milník 1/2

500 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 1 218 600 Kč
592 900 Kč

Milník 2/2

1000 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 1 218 600 Kč
1 185 796 Kč
 -
632 dárců
Celkem se zapojilo
1 928 Kč
Průměrná výše daru
200 000 Kč
Nejvyšší dar
224 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Složili jste se na trauma kity pro ukrajinské vojáky

Milník 1/2

500 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 1 218 600 Kč
592 900 Kč

Milník 2/2

1000 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 1 218 600 Kč
1 185 796 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
31. 5. 2023
Poslední aktualita

1. 5. 2024 12:40

Trauma kity jsou připravené k převozu!

Vážení podporovatelé,

Děkujeme za Vaše štědré příspěvky. Díky nim jsme již pořídili další dodávku trauma kitů, které budou zachraňovat životy na frontě. Pracujeme na zajištění převozu. Během následujících týdnů budou kity dodány ukrajinským obráncům, o čemž Vás budeme dále informovat. Stay tuned! 💪

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

CZ (other languages follow – ENG, PL, UA)

Vážení dárci,

rádi bychom vás pozvali k účasti na naší dobročinné sbírce, jejímž cílem je pomoci ukrajinským vojákům v boji proti ruské agresi. Každý den přibývají ranění a zdravotnický materiál je stále nedostatečný. My věříme, že společně můžeme změnit situaci a přinést potřebnou pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Naše sbírka je zaměřena na pořízení zdravotnického materiálu pro ukrajinské vojáky. Konkrétně se jedná o nákup TRAUMA KITŮ, které jsou pro ně v boji o život velmi důležité. Každý kit obsahuje škrtidlo, dvě hrudní chlopně, kompresní gázu, izraelskou bandáž, průchod nosních dýchacích cest, šátek, oční krytí, nouzovou přikrývku, lékařské nůžky a sterilní rukavice.

Válka je neustálým zdrojem utrpení a strádání, a proto věříme, že každý z nás může pomoci zachránit životy a zmírnit utrpení těch, kteří jsou v boji na první linii. Každá částka, kterou nám poskytnete, bude využita na nákup TRAUMA KITŮ a jejich dodání na Ukrajinu.

Děkujeme vám za vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří pomoci ukrajinským vojákům v jejich boji proti ruské agresi. Čím více se vybere, tím více se toho nakoupí a dodá na Ukrajinu. Každá částka se počítá!

ENG

Dear donors,

We would like to invite you to participate in our charitable fundraiser aimed at helping Ukrainian soldiers in their fight against Russian aggression. Every day, the number of wounded increases, and the medical supplies remain insufficient. We believe that together, we can change the situation and provide much-needed assistance to those who need it the most.

Our fundraiser focuses on acquiring medical supplies for Ukrainian soldiers, specifically the purchase of TRAUMA KITS, which are crucial for their life-saving efforts. Each kit contains a tourniquet, two chest seals, compression gauze, an Israeli bandage, nasopharyngeal airway, shawl, eye protection, emergency blanket, medical scissors, and sterile gloves.

War is an ongoing source of suffering and hardship, and therefore, we believe that each of us can help save lives and alleviate the suffering of those on the frontlines. Every amount you donate will be used to purchase TRAUMA KITS and deliver them to Ukraine.

We thank you for your support and believe that together, we can aid Ukrainian soldiers in their fight against Russian aggression. The more funds we raise, the more supplies can be purchased and delivered to Ukraine. Every contribution counts!

PL

Szanowni darczyńcy,

Chcielibyśmy was zaprosić do udziału w naszej charytatywnej zbiórce, której celem jest pomoc ukraińskim żołnierzom w walce przeciwko rosyjskiej agresji. Każdego dnia przybywa rannych, a zapasy medyczne są nadal niewystarczające. Wierzymy, że razem możemy zmienić sytuację i dostarczyć niezbędną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Nasza zbiórka skupia się na pozyskaniu materiałów medycznych dla ukraińskich żołnierzy, a konkretnie na zakupie KITÓW TRAUMATYCZNYCH, które są kluczowe dla ratowania życia. Każdy zestaw zawiera opaskę uciskową, dwie plomby klatki piersiowej, gazę uciskową, bandaż izraelski, drożność nosowo-gardłową, chustę, ochronę oczu, koc ratunkowy, nożyczki medyczne i sterylną rękawicę.

Wojna jest ciągłym źródłem cierpienia i trudności, dlatego wierzymy, że każdy z nas może pomóc w ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia tych na pierwszej linii frontu. Każda wpłata, którą nam przekażecie, zostanie wykorzystana na zakup KITÓW TRAUMATYCZNYCH i ich dostarczenie na Ukrainę.

Dziękujemy za wsparcie i wierzymy, że razem będziemy w stanie pomóc ukraińskim żołnierzom w walce z rosyjską agresją. Im więcej środków zostanie zebranych, tym więcej będziemy mogli zakupić zestawów TRAUMA KIT i wysłać je do Ukrainy. Każda suma ma znaczenie!

UA

Дорогий народе!

запрошуємо Вас взяти участь у нашому благодійному зборі, метою якого є допомога українським воїнам у боротьбі з російською агресією. Кількість поранень зростає з кожним днем, а медичних засобів все ще недостатньо. Ми віримо, що разом ми зможемо змінити ситуацію та надати необхідну допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Наша благодійна організація орієнтована на надання медичного обладнання для українських воїнів. Зокрема, це придбання TRAUMA KIT, які дуже важливі для них у боротьбі за життя. Кожен набір включає джгут, два нагрудні клапті, компресійну марлю, ізраїльський бинт, назальний хід, шарф, маску для очей, хірургічну ковдру, медичні ножиці та стерильні рукавички.

Війна – це постійне джерело страждань і болю, тому ми віримо, що кожен із нас може допомогти врятувати життя та полегшити страждання тих, хто воює на передовій. Кожна сума, яку ви надасте нам, буде використана для покупки TRAUMA KIT і додавання їх в Україну.

Дякуємо за підтримку і віримо, що разом ми зможемо допомогти українським воїнам у боротьбі з російською агресією. Чим більше буде зібрано коштів, тим більше ми зможемо купити TRAUMA KIT і відправити їх в Україну. Кожна сума має значення!

Komu pomůžeme? Who will we help? Komu pomożemy? Кому ми допомагаємо?

CZ

Na požadavek mediků z ukrajinské armády zajistíme konkrétní materiál, který je aktuálně potřeba na frontě. Tyto zdravotnické prostředky budou zachraňovat životy na frontě během ukrajinské protiofenzívy.

ENG

Based on the request of medics from the Ukrainian army, we will provide specific materials that are currently needed on the front lines. These medical supplies will save lives during the Ukrainian counteroffensive.

PL

Na prośbę ukraińskich lekarzy wojskowych dostarczamy konkretne materiały, które są teraz potrzebne na froncie. Te przyrządy medyczne będą ratować życie na linii frontu podczas ukraińskiej kontrofensywy.

UA

На прохання медиків української армії ми надамо конкретний матеріал, який зараз потрібен на фронті. Ці медичні прилади рятуватимуть життя на передовій під час українського контрнаступу.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Výtěžek sbírky bude použit na nákup trauma kitů, z nichž každý obsahuje 11 zdravotnických prostředků:
– 1 x škrtidlo
– 1 x hrudní chlopeň s ventilem
– 1 x hrudní chlopeň bez ventilu
– 1 x kompresní gáza
– 1 x izraelská bandáž
– 1 x průchod nosních dutin
– 1 x šátek
– 1 x oční krytí
– 1 x nouzová přikrývka
– 1 x lékařské nůžky
– 1 x sterilní rukavice

Cena 1 kitu je 980 Kč + DPH.

ENG

The proceeds from the fundraising will be used to purchase trauma kits, each of which contains 11 medical supplies:
1 x tourniquet
1 x chest seal with valve
1 x chest seal without valve
1 x compression gauze
1 x Israeli bandage
1 x nasal airway
1 x scarf
1 x eye shield
1 x emergency blanket
1 x medical scissors
1 x sterile gloves

The price of 1 kit is 980 CZK + VAT.


PL

Środki z zbiórki zostaną przeznaczone na zakup zestawów traumatycznych, z których każdy zawiera 11 elementów medycznych:
– 1 x opaska uciskowa
– 1 x opatrunek piersiowy z zaworem
– 1 x opatrunek piersiowy bez zaworu
– 1 x bandaż kompresyjny
– 1 x izraelski bandaż
– 1 x rurka nosowa
– 1 x chusteczka
– 1 x plaster ochronny na oczy
– 1 x koc ratunkowy
– 1 x nożyczki medyczne
– 1 x sterylne rękawiczki

Cena jednego zestawu to 980 koron + VAT.


UA

Кошти від збору будуть спрямовані на придбання травматичних наборів, кожен з яких містить 11 предметів медичного призначення:
– 1 х джгут
– 1 х нагрудний клапан з клапаном
– 1 х грудний клапан без клапана
– 1 х компресійна марля
– 1 х ізраїльський бинт
– 1 х проходження носових порожнин
– 1 х шарф
– 1 х очний пластир
– 1 х екстрена ковдра
– 1 х медичні ножиці
– 1 х стерильні рукавички

Ціна 1 комплекту 980 крон + ПДВ. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

1. 5. 2024 12:40

Trauma kity jsou připravené k převozu!

Vážení podporovatelé,

Děkujeme za Vaše štědré příspěvky. Díky nim jsme již pořídili další dodávku trauma kitů, které budou zachraňovat životy na frontě. Pracujeme na zajištění převozu. Během následujících týdnů budou kity dodány ukrajinským obráncům, o čemž Vás budeme dále informovat. Stay tuned! 💪

16. 1. 2024 12:17

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Drazí přátelé,

s velkou radostí a vděčností chceme oznámit, že jsme opět dokázali složit hlavy a vybrali další prostředky na trauma kity pro naše statečné bojovníky na Ukrajině. 🤝💙

Momentálně se již chystá výroba a my vás budeme brzy informovat o podrobnostech doručení přímo na Ukrajinu. Vaše laskavost a podpora nám umožňují pokračovat v této životně důležité misi poskytování zdravotnické pomoci těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Nemůžeme dostatečně vyjádřit, jak jsme vděční za vaši neochvějnou podporu. Společně děláme rozdíl a posíláme lásku a naději do srdcí těch, kteří čelí obtížím. 💖

Děkujeme, že jste s námi na této neuvěřitelné cestě solidarity. 🙏💚

#SpolečněJsmeSilnější #PodporaProUkrajinu #TraumaKity #Děkujeme

22. 10. 2023 13:47

Pomoc pro Nemocnici v Dnipru: Vaše Podpora je klíčová!

Milí dárci,

Doufáme, že Vás a Vaše blízké zastihne tato zprávav dobrém zdraví a v bezpečí.

Jsme Vám nesmírně vděční za Vaši vstřícnost a podporu, kterou jste nám prokázali v rámci naší nedávné sbírky na trauma kity. Díky Vaší obětavosti jsme mohli dodat životně důležité zdravotnické prostředky bojovníkům, kteří se nacházejí přímo na frontové linii, a tím pomoci zachránit mnoho životů.

Jsme velmi potěšeni, že náš úspěch nezůstal nepovšimnut a naše snahy byly představeny v televizním zpravodajství. Pokud byste chtěli shlédnout reportáž, můžete tak učinit na následujícím odkazu: https://radabershad.gov.ua/news/community/5264-vazhlyva-dopomoga-zsu-vid-druziv-iz-chehij.html

Chtěli bychom s Vámi sdílet další vývoj. Nemocnice v Dnipru se na nás po shlédnutí reportáže obrátila s naléhavou žádostí o pomoc. Jejich zařízení bylo po ruském útoku zničeno a jsou ve vážné nouzi.

Náš tým nyní shromažďuje finanční prostředky, které budeme moci využít k nákupu a dodání zásob, které Městská nemocnice v Dnipru tak naléhavě potřebuje. S Vaší pomocí jsme schopni udělat velký rozdíl v životech těch, kteří se nacházejí v této těžké situaci.

Pokud máte chuť a možnost přispět k této sbírce, budeme nesmírně vděční. Každý příspěvek, ať už je jakkoliv malý, má obrovský význam. Vaše podpora je klíčová.

K financování materiálu pro obnovení provozu nemocnice jsme spustili novou sbírku:

https://www.donio.cz/obnova-znicenych-nemocnic

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši obrovskou laskavost a podporu. S Vaší pomocí můžeme udělat mnoho dobrého pro ty, kteří nyní tolik potřebují naši pomoc.

Ukrajina bez bolesti, z.s.

12. 10. 2023 9:02

💙💛 První trauma kity jsou již na nulté linii. DĚKUJEME! / The first kits are delivered to the front line. THANK YOU!

Boje v Chersonu zuří a situace je nesmírně náročná. Denně přibývají ranění a osvobozená území jsou stále pod palbou raket. Přesto se nám podařilo doručit trauma kity do Chersonu, přímo na frontu. Díky všem, kdo podpořili ukrajinské vojáky v boji proti ruské agresi. Vaše solidarita znamená mnohem víc, než si dovedete představit. 🙏 

Reportáž z předání – před cestou na frontu

The battles in Kherson are fierce, and the situation is extremely challenging. Wounded soldiers increase daily, and liberated areas are still under constant rocket attacks. However, we managed to deliver trauma kits directly to the scene. Thanks to all who decided to support Ukrainian soldiers in the fight against Russian aggression. Your solidarity means much more than you can imagine. 🙏 

Report from the handover – before heading to the front line

16. 8. 2023 15:55

🎉 ÚSPĚŠNĚ VYBRÁNO NA 500 KITŮ! 🎉

S plným srdcem a vděkem oznamujeme, že jsme společně dosáhli úžasného úspěchu! Díky vaší obrovské podpoře jsme dokázali vybrat skvělých 592.900 Kč, které budou plně využity na nákup 500 ks Trauma kitů. Je to důkaz vaší neuvěřitelné štědrosti a solidarity, za což vám z celého srdce děkujeme! 🙏❤️

V příštím týdnu bude zahájena výroba těchto životně důležitých sad, které během 3–4 týdnů dodáme na Ukrajinu. Vaše příspěvky se stanou nepostradatelnou zdravotní podporou pro ty, kdo to nejvíce potřebují – statečné vojáky, kteří čelí nesmírným výzvám.

A protože náš závazek nekončí, rozhodli jsme se zvýšit cílovou částku sbírky a pokusit se dodat dalších 500 kitů. Každý příspěvek bude mít zásadní význam a přispěje k další záchraně životů.

Nemůžeme dostatečně poděkovat každému z vás za to, že jste se stali součástí této úžasné výzvy. Společně jsme dokázali udělat něco významného a pozitivního. Díky vám se mění osudy lidí, díky vám můžeme ukázat, že solidarita a láska jsou silnější než jakákoli nepřátelství.

Znovu vám děkujeme za vaši štědrost, podporu a víru v lepší zítřky. Vaše dobrá skutková slova nám dodávají sílu a naději. Společně jsme dosáhli něčeho velkého. 🌟💪

#Sbírka #Díky #Solidarita #Změna #SpoluJsmeSilnější

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 1. 2024 19:03
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  9. 1. 2024 16:37
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 1. 2024 22:59
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2024 21:34
DobroDárce
600 Kč  •  7. 1. 2024 16:52
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2024 6:43
Milý dárce
600 Kč  •  6. 1. 2024 22:40
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 1. 2024 10:33
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  5. 1. 2024 18:19
Viktorie M.
2 000 Kč  •  3. 1. 2024 19:59
Sláva hrdinům!
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  3. 1. 2024 11:53
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  2. 1. 2024 23:12
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  1. 1. 2024 16:53
Laskavý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2024 9:55
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  31. 12. 2023 23:47
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 19:36
Velkorysý dárce
230 Kč  •  30. 12. 2023 18:46
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2023 11:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 14:58
Lukáš Z.
8 000 Kč  •  29. 12. 2023 10:41
Kéž by se přidalo více lidí!
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  28. 12. 2023 18:56
Ivana
2 000 Kč  •  28. 12. 2023 17:20
moc moc přeji skončení této hrůzy války
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 12. 2023 15:01
Velkorysý dárce
670 Kč  •  28. 12. 2023 14:03

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat