Sbírka ukončena:

Daruji Tábor! pro RC Radost a PorCeTu – zaměřeno na rodiny

Vybráno 0 Kč 8 200 Kč
60 000 Kč
 -
16 dárců
Celkem se zapojilo
513 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
212 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Daruji Tábor! pro RC Radost a PorCeTu – zaměřeno na rodiny

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Vítězslav Dohnal
Datum přidání
6. 4. 2021

Dlouhodobá pandemická krize vytváří mimořádný tlak na vztahy mezi lidmi a na fungování rodin. Sbírka podpoří aktivity dvou táborských neziskových organizací, které se zaměřují na podporu rodin s dětmi, konkrétně činnost obecně prospěšných společností Rodinné centrum Radost a PorCeTa.

Svým příspěvkem podpoříte poskytování rodinných, párových či individuálních terapií.

Kdo sbírku organizuje? 

Sbírku organizuje Vítězslav Dohnal v rámci činnosti facebookové skupiny „Daruji Tábor!“. Ta se snaží podpořit táborské obchodníky, podnikatele, řemeslníky, umělce a neziskové organizace tím, že propaguje jejich výrobky, služby a projekty. 

Proč ji organizuje?

Pandemie nemoci Covid 19 zasáhla mimořádně silně celou společnost. Tato sbírka je snahou alespoň trochu přispět k tomu, aby v těžké době existovaly služby pro ty, kdo je potřebují

V současné dlouhodobě nestandardní situaci se i doposud funkční rodiny často neumí vyrovnávat s nejistotou, strachem nebo bezradností a dochází u nich k vážnému narušení vztahů uvnitř rodiny. Neřešení tohoto stavu vede k častým hádkám, zanedbávání dětí, zneužívání návykových látek, k psychickým obtížím či domácímu násilí. Krize v rodině má nejhorší dopad především na děti, které pak často unikají do virtuálního světa, zanedbávají školní povinnosti nebo jsou ohroženy rizikovým chováním. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Výtěžek sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi obecně prospěšné společnosti Rodinné centrum Radost a PorCeTa, které pomáhají rodinám rodinám z Tábora i širokého okolí zvládat složité či přímo krizové situace.

Na co přesně organizace vybrané finance použijí najdete v textu níže.

Rodinné centrum Radost, o. p. s.

RC Radost poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Nabízí psychologické poradenství, krizovou intervenci a psychoterapii pro jedince, páry i celou rodinu, a pak také službu péče o dítě v dětské skupině, vše v duchu motta „Spokojené rodičovství – RADOSTné dětství“. RC Radost pomáhá ohroženým rodinám, které mají dlouhodobé problémy či se ocitnou v akutní krizi, s podporou psychologů a terapeutů nacházet cestu zpět ke spokojenému životu.

Peníze ze sbírky budou použity na supervize a odborná školení psychologů a terapeutů, dovybavení poraden a čekárny pro rodiny, dále na pomůcky pro terapie.

Samoživitelé a ti, kteří pečují o závislou osobu, mají po dobu současné pandemie speciálně zvýhodněnou sazbu. Rodiny, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí, je využívají zdarma. Dotace z MPSV, kraje a obcí financují velkou část celkových nákladů. Aby mohlo RC Radost podpořit všechny rodiny, které našly odvahu své problémy řešit, hledá stále další zdroje financování. 

PorCeTa, o.p.s.

PorCeTa poskytuje odborné poradenství pro dospělé i děti a podporu pro rodiny, včetně těch náhradních. Do okruhu jejích aktivit patří zejména činnost Manželské a rodinné poradny a doprovázení náhradních rodin, ale také realizace asistovaných kontaktů rodičů a dětí, programů primární prevence pro třídní kolektivy, individuální preventivní programy pro mladistvé ohrožené rizikovým chováním, resocializační programy či adiktologická poradna. Tyto služby zajišťuje stabilní kvalifikovaný tým složený z psychologů, speciálních pedagogů – etopedů, manželského a rodinného poradce, adiktologa, sociálního pracovníka a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

PorCeTa použije finance na supervize a odborná školení psychologů a terapeutů, dovybavení poraden a čekárny pro rodiny, dále na pomůcky pro terapie.

PorCeTa poskytuje služby manželského a rodinného poradce a psychologa pro rodiny s dětmi i bez dětí, partnerské páry i jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé životní situaci či vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. Služba je poskytována pro všechny klienty bezplatně a není k ní potřeba žádné doporučení. Klienti mohou službu využít i anonymně. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
750 Kč  •  24. 6. 2021 7:18
Štědrý dárce
250 Kč  •  22. 5. 2021 13:48
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  26. 4. 2021 10:05
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  22. 4. 2021 19:05
Lenka Bednářová
200 Kč  •  22. 4. 2021 18:13
Děkuji panu Hrstkovi a Dohnalovi za zajímavá školení v online prostoru.
Laskavý dárce
100 Kč  •  22. 4. 2021 16:49
Milý dárce
2 000 Kč  •  22. 4. 2021 10:29
Velkorysý dárce
300 Kč  •  22. 4. 2021 7:14
Milý dárce
500 Kč  •  19. 4. 2021 13:49
Iveta
500 Kč  •  13. 4. 2021 21:04
Už několikrát jste nám pomohli! Děkujeme! Teď pomůžeme my Vám 😉
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  12. 4. 2021 15:12
Velkorysý dárce
200 Kč  •  8. 4. 2021 15:52
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  8. 4. 2021 8:39
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 4. 2021 14:00
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  6. 4. 2021 13:24
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 4. 2021 12:47

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat