Úspěšně vybráno:

Podpořili jste základní školu, která se stává součástí změny vzdělávacího systému

Vybráno 0 Kč 402 272 Kč
400 000 Kč
 -
104 dárců
Celkem se zapojilo
3 868 Kč
Průměrná výše daru
160 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořili jste základní školu, která se stává součástí změny vzdělávacího systému

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Základní škola Spirála
Datum přidání
19. 4. 2023
Poslední aktualita

18. 6. 2023 16:26

❤️Poděkování k ukončení sbírky na Donio

Milí dárci,

k dnešnímu dni byla ukončena sbírka pro naši školu. Je to pro nás velký úspěch, protože se díky vám podařilo vybrat cílovou částku a to dokonce i o fous více. 😉

Naši sbírku podpořilo během 60 dnů 104 dárců a celková částka činí 402 272 Kč! 🙏🥳

Z tohoto výsledku máme všichni ve Spirále obrovskou radost a zároveň cítíme velký závazek vůči vám všem, kteří jste přispěli a tím projevili škole podporu proto, aby mohla od září 2023 začít fungovat. 

Tím ale naše práce nekončí. Nyní nastává fáze realizační, kdy během letních měsíců budeme společně se stavebními firmami, řemeslníky a brigádníky pracovat na tom, abychom ve škole udělali takové úpravy a vyhověli tak zákonným hygienickým požadavkům a získali poslední schválení pro úplnou registraci školy v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Zavazujeme se k tomu, že uděláme vše proto, aby se tak stalo. Vaše peníze, které jste projektu věnovali, budou vynaloženy pro tento účel a my vás budeme během prázdnin informovat, jak se nám daří tento závazek plnit.

Mezitím, co my budeme budovat, nabízíme odkazy na místa, kde můžete načerpat informace o sebeřízeném vzdělávání:
https://seberizenevzdelavani.cz/
https://www.svobodauceni.cz/
https://www.youtube.com/c/duverujemedetem
https://detijsoutakylidi.cz/
https://youtu.be/qARkTyBF3nA
Či se podívat na dokument:
https://svobodnedeti.cz/

S vděčností vám všem za to, že jste nás podpořili a tím jste se stali součástí příběhu školy, které záleží na tom, aby se děti mohly vzdělávat s respektem a důvěrou v jejich vnitřní motivaci. 

Za tým Spirály ❤️
Pavlína Bednářová
zakladatelka

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Učení, které probíhá v běžných školách, je motivované z vnějšku a dětem neposkytuje dost možností, jak by samy a přirozeně mohly objevovat své silné stránky. Způsob, jakým se děti běžně ve školách vzdělávají, nenaplňuje jejich potřeby volby, bezpečí a důvěry, smyslu a individuálního přístupu. V důsledku pak tento způsob vzdělávání také brzdí zdravý vývoj dítěte, jeho mozku a vede často k frustraci a ztrátě vnitřní motivace k učení.

Ve Spirále chceme  pro děti vytvořit prostředí, kde bude učení probíhat sebeřízeně, tzn. budeme podporovat jejich vnitřní motivaci, autonomii a budeme dětem přenechávat zodpovědnost za své vlastní vzdělávání. Pro to, abychom byli schopni takto děti podpořit, budeme volit respektující přístup, a při řešení konfliktů budeme využívat prvků nenásilné komunikace. Věříme, že tímto způsobem kvalitně naplníme, přirozeně a v souladu s moderními poznatky o rozvoji mozku a vývojové psychologii, vzdělávací cíle, které jsou uvedené v rámcovém vzdělávacím programu.

Zakládáme školu, která dětem poskytne prostor pro individuální zdravý rozvoj a odkud si každé dítě odnese zásadní kompetence pro spokojený život:

 • bude znát svoje silné stránky
 • umožní mu zabývat se tématy, která jemu samému dávají smysl
 • naučí se přijmout zodpovědnost a nést následky za svá rozhodnutí 
 • ukáže mu, že chyba je pozitivní věc a příležitost ke změně
 • naučí se myslet kriticky
 • bude schopno obstát ve vzájemných vztazích s ohledem na potřeby své i potřeby druhých
 • a nevezme mu chuť do vzdělávání 

V našem rychnovském regionu takové místo postrádáme, proto jsme se rozhodli vzít iniciativu do vlastních rukou a takovou školu si sami založili. Školu, která bude naplňovat principy sebeřízeného vzdělávání. Co nám pro to chybí? Ke spuštění provozu a otevření školy od 1. 9. 2023, nám teď chybí prostředky na rekonstrukci budovy a základní vybavení.

V jaké fázi se škola nachází?

Základní škola Spirála prošla zdlouhavým registračním procesem a je zapsána, 1. i 2. stupeň, do rejstříku škol MŠMT. Poslední fází registrace je získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu a hygienické stanice. O školu projevují zájem rodiny pro docházku dětí na denním i individuálním vzdělávání. Našla se vhodná budova v obci Tutleky, jedná se o původní školní budovu z roku 1913, která si vyžaduje naši plnou péči. Pokud se nám podaří získat dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci a vybavení, otevře Spirála od září 2023 jako rejstříková, soukromá základní škola fungující na svobodných principech. Kapacita školy bude v prvním roce přibližně 20 dětí v denní docházce a 50 dětí v individuálním vzdělávání a v dalších letech si ji přejeme navyšovat.

Komu pomůžeme?

Ze založení Spirály budou těžit hlavně děti, které budou trávit čas v bezpečném prostředí, kde budou dospělí, kteří mají důvěru ve vnitřně řízené vzdělávání dětí a kteří věří, že dítě je schopno činit vlastní volby, rozhodnutí a dokáže být postupně za ně zodpovědné.  Díky tomu se děti budou zabývat činnostmi a tématy, ve kterých samy uvidí smysl a budou je aktuálně naplňovat. 

Navíc se kromě jiného budou děti učit efektivní a nenásilné komunikaci, což samo o sobě vede k uvědomění si vlastních potřeb a schopnosti respektovat potřeby druhých. Věříme, že tento způsob vzdělávání může prospět nejen samotným dětem, ale do budoucna i celé společnosti, která bude moci stavět na zralých osobnostech dospělých lidí, kteří znají sami sebe, dokáží se domluvit s druhými lidmi a jsou zodpovědní za své volby. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Největší část peněz padne na rekonstrukci budovy. Je skvělá. Dvoupatrová s tělocvičnou i možností vyběhnout ven. Má obrovský potenciál, ale dlouho se o ní nikdo nestaral. Před 100 lety se v ní děti vzdělávaly a nám se líbí, že bychom ji skrz naši Spirálu vdechli nový život. Dále potřebujeme vybavení a základní pomůcky pro děti.

Na co budou peníze využity?

 • nezbytné stavební úpravy a opravy
 • vymalování
 • výměna podlahové krytiny ve vybraných místnostech
 • rekonstrukce toalet a jejich hygienické vybavení 
 • osvětlení
 • úprava topení v přízemí 
 • revize
 • vybavení školy do začátku

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

18. 6. 2023 16:26

❤️Poděkování k ukončení sbírky na Donio

Milí dárci,

k dnešnímu dni byla ukončena sbírka pro naši školu. Je to pro nás velký úspěch, protože se díky vám podařilo vybrat cílovou částku a to dokonce i o fous více. 😉

Naši sbírku podpořilo během 60 dnů 104 dárců a celková částka činí 402 272 Kč! 🙏🥳

Z tohoto výsledku máme všichni ve Spirále obrovskou radost a zároveň cítíme velký závazek vůči vám všem, kteří jste přispěli a tím projevili škole podporu proto, aby mohla od září 2023 začít fungovat. 

Tím ale naše práce nekončí. Nyní nastává fáze realizační, kdy během letních měsíců budeme společně se stavebními firmami, řemeslníky a brigádníky pracovat na tom, abychom ve škole udělali takové úpravy a vyhověli tak zákonným hygienickým požadavkům a získali poslední schválení pro úplnou registraci školy v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Zavazujeme se k tomu, že uděláme vše proto, aby se tak stalo. Vaše peníze, které jste projektu věnovali, budou vynaloženy pro tento účel a my vás budeme během prázdnin informovat, jak se nám daří tento závazek plnit.

Mezitím, co my budeme budovat, nabízíme odkazy na místa, kde můžete načerpat informace o sebeřízeném vzdělávání:
https://seberizenevzdelavani.cz/
https://www.svobodauceni.cz/
https://www.youtube.com/c/duverujemedetem
https://detijsoutakylidi.cz/
https://youtu.be/qARkTyBF3nA
Či se podívat na dokument:
https://svobodnedeti.cz/

S vděčností vám všem za to, že jste nás podpořili a tím jste se stali součástí příběhu školy, které záleží na tom, aby se děti mohly vzdělávat s respektem a důvěrou v jejich vnitřní motivaci. 

Za tým Spirály ❤️
Pavlína Bednářová
zakladatelka

13. 6. 2023 17:55

🔔Poslední 4 dny sbírky a video od budoucí žákyně

Přejeme krásný den ze Spirály, milí dárci,

budoucí žákyně vytvořila při příležitosti návštěvy školy video.🤩


Po dlouhých měsících komunikace ohledně stavebních úprav a nutných investic, aby škola mohla v září 2023 otevřít, už máme finální částky. Ve škole probíhá živý ruch – projektanti, revizní technici, chystají se stavební firmy. 🙂 Svépomocí můžeme provést výmalbu a úklid, na vše ostatní jsou domluvené 2 firmy, které zajistí materiál a práce (většinou teď prostě potřebujeme odborníky).
Původně jsme počítali i s rezervou, ale náklady jsou nekompromisní. A protože ceny materiálu i práce poslední rok stále rostou, potřebujeme ze sbírky každou korunu. Stále nám však ještě chybí 138 528 Kč. Máme na to poslední 4 dny sbírky, končíme v neděli 18. 6. 2023 v 8:30 ráno.

Pokud prostředky nezískáme včas, jsme připraveni udělat vše proto, abychom i tak mohli školu otevřít a poplatit tak náklady z dočasně zapůjčených peněz. Ale rádi bychom se této variantě vyhli, proto Vás prosíme, sdílejte sbírku kde to jde, rozšiřte povědomí do okolí a pomozte nám splnit cíl – otevřít školu! 🙏

Moc si vážíme veškeré projevené pomoci, jak už finanční, tak nabídek brigádní pomoci (o které vás budeme co nejdříve informovat).

Za školu Spirála ❤️
Pavlína

24. 5. 2023 18:14

🥳Vybráno přes 61%, partneři projektu a setkání ve škole 👪

Milí dárci,

neumíme ani slovy vyjádřit náš vděk, který cítíme ke každému z vás. ❤️ Moc děkujeme, že jste nám pomohli dostat se přes 61% potřebné částky naší sbírky. Současně i cítíme obrovský závazek a zodpovědnost k realizaci projektu, tedy zahájení činnosti Základní školy Spirála pro děti na denní docházce a individuálním vzdělávání již od září 2023!

Dnes bychom vám rádi představili některé naše partnery:

Minulou neděli jsme se poprvé sešli s rodiči a fanoušky školy Spirála přímo ve školní budově. Mile nás překvapila hojná účast dospělých i dětí, někteří přijeli až z Brna. 🙂

Po krátkém úvodu jsme se vydali na prohlídku školy, kde si rodiče i děti mohli prohlédnout budoucí školní prostory a zázemí ještě před rekonstrukcí a úpravami. 

Posléze jsme v prostorách tělocvičny mluvili o tom, co se musí stát, aby škola od září 2023 zahájila činnost, co vše pro to škola potřebuje, kdy musíme splnit zákonné požadavky pro finální zápis školy do rejstříku škol MŠMT a co se bude dít, pokud se škole nepodaří požadavky splnit. Dále probíhala diskuze nad dotazy rodičů, zejména o možnosti přestupu dětí do školy, výši školného, jak bude vypadat přezkušování na individuálním vzdělávání, co znamená sebeřízené vzdělávání a jak fungují “svobodné” školy. Také jsme mluvili o tom, jak se mohou rodiče zapojit v rámci brigád (stavební a jiné práce ve škole). Uděláme rozpis prácí tak, aby si rodiče mohli vybrat, do čeho se budou chtít zapojit a kdy.
Neváhejte nás kontaktovat pokud máte také zájem pomoci.

Fotografie ze setkání s částí účastníků. 😉

Děkujeme všem účastníkům za mile strávené odpoledne, za veškerou podporu, podněty a rozhovory, které nás přibližují k našemu cíli!

Jste úžasní!🤩
Za školu Spirála
Pavlína

16. 5. 2023 12:01

Skvělá zpráva, představení týmu a kdo další se může zapojit?

Milí dárci,

velice si vážíme vaší pomoci, kterou jste naší škole doposud poskytli!

Kromě sbírky zde na Donio.cz jednáme i s jinými dárci či dobročinnými organizacemi, kteří své dary poskytnou přímo Spirále. Po dlouhém hledání se konečně zadařilo a dostaneme navíc 200 000 Kč, které tím pádem snižují celkovou potřebnou částku z 600 000 Kč na 400 000 Kč.

Navíc teď konkretizujeme náklady na rekonstrukci budovy a hned jak budeme mít co sdílet, podělíme se s Vámi o novinky.

Také bychom vám rádi představili tým, který stojí za projektem školy Spirály.

Chcete také pomoci? ▶ Zde se dozvíte jakou posilu hledáme.

Ještě jednou velké díky!❤️🙏

Za tým Spirály
Pavlína

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 6. 2023 8:45
Lenule
600 Kč  •  16. 6. 2023 11:15
Držím palečky !!!
Dárce, který je pro každou dobrost
33 000 Kč  •  16. 6. 2023 7:43
Dárce, který je pro každou dobrost
250 Kč  •  15. 6. 2023 22:36
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 6. 2023 21:57
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 6. 2023 13:33
Štědrý dárce
200 Kč  •  15. 6. 2023 12:10
Jitule
600 Kč  •  15. 6. 2023 9:11
Drzim pesti!
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 6. 2023 9:02
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  15. 6. 2023 8:36
Laskavý dárce
600 Kč  •  14. 6. 2023 22:15
Laskavý dárce
50 Kč  •  14. 6. 2023 21:53
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  14. 6. 2023 20:41
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  14. 6. 2023 17:34
DobroDárce
600 Kč  •  14. 6. 2023 8:27
Štědrý dárce
100 000 Kč  •  13. 6. 2023 23:54
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 6. 2023 18:16
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 6. 2023 21:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  12. 6. 2023 6:26

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Dokončené Dobrovýzvy

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat