Úspěšně vybráno:

Podpořili jste s námi volnočasové aktivity dětí se zdravotním postižením. Děkujeme!

Vybráno 0 Kč 17 100 Kč
od 23 dárců
 -
23 dárců
Celkem se zapojilo
743 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
182 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořili jste s námi volnočasové aktivity dětí se zdravotním postižením. Děkujeme!

Vybráno 0 Kč 17 100 Kč
od 23 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tábory Šipka, z. s., Tábory Šipka, z.s.
Datum přidání
29. 11. 2022

Představení sbírky

Cílem naší sbírky je vybrání finančních prostředků na realizaci pravidelných volnočasových aktivit hendikepovaných dětí a vybavení bezbariérových prostor, které si chceme za tímto účelem pronajmout.

V pronajatých prostorech by mohly děti pravidelně využívat námi nabízené kroužky garantované odborníky i za nepříznivého počasí. Naše nynější prostory jsou vhodné jen pro venkovní aktivity v letních měsících a nové prostory můžeme využívat celoročně. Vytvořili jsme multioborový tým z řad specialistů, který by tyto aktivity realizoval. Jedná se například o keramiku, artefiletiku,  senzomotorické hry, aktivity za přítomnosti psa, aktivity za přítomnosti kočky, aktivity za přítomnosti drobných zvířat, muzikofiletiku, vaření, deskové hry apod. Dále by vybavení a prostory zajistili zázemí pro víkendové pobyty dětí, příměstské tábory a další podobné aktivity během celého roku.

KDO JSME?

Tábory Šipka, z. s. je organizace, jejíž záměrem je pořádání letních a příměstských táborů, adaptačních kurzů, besed a aktivit, které pozitivně ovlivňují osobnost dětí ve všech směrech. Našimi táborníky jsou děti bez omezení, ale i děti s různým typem hendikepu. Rozvíjet sociální vztahy, psychiku, fyzické dovednosti a působit i preventivně, to je náš hlavní cíl. Práce v kolektivu a hra poskytuje dětem zábavu a spokojenost, ale má i širší interpretaci ve smyslu výchovně vzdělávacím. Děti získávají nové přátelé, jsou samostatnější, učí se empatii a přebírají za svou osobu a své chování odpovědnost. Aktivní trávení volného času v přírodě, působí kladně na fyzický a psychický stav dětí a je hlavním tématem táborů. https://www.facebook.com/taborysipka, https://www.instagram.com/tabory_sipka/, www.taborysipka.cz

Tábořiště se nachází ve Štramberku (Bařiny). Členové spolku Tábory Šipka, mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi jako vedoucí dětských táborů. Mnozí z nich mají své profese orientované v oblasti školství nebo zdravotnictví. Své externí pracovníky pečlivě vybírají.

Komu pomůžeme?

Vaše laskavost pomůže především dětem s různou formou či stupněm mentálního a fyzického deficitu, trávit svůj volný čas smysluplně.

K ZAMYŠLENÍ……

Velkou úlohu ve výběru volnočasových aktivit, má rodina. V současné době v našem regionu nemají rodiče dětí se zdravotním postižením ideální podmínky pro řízenou volnočasovou aktivitu svých dětí. Nejsou zde žádné kroužky, kde by děti trávily svůj volný čas a tak se často upínají k nejsnadněji dostupným aktivitám, jako je například sledování televize, počítačové hry apod. Na tom, jak tráví zdravotně postižené děti svůj volný čas, se odráží jejich výchova, hodnoty a kulturní postavení. Smysluplné využívání volného času by mělo být nedílnou součástí každého člověka. A proto, zda mají zdravotně postižené děti zastávat roli plnohodnotných občanů, je nutno jim umožnit vykonávat všemožné zájmové aktivit se společenskou podporou. Touto podporou myslíme pestrou nabídku aktivit našeho spolku. Chceme, aby se nabídka činností nelišila od nabídky pro intaktní populace.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané finanční prostředky budou využity na vybavení místností, ve kterých se bude volnočasová aktivita uskutečňovat a uhrazení nákladů spojených s výše zmíněnými činnostmi (př. kompenzační a polohovací pomůcky, relaxačními vaky, rehabilitační pomůcky, senzomotorický chodník apod., dále náklady na odborníky jednotlivých aktivit)

VÝZKUM

Provedli jsme výzkumné šetření u sta rodičů dětí s různými obtížemi v našem regionu, dotazníkovou formou a zjistili, že 90% dotázaných, má zájem o řízenou volnočasovou aktivitu svého dítěte. Položili jsme si otázku, proč jim toto neumožnit v novém bezbariérovém prostoru díky vaší pomoci a dobrému srdci?

CO MŮŽETE SVOU POMOCÍ POZITIVNĚ OVLIVNIT?

Děti s jakýmkoli hendikepem, potřebují citlivé vedení v oblasti organizace a trávení volného času. Vedení a motivace k zájmovým činnostem musí být nenásilná, nabízené činnosti pestré a účast na nich dobrovolná. Prožívání kladných emocí zvyšuje kvalitu života dětí a vede ho k pocitu jistoty a bezpečí. Čím více je rozvíjena úroveň sebeobsluhy, osobní pohody, mobility a schopnosti ovlivňovat vlastní život, tím lepší nálady u dětí dosáhneme. U dětí s postižením je kvalita života, duševního zdraví a jejich zvyšování jedním z největších cílů, které spolu s vámi, díky volnočasovým aktivitám, můžeme pozitivně ovlivnit.

ZA VAŠI PODPORU VÁM Z CELÉHO SRDCE DĚKUJÍ DĚTI I DOSPĚLÍ ZE SPOLKU TÁBORY ŠIPKA, Z. S.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  25. 4. 2023 15:00
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  10. 2. 2023 17:09
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 2. 2023 19:11
Štědrý dárce
600 Kč  •  13. 1. 2023 13:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  11. 1. 2023 16:59
DobroDárce
400 Kč  •  5. 1. 2023 13:47
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 20:04
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 12. 2022 14:52
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 14:50
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  17. 12. 2022 7:11
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 11:02
Štědrý dárce
300 Kč  •  14. 12. 2022 20:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 12. 2022 9:55
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  8. 12. 2022 19:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  5. 12. 2022 21:25
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 12. 2022 7:32
Milý dárce
600 Kč  •  2. 12. 2022 14:09

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat