Úspěšně vybráno:

Pomohli jste zrekonstruovat a znovuotevřít venkovské malotřídky

Vybráno 0 Kč 892 223 Kč
800 000 Kč
 -
195 dárců
Celkem se zapojilo
4 576 Kč
Průměrná výše daru
70 000 Kč
Nejvyšší dar
102 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste zrekonstruovat a znovuotevřít venkovské malotřídky

Vybráno 0 Kč 892 223 Kč
800 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Datum přidání
21. 3. 2022

Kdo sbírku organizuje?

Opravu a znovuotevření Sudické školy připravuje boskovický evangelický farní sbor, který je se Sudicemi historicky úzce propojen.

Hlavními garanty projektu jsou farář Jiří Bureš a budoucí ředitelka školy Dagmar Hamalová.

Oba mají dlouholeté profesní zkušenosti nejen s prací s dětmi, ale i s přípravou a řízením projektů a s péčí o historické budovy. Pomáhá jim přípravný pracovní tým složený ze členů a přátel sboru a také příznivců nové Sudické školy.

Komu pomůžeme?

Pro příští školní rok 2022/23 připravujeme otevření mateřské a základní školy v Sudicích, což je malá obec sousedící s Boskovicemi.

Plánujeme otevřít jednu třídu mateřské školy a jednu třídu základní školy pro první dva ročníky. Postupně by měla škola zahrnovat mateřskou školu, družinu a malotřídní školu pro první stupeň.

Sudická škola bude sídlit v krásné historické budově bývalé evangelické školy, která stojí přímo na návsi. Postavena byla před 160 lety. Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby a sociální bydlení. Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrací k původnímu účelu budovy a pracuje na obnovení školy.

Před otevřením ale budova musí projít rozsáhlou rekonstrukcí, naposledy se zde totiž vyučovalo za První republiky.

Zároveň je nutné budovu upravit tak, aby splňovala všechny podmínky ministerstva školství a hygienické předpisy. Opravy jsou nákladné, takže kromě dotací a vlastních zdrojů evangelického sboru se potřebujeme opřít i o dárcovskou sbírku.

Sudická škola bude církevní, jejím zřizovatelem bude Českobratrská církev evangelická, avšak otevřená bude všem bez rozdílu náboženského přesvědčení.

Kromě pedagogů bude jednou týdně vyučovat děti evangelický farář. Program bude založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů. Cílem je vést děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření.

Malá škola a menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce.

Díky umístění školy budou mít děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu a krajinu. Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti  nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Přípravné práce na opravě historické budovy Sudické školy už započaly, první etapa rekonstrukce musí proběhnout do konce srpna, aby se škola mohla od září otevřít.

Celá rekonstrukce vyjde dle plánovaného rozpočtu na více než 6,5 milionu korun.

Obnovu školy podpoří obec, už se nám podařilo sehnat některé dotace a o další usilujeme, část peněz na investice je sbor ochoten si vypůjčit.

Bez výrazné podpory dárců se ale neobejdeme, pokud má být celý projekt úspěšně dokončen.

Budova školy je naštěstí v relativně dobrém stavu, má zánovní střechu a dobře dopadla i kontrola statiky. Budova potřebuje novou čističku odpadních vod a opravu kanalizace, nové elektrické rozvody, sanační omítky, nová okna a podlahy, nové vytápění, nové sociální zařízení a částečnou přestavbu interiérů, aby zde mohly vzniknout pěkné školní třídy, zázemí pro mateřskou školu, výdejna jídla a družina.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Evangelický sbor Vanovice
4 600 Kč  •  2. 7. 2022 16:24
sbírka na Sudickou školu
paní Luňáčková
500 Kč  •  2. 7. 2022 16:20
dar pro Sudickou školu
Milý dárce
15 000 Kč  •  1. 7. 2022 20:19
Karel
1 000 Kč  •  1. 7. 2022 19:30
Díky za Vaši odvahu do toho jít!
Jaka
1 000 Kč  •  1. 7. 2022 11:05
Ať se daří tomuto skvělému dílu
Jaroslav P.
1 000 Kč  •  1. 7. 2022 10:23
Ať se dílo daří.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 6. 2022 23:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 6. 2022 22:04
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  30. 6. 2022 20:56
Štědrý dárce
229 Kč  •  30. 6. 2022 17:25
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  30. 6. 2022 14:10
Simona K.
500 Kč  •  30. 6. 2022 9:53
Díky za to, co děláte!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  30. 6. 2022 6:35
Štědrý dárce
1 130 Kč  •  29. 6. 2022 22:42
sbírka z Taizé modlitby
DobroDárce
17 198 Kč  •  29. 6. 2022 22:39
z koncertu Ivy Bittové 2/2
Laskavý dárce
1 850 Kč  •  29. 6. 2022 10:43
dar přátel z Holandska
Velkorysý dárce
11 200 Kč  •  28. 6. 2022 21:39
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  28. 6. 2022 20:43
benefiční koncert Ivy Bittové & hostů
17 198 Kč  •  28. 6. 2022 12:54
výtěžek ze vstupného 1/2

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat