Úspěšně vybráno:

Složili jste se na pomoc pro Sofinku

Vybráno 0 Kč 169 267 Kč
66 000 Kč
 -
152 dárců
Celkem se zapojilo
1 114 Kč
Průměrná výše daru
20 000 Kč
Nejvyšší dar
70 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Složili jste se na pomoc pro Sofinku

Vybráno 0 Kč 169 267 Kč
66 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Michaela Markvartová
Datum přidání
5. 9. 2023

Představení sbírky

Prosím vás o přispění finanční pomoci rodičům Michaele a Michalovi s tříletou dcerou Sofinkou, které byl diagnostikován   Burnside-Butler syndrom, epilepsie, opožděný PMV, opožděný vývoj řeči… Nyní nemluví, neleze, nechodí. Vybraná finanční částka by posloužila ke koupi speciálního zádržného systému – zdravotní autosedačka + intenzivní neurorehabilitace, ze které Sofinka velmi profituje

Všem moc děkujeme.

Fundraising for Sofinka

I am asking you to contribute financially to help parents Michaela and Michal with their three-year-old daughter Sofinka, who was diagnosed with Burnside-Butler syndrome, epilepsy, delayed PMV, delayed speech development… Now she does not speak, does not climb, does not walk. The money raised would be used to buy a special restraint system – a medical car seat + neurorehabilitation, from which Sofinka benefits greatly

Thank you all very much.

Komu pomůžeme?

Sofinka je tříletá holčička, u které se v prvním roce života prokázalo genetickém vyšetření Burnside – Butler syndrom (vzácné genetické onemocnění), byla jí diagnostikována centrální hypotonie, epilepsie, anizometropie, ataxie. Sofinka je sledována v Centru zrakových vad – zraková vada je pouze částečně korigována brýlemi, je přítomna centrální zraková vada, která jí velmi stěžuje vnímání zrakem a tím i další rozvoj. Užívá antiepileptika. Její zdravotní stav a kondici je třeba neustále sledovat, aby nedocházelo k epileptickým záchvatům.

Sofinka je kvůli zmíněným diagnózám výrazně opožděná v celkovém psychomotorickém vývoji (dosud neleze ani nechodí, opožděný je kognitivní vývoj, reakce na senzorické podněty jsou nekonzistentní). Potřebuje plnou celodenní péči rodičů. Náročné je pro ně zajištění stravy, Sofinka má obtíže s pitím, kousání. Je v péči několika odborných lékařů, pravidelně rehabilituje.

Rodina využívá ranou péči, kde je společným cílem v co největší možné míře podpořit psychomotorický vývoj Sofinky, a tím zlepšit kvalitu jejího života i života její rodiny. Rodiče se Sofince intenzivně věnují. V jejich zájmu je její dovednosti co nejvíce posílit, a proto s ní pravidelně cvičí a rozvíjí podle doporučení odborníků. Zdravotní pojišťovny bohužel dosud nehradí v potřebné množství intenzivní neurorehabilitaci, ze které Sofinka velmi profituje.

Péče o Sofinku je velmi vyčerpávající, a to nejen fyzicky a psychicky, ale i finančně. Rodina se snaží zajistit vše potřebné z vlastních zdrojů, ale jejich finanční možnosti jsou pochopitelně omezené. Tato částka by rodinný rozpočet zatížila. Dosud byl Sofince uznán příspěvek na péči pouze ve II. stupni, aktuální žádají o navýšení. Maminka Sofinky je vyčerpaná náročnou péčí, aktuálně řeší sama vážné neurologické obtíže. Situace v rodině je nyní hodně náročná.

Who will you help?


Sofinka is a three-year-old girl, who in the first year of her life was diagnosed with Burnside – Butler syndrome (a rare genetic disease), central hypotonia, epilepsy, anisometropia and ataxia. Sophie is being monitored at the Visual Impairment Centre – her visual impairment is only partially corrected by glasses, there is a central visual impairment which makes it very difficult for her to perceive with her eyes and thus to develop further. She is taking antiepileptic drugs. Her health and condition must be constantly monitored to prevent epileptic seizures.

Due to the above-mentioned diagnoses, Sofinka is significantly delayed in her overall psychomotor development (she still cannot crawl or walk, her cognitive development is delayed, her reactions to sensory stimuli are inconsistent). She needs full day care of her parents. It is challenging for them to provide food, Sofinka has difficulties with drinking, biting. She is under the care of several specialist doctors, she is undergoing regular rehabilitation.

The family uses early care, where the common goal is to support Sofinka's psychomotor development as much as possible, thus improving her and her family's quality of life. The parents are intensively involved with Sofinka. It is in their interest to strengthen her skills as much as possible and therefore they regularly train and develop her according to the recommendations of the experts. Unfortunately, health insurance companies do not yet cover the necessary amount of intensive neurorehabilitation, from which Sofinka benefits greatly.

Taking care of Sofinka is very exhausting, not only physically and mentally, but also financially. The family tries to provide everything they need from their own resources, but their financial possibilities are understandably limited. This amount would put a strain on the family budget. So far, Sofina has only been granted care allowance in level II, and they are currently asking for an increase. Sofinka's mother is exhausted by the demanding care, and is currently dealing with serious neurological difficulties herself. The family situation is very challenging at the moment.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybraná finanční částka by posloužila ke koupi speciálního zádržného systému ( zdravotní autosedačka ). 

 • speciální zádržný systém – speciální autosedačka do automobilu

 • váha sedačky 7 kg 

 • nosnost od 15 do 50 kg

 • výška uživatele 95 – 145 cm

 • bezpečnostní zkoušky speciální autosedačky: UN/ECE R 44/04

 • isofix

 • autosedačka pro zdravotně postižené má 5-ti bodový pás  

 • speciální autosedačka má možnost polohování

 • nafukovací podhlavníček

 • speciální zádržný systém má vestavěné reproduktory

 • jedná se o produkt německého výrobce Thomashilfen

 • v provedení šedivé a modré barvy

 • stoleček  

      příslušenství: 

 • nastavitelné boční a hlavové peloty
 • ​sklápěcí výškově nastavitelná
  opěrka nohou 
 • zdravotní autosedačka má abdukční klín

 • speciální zádržný systém má rozšíření abdukčního klínu 

 • otočná autosedačka pro postižené

 • polohovací autosedačka pro hendikepované

 • prohloubení sedu 

 • zdravotní autosedačka má potah na 5-ti bodový pás 

 • autosedačka pro postižené s možností různého nastavení

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
300 Kč  •  8. 11. 2023 17:28
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2023 14:34
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  11. 10. 2023 10:39
Milý dárce
500 Kč  •  6. 10. 2023 19:07
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 8:45
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  3. 10. 2023 20:23
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  1. 10. 2023 20:03
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 22:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 19:55
Veronika
200 Kč  •  25. 9. 2023 19:56
🩷
Velkorysý dárce
300 Kč  •  25. 9. 2023 16:54
Štědrý dárce
20 000 Kč  •  24. 9. 2023 19:58
Štědrý dárce
200 Kč  •  24. 9. 2023 19:02
Laskavý dárce
300 Kč  •  24. 9. 2023 10:19
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 9. 2023 20:00
Milý dárce
100 Kč  •  17. 9. 2023 12:06
Milý dárce
1 000 Kč  •  16. 9. 2023 2:14

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat