Sbírka ukončena:

Sbírka na záchranu dvou kamenných křížků ve Skoroticích v Ústí nad Labem

Vybráno 0 Kč 121 110 Kč
265 000 Kč
 -
89 dárců
Celkem se zapojilo
1 361 Kč
Průměrná výše daru
10 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Sbírka na záchranu dvou kamenných křížků ve Skoroticích v Ústí nad Labem

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Skorotice Jinak, z. s.
Datum přidání
26. 11. 2023
Poslední aktualita

28. 4. 2024 20:04

Sen se stává skutečností i díky vám

Co se zdálo nedosažitelné, je nyní téměř na dosah. V uplynulých 14 dnech se nám podařilo získat další soukromé dárce. Finanční dary budou použity na dofinancování oprav kovaného kříže v ulici Do Vrchu a kompletní renovaci kamenného podstavce v ulici Polní. Zbývá nám tedy sehnat již jen přibližně 10 % z celkové částky. V tuto chvíli budeme netrpělivě očekávat výsledky grantového řízení Nadace OF.

Jen díky vašim zaslaným darům přes Donio se podařilo získat víc než slušný základ pro nákladnou renovací křížů.  Děkuji za Vaši podporu, společně jsme se stali součástí příběhu záchrany dvou kamenných křížků ve Skoroticích.

Další informace o průběhu oprav a jiné zajímavosti se můžete dočíst na: Obnova křížků ve Skoroticích :: Skorotice jinak

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Na začátku stál náš zájem o místo, kde bydlíme, historii Skorotic a láska k místní krajině. Drobné památky jako kříže stojí všude okolo nás a jsou neodmyslitelnou součástí krajiny kolem Ústí nad Labem. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají příběh, či kolik pocestných jim svěřilo své starosti a radosti. Zub času je nahlodává a jejich funkce, spíše než původní orientační či dokonale estetická, je tak utvářet skorotický genius loci. 

Především v severních Čechách čelily v poválečném období averzi nových přistěhovalců ke všemu německému nebo musely nezřídka ustoupit násilným zásahům v krajině ať už díky velkoplošné těžbě uhlí nebo rozorávání remízků a polních cest či socialistické přestavbě měst a vesnic.  Režim se k nim zachoval doslova macešsky.

První ze dvou kamenných křížků, které jsme se rozhodli obnovit, se nachází ve v blízkosti Kostela svatého Václava a druhý v zatáčce pod novým hřbitovem. Mnoho z nás kolem nich chodí často na procházky nebo kolem projíždí autem. A přesto, nebo právě proto, že nejsou významnou památkou ani památkou chráněnou státem, si zaslouží naši pozornost. Bez naší péče by se totiž mohlo stát, že o tyto odkazy naší historie přijdeme. V našem okolí se nenašel nikdo, kdo by se o ně uměl postarat, a tak jsme oslovili odborníky na slovo vzaté – kameníka pana Josefa Sotonu a uměleckého restaurátora MUDr. Martina Šeráka. Ti svou práci umí skvěle, ale musí za ni dostat zaplaceno. A to už je něco, s čím můžeme pomoci i my skorotičtí. Postarejme se o křížky, prodlužme jim život pro další generace a udržujme tak pomyslné pouto s lidmi, kteří tu žili před námi. 

Společně můžeme obnovit kus naší historie a přispět tak k existenci míst, kde se člověk může zastavit a věnovat svou pozornost tomu, co je v životě opravdu důležité. Věříme, že díky tomuto projektu tvoříme trvalou hodnotu, jejíž přinos můžete přijít ocenit i za několik let.

Popis křížků – na co potřebujeme peníze vybrat

1. Kovaný kříž na kamenném podstavci v ulici Do Vrchu pod hřbitovem – oprava v hodnotě 136.500,- Kč.

2. Litinový kříž na kamenném podstavci v ulici Polní směrem k zahrádkářské kolonii – oprava v hodnotě 128.500,- Kč. 

Detailní popis křížků, základní koncepce a postup obnovy památek na:  Obnova křížků ve Skoroticích :: Skorotice jinak

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze budou použity na úhradu nákladů spojených s obnovou křížků dle získaných cenových nabídek. Jejich součástí je demontáž, opravy kovaného kříže a náhrada litinového, nutné opravy kamenných podstavců včetně ošetření a závěrečná kompletace. 

Přispějte, prosím, libovolnou částkou dle vašeho zájmu a možností a pomozte nám poskládat částku 265.000 Kč. 

Pokud se povede peníze vybrat, můžeme se těšit na instalaci obnovených křížků na konci června 2024. Následně pak zajistíme slavnostní požehnání křížků panem arciděkanem Šimáčkem a uskutečníme veřejné setkání sousedů. Společně můžeme vdechnout nový život téměř zaniklým památkám a vrátit jim jejich krásu a důstojnost. 

Buďte součástí záchrany dvou kamenných křížků ve Skoroticích v Ústí nad Labem a staňte se podporovateli jejich historické hodnoty s přínosem i pro další generace. 

Děkujeme vám.

Pozn. ilustrační foto ze slavnostního požehnání kříže z června 2023 (obnovený křížek v zatáčce u bývalé školy ve Skoroticích)

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

28. 4. 2024 20:04

Sen se stává skutečností i díky vám

Co se zdálo nedosažitelné, je nyní téměř na dosah. V uplynulých 14 dnech se nám podařilo získat další soukromé dárce. Finanční dary budou použity na dofinancování oprav kovaného kříže v ulici Do Vrchu a kompletní renovaci kamenného podstavce v ulici Polní. Zbývá nám tedy sehnat již jen přibližně 10 % z celkové částky. V tuto chvíli budeme netrpělivě očekávat výsledky grantového řízení Nadace OF.

Jen díky vašim zaslaným darům přes Donio se podařilo získat víc než slušný základ pro nákladnou renovací křížů.  Děkuji za Vaši podporu, společně jsme se stali součástí příběhu záchrany dvou kamenných křížků ve Skoroticích.

Další informace o průběhu oprav a jiné zajímavosti se můžete dočíst na: Obnova křížků ve Skoroticích :: Skorotice jinak

27. 2. 2024 15:10

Co je nového měsíc po ukončení sbírky?

Vážení a milí dárci,

Určitě vás zajímá, co se stalo s vaším příspěvkem na opravu křížků a jak jsme v tuto chvíli vlastně daleko. Výtěžek ze sbírky na portále Donio byl již zaslán na náš spolkový účet, kde jej deponujeme na úhradu nákladů spojených s opravou křížků. A co se s nimi událo? Na našich webových stránkách se můžete dočíst o krocích, které byly za poslední měsíc podniknuty.  Obnova křížků ve Skoroticích :: Skorotice jinak 

Aktualizace k 23. 2. 2024 

Plánované činnosti:

Začátek dubna 2024 – zahájení terénních úprav kolem podstavce kříže (srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy) a následně chemické očištění a ošetření kamenného podstavce.

Začátek března 2024 – odborné sejmutí křížů z kamenných podstavců, zakonzervování plochy hlavice podstavce proti povětrnostním vlivům a odvoz do restaurátorské dílny

23. 2. schůzka s panem arciděkanem Miroslavem Šimáčkem, prezentace dosavadních zjištění, představení dalšího časového harmonogramu prací a součinnost s jednotlivými aktéry opravy (náš spolek, římskokatolická církev, místní obyvatelé, kameník Josef Sotona, restaurátor křížku MUDr. Martin Šerák), financování opravy křížků, plánovaný termín dokončení, dohoda o požehání opravených křížků.

22. 2. Konzultace s odborníkem, PhDr. Jiřím Belisem, pracovníkem Muzea (konzervátor a kurátor sbírek), ze které vyplynulo několik cenných rad a doporučení ohledně možného postupu při opravách křížků.

19. 2. 2024 – návštěva u Mgr. Jana Leibla v Národním památkovém ústavu – pátrání po dalších souvislostech, které by nám umožnily objasnit okolnosti vzniku křížků.  Níže přinášíme kopii dvou stran ze soupisu památek z roku 1835 s překladem z německého skriptu, které vedly k identifikaci 3 ze 4 skorotických křížků. Soupis se nachází v archivu biskupství v Litoměřicích. Za překlad vděčíme muzeoložce, Mgr. Natálii Belisové. Podařilo se nám také získat fotografii dalšího kříže, který ve Skoroticích stával (foto z roku 1958). Pokud byste věděli, kde kříž původně stál, budeme velmi vděční za předání informace.   

(fotografie zveřejněny na webových stránkách spolku)

Ještě jednou vám upřímně děkujeme za finanční příspěvky, bez kterých by nebylo možné tuto nákladnou opravu realizovat.

Tereza Nováková

25. 1. 2024 10:32

Ukončení sbírky

Vážení a milí dárci,

vyhlášená sbírka na záchranu křížků dnešním dnem končí. Za 60 dní se podařilo vybrat 121.110,- Kč od 89 dárců. I když se nám nepodařilo vybrat cílovou částku, je to krásný základ pro opravu litinových křížků a kamenných podstavců v blízkosti kostela sv. Václava. Ze srdce Vám děkujeme za Vaši štědrost, zájem a podporu. 

Určitě vás zajímá, co bude dál. Jednáme s významným skorotickým mecenášem o dofinancování opravy a budeme čekat na výsledky grantového řízení podané žádosti. Sledujte, prosím, webové stránky www.skoroticejinak.cz nebo pokud jste nám zanechali svůj email, budeme vás pravidelně informovat o vývoji situace a průběhu prací. Doufáme, že začátkem prázdnin budeme moci rozeslat všem dárcům pozvánku k slavnostnímu požehnání křížku/křížků. 

S přáním pokojných dní

Tereza Nováková, předsedkyně spolku Skorotice Jinak, z. s.

www.skoroticejinak.cz 

3. 1. 2024 14:07

Sbírka na obnovu dvou křížků atakuje hranici 100.000,- Kč

Sbírka na záchranu dvou skorotických křížků se přehoupla do druhé poloviny a poběží ještě 22 dní – do 25. ledna. Dosud se složilo 77 dárců a vybralo společně celkem 99.900 Kč. Je to opravdu vysoká částka, a i když to na opravu obou křížků zatím nestačí, chci vám všem poděkovat za vaši štědrost, dobré srdce a povzbuzující milé vzkazy. Děkuji za vaši důvěru, která je pro mne obrovským závazkem. Můžeme zatím přemýšlet o prioritě oprav a neodborných pracích, které provedeme svépomocí (terénní úpravy, odvoz zeminy), abychom dosáhli úspory nákladů. Budeme doufat v částečné dofinancování oprav z dvou drobných grantů (Ústecká komunitní nadace až 30.000,- Kč a Nadace Občanského fóra až 50.000,- Kč). Výsledky budeme vědět na konci 1. pololetí. Potřebujeme tedy ještě vybrat zhruba 80.000,- Kč. 

Můžete-li ještě přispět na dobrou věc, zvažte, prosím, vaše finanční možnosti. Nemohu vám nyní nabídnout více než slova upřímných díků a potvrzení pro odpočet daru z daňového základu. Vaše radost z darování je však k nezaplacení. Děkuji. Za spolek Skorotice Jinak Tereza Nováková

11. 12. 2023 12:17

Už máme na jeden kamenný podstavec

Hurá, hurá. Už víme s jistotou, že díky vám máme na opravu 1/4 celého díla. Celkem se vybralo za 14 dní trvání sbírky 60.100 Kč od 55 dárců.

To je průměrně 1.100 Kč na jednoho dárce. Potřebujeme tedy ještě ideálně dalších 187 takových dárců. Ve Skoroticích bydlí podle posledního sčítání obyvatel (2021) 1379 obyvatel. Bydlí nás tu však mnohem více – ne všichni tu mají zapsané trvalé bydliště. Nebo by stačilo i dalších 40 dárců s průměrným darem 5.000,- Kč. Tak co, přidá se někdo další? Dobrý pocit z darování je k nezaplacení :-)

Do 25. ledna je možné přispět na obnovu dvou krásných kamenných křížků, které tu stojí od nepaměti. 

5. 12. 2023 14:36

Hranice 50.000,- Kč dosažena

Hranice 50.000,- Kč byla symbolicky právě dnes na Mezinárodní den dobrovolníků dosažena. To vše jen díky vám, štědrým dárcům.  Děkujeme a jedeme dál. Staňte se součástí obnovy historie, přispět můžete i opakovaně. 

28. 11. 2023 11:08

Pokoříme do konce týdne hranici?

Společně jsme vybrali za 2 dny od 23 dárců přes 20.000,- Kč na opravu kamenných křížků. Děkujeme za vaši podporu. Pokoříme do konce týdne hranici 50.000,- Kč ať máme na podstavec?

27. 11. 2023 12:48

Poděkování

Děkujeme všem za podporu. Prvních 10 příspěvků je na účtu během ani ne půl dne fungování sbírky. Jste skvělí.  Moc si vaší pomoci vážíme. 

Je možné přispět na sbírku opakovaně? Např. nyní v listopadu a po výplatě v prosinci?

Ano, je to možné a dokonce i žádoucí a skvělé :-) Moc vám za to děkujeme.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
300 Kč  •  22. 1. 2024 19:05
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 1. 2024 22:56
Eva + Petr Z.
3 000 Kč  •  21. 1. 2024 12:29
:-)
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  21. 1. 2024 11:04
DobroDárce
7 777 Kč  •  17. 1. 2024 14:08
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  12. 1. 2024 21:36
DobroDárce
333 Kč  •  10. 1. 2024 9:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 1. 2024 10:34
Martin a Eva
2 000 Kč  •  4. 1. 2024 13:07
Třeba zbyde i na lavičku :-)
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  3. 1. 2024 22:31
Milý dárce
100 Kč  •  3. 1. 2024 14:38
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  2. 1. 2024 9:45
DobroDárce
3 000 Kč  •  1. 1. 2024 16:54
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  1. 1. 2024 16:19
DobroDárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2024 16:15
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2023 12:16
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  28. 12. 2023 11:58
Velkorysý dárce
100 Kč  •  27. 12. 2023 14:33
Jiří J.
1 500 Kč  •  25. 12. 2023 19:33
Ať to dobře dopadne! :-)
Ondřej Ch.
1 000 Kč  •  24. 12. 2023 11:05
Tak ať to vyjde!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  24. 12. 2023 9:18
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  23. 12. 2023 21:09
DobroDárce
2 000 Kč  •  23. 12. 2023 12:11

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat