Sbírka ukončena:

Pomozme Láďovi a jeho rodině

Vybráno 0 Kč 931 615 Kč
2 000 000 Kč
 -
232 dárců
Celkem se zapojilo
4 016 Kč
Průměrná výše daru
114 290 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomozme Láďovi a jeho rodině

Vybráno 0 Kč 931 615 Kč
2 000 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Marie Bělohoubková
Datum přidání
4. 12. 2023
Poslední aktualita

25. 3. 2024 16:27

Jak se daří Láďovi

S obrovskou vděčností oznamuji, že díky vaší štědrosti a podpoře se nám podařilo dosáhnout krásné částky. Vaše dary nesmírně pomohly v těžké životní situaci.

Od 18. ledna je Láďa imobilní kvůli zúžení páteřního kanálku způsobenému metastázami rakoviny prostaty. Léčba ozařováním páteře byla ukončena 7. února a od 8. února je doma s ambulantní léčbou a péčí organizací Cesta domů a Home Care.

Finanční prostředky ze sbírky jsou využívány na

  • pronájem polohovací postele, invalidní vozík, schodolez a cvičební pomůcky
  • fyzioterapii, léky a doplňky stravy
  • úhradu provozních nákladů domácnosti

Věřím, že s vaší podporou a s pomocí výše uvedených pomůcek zvládne Láďa zlepšit svůj zdravotní stav a mobilitu

Z celého srdce vám děkuji za vaši laskavost a solidaritu. Vaše dary znamenají mnohem víc než jen finanční pomoc.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Láďa (55 let) žije více než 21 let spořádaný a spokojený rodinný život s dlouholetou partnerkou a od nedávna i manželkou v Praze a spolu vychovávají svou studující dceru.  Kromě náročné práce, které se vždy věnoval s plným nasazením a zaujetím, má rád přírodu, turistiku, jízdu na kole a další formy trávení volného času společně s rodinou. Každý, kdo měl možnost Láďu blíže poznat anebo s ním pracovat, jistě potvrdí, že jde o naprosto spolehlivého, extrémně skromného a pracovitého člověka, který je v případě problémů vždy ochotný nezištně pomoci, a to i na úkor vlastního pohodlí a času. 

V prosinci 2020 se Láďovi objevily první zdravotní potíže. Po preventivní prohlídce s příliš vysokými hodnotami PSA, byl ihned odeslán na onkologii, kde další vyšetření potvrdily pokročilou rakovinu prostaty vč. metastáz v kostech.

Ve Vinohradské nemocnici nejprve absolvoval standardní léčbu, která trvala do února 2021. Následně se naskytla možnost vstoupit do klinické studie v Olomouci, kterou zahájil v březnu 2022 a celou prošel. Léčba zpočátku fungovala a stav se stabilizoval, po nějaké době se však výsledky opět zhoršily a byla potvrzena progrese.

Následovala cesta zpátky do Vinohradské nemocnice a další série chemoterapií, které trvaly až do srpna 2023, avšak nepřinesly očekávané výsledky.

Láďa nám kladl na srdce, abychom nezapomněli jeho jménem i touto cestou velice poděkovat personálu Vinohradské nemocnice a nemocnice v Olomouci za veškerou poskytnutou péči a profesionalitu.

Láďa (55 years old) has been living a well-ordered and happy family life with his long-term partner and, recently, his wife for over 21 years in Prague. They are raising their studying daughter together. In addition to his demanding work, which he has always dedicated himself to with full commitment and enthusiasm, he loves nature, hiking, cycling, and other forms of spending free time with his family. Anyone who has had the opportunity to meet Láďa or work with him will surely confirm that he is an absolutely reliable, extremely modest and hardworking person who is always willing to help selflessly in case of any problems, even at the expense of his own comfort and time.

In December 2020, Láďa began to experience his first health problems. After a preventive examination with extremely high PSA values, he was immediately referred to oncology, where further tests confirmed advanced prostate cancer with metastases to the bones.

In the Vinohrady Hospital, he received first standard treatment, which lasted until February 2021. Then, he had the opportunity to enter a clinical study in Olomouc Hospital, which he started in March 2022 and completed later. The treatment initially worked well and his condition stabilized, but after some time, the results got worse again and a progression of the disease was confirmed.

After that, Láďa returned to the Vinohrady Hospital for another series of chemotherapy sessions which lasted until August 2023. However, they did not bring the expected results.

Láďa asked us to make very clear that he is sincerely grateful to the staff of the Vinohrady Hospital and the Olomouc Hospital for all the care and professionalism they have provided him.

Komu pomůžeme?

V současné době neexistuje jakákoliv v Čechách dostupná léčba a chemoterapie, která by byla v jeho případě účinná. Jedinou a poslední možností tak fatální diagnózu výrazně zpomalit, nebo dostat pod dlouhodobou kontrolu je zcela nová speciální léčba v Německu, která je však velmi nákladná (cca až 2mil. Kč) a není hrazená zdravotní pojišťovnou. 

Po důkladném a nelehkém rozhodování v rámci rodinného kruhu se nechal Láďa svými nejbližšími přesvědčit k postupnému investování této nemalé částky, a to i za cenu vyčerpání veškerých rodinných rezerv.

V září a říjnu 2023 Láďa absolvoval první dvě kola léčby se silnými vedlejšími účinky. Kontrolní vyšetření vykazují pozitivní efekt.  Celkem by se mělo jednat až o tři kola léčby, přičemž průběh léčby se bude upravovat v závislosti na průběžných výsledcích.

At present, there is no treatment or chemotherapy available in the Czech Republic that would be effective in his case. The only and last possibility of slowing down significantly or even bringing such a fatal diagnosis under long-term control is a special, completely new treatment currently available only Germany. However, it is very expensive (approximately CZK 2 million) and is not covered by health insurance.

After careful and difficult decision-making within the family circle, Láďa was persuaded by his loved ones to gradually invest this huge amount, although it means exhausting all the family savings.

In September and October 2023, Láďa underwent the first two rounds of treatment with severe side effects. The follow-up examinations show a positive effect. In total, there should be up to three rounds of treatment depending on the ongoing results

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Jako dlouholetí kolegové a přátelé Ládi sledujeme téměř každý den jeho nesmírně statečný boj s nemocí. Láďa je a vždy byl bojovník a navzdory tomu, že poslední 3 roky podstupuje náročnou léčbu, tak až na výjimky nezůstal prakticky nikdy na pracovní neschopnosti. Rádi bychom mu alespoň trochu pomohli a prostřednictvím této platformy i sami přispěli. Zároveň pak touto formou chceme umožnit případně přispět i ostatním, zejména těm, kteří Láďu osobně znají, spolupracovali s ním, či stále spolupracují. Veškeré vybrané peníze budou předány Láďovi a jeho rodině.

Vybrané finanční prostředky budou použity na podporu Ládi a jeho rodiny, a to především na běžné rodinné výdaje spojené s bydlením a zajištěním chodu domácnosti, k úhradě nákladů spojených s pobytem Ládi mimo domov v některém ze zdravotních zařízení, dále pak na podporu dcery, která studuje a k vytvoření potřebného zázemí, které Láďův zdravotní stav vyžaduje

Předem děkujeme každému, kdo se k nám připojí a také přispěje!

As longtime colleagues and friends of Láďa, we have been following his incredibly brave battle with the disease almost every day. He is and always has been a fighter and despite the fact that he has been undergoing demanding treatment for the past 3 years, he has practically never been on sick leave except for a few exceptions. We would like to help him at least a little and contribute also through this platform. At the same time, we want to enable others to contribute, especially those who know Láďa personally, have worked with him or still work with him. All the money raised will be donated to Láďa and his family.

The funds raised will be used to support Láďa and his family, primarily for regular family expenses related to housing and household maintenance, to cover the costs associated with Láďa's stay outside the home in a medical facility, and further to support his daughter, who is studying, and to create the necessary infrastructure that Láďa's health condition requires

We would like to thank everyone who joins us, contributes and thus helps Láďa and his loving family in this troublesome situation!

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

25. 3. 2024 16:27

Jak se daří Láďovi

S obrovskou vděčností oznamuji, že díky vaší štědrosti a podpoře se nám podařilo dosáhnout krásné částky. Vaše dary nesmírně pomohly v těžké životní situaci.

Od 18. ledna je Láďa imobilní kvůli zúžení páteřního kanálku způsobenému metastázami rakoviny prostaty. Léčba ozařováním páteře byla ukončena 7. února a od 8. února je doma s ambulantní léčbou a péčí organizací Cesta domů a Home Care.

Finanční prostředky ze sbírky jsou využívány na

  • pronájem polohovací postele, invalidní vozík, schodolez a cvičební pomůcky
  • fyzioterapii, léky a doplňky stravy
  • úhradu provozních nákladů domácnosti

Věřím, že s vaší podporou a s pomocí výše uvedených pomůcek zvládne Láďa zlepšit svůj zdravotní stav a mobilitu

Z celého srdce vám děkuji za vaši laskavost a solidaritu. Vaše dary znamenají mnohem víc než jen finanční pomoc.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
1 000 Kč  •  2. 2. 2024 6:36
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 2. 2024 5:55
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 23:10
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  31. 1. 2024 20:17
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 18:04
Jirka
15 000 Kč  •  31. 1. 2024 10:41
Strejdovi ještě něco málo do boje. Drž se!
Milý dárce
1 207 Kč  •  31. 1. 2024 9:40
Dárce, který je pro každou dobrost
724 Kč  •  31. 1. 2024 9:30
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 9:10
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  31. 1. 2024 8:25
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  30. 1. 2024 19:08
DobroDárce
6 000 Kč  •  30. 1. 2024 18:59
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 11:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 10:50
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  30. 1. 2024 9:29
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 9:16
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 7:50
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 7:00
Milý dárce
500 Kč  •  30. 1. 2024 6:50
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  30. 1. 2024 6:34
Dobrosrdečný dárce
610 Kč  •  29. 1. 2024 22:43
Velkorysý dárce
100 Kč  •  29. 1. 2024 22:29
Vladimír P.
3 500 Kč  •  29. 1. 2024 19:42
Láďo držím palce.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat