Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Hance po požáru domu

Vybráno 0 Kč 198 076 Kč
od 187 dárců
 -
187 dárců
Celkem se zapojilo
1 059 Kč
Průměrná výše daru
25 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Hance po požáru domu

Vybráno 0 Kč 198 076 Kč
od 187 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Alexandra Vašková
Datum přidání
5. 2. 2024
Poslední aktualita

17. 5. 2024 15:06

Poděkování, Podziękowanie, Köszönet, Thanks

CZ, PL, H, EN

Dobrý den, všem našim štědrým dárcům,

rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří přispěli libovolnou finanční částkou na obnovu našeho domu po požáru.

Není pochopitelně možné vám všem poděkovat osobně, protože mnoho z vás ani osobně neznáme. Právě tato skutečnost nám však připomíná, jak velký závazek do budoucna pro nás vaše pomoc znamená. S každým pohledem do očí kteréhokoli člověka na ulici, v obchodě nebo v autobuse se sami sebe budeme navždy ptát, zda to nejste právě vy, kdo nám pomohl v těchto těžkých chvílích.

Přestože bychom rádi poděkovali každému jednotlivci, není to možné udělat. Proto jsme alespoň pro některé z vás připravili malé poděkování. Dárečků máme jen omezené množství a bohužel není v našich silách, aby se dostalo na všechny. Doufáme, že nikoho neurazíme, pokud se na něj tentokrát nedostane. V našich srdcích však myslíme na všechny z vás, kteří nám pomohli.

Vaše laskavost a štědrost pro nás znamená nesmírně mnoho a navždy budeme vděční za vaši podporu a pomoc.

A co dále?

Demolice domu v nás zanechala hořko trpkou pachuť, kterou jsme jako rodina, i díky vaší podpoře zvládli. Ponechali jsme z domu jednu cihlu, která bude opětovně použita při výstavbě nového domu. Navážeme tak symbolicky na minulost a vystavíme novou budoucnost.

Stavět chceme začít co nejdříve, ale vše má svůj čas. Jak se říká, ani Řím nebyl postaven za jediný den. Projekt domu upravíme tak, aby lépe vyhovoval nejen našim potřebám, ale i technologicky splňoval požadavky dnešní doby.

Pochopitelně se vás budeme snažit průběžně informovat, jak dále pokračujeme.

Děkujeme vám ze srdce.

S úctou a vděčností, Libor a Hanka

Polski

Dzień dobry, wszystkim naszym hojnym darczyńcom,

Chcielibyśmy tą drogą podziękować wszystkim, którzy przyczynili się dowolną kwotą do odbudowy naszego domu po pożarze.

Oczywiście nie jest możliwe, aby podziękować wszystkim osobiście, ponieważ wielu z Was osobiście nie znamy. To właśnie ta sytuacja przypomina nam, jak wielkie zobowiązanie na przyszłość oznacza dla nas Wasza pomoc. Każde spojrzenie w oczy osoby na ulicy, w sklepie czy w autobusie będzie dla nas zawsze pytaniem, czy to właśnie Ty nie pomogłeś nam w tych trudnych chwilach.

Chociaż chcielibyśmy podziękować każdemu indywidualnie, nie jest to możliwe. Dlatego przygotowaliśmy małe podziękowanie dla niektórych z Was. Mamy ograniczoną liczbę podarunków i niestety nie jesteśmy w stanie przekazać ich wszystkim. Mamy nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, jeśli tym razem nie dostanie prezentu. W naszych sercach jednak myślimy o wszystkich, którzy nam pomogli.

Wasza życzliwość i hojność znaczą dla nas bardzo wiele i na zawsze będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc.

Co dalej?

Rozbiórka domu pozostawiła w nas gorzki smak, który jako rodzina, także dzięki Waszemu wsparciu, udało nam się przezwyciężyć. Pozostawiliśmy z domu jedną cegłę, która zostanie ponownie użyta przy budowie nowego domu. W ten sposób symbolicznie nawiążemy do przeszłości i zbudujemy nową przyszłość.

Chcemy rozpocząć budowę jak najszybciej, ale wszystko ma swój czas. Jak to się mówi, Rzymu nie zbudowano w jeden dzień. Projekt domu dostosujemy tak, aby lepiej odpowiadał nie tylko naszym potrzebam, ale także technologicznie spełniał wymagania dzisiejszych czasów.

Oczywiście będziemy starali się na bieżąco informować Was, jak dalej postępujemy.

Z całego serca dziękujemy.

Z szacunkiem i wdzięcznością, Libor a Hanka

Hungarian

Jó napot kívánok, minden nagylelkű adományozónknak,

Szeretnénk ezen az úton köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen pénzösszeggel hozzájárult házunk helyreállításához a tűz után.

Természetesen nem lehetséges mindenkinek személyesen megköszönni, mivel sokukat személyesen nem is ismerjük. Pontosan ez a tény emlékeztet minket arra, hogy milyen nagy elkötelezettséget jelent számunkra a segítségük a jövőre nézve. Minden egyes utcán, boltban vagy autóbuszban találkozó ember szemébe nézve mindig fel fogjuk tenni magunknak a kérdést, hogy vajon nem ön volt-e az, aki ezekben a nehéz időkben segített nekünk.

Bár szeretnénk mindenkinek egyenként köszönetet mondani, ez nem lehetséges. Ezért legalább néhányuknak készítettünk egy kis ajándékot. Az ajándékokból sajnos csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, és nem áll módunkban mindenkinek átadni. Reméljük, hogy senkit nem sértünk meg, ha ezúttal nem jut el mindenkihez. Szívünkben azonban mindenki ott van, aki segített nekünk.

Kedvességük és nagylelkűségük számunkra nagyon sokat jelent, és örökké hálásak leszünk támogatásukért és segítségükért.

És mi lesz ezután?

A ház lebontása keserédes ízt hagyott bennünk, amelyet családként, az önök támogatásával sikerült legyőznünk. Meghagytunk a házból egy téglát, amelyet újra felhasználunk az új ház építésekor. Így szimbolikusan kapcsolódunk a múltunkhoz és egy új jövőt építünk fel.

Szeretnénk minél hamarabb elkezdeni az építkezést, de mindennek megvan a maga ideje. Ahogy mondják, Rómát sem egy nap alatt építették fel. A ház tervét úgy fogjuk módosítani, hogy jobban megfeleljen nemcsak a szükségleteinknek, hanem technológiailag is megfeleljen a mai kor követelményeinek.

Természetesen igyekszünk majd folyamatosan tájékoztatni önöket arról, hogyan haladunk tovább.

Szívből köszönjük önöknek.

Tisztelettel és hálával, Libor és Hanka

English

Dear all our generous donors,

We would like to take this opportunity to thank all of you who contributed any amount of money to the restoration of our home after the fire.

It is obviously not possible to thank each of you personally, as many of you we do not even know personally. This fact, however, reminds us of how great a commitment your help means to us for the future. With every glance into the eyes of any person on the street, in a shop, or on a bus, we will always ask ourselves if it was you who helped us during these difficult times.

Although we would love to thank each individual, it is not possible. Therefore, we have prepared a small token of appreciation for some of you. Unfortunately, we only have a limited number of gifts and it is beyond our capabilities to give one to everyone. We hope no one will be offended if they do not receive one this time. In our hearts, we think of all of you who helped us.

Your kindness and generosity mean an immense amount to us, and we will always be grateful for your support and help.

And what comes next?

The demolition of the house left a bitter taste in our mouths, which we, as a family, managed to overcome thanks to your support. We kept one brick from the house, which will be reused in the construction of the new house. This way, we symbolically connect to the past and build a new future.

We want to start building as soon as possible, but everything takes its time. As they say, Rome wasn’t built in a day. We will adjust the house design to better suit not only our needs but also to meet the technological requirements of today’s standards.

Naturally, we will strive to keep you updated on our progress.

We thank you from the bottom of our hearts.

With respect and gratitude,

Libor and Hanka

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

S hlubokým smutkem, ale zároveň s obrovským odhodláním, se k vám obracím s prosbou o pomoc pro jednu úžasnou rodinu. 

V obci Petrovice u Karviné došlo dne 17. ledna 2024 ke zdrcující události. Shořela novostavba rodinného domu naší kolegyně Hanky a manžela Libora. Celá rodina Dobrých se tak ocitla bez střechy nad hlavou, bez domova, bez základních potřeb nutných k životu. Požár ničivě zasáhl jejich domov, ponechávaje za sebou pouze trosky a spoustu bolesti. Z domu, který byl domovem pro manžela a jejich dvě dcery, zbyly jen trosky a z domova plného lásky a bezpečí během dvaceti minut zůstala jenom ruina, která je určená k demolici.

Dům na Karvinsku spolykaly plameny, rodina potřebovala psychologa – Novinky

Komu pomůžeme?

Pomůžeme rodině Dobrých, která si zaslouží získat zpět alespoň část z toho, co udělala pro svůj region. Záměrně píšu region, protože v průběhu času žili nejen v Petrovicích u Karviné, ale také v Karviné a Doubravě, kde po sobě zanechali nesmazatelnou stopu. Kdo je zná, ten mi potvrdí, že bez jejich práce a obětování se, by některé věci nikdy nebyly realizovány. Dělají vždy vše naplno s cílem po sobě zanechat něco viditelného a hmatatelného. Nejen, že jsou skvělými sousedy, ale jsou to i obětaví lidé, kteří často pomohli druhým. 

Domov takto ztratila nejen Hanka a její rodina, ale také kocour a dva pejsci, kteří jsou součástí rodiny, a o které se láskyplně starají. Tyto němé tváře jsou také silně postiženy touto událostí a potřebují naši pomoc a podporu. Stres, který prožívají ze ztráty domova, se na nich projevuje každým dnem víc a víc.

Našim cílem je pomoci milé kolegyni z hluboké tísně a umožnit ji odrazit se ode dna a znovu začít svůj život naplno žít.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Kolektiv zaměstnanců společnosti, ve které pracuje, se rozhodl spojit síly a vytvořit veřejnou finanční sbírku na pomoc této rodině v jejich nelehké životní situaci. Našim cílem je nejen poskytnout okamžitou pomoc pro zvládnutí základních potřeb, ale také pomoci při obnově domu a návratu k normálnímu životu.

Výtěžek se sbírky bude použit na opravu rodinného domu poničeného požárem.

Příběh Hanky a její rodiny se rychle rozšířil mezi místními obyvateli, bývalými kolegy a mnozí by se rádi připojili k finanční pomoci. Zveřejněním tohoto neradostného příběhu na vašich webových stránkách a možnost požádat o pomoc i širší veřejnost by pomohla této rodině odrazit se ode dna.

Jakékoliv příspěvky budou tedy klíčovou a nedocenitelnou pomocí při obnově základních životních potřeb, které tato rodina ztratila v ničivém požáru.

Věříme v lidskou soudržnost, děkujeme, že pomáháte, děkujeme, že soucítíte.

Kolektiv spolupracovníků firmy VP BASTRO s.r.o. Ostrava.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

17. 5. 2024 15:06

Poděkování, Podziękowanie, Köszönet, Thanks

CZ, PL, H, EN

Dobrý den, všem našim štědrým dárcům,

rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří přispěli libovolnou finanční částkou na obnovu našeho domu po požáru.

Není pochopitelně možné vám všem poděkovat osobně, protože mnoho z vás ani osobně neznáme. Právě tato skutečnost nám však připomíná, jak velký závazek do budoucna pro nás vaše pomoc znamená. S každým pohledem do očí kteréhokoli člověka na ulici, v obchodě nebo v autobuse se sami sebe budeme navždy ptát, zda to nejste právě vy, kdo nám pomohl v těchto těžkých chvílích.

Přestože bychom rádi poděkovali každému jednotlivci, není to možné udělat. Proto jsme alespoň pro některé z vás připravili malé poděkování. Dárečků máme jen omezené množství a bohužel není v našich silách, aby se dostalo na všechny. Doufáme, že nikoho neurazíme, pokud se na něj tentokrát nedostane. V našich srdcích však myslíme na všechny z vás, kteří nám pomohli.

Vaše laskavost a štědrost pro nás znamená nesmírně mnoho a navždy budeme vděční za vaši podporu a pomoc.

A co dále?

Demolice domu v nás zanechala hořko trpkou pachuť, kterou jsme jako rodina, i díky vaší podpoře zvládli. Ponechali jsme z domu jednu cihlu, která bude opětovně použita při výstavbě nového domu. Navážeme tak symbolicky na minulost a vystavíme novou budoucnost.

Stavět chceme začít co nejdříve, ale vše má svůj čas. Jak se říká, ani Řím nebyl postaven za jediný den. Projekt domu upravíme tak, aby lépe vyhovoval nejen našim potřebám, ale i technologicky splňoval požadavky dnešní doby.

Pochopitelně se vás budeme snažit průběžně informovat, jak dále pokračujeme.

Děkujeme vám ze srdce.

S úctou a vděčností, Libor a Hanka

Polski

Dzień dobry, wszystkim naszym hojnym darczyńcom,

Chcielibyśmy tą drogą podziękować wszystkim, którzy przyczynili się dowolną kwotą do odbudowy naszego domu po pożarze.

Oczywiście nie jest możliwe, aby podziękować wszystkim osobiście, ponieważ wielu z Was osobiście nie znamy. To właśnie ta sytuacja przypomina nam, jak wielkie zobowiązanie na przyszłość oznacza dla nas Wasza pomoc. Każde spojrzenie w oczy osoby na ulicy, w sklepie czy w autobusie będzie dla nas zawsze pytaniem, czy to właśnie Ty nie pomogłeś nam w tych trudnych chwilach.

Chociaż chcielibyśmy podziękować każdemu indywidualnie, nie jest to możliwe. Dlatego przygotowaliśmy małe podziękowanie dla niektórych z Was. Mamy ograniczoną liczbę podarunków i niestety nie jesteśmy w stanie przekazać ich wszystkim. Mamy nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, jeśli tym razem nie dostanie prezentu. W naszych sercach jednak myślimy o wszystkich, którzy nam pomogli.

Wasza życzliwość i hojność znaczą dla nas bardzo wiele i na zawsze będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc.

Co dalej?

Rozbiórka domu pozostawiła w nas gorzki smak, który jako rodzina, także dzięki Waszemu wsparciu, udało nam się przezwyciężyć. Pozostawiliśmy z domu jedną cegłę, która zostanie ponownie użyta przy budowie nowego domu. W ten sposób symbolicznie nawiążemy do przeszłości i zbudujemy nową przyszłość.

Chcemy rozpocząć budowę jak najszybciej, ale wszystko ma swój czas. Jak to się mówi, Rzymu nie zbudowano w jeden dzień. Projekt domu dostosujemy tak, aby lepiej odpowiadał nie tylko naszym potrzebam, ale także technologicznie spełniał wymagania dzisiejszych czasów.

Oczywiście będziemy starali się na bieżąco informować Was, jak dalej postępujemy.

Z całego serca dziękujemy.

Z szacunkiem i wdzięcznością, Libor a Hanka

Hungarian

Jó napot kívánok, minden nagylelkű adományozónknak,

Szeretnénk ezen az úton köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen pénzösszeggel hozzájárult házunk helyreállításához a tűz után.

Természetesen nem lehetséges mindenkinek személyesen megköszönni, mivel sokukat személyesen nem is ismerjük. Pontosan ez a tény emlékeztet minket arra, hogy milyen nagy elkötelezettséget jelent számunkra a segítségük a jövőre nézve. Minden egyes utcán, boltban vagy autóbuszban találkozó ember szemébe nézve mindig fel fogjuk tenni magunknak a kérdést, hogy vajon nem ön volt-e az, aki ezekben a nehéz időkben segített nekünk.

Bár szeretnénk mindenkinek egyenként köszönetet mondani, ez nem lehetséges. Ezért legalább néhányuknak készítettünk egy kis ajándékot. Az ajándékokból sajnos csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, és nem áll módunkban mindenkinek átadni. Reméljük, hogy senkit nem sértünk meg, ha ezúttal nem jut el mindenkihez. Szívünkben azonban mindenki ott van, aki segített nekünk.

Kedvességük és nagylelkűségük számunkra nagyon sokat jelent, és örökké hálásak leszünk támogatásukért és segítségükért.

És mi lesz ezután?

A ház lebontása keserédes ízt hagyott bennünk, amelyet családként, az önök támogatásával sikerült legyőznünk. Meghagytunk a házból egy téglát, amelyet újra felhasználunk az új ház építésekor. Így szimbolikusan kapcsolódunk a múltunkhoz és egy új jövőt építünk fel.

Szeretnénk minél hamarabb elkezdeni az építkezést, de mindennek megvan a maga ideje. Ahogy mondják, Rómát sem egy nap alatt építették fel. A ház tervét úgy fogjuk módosítani, hogy jobban megfeleljen nemcsak a szükségleteinknek, hanem technológiailag is megfeleljen a mai kor követelményeinek.

Természetesen igyekszünk majd folyamatosan tájékoztatni önöket arról, hogyan haladunk tovább.

Szívből köszönjük önöknek.

Tisztelettel és hálával, Libor és Hanka

English

Dear all our generous donors,

We would like to take this opportunity to thank all of you who contributed any amount of money to the restoration of our home after the fire.

It is obviously not possible to thank each of you personally, as many of you we do not even know personally. This fact, however, reminds us of how great a commitment your help means to us for the future. With every glance into the eyes of any person on the street, in a shop, or on a bus, we will always ask ourselves if it was you who helped us during these difficult times.

Although we would love to thank each individual, it is not possible. Therefore, we have prepared a small token of appreciation for some of you. Unfortunately, we only have a limited number of gifts and it is beyond our capabilities to give one to everyone. We hope no one will be offended if they do not receive one this time. In our hearts, we think of all of you who helped us.

Your kindness and generosity mean an immense amount to us, and we will always be grateful for your support and help.

And what comes next?

The demolition of the house left a bitter taste in our mouths, which we, as a family, managed to overcome thanks to your support. We kept one brick from the house, which will be reused in the construction of the new house. This way, we symbolically connect to the past and build a new future.

We want to start building as soon as possible, but everything takes its time. As they say, Rome wasn’t built in a day. We will adjust the house design to better suit not only our needs but also to meet the technological requirements of today’s standards.

Naturally, we will strive to keep you updated on our progress.

We thank you from the bottom of our hearts.

With respect and gratitude,

Libor and Hanka

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 8:28
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 16:00
Velkorysý dárce
600 Kč  •  1. 4. 2024 11:47
Krystyna
5 000 Kč  •  31. 3. 2024 9:24
BUDE LÍP, držím palce!
Velkorysý dárce
400 Kč  •  28. 3. 2024 19:56
Dárce
984 Kč  •  28. 3. 2024 19:23
Jesus loves you
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  28. 3. 2024 10:50
Milý dárce
600 Kč  •  27. 3. 2024 23:27
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  27. 3. 2024 8:31
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  25. 3. 2024 19:26
Velkorysý dárce
600 Kč  •  25. 3. 2024 19:22
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  19. 3. 2024 12:34
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  16. 3. 2024 12:57
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 3. 2024 12:50
Milý dárce
2 000 Kč  •  7. 3. 2024 17:12
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 3. 2024 14:16
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 3. 2024 10:41
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  5. 3. 2024 20:29
Štědrý dárce
50 Kč  •  4. 3. 2024 17:58
Milý dárce
500 Kč  •  1. 3. 2024 19:29
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  1. 3. 2024 9:36
Štědrý dárce
200 Kč  •  1. 3. 2024 6:40
DobroDárce
1 000 Kč  •  29. 2. 2024 6:10

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat