Sbírka ukončena:

Obnova Kaple Jana Amose Komenského ve Straškově

Vybráno 0 Kč 49 654 Kč
800 000 Kč
 -
62 dárců
Celkem se zapojilo
801 Kč
Průměrná výše daru
3 550 Kč
Nejvyšší dar
63 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Obnova Kaple Jana Amose Komenského ve Straškově

Vybráno 0 Kč 49 654 Kč
800 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Náboženská obec Církve československé husitské v Roudnici nad Labem
Datum přidání
4. 10. 2023
Poslední aktualita

2. 12. 2023 7:17

Není elektřina, nevadí. Máme svíčky.

I přesto, v jakém je kaple stavu, se místní rozhodli, že chtějí Vánoce. Ve vsi není žádný jiný funkční kostel. Tak jsme kapli včera společně vygruntovali a chystáme vánoční koncert. Bude při svíčkách. Není elekřina. Ale to vlastně vůbec nevadí. Dveře a okna jdou špatně otevírat a ještě hůř zavírat. Ale to v tuto chvíli taky nevadí. Bude to zatím takové hipsterské duchovní doupě. A já budu ráda, když ještě trochu přihodíte do sbírky. Zbývají 4 dny. 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Kaple Jana Amose Komenského byla postavená svépomocí v roce 1957 věřícími, kteří se hlásili k Církvi československé husitské. Mnoho deseliletí stavba chátrá a je nepoužitelná kvůli narušení statiky. Máme vypracovaný statický posudek i s vhodným stavebním postupem, který by stavbu mohl zachránit. Chtěli bychom dokázat to, co se povedlo lidem v 50. letech minulého století: vybrat dostatečný finanční obnos, za který bychom kapli opravili a vrátili jí život.

Rádi bychom, aby se z ní stal opět důstojný komunitní prostor, který bude sloužit nejen k bohoslužbám, ale i k dalším možným aktivitám lidem v obci Straškov.

Komu pomůžeme?

V roce 1957 v obci Straškov v ústeckém kraji si lidé vlastnoručně postavili kapli věnovanou Janu Amosu Komenskému. Někteří ke stavbě přispěli finančním darem, někteří věnovali stavební materiál a někdo jen vlastní síly. Každopádně ve složité době 50. let minulého století se podařilo stavbu dokončit a otevřít. Začali se v ní scházet věřící Církve československé husitské. Útlak komunistického režimu ale časem utlumil všechny aktivity spjaté s touto kaplí a stavba začala chátrat. 

Když jsem v roce 2001 nastoupila v blízkém městě do služby farářky, dostala jsem na starosti i tuto kapli. Už tehdy byla v žalostném stavu. Elektřina byla odpojena, okna rozbita, vnitřek kaple vykraden a vše bylo zarostlé křovím. 

Z finančních prostředků, které jsme sehnali, se nám podařilo alespoň stavbu zabezpečit proti vandalům, náletové dřeviny vykácet, a také jsme nechali vypracovat statický posudek. 

Chtěli bychom dokázat to, co se povedlo lidem v 50. letech minulého století: vybrat dostatečný finanční obnos, abychom mohli kapli opět otevřít veřejnosti v obci Straškov. Měla by pak sloužit nejen k bohoslužbám, ale i k dalším aktivitám místních. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Kaple o rozměrech 8×6 metrů má poškozené zdivo kvůli podmáčené půdě. Pravá strana kaple se lehce odklání od zbytku stavby, ale statika poškozena není. Máme vypracovaný statický posudek i s vhodným postupem, jak kapli opravit. Protože stavba není památkově chráněná, máme možnost stavbu upravit dle svých představ. Rádi bychom ale zachovali její původní ráz.

Nejnutnější a také nejnákladnější je obestavět původní základy stavby a zpevnit stavbu i pod střechou. Vše je konkrétně popsané v přiloženém statickém posudku. Dále je třeba vyměnit střechu i s klempířskými prvky s odtažením svodů od objektu. Podlaha je betonová a výrazně potrhaná. Je třeba udělat novou železobetonovou desku. Po ztužení svatby budou provedeny omítky v plném rozsahu.

Kaple byla kdysi vytápěná kamny na dřevo. Pokud nám zbydou finanční prostředky, rádi tento druh vytápění zachováme. V tom případě bude nutné přezdít komín a pořídit nová kamna. 

Uvnitř kaple zůstaly dřevěné lavice a bohoslužebný stůl. Takže, pokud to půjde, toto vybavení v kapli zůstane. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

2. 12. 2023 7:17

Není elektřina, nevadí. Máme svíčky.

I přesto, v jakém je kaple stavu, se místní rozhodli, že chtějí Vánoce. Ve vsi není žádný jiný funkční kostel. Tak jsme kapli včera společně vygruntovali a chystáme vánoční koncert. Bude při svíčkách. Není elekřina. Ale to vlastně vůbec nevadí. Dveře a okna jdou špatně otevírat a ještě hůř zavírat. Ale to v tuto chvíli taky nevadí. Bude to zatím takové hipsterské duchovní doupě. A já budu ráda, když ještě trochu přihodíte do sbírky. Zbývají 4 dny. 

2. 11. 2023 12:01

A co třeba minikino?

Dneska jsem předala klíče od kaple zedníkovi. Chystáme položkový rozpočet pro možnou dotaci na příští rok. Už teď vím, že to spolkne kolem milionu.

A plánujeme spolu s místními, co dál. 
“Co třeba minikino?” Navrhla nadšeně sousedka. Proč ne. Cílem je vytvořit multifunkční prostor pro místní. I minikino může být.

Jo, sny by byly. Už vidím v rohu místnosti kamínka na dřevo, u vchodu se rozdává svařák a za oltářem je nachystané plátno… 

29. 10. 2023 8:13

NEDĚLNÍ CHVILKA

Na stěně opuštěné kaple visí nápis: “Přijď království tvé.” V roce 1957 ta slova někdo vyřezal ze dřeva a připevnil na zeď.

Jsou to slova, která patří do modlitby Otčenáš. Ta modlitba je společná všem křesťanům. Katolíkům, evangelíkům, husitům, adventistům… všichni tak (minimálně jednou týdne při bohoslužbě) prosí za stejnou věc. Aby sem k nám na zem přišlo království Boží.

Ale jak má to království přijít?

Jak má vypadat?

Jak to udělat, aby přišlo?

Každý, kdo jen trochu zná dějepis, ví, že v průběhu dějin křesťanství  existovaly různé snahy, které se snažily vybudovat ideální Boží království na zemi… s mečem v ruce.

Byly i snahy bez meče, po dobrém, ale nikdy to nevydrželo dlouho. Ani po dobrém ani po zlém se nikomu nezdařilo vybudovat společnost, která by se blížila představě Božího království.

Království Boží není nic, co by šlo přestavět do politického systému, co by šlo vybudovat v konkrétním čase na konkrétním místě, co by šlo druhému člověku vnutit násilím.

Přesto je království Boží něco, co v tomto světě působí a vždycky působilo. V krátkých okamžicích. Jakoby se na chvíli prolamovala hranice mezi zemí a nebem.

Království Boží se totiž vždycky objevuje ve chvíli, kdy se děje něco dobrého, něco laskavého, kdy jeden druhému pomáhá. Je všude tam, kde se objeví laskavost, odpuštění, smíření, naděje.

Proto se křesťané neustále už 2000 let modlí: “Přijď království tvé.” Potřebujeme k té dobrotě trochu postrčit a posílit od Toho nahoře. Být laskavým, obětavým a smířlivým člověkem není vždy snadné, ale stojí to za to. Ten pocit, kdy se Boží království prolamuje do toho našeho nedokonalého pozemského světa, je krásný.

12. 10. 2023 12:32

úřadují tu pavouci… zatím

Zatím tu úřadují pavouci, ale věřím, že se podaří získat dostatek peněz na opravu. Když se to podařilo lidem v 50. letech, proč by se to nemělo podařit dnes? Lidé se mě ptali, proč neopravíme kapli z církevních peněz, které jsme dostali z restitucí. A tak trpělivě vysvětluji, že naše církev nepatří mezi ty bohaté a finančně zajištěné. Před vyhlášením sbírky na Doniu se na transparentním účtu sešlo 30.000,- s tím, že samotná církev může přispět podobnou částkou. Mám montérky i nářadí, fyzické práce se nebojím. Deset let jsme svépomocí opravovali faru v Roudnici nad Labem. Svou energii rádi vložíme i do opravy této kaple. Nejdřív ale potřebujeme pomoc od vás.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 12. 2023 12:36
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  2. 12. 2023 14:25
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 12. 2023 10:37
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 11. 2023 17:03
Milý dárce
300 Kč  •  12. 11. 2023 15:16
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 11. 2023 9:34
DobroDárce
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 23:09
Milý dárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2023 20:32
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  8. 11. 2023 20:29
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 19:58
DobroDárce
1 500 Kč  •  8. 11. 2023 18:24
Milý dárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2023 17:23
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 14:38
Gabriela a Marek Petráčkovi
200 Kč  •  8. 11. 2023 13:20
Držíme moc palce při obnově! Skromný příspěvek od manželů, které paní farářka Selčanová nedávno šťastně oddala na krásném místě :)
Velkorysý dárce
200 Kč  •  8. 11. 2023 11:22
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2023 10:23
Štědrý dárce
600 Kč  •  8. 11. 2023 10:15
Milý dárce
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 10:10
Milý dárce
300 Kč  •  8. 11. 2023 9:58
Štědrý dárce
22 Kč  •  28. 10. 2023 18:28
Laskavý dárce
22 Kč  •  24. 10. 2023 21:42

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat