Léčba pro motorkáře Míru/Medical Treatment for Mira The Biker

Milník 1/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
620 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 2/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
1 240 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 3/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
1 860 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 4/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
2 480 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 5/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
3 100 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 6/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
3 720 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 7/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
4 340 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 8/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
4 960 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 9/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
5 580 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 10/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
6 200 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 11/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
6 820 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 12/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
7 440 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 13/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
8 060 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 14/15

Metoda OPTUNE stojí cca 620 000 Kč měsíčně. Každý měsíc je pro Míru nadějí./The OPTUNE treatment costs 25,000 EUR per month.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
8 680 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Milník 15/15

Pro největší efekt léčby potřebuje Míra cca 9 mil.Kč. For the highest effect of the treatment Mira needs approx. 363,000 EUR.

Vybráno 0 Kč 4 046 856 Kč
9 000 000 Kč
30 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Karolína Emanuelová
Datum přidání
20. 6. 2024
Poslední aktualita

15. 7. 2024 16:50

Díky za půl roku léčby/Thank you for six months of treatment

/CZ/ (English version follows)

Milí přátelé, známí i neznámí,

chtěl bych vám všem moc poděkovat za úžasnou podporu a štědrost. Díky vašim příspěvkům se podařilo vybrat neuvěřitelných 3,7 milionu Kč, což představuje splnění cíle na šest měsíců léčby. Už tři týdny od spuštění sbírky jsme dosáhli tohoto úžasného milníku, což mi dává obrovskou naději.

Děkuji také serverům Denik.cz, iDNES.cz a Blesk.cz za podporu a prostor, který poskytly pro zveřejnění této sbírky. Jsem vděčný za zprostředkování mého příběhu lidem, kteří jsou ochotni pomoci, i když mě osobně neznají. V tomto hrála tato a další média obrovskou roli. 

Díky doposud vybraným prostředkům budu moci absolvovat půl roku léčby, což mi dává obrovskou sílu bojovat dál. Sbírka pokračuje a s každým dalším milníkem mi dává naději na další měsíc života.

Je skvělé vědět, že na to nejsem sám, a že je na světě tolik lidí, kteří mi drží palce. Nemohu vám dostatečně vyjádřit, jak moc pro mne a mou rodinu vaše pomoc znamená. Ještě jednou vám všem moc děkuji za vaši laskavost a solidaritu. 

S velkou vděčností,

Míra Láva

------------------------------------------------------------------

/EN/

Dear friends, known and unknown,

I would like to thank you all so much for your amazing support and generosity. Thanks to your donations, we were able to raise an incredible 3.7 million CZK, which will meet our goal of six months of treatment. Just three weeks into the fundraising campaign, we have reached this amazing milestone, which gives me tremendous hope.

I would also like to thank Denik.cz, iDNES.cz, and Blesk.cz for their support and the space they provided for the publication of this fundraiser. I am grateful for sharing my story with people who are willing to help, even if they do not know me personally. These and other media have played a huge role in this.

Thanks to the funds raised so far, I will be able to complete six months of treatment, which gives me tremendous strength to keep fighting. The fundraiser continues, and each passed milestone gives me hope for another month of life.

It's great to know that I'm not alone in this, and that there are so many people in the world who are rooting for me. I can't tell you enough how much your help means to me and my family. Once again, thank you all so much for your kindness and solidarity.

With much gratitude,

Míra Láva

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

CZ

Bývalý policista, instruktor v autoškole, motorkář srdcem i duší, taky výpravčí na dráze a hlavně táta dvou dětí. Skvělej chlap, kterému životní plány zkřížila nejagresivější forma rakoviny. To je Míra Lavička, pro motorkáře Láva.   

EN

Former policeman, driving school instructor, motorcyclist at heart and soul, and also a railway dispatcher, but above all, a father of two children. A great guy whose life plans were disrupted by the most aggressive form of cancer. This is Míra Lavička, known as Lava to bikers.

    

Komu pomůžeme?

CZ

„Začalo to v září roku 2023. Bylo to nenápadné, takový nával horkosti a skoro bych to přirovnal ke kocovině. Byli jsme v tu dobu na motorkářském srazu v Polsku. Při vyjížďce v koloně se mi udělalo divně, cítil jsem aceton a začal mít vidiny. Jak to přišlo, tak to odešlo. V prosinci už jsem ale začal mít podobné stavy i pětkrát denně.”

Míru čekal kolotoč všemožných vyšetření, která ale neodhalila příčinu potíží. Až když z ničeho nic přestal chodit a odvezla ho sanitka, na CT hlavy objevili nádor. Bylo to v den, kdy s dcerou vyzvedávali její první občanku..domů už ale nedošli.

„Po CT za mnou přišla doktorka z neurologie, vzala mě za ruku a říká: „Pane Lavička, my si vás tu už necháme,  máte nádor v hlavě.” Musím říct, že mně to vůbec nedošlo, jen jsem se zeptal, jak je velký. Prý 5 cm. Vzal jsem to naprosto s klidem, jako když si jdu koupit 5 kaiserek. Poslal jsem kamarádům z klubu zprávu, že jsem asi v pr…., že mám nádor v hlavě.”

Nádor Mírovi odoperovali den před jeho 46. narozeninami. Po operaci se cítil podstatně lépe. Celý nádor ale odstranit nešlo, byl příliš blízko pohybového centra a při větším zásahu by hrozilo ochrnutí. Po dlouhých čtrnácti dnech přišla další špatná zpráva. Nádor je zhoubný a bohužel jeden z těch nejagresivnějších. Míru čekala radioterapie a chemoterapie, které ale s největší pravděpodobností jen trochu zbrzdí zákeřnou nemoc. Chemoterapie, po kterých je Mírovi zle a jen s obtížemi po nich zatím dokáže normálně fungovat, ho čekají už do konce života.

EN

"It started in September 2023. It was subtle, like a rush of heat, and I would almost compare it to a hangover. We were at a motorcycle trip in Poland at the time. While riding in the convoy, I felt weird; I smelled acetone and started having visions. As it came, so it went. In December, however, I started having similar episodes five times a day.“


A round of all kinds of examinations awaited Míra, but they did not reveal the cause of the problems. Only when he suddenly stopped walking and was taken away by ambulance did they discover a tumor on a head CT scan. It was on the day when he and his daughter were picking up her first ID card… but they didn't get home.

„After the CT scan, the neurology doctor came to me, took my hand, and said, ‚Mr. Lavička, we'll leave you here; you have a tumor in your head.‘ I have to say it didn't occur to me at all. I just asked how big it was. Supposedly 5 cm. I took it completely in stride, like I'm going to buy 5 bagels. I sent a message to my friends from the club that I'm probably in trouble… that I have a tumor in my head.“


Míra's tumor was removed the day before his 46th birthday. He felt much better after the operation. However, the entire tumor could not be removed; it was too close to the movement center, and there would be a risk of paralysis with further intervention. After a long fortnight, more bad news came: the tumor was malignant and, unfortunately, one of the most aggressive. Radiotherapy and chemotherapy awaited Míra, which will most likely only slow the insidious disease a little. Chemotherapy, which makes Míra sick and allows him to function normally only with difficulty, awaits him for the rest of his life.

     

CZ

„V nemocnici mě informovali, že by pro mě byla vhodná ještě jedna metoda, jmenuje se OPTUNE a je založena na principu, že prochází-li rakovinovou buňkou střídavý elektrický proud určitých charakteristik, buňka ztrácí schopnost se dělit. Vím, že ani tahle metoda mě plně nevyléčí. Ale je to pro mě šance žít déle. Vždycky jsem se těšil, že dceru Majdu naučím jezdit na motorce. Teď je jí patnáct a mohla by začít. A já nevím, jestli s ní budu moct být u toho..”

Nesmírně těžké chvíle zažívá nyní i Mírova žena Bára: „Seznámili jsme se v mých 16ti letech a strávili spolu polovinu života. Všechno, co jsme zažili, ať to bylo dobré nebo zlé, jsme zažili společně. Tolik věcí jsme odkládali „až budou děti větší“ a plánovali, co budeme dělat v důchodu… A teď, když nám doktor sdělil, že máme tak maximálně rok a půl společného života, nevím co dál… Neumím si představit život bez něj. Když vidím na ulici starší páry, tak jim neskutečně závidím, protože vím, že nám tohle nebude dopřáno.

EN

„The hospital informed me that another method might be suitable for me. It is called OPTUNE, and it is based on the principle that if an alternating electric current with certain characteristics is passed through a cancer cell, the cell loses its ability to divide. I know that even this method will not fully cure me, but it's a chance for me to live longer. I always looked forward to teaching my daughter Majda to ride a motorcycle. She's fifteen now and could start. And I don't know if I'll be able to be there with her…“


Míra's wife, Bára, is also experiencing extremely difficult times: „We met when I was 16 and spent half our lives together. Everything we experienced, good or bad, we experienced together. We have been putting off so many things ‚until the kids are older‘ and planning what we will do in retirement… And now that the doctor has told us that we only have a year and a half to live together, I don't know what to do next… I can't imagine life without him. When I see older couples on the street, I envy them because I know that we will not be allowed this.“

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

CZ

„Pamatuji si jako dneska ten moment, tu euforii a naději, kdy jsme koukali na přednášku prof. Vymazala z roku 2022,” pokračuje Bára. “Hovořil o metodě TTF Optune, kterou již 20 let aplikují. Z 20 pacientů žijí 4 dodnes. Místo roku a půl bychom měli třeba 5 let! Ani se neodvažuji doufat, že by to mohlo být i víc. Najednou se možnost, že Míra děti naučí řídit, doprovodí na maturitní ples a třeba i k oltáři, nezdála tak nedosažitelná.”

Léčba metodou OPTUNE je dostupná v ČR, Míra by ji mohl podstoupit v nemocnici Na Homolce, ale stojí 620 000 Kč měsíčně. Pro nejvyšší efekt by Míra potřeboval 9 milionů, které nemá. Žádost o proplacení jeho pojišťovna zamítla. Každý měsíc léčby, na který by se podařilo vybrat v této sbírce, je ale pro Míru nadějí.

EN

„I remember, like it was yesterday, the moment, that euphoria and hope, when we watched the lecture by Prof. Vymazal from 2022,“ continues Bára. „He talked about the TTF Optune method, which they have been applying for 20 years. Of the 20 patients, 4 are still alive today. Instead of a year and a half, we might have 5 years! I don't even dare to hope that it could be more. Suddenly, the possibility that Míra would teach the children to drive, accompany them to the graduation ball, or even to their wedding, did not seem so unattainable.“


Treatment with the OPTUNE method is available in the Czech Republic, Mira could take it in the Na Homolce hospital, however it costs USD 26,700 (EUR 25,000) per month. For the highest effect, Míra would need USD 388,000, which he does not have. His claim for reimbursement was rejected by his insurance company.

     

CZ

„Míru jsem poznala jako instruktora, když jsem po negativní zkušenosti v jedné autoškole už skoro vzdávala svůj sen naučit se jezdit na motorce,” říká Karolina, absolventka jeho autoškoly. „Narozdíl od předchozího instruktora, který na mě řval, Míra mi věřil a s klidem jemu vlastním mě za pár lekcí připravil na úspěšné zkoušky. Přišel a udělal zázrak s mou psychikou i schopností naučit se po čtyřicítce jezdit na velký mašině. Nikdy mu za to nepřestanu být vděčná. Když jsem slyšela Mírův uklidňující hlas v intercomu, věděla jsem, že všechno bude v pořádku. Po absolvování autoškoly jsme spolu začali jezdit jen tak. Říkala jsem: „Dokud mám Míru v helmě, zvládnu všechno.” Na minulou vyjížďku jsme spolu jeli i proto, že Míra už nechce jezdit sám, je to moc riskantní. Říká mi teď “můj anděl strážný”..ale já se bojím, že ho ochránit nedokážu. Za každou pomoc pro něj budu vděčná. Neumím si představit den, kdy už se mnou v helmě nebude.. ”

EN

„I met Míra as an instructor after a negative experience at a driving school made me almost give up on my dream of learning to ride a motorcycle,“ says Karolina, a graduate of his driving school. „Unlike the previous instructor, who yelled at me and constantly humiliated me, Míra believed in me. With his calm demeanor, he prepared me for successful exams in just a few lessons. He worked wonders with my psyche and my ability to learn to ride a big machine in my forties. I will never stop being grateful to him for that. When I heard Míra's soothing voice on the intercom, I knew everything was going to be okay. After graduating from driving school, we started riding together for fun. I used to say, ‚As long as I have Míra in my helmet, I can manage anything.‘ We also went on the last ride together because Míra doesn't want to ride alone anymore; it's too risky. He calls me his ‚guardian angel,‘ but I'm afraid I won't be able to protect him. I will be grateful for any help for him. I can't imagine the day when he won't be with me in my helmet.“

CZ

„Míra byl jedním ze zakládajících členů LE MC scény v České republice", říká policista Jaroslav Mansfeld. „Počátkem  letošního roku také podpořil vznik prvního motocyklového hasičského klubu Red Knights Czech Republic. V současné době je Míra ve vedení klubu Blue Knights Czech Republic III. Jako prezident tohoto klubu bych chtěl touto cestou poprosit o podporu všechny motorkáře, policisty, hasiče a vůbec všechny lidi s dobrým srdcem. Míra si naši pomoc víc než zaslouží.“

EN

„Míra was one of the founding members of the LE MC scene in the Czech Republic,“ says police officer Jaroslav Mansfeld. Earlier this year, he also supported the formation of the first motorcycle firefighting club, Red Knights Czech Republic. Currently, Míra is in the leadership of the Blue Knights Czech Republic III club. As the president of this club, I would like to ask for the support of all motorcyclists, police officers, firefighters, and everyone with a good heart. Míra more than deserves our help."

CZ

Všem, kteří nám pomohou vybrat peníze na Mírovu léčbu, budeme neskonale vděční. Míra má rodinu, přátele, měl i plány a sny jako my všichni. Co ale nemá, je čas. Čas vidět své děti růst, předat jim, co umí, zajistit je na budoucnost.

„Každý okamžik je pro mě nyní cenný. Dřív jsem si nevážil toho, co mám. Teď jsem vděčný i za to, že můžu jít nakoupit pro svou rodinu. Nevím, jak dlouho ale budu fungovat. Děsí mě představy, co s mojí rodinou bude, až tu nebudu. Mám hypotéku, nevím, jak dlouho ještě budu moct chodit do zaměstnání..nevím, co bude dál. Pokud se nepodaří vybrat dost peněz na léčbu, která by mi pomohla, půjdou všechny vybrané peníze mojí rodině, konkrétně na splacení hypotéky.”

Darujme Mírovi čas. Za vaše příspěvky předem děkujeme.

EN

We will be eternally grateful to everyone who helps us raise money for Míra's treatment. Míra has family, friends, plans, and dreams like all of us. What he doesn't have is time. Time to see his children grow, to pass on what he knows, to provide for their future.


„Every moment is precious to me now. I didn't appreciate what I had before. Now I am even grateful for being able to go shopping for my family. But I don't know how long I will be able to function. I dread to think what will happen to my family when I'm gone. I have a mortgage, I don't know how much longer I will be able to work. I don't know what will happen. If I can't raise enough money for treatment to help me, all the money raised will go to my family, specifically to pay for the mortgage.“


Let's give Míra the gift of time. Thank you in advance for your donations.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

15. 7. 2024 16:50

Díky za půl roku léčby/Thank you for six months of treatment

/CZ/ (English version follows)

Milí přátelé, známí i neznámí,

chtěl bych vám všem moc poděkovat za úžasnou podporu a štědrost. Díky vašim příspěvkům se podařilo vybrat neuvěřitelných 3,7 milionu Kč, což představuje splnění cíle na šest měsíců léčby. Už tři týdny od spuštění sbírky jsme dosáhli tohoto úžasného milníku, což mi dává obrovskou naději.

Děkuji také serverům Denik.cz, iDNES.cz a Blesk.cz za podporu a prostor, který poskytly pro zveřejnění této sbírky. Jsem vděčný za zprostředkování mého příběhu lidem, kteří jsou ochotni pomoci, i když mě osobně neznají. V tomto hrála tato a další média obrovskou roli. 

Díky doposud vybraným prostředkům budu moci absolvovat půl roku léčby, což mi dává obrovskou sílu bojovat dál. Sbírka pokračuje a s každým dalším milníkem mi dává naději na další měsíc života.

Je skvělé vědět, že na to nejsem sám, a že je na světě tolik lidí, kteří mi drží palce. Nemohu vám dostatečně vyjádřit, jak moc pro mne a mou rodinu vaše pomoc znamená. Ještě jednou vám všem moc děkuji za vaši laskavost a solidaritu. 

S velkou vděčností,

Míra Láva

------------------------------------------------------------------

/EN/

Dear friends, known and unknown,

I would like to thank you all so much for your amazing support and generosity. Thanks to your donations, we were able to raise an incredible 3.7 million CZK, which will meet our goal of six months of treatment. Just three weeks into the fundraising campaign, we have reached this amazing milestone, which gives me tremendous hope.

I would also like to thank Denik.cz, iDNES.cz, and Blesk.cz for their support and the space they provided for the publication of this fundraiser. I am grateful for sharing my story with people who are willing to help, even if they do not know me personally. These and other media have played a huge role in this.

Thanks to the funds raised so far, I will be able to complete six months of treatment, which gives me tremendous strength to keep fighting. The fundraiser continues, and each passed milestone gives me hope for another month of life.

It's great to know that I'm not alone in this, and that there are so many people in the world who are rooting for me. I can't tell you enough how much your help means to me and my family. Once again, thank you all so much for your kindness and solidarity.

With much gratitude,

Míra Láva

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
500 Kč  •  20. 7. 2024 5:49
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  20. 7. 2024 0:46
Velkorysý dárce
150 Kč  •  19. 7. 2024 23:10
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  19. 7. 2024 21:18
Nikola P.
300 Kč  •  19. 7. 2024 20:54
Drž se Míro!
Simona O.
300 Kč  •  19. 7. 2024 20:15
Věřím,že vše dopadne dobře a přispěje každý kdo má srdce na správném místě, držte se🫶🤟
Laskavý dárce
100 Kč  •  19. 7. 2024 18:09
Blue Knights Czech Republic I
15 000 Kč  •  19. 7. 2024 14:50
Mirku, držíme palce!
DobroDárce
1 000 Kč  •  19. 7. 2024 15:46
DobroDárce
600 Kč  •  19. 7. 2024 15:03
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  19. 7. 2024 13:08
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 7. 2024 12:59
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  19. 7. 2024 12:38
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  19. 7. 2024 11:55
Jožka
2 000 Kč  •  19. 7. 2024 11:08
To se prostě musí povést J.
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 7. 2024 10:57
Velkorysý dárce
300 Kč  •  19. 7. 2024 10:17
DobroDárce
21 Kč  •  19. 7. 2024 9:45

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Božek B.
1 000 Kč  •  9. 7. 2024 23:24
Dáš to !!!
Michal Š.
300 Kč  •  8. 7. 2024 10:29
Držím pěsti :-)
David F.
1 000 Kč  •  8. 7. 2024 18:17
Bojujte, držíme palce!
Andrea K.
100 Kč  •  7. 7. 2024 8:32
Nemohu přispět moc,ale verim,ze i malo od hodne lidi pomuze 🙏 preji mnoho sil a krasne spolecne chvile cele rodine ❤️
Pipa M
300 Kč  •  21. 6. 2024 20:15
❤️ sending love
David Š.
1 000 Kč  •  8. 7. 2024 10:31
Držím vám všechny palce! Motorkář z Brna
Vogelovi
3 168 Kč  •  27. 6. 2024 10:57
Nejsi v tom sám, sousede!
Petr V.
1 000 Kč  •  8. 7. 2024 11:38
Držte se Míro

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat