Sbírka ukončena:

Give Ukrainians a Superhero Life They Deserve

Vybráno 0 Kč 57 310 Kč
100 000 Kč
 -
31 dárců
Celkem se zapojilo
1 849 Kč
Průměrná výše daru
9 000 Kč
Nejvyšší dar
81 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Give Ukrainians a Superhero Life They Deserve

Vybráno 0 Kč 57 310 Kč
100 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Superhumans
Datum přidání
29. 9. 2023
Poslední aktualita

19. 12. 2023 8:43

Thank you for your support!

Thank you so much for the showing support and solidarity with the Ukrainian people.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

ENG: Thousands of Ukrainians have suffered life-changing injuries, wounded on the battlefield and on the street. As a result, a modern rehabilitation center has been launched in Ukraine for adults and children who are dependent on a prosthesis due to amputation.

If you are inspired by the project and wish to become their donor, please, donate an amount you are comfortable with.

CZ: Tisíce Ukrajinců utrpěly zranění, která jim navždy změnila život. Ať už byli zraněni na bojištích nebo na ulici. Proto na Ukrajině vzniklo moderní rehabilitační centrum pro dospělé a děti, kteří jsou v důsledku amputace odkázáni na protézu.

Pokud vás projekt inspiroval a chtěli byste se stát jeho dárcem, přispějte prosím libovolnou částku.

Komu pomůžeme?

ENG: You will help wounded soldiers and children to cover the cost of their rehabilitation after they get their prostheses. The price of one single rehabilitation for one person starts at around 800 euros. 

CZ: Pomůžete tak zraněným vojákům a dětem uhradit náklady na jejich rehabilitaci poté, co dostanou protézu. Cena jedné rehabilitace pro jednu osobu začíná přibližně na 800 eurech.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

ENG: The aim of the rehabilitation is to aid the amputee to gain independence at the highest level they can, with the most efficient gait possible. The assessment must take into account the physical capabilities, level of amputation, psychological status, pre-amputation function, existing medical conditions, and the patient’s expectations.

In Superhumans Center they provide multiple variations of rehabilitation, such as physical, ergotherapy, hydrotherapy, etc.

To ensure the intense use of the prosthesis in daily life, the Superhumans Center aims to incorporate it into the rehabilitation program. The average duration of rehabilitation varies depending on the complexity of the case and the level of mobility but typically lasts around one month.

CZ: Cílem rehabilitace je pomoci pacientovi po amputaci získat nezávislost na co nejvyšší úrovni a co nejefektivnější chůzi. Při hodnocení je třeba zohlednit fyzické schopnosti, úroveň amputace, psychický stav, funkci před amputací, stávající zdravotní stav a očekávání pacienta.

V Superhumans Center poskytují různé varianty rehabilitace, například fyzikální, ergoterapii, vodoléčbu atd.

Aby bylo zajištěno intenzivní používání protézy v každodenním životě, snaží se ji Superhumans center začlenit do rehabilitačního programu. Průměrná délka rehabilitace se liší v závislosti na složitosti případu a úrovni pohyblivosti, ale obvykle trvá přibližně jeden měsíc.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

19. 12. 2023 8:43

Thank you for your support!

Thank you so much for the showing support and solidarity with the Ukrainian people.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  18. 12. 2023 14:43
DobroDárce
300 Kč  •  17. 12. 2023 22:32
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  17. 12. 2023 19:17
DobroDárce
10 Kč  •  16. 12. 2023 21:36
Milý dárce
100 Kč  •  14. 12. 2023 23:45
Dobrosrdečný dárce
1 300 Kč  •  12. 12. 2023 17:13
pes
1 000 Kč  •  6. 12. 2023 6:02
hodne stesti!
Dárce, který je pro každou dobrost
750 Kč  •  5. 12. 2023 13:35
Laskavý dárce
200 Kč  •  5. 12. 2023 9:26
Velkorysý dárce
1 400 Kč  •  4. 12. 2023 19:18
Dobrosrdečný dárce
550 Kč  •  4. 12. 2023 12:33
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  4. 12. 2023 11:42
Dárce, který je pro každou dobrost
6 000 Kč  •  4. 12. 2023 11:41
Dobrosrdečný dárce
2 400 Kč  •  4. 12. 2023 9:35
Laskavý dárce
1 700 Kč  •  4. 12. 2023 9:31
Laskavý dárce
9 000 Kč  •  4. 12. 2023 9:30
Laskavý dárce
1 500 Kč  •  4. 12. 2023 9:27
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  4. 12. 2023 9:26
Laskavý dárce
4 500 Kč  •  4. 12. 2023 9:20
Milý dárce
2 000 Kč  •  4. 12. 2023 9:07
Laskavý dárce
1 100 Kč  •  4. 12. 2023 8:59
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  4. 12. 2023 8:43
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  21. 11. 2023 13:51

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat