Sbírka ukončena:

Auta pro Za sklem o.s.

Vybráno 0 Kč 7 500 Kč
1 500 000 Kč
 -
10 dárců
Celkem se zapojilo
750 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Auta pro Za sklem o.s.

Vybráno 0 Kč 7 500 Kč
1 500 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Za sklem o.s.
Datum přidání
31. 5. 2023
Poslední aktualita

18. 8. 2023 15:38

Auta pro Za sklem o.s.

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za finanční dar, který pomůže k pořízení vozidel pro zajištění lepší dostupnosti našich služeb klientům na spektru autismu.

Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Tým Za sklem o. s.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Za sklem o. s. je nestatní neziskovou organizací, poskytující služby rodinám s dětmi a dospělým lidem s poruchou autistického spektra. Základem naší práce je citlivý, individuální přístup a vztahy založené na vzájemné důvěře. Poskytujeme sociální služby ambulantního i terénního charakteru: Centra denních služeb, Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitaci a Odborné sociální poradenství.

Pro plnohodnotné poskytování služeb a zejména rozšíření jejich dostupnosti je nezbytné pořídit vozidla, která zajistí svoz a odvoz dětí a/nebo dospělých klientů na spektru autismu na pracoviště.  Naši klienti mají specifické potřeby vyplývající z diagnózy poruchy autistického spektra (PAS). Mohou být velmi hluční, přecitlivělí na světelné, zvukové, hmatové i čichové podněty, často nezvládají změny, cestování hromadnou dopravou, bojí se cizích lidí. Nadměrný stres může vést až k projevům sebepoškozovaní, těžce snáší pohledy druhých.

,,Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus je všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem, každou emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá.“ – Jim Sinclair

Nové vozy také umožní personálu terénních služeb rozšířit svou nabídku podpory klientům v jejich přirozeném prostředí a ulevit rodinám pečujícím o dítě/dospělého člena rodiny se zdravotním handicapem. V rámci dotčených služeb se staráme o více než 1500 klientů na spektru autismu a podporu poskytujeme také jejich rodičům, sourozencům a širší rodině. Mnohdy se jedná o kombinovaná postižení (k PAS jsou přidruženy další diagnózy), případně další člen rodiny má jiné zdravotní omezení. To ještě více ztěžuje možnost samostatného fungování rodiny.      Pro představu jakým výzvám naši klienti čelí, přikládáme několik příběhů z jejich života. 

Komu pomůžeme?

Pobočka ZLÍN

V rámci služby Odborné sociální poradenství (OSP) dlouhodobě poskytujeme pomoc rodině K. z Rožnova pod Radhoštěm, kdy rodiče (sami v invalidním důchodu, maminka s tělesným postižením), pečují o své dvě již dospělé děti Tomáše (25 let) a Lenku (20 let) s těžkou symptomatikou PAS. Rodina bydlí v bytě 2+1 v osobním vlastnictví ve 3. patře starého činžovního domu bez výtahu. Oba rodiče jsou vedeni jako pečující osoby. Sourozenci potřebují pomoc, péči a dohled ve všech oblastech sebeobsluhy – oblékání, obouvání, stravování, hygiena, péče o zdraví i osobní aktivity. Verbálně nekomunikují, pouze Lenka komunikuje pomocí systému VOKS, oba rozumí jednoduchým pokynům. Rodiče mají velký zájem o maximální možnou aktivizaci obou dětí a smysluplné využití jejich volného času. Zapojují je dle jejich možností do běžných domácích prací, chodí s nimi na nákupy, na vycházky nebo na plavání. Při péči, aktivizaci a podpoře začleňování do společnosti rodičům velmi pomáhají sociální služby, které pravidelně využívají. Pro sourozence je přínosné a motivující, když mají každý den zajištěn pestrý denní program zaměřený na rozvoj a upevňování motorických dovedností a sebeobsluhy, podporu socializace a nácviky funkční komunikace. Pokud jsou delší dobu pouze doma bez činností, dochází u nich k afektivním stavům spojených s ničením zařízení bytu, trháním oblečení nebo ubližování sobě i rodičům.

Rodině pomáháme především se zajištěním potravinové pomoci, doprovázíme je k lékařům, na jednání s úřady a pomáháme rovněž s rodinným fundraisingem na financování sociálních služeb a edukačních a kompenzačních pomůcek. Pro rodinu taky připravujeme aktivizační činnosti buď u nás v organizaci, v jejich domácnosti nebo v terénu formou jednodenních výletů. Rodiče tuto možnost velmi vítají, protože vyrazit s dětmi kamkoliv bez doprovodu je z uvedených důvodů velmi náročné. Rodiče společně s dalšími pečujícími z Rožnova pod Radhoštěm iniciovali vznik nového denního stacionáře pro klienty s chováním náročným na péči.

 Pobočka Olomouc

V rámci našich služeb podporujeme například rodinu táty J.Č., samoživitele s třemi syny (dvojčata 13 let, oba s PAS a mentálním postižením).  Bydleli v Chropyni u Kroměříže, kam jsme první rok za rodinou dojížděli. Poskytovali jsme jim odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, doprovod při jednání na úřadech, nákupech a při dalších činnostech.

Během tří let se rodina za naší podpory třikrát stěhovala. Po celou dobu spolupráce rodině zajišťujeme potravinovou pomoc, kterou jim dovážíme. Nyní bydlí v Olomouci, chlapci však stále nezvládají jízdu MHD, proto využívají naší svozové služby, aby mohli absolvovat také ambulantní služby naší organizace v rámci individuálních činností.

Pobočka Praha

Oslovil nás klient, 33 let, říkejme mu třeba Petr, s tím, že potřebuje podporu, pomoc ve své životní situaci, že je stále sám. Petr žije s maminou, která je ve starobním důchodě a stále ještě nepřijala jeho diagnózu. Nerozumí tomu, proč Petr nechodí do zaměstnání, proč má stavy, kdy je s ním těžké hovořit, zlobí se.

Petrovi byl Aspergerův syndrom diagnostikován před 3 lety, po jeho suicidálním pokusu. Tomu předcházely stavy těžké deprese. Projevovaly se beznadějí, bezmocí až paralyzováním v běžných situacích. Že je „divný a nezapadá“ (jak sám říká) si všiml už na základní škole, kde mu dělalo potíže mluvit před třídou třeba při zkoušení, neměl si o čem povídat se spolužáky. Zažil i šikanu – byl jiný – velmi ho zajímaly knihy a hodně četl. Těžká léta skončila nástupem na střední odbornou školu knihovnickou, kde bylo „takových exotů víc“ a tak snáze zapadl mezi vrstevníky. Úspěšně složil maturitu, ale uplatnění hledal velmi těžko. Vadilo mu časné vstávání, kontakt s cizími lidmi a nejvíce nutnost cestovat MHD. Jeho psychický stav se zhoršoval do té míry, že opustil zaměstnání a zcela se uzavřel v bytě se svou maminkou. Říká: „Byl jsem chycený v pasti. Ven jsem nemohl kvůli velké únavě a obav z lidí a přitom jsem se cítil zoufale sám. Opuštěný, nechtěný, nadbytečný. Vůbec jsem nerozuměl, co se děje a všechno skončit, přestat se trápit, mělo smysl“. Při pobytu v nemocnici mu byl diagnostikován mimo jiné Aspergerův syndrom. Ve spolupráci s odborníky začal pracovat na úpravě svého stavu, když do všeho zasáhl COVID. Ten Petra znovu uvěznil doma a navíc mu vyvolal fobii z nemocí.

Petr nám zpočátku psal SMS zprávy, které vypovídaly o jeho osamocení, touze po kontaktu s druhými lidmi, o nedostatku příležitosti vyjít z bytu, který jediný vnímá jako bezpečný. Posléze jsme mu nabídli naše sociální služby při osobní schůzce, která proběhla v blízkosti jeho bydliště. Po navázání kontaktu jsme mu začali ukazovat, čím vším by mohl obohatit svůj život v rámci nabídky služeb naší organizace. Velmi rád by pokračoval v rozvoji své osobnosti, uvažuje o nalezení chráněného pracovního místa, zajímalo by ho setkávání s lidmi s PAS. Bohužel nedokáže překonat své obavy z cestování MHD.

Svozová služba by mu umožnila svobodnější pohyb po městě, možnost potkávat lidi, opět začít pracovat na rozvíjení sociálních kompetencí. Také by tím upokojil svou maminku, která má obavy, jak Petrovi bude, až nebudou žít spolu.

 Paní Veronika, maminka pětiletého syna s PAS, byla první, kdo v Praze využil naši svozovou službu. Pro rodiče malých dětí s autismem je velmi často nesnadné cestovat veřejnou hromadnou dopravou ve velkoměstě, jakým je Praha. Některé děti vyžadují cestu jen vybranými dopravními prostředky, maminkám dopravu komplikují i přestupy, podchody, výstupy z metra, kde často není možné využít výtahy při cestě s kočárkem.  Paní Veronika jela na naše pracoviště v Troji poprvé, sama se potřebovala seznámit s cestou k nám. Rozhodla se proto alespoň několikrát svozovou službu využít, a to nejen kvůli vzdálenosti od svého bydliště.

Díky svozové službě byla první návštěva na pracovišti SAS Za sklem o. s. v Praze Troji pro maminku i její dítě snazší, příjemnější a bez stresu. Maminka ocenila ochotu, vstřícnost, ale i způsob jízdy našeho řidiče. V budoucnu svozovou službu velice ráda opět využije. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Ze sbírky dofinancujeme nákup 9 pětimístných a 5 devítimístných automobilů se speciální úpravou pro převoz imobilních osob, které pořídíme v rámci projektu financovaného z programu IROP. Automobily budeme využívat na pobočkách v Praze, Olomouci a Zlíně pro svozovou službu a pro cesty našich pracovníků za klienty. Budeme schopni více rodinám zajistit praktickou pomoc – dovoz a doprovod našeho pracovníka s klientem u lékaře, na úřadě, ve škole. Větší automobily také využijeme pro dopravu na jednodenní výlety, které pořádáme pro naše klienty v průběhu letních prázdnin. Vybrané prostředky použijeme k dofinancování projektu na pořízení vozidel.  Případný přebytek částky použijeme na nákup pomůcek a realizaci volnočasových aktivit pro naše klienty, které nemůžeme hradit ze běžných provozních dotací.

Děkujeme všem, kteří společně s námi pomůžou lidem s poruchou autistického spektra, a umožní jim žít v jejich jinakosti co nejvíce plnohodnotný život.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

18. 8. 2023 15:38

Auta pro Za sklem o.s.

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za finanční dar, který pomůže k pořízení vozidel pro zajištění lepší dostupnosti našich služeb klientům na spektru autismu.

Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Tým Za sklem o. s.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
200 Kč  •  18. 7. 2023 12:00
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 6. 2023 23:41
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 6. 2023 8:40
Milý dárce
500 Kč  •  16. 6. 2023 9:46
Hana Čalová
2 000 Kč  •  11. 6. 2023 9:00
Malé poděkování a podpora dobré věci
Milý dárce
600 Kč  •  8. 6. 2023 11:41
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 6. 2023 21:24
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 6. 2023 11:52
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 6. 2023 8:26
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  5. 6. 2023 21:19

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat