Úspěšně vybráno:

Složili jste se na ABA a ergoterapie pro Thea

Vybráno 0 Kč 237 000 Kč
150 000 Kč
 -
5 dárců
Celkem se zapojilo
47 400 Kč
Průměrná výše daru
150 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Složili jste se na ABA a ergoterapie pro Thea

Vybráno 0 Kč 237 000 Kč
150 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tereza Denková
Datum přidání
14. 3. 2023
Poslední aktualita

25. 5. 2023 15:54

Poděkování

Milí dárci,

slovy lze těžko vyjádřit, jak velkou pomoct v podobě finančních prostředků Theo dostává. V očích většiny lidí Theo vypadá doslova zaostale. Ale my víme, kolik úsilí nás stálo například, aby si sám zapnul zip, naučil se říkat „auto“ nebo „máma“, jezdit na koloběžce, atp. Každá z těchto dovedností kvalitu Theova života výrazně zvyšuje a činí ho to opět více nezávislým na okolí. To je v mých mateřských očích zkrátka obrovský krok, který Theo může udělat s pomocí aplikované behaviorální analýzy, podpory rodiny a také právě finanční podporou dárců, díky které můžeme terapie realizovat.

Každá koruna se počítá, a proto děkuji jmenovitě těm, o kterých konkrétně vím: firmě PRO.MED.CS Praha a.s. a zejména panu Baresovi, který neváhal a přispěl na Theovy terapie částkou
150 000Kč. Dále je těžko identifikovatelné, kdo jakou částku přispěl, ale jedno vím jistě – zbytek přispěla naše milující rodina, která je pevným pilířem v mém i Theově životě. Já jsem všem neskonale vděčná za tuto formu podpory a velmi dobře jsem si vědoma, že ani v rámci rodiny tyto altruistické kroky nejsou samozřejmostí.

Mockrát všem děkuji a věřte, že každá koruna bude využita k Theovu dalšímu prospěchu, kdy nás možná ještě překvapí, co se v něm skrývá.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Tato sbírka bude použita pro terapeutické účely pro mého sedmiletého syna Theodora. Theo je veselý chlapec, který má PAS, VD (vývojová dysfázie), SMR (střednětěžkou mentální retardaci) a ADHD (hyperaktivita). Prozatím je stále neverbální a komunikuje zejména prostřednictvím znaků. Nicméně díky dlouhodobé a soustavné terapeutické práci (a teda samozřejmě Theo odedřel úplně nejvíc :)) Theo má již pár verbálních slov. Naše vyhlídky jsou tím pádem optimistické v tom smyslu, že vidíme, jak se Theo pomalu rozmlouvá a sice řečník nebude, ale určitě se domluví, jak bude potřebovat. Ale k tomu potřebuje ještě další velkou míru podpory jak terapeutické, finanční a energie ze strany nejbližších. Energii stále máme, terapie několik měsíců probíhají ve velmi intenzivní podobě, takže nezbývá než Thea podpořit i finančně a držet nám palce. :)

Finance se využijí především na aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a ergoterapii. ABA je intervence pro klienty s handicapem ať už mentálním, fyzickým či kombinovaným. Zkrátka cílí na potřebné dovednosti každého jedince, který potřebuje intenzivnější podporu. Nejčastěji tyto služby využívají lidé s mentálním postižením, PAS, ADHD, vývojovou dysfázií a dalšími. Nejvýraznějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem ABA je pozitivní motivace, kdy se zjistí preference konkrétního člověka (v našem případě Thea) a na základě motivace pro své oblíbené aktivity/odměny se učí i další dovednosti, které potřebuje do života (např. samoobslužné, sociální chování, motorika, atd.).

Ergoterapie pracuje s Theovou senzitivitou (hyper nebo hyposenzitivitou – tzn. přecitlivělostí nebo naopak otupělostí na některé vjemy). Pomoci senzorického cvičení a propojování hemisfér v rámci pohybových aktivit se Theo učí z dlouhodobého hlediska větší koncentraci, propojování spolupráce oko-ruka a další. Stejně jako ABA je i ergoterapie jednou z evidence-based metod, které terapeuticky dlouhodobě pomáhají lidem s PAS a dalšími podobnými handicapy.

Komu pomůžeme?

Sbírka pomůže Theovi Dlouhému. Theo je chlapec, který už od útlého dětství měl slabost pro zvláštní věci, drátky, klacky, brčka a hrál si vždycky trošku jinak. Také byl dost výbušný a energický. Kdo nebyl zvyklý na Theovo tempo, tak mi často říkal, že tohle je intenzivnější něž lekce v posilovně. Forma komunikace se od jisté chvíle neměnila, stagnovala a místy by se dala označit i za regres. V momentě, kdy jsme se setkali s metodou ABA a dali jsme Theovi jeho vlastní komunikační kanál, se situace výrazně zlepšila. Najednou byl schopný definovat, co potřebuje nebo chce, dokonce v dnešní době dokáže i popsat jednoduchou pohádku, kterou má rád (v jedné holé větě). Ale to je pro nás opravdu obrovský pokrok! Pro každého autistu je nebývalý progres, pokud aspoň o milimetr překročí vlastní stín. Theo se začal zlepšovat ve většině oblastech života a to právě díky ABA programu, který je tím správným „hnacím motorem“. Při terapii nemá Theo dojem, že by se nějak „bifloval“ a učil, ale skutečně velmi jemnou nenásilnou formou získává celé spektrum dovedností již během učení v rámci hry nebo oblíbené aktivity.

Časem u Theova autismu vykrystalizovaly další handicapy, které určitě situaci nezlehčují, ale Theo se je snaží s odhodláním sobě vlastním zvládnout. Já se mu snažím stát po boku a maximálně ho podporovat. Proto Theo chodí do speciální MŠ Laudova, dále navštěvuje ABA program u paní BCaBA Jany Bauerové a čerstvě začal opět chodit na nový blok ergoterapií do PlaySi. Zní to jako velmi náročný program, ale na Theovi je vidět, že si ho naprosto užívá a pokaždé se těší, ať jde do MŠ, na ABA nebo ergo. Někdy i v pátek večer se mě ptá, kam půjde další den, že by chtěl na ABA nebo do MŠ. Ale víkendy si necháváme pro rodinu, takže s omluvou mu vysvětlím, že zkrátka druhý den nemusí vstávat, což rád přijme. :) 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze budou použity na terapeutické účely pro Thea Dlouhého, aby mohl do budoucna víc rozvinou komunikaci se světem kolem sebe. Terapie zároveň necílí jen na pozitivní dovednosti, ale zároveň se snaží o snížení ADHD a zvýšení konstruktivní koncentrace a zároveň eliminace problémového chování (challenging behaviour), které Thea brzdí v jakémkoli rozvoji. Ve chvíli, kdy Theo trpí na náročné chování, se jedná o situace kdy: se řekne ne, chce více pozornosti, musí čekat a další. Proto i v programu má plán na to, jak tyto chvíle zvládat a opravdu jejich četnost a intenzita se dlouhodobě snižuje. Pravdou je, že oproti vrstevníkům stále Theo mívá tyto nevhodné momenty, které jsou velmi výrazné a šokující, ale to jak jsem psala – zlepšuje se! Takže darované finance budou především na podporu progresu Theových dovedností ve všech oblastech díky ABA programu, ergoterapii a socializaci s vrstevníky.

Každá koruna hraje roli. Protože díky donacím jsme dodnes mohli navštěvovat ABA program (od cca Theových 4 a půl let) a náročné chování se ze 3 hodin denně (naprosto kdekoli a kdykoli) dokázalo snížit na přibližně 30min situace, které se vyskytují zhruba ob den (údaj jsem zprůměrovala, protože Theo mívá tendenci trochu jinak fungovat v MŠ, s tatínkem, se mnou nebo v ABA centru, někde mají výskyt výrazně četnější, ale naopak doma se mnou máme již své systémy a domluvíme se celkem klidně a bez problému). Zkrátka je vidět, že tato práce a tímto konkrétním směrem má smysl a chceme s Theem dojít až na vrchol jeho vlastních možností. Popravdě jsem sama zvědavá, kde vrchol Theovy hory je, protože je mi jasné, že ještě nestojíme ani v úpatí. :) Proto budu nesmírně vděčná, pokud se na Theovy terapie přispěje jakoukoli částkou.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

25. 5. 2023 15:54

Poděkování

Milí dárci,

slovy lze těžko vyjádřit, jak velkou pomoct v podobě finančních prostředků Theo dostává. V očích většiny lidí Theo vypadá doslova zaostale. Ale my víme, kolik úsilí nás stálo například, aby si sám zapnul zip, naučil se říkat „auto“ nebo „máma“, jezdit na koloběžce, atp. Každá z těchto dovedností kvalitu Theova života výrazně zvyšuje a činí ho to opět více nezávislým na okolí. To je v mých mateřských očích zkrátka obrovský krok, který Theo může udělat s pomocí aplikované behaviorální analýzy, podpory rodiny a také právě finanční podporou dárců, díky které můžeme terapie realizovat.

Každá koruna se počítá, a proto děkuji jmenovitě těm, o kterých konkrétně vím: firmě PRO.MED.CS Praha a.s. a zejména panu Baresovi, který neváhal a přispěl na Theovy terapie částkou
150 000Kč. Dále je těžko identifikovatelné, kdo jakou částku přispěl, ale jedno vím jistě – zbytek přispěla naše milující rodina, která je pevným pilířem v mém i Theově životě. Já jsem všem neskonale vděčná za tuto formu podpory a velmi dobře jsem si vědoma, že ani v rámci rodiny tyto altruistické kroky nejsou samozřejmostí.

Mockrát všem děkuji a věřte, že každá koruna bude využita k Theovu dalšímu prospěchu, kdy nás možná ještě překvapí, co se v něm skrývá.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
5 000 Kč  •  5. 5. 2023 18:27
DobroDárce
20 000 Kč  •  4. 5. 2023 10:23
Dárce, který je pro každou dobrost
12 000 Kč  •  3. 5. 2023 18:28
Velkorysý dárce
50 000 Kč  •  2. 5. 2023 18:03
Laskavý dárce
150 000 Kč  •  27. 4. 2023 5:10

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat