Vytáhni mě z davu: podpoř to nejlepší v mládeži

Vybráno 0 Kč 202 400 Kč
200 000 Kč
16 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
6. 6. 2024

Představení sbírky

Nesnadné životní příběhy jsou u středoškolské mládeže na denním pořádku. Izolace kvůli covidu, válka na Ukrajině, konflikt mezi Palestinou a Izraelem, inflace, globální oteplování – to jsou jen namátkou vnější vlivy, kterými si museli mladí v posledních letech projít a ještě jimi procházejí. Existenční problémy vždy narušují rodinnou pohodu, a tím se promítají i do duševní pohody dětí. Globální oteplování a změny klimatu tím způsobené vyvolávají u mladých environmentální žal, kdy docházejí k závěru, že až dospějí, bude planeta neobyvatelná. Šetření provedené vědci Národního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) v roce 2023 došlo k závěru, že 40 procent žáků devátých ročníků vykazuje známky střední a těžké deprese a 30 procent z nich má známky úzkosti. My se s takovou mládeží v našem domově setkáváme každý den.

Difficult life stories are a daily occurrence among high school students. Isolation due to covid, the war in Ukraine, the conflict between Palestine and Israel, inflation, global warming – these are just a few of the external pressures that young people have had to endure in recent years and still are. Existential problems always interfere with family well-being, and thus have an impact on the mental well-being of children. Global warming and climate change are causing environmental grief among young people, who are concluding that when they grow up the planet might now be inhabitable. An investigation conducted by researchers at the National Institute of Mental Health (NIMH) in 2023 concluded that 40 percent of ninth graders show signs of moderate and severe depression and 30 percent have signs of anxiety. We encounter these young people in our home every day.

Komu pomůžeme?

Je naším specifikem, jako Křesťanského domova mládeže, že se spolu s nimi snažíme vytvářet přátelské prostředí, kde každý má své místo. Jsme otevření všem dětem nezávisle na vyznání, národnosti, sociální situaci. A věnujeme se zvlášť těm, kteří se z nějakého důvodu ocitají nebo ocitli na okraji: ať jsou to děti z dětských domovů, v pěstounské péči, nebo děti v hledáčku OSPOD, kteří nemají ve svých domovech bezpečné místo, ale také uprchlíci postižení válkou na Ukrajině, kteří se zde ocitli bez rodičů, holky, kterým osud nepřál a snaží se znovu zařadit do společnosti a studovat, děti s traumaty apod.

Tento rok se budeme stěhovat z provizorních provozů do nově zrekonstruované budovy na Náměstí Míru. To nám umožní se věnovat 118 mladým lidem, oproti původním 65. Samotná rekonstrukce stojí přibližně 180 000 000 korun, na ni však přispění nežádáme. S Vaší pomocí bychom ale chtěli přispět dětem na vybavení a zařízení pro volnočasové a studijní aktivity. To jim umožní s námi a u nás efektivně a kvalitně trávit volný čas, připravit se lépe na studium, hlouběji se poznat, načerpat síly do dalšího životního boje, stát se platnými členy společnosti a jednou třeba na oplátku pomoci dalším (nejen mladým) lidem v nouzi.

Jako poděkování od nás obdržíte svíčku, kterou vyrobily naši studenti, nebo můžete po domluvě navštívit KDM, až bude zrekonstruované a zakusit místní atmosféru :)

As a Christian high school dormitory, it is our specialty to work with students to create a friendly environment where everyone has their special place. We are open to all children regardless of religion, nationality and social standing. And we are especially dedicated to those who for some reason find themselves on the periphery: whether they are children from orphanages, in foster care, children in the lookout by the Social Protection Service, who do not have a safe place in their homes;  but also refugees affected by the war in Ukraine, who have found themselves without parents; girls to whom fate has not been kind and who are trying to reintegrate into society and study; children with traumas, etc.

This year we will be moving from our temporary facilities to a newly renovated building on Náměstí Míru. This will allow us to serve 118 young people, as opposed to the current 65. The renovation itself will cost approximately 180,000,000 CZK, but we are not asking for a contribution for that. Instead, with your help, we would like to contribute towards providing the children with equipment and facilities for leisure and study activities. This will enable them to spend their free time with us and in our company efficiently, to prepare better for their studies, to get to know each other better, to gather strength for the next stage of their life, to become valid members of society; and one day, perhaps, to help other (not only young) people in need.

As a thank you from us you will receive a candle made by our students, or you can visit KDM when it's renovated and experience the local atmosphere :)

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Promítací plátno, dataprojektor, dva notebooky pro studium a promítání, ozvučení, aparatura

Vybavení do fitka: činky, posilovací lavice, hrazda, balanční podložka, míče

Vybavení do keramické dílny: hlína, pomůcky na modelování (rydla, tvarovátka, nožíky, špachtle, děrovače, pracovní podložky, glazury, barvy, boxy na hlínu, řezací struny, houby, stěrky)

Pomůcky na rukodělné tvoření: čtvrtky, tempery, akrylové barvy, štětce, barevný papír, lepidla, tužky, nůžky, tavné pistole, krepový papír, lakové fixy a pastelky, formy na svíčky, barvy na svíčky, knoty, vosky, špejle, korálky, kleště, dráty, kůže

Vybavení společenských místností: sedačky, polštářky, úložné skříňky

Pokud se vybere menší částka, zakoupili bychom:

  • promítací věci (plátno, dataprojektor)
  • ozvučení (stojany-reprobedny)
  • aparatura (mikrofony atd.)
  • vybavení fitka 

Pokud by se vybralo více, tak bychom vytvořili oddychovou zónu na patrech: mini-lavice s podsedáky, stolek, sedací pytle a vybavení keramické a výtvarné dílny.

A projection screen, a data projector, two laptops for studies and screenings, a sound system, equipment

Fitness equipment: dumbbells, weight bench, balance beam, balance mat, balls

Ceramic workshop equipment: clay, modelling tools (chisels, shapers, knives, spatulas, punches, work mats, glazes, paints, clay boxes, cutting strings, sponges, squeegees)

Craft supplies: quarters, tempera, acrylic paints, brushes, colored paper, glue, pencils, scissors, hot guns, crepe paper, paint markers and crayons, candle molds, candle paints, wicks, wax, skewers, beads, pliers, wire, leather

Equipment for common rooms: seats, cushions, storage cabinets

If a smaller amount is raised, we would purchase:

projection items (screen, data projector)

sound equipment (speakers)

equipment (microphones, etc.)

gym equipment

If more is raised, we would create a relaxation area on the floors: mini-benches with seats, table, sitting bags and equipment for the ceramics and art workshop.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
1 000 Kč  •  17. 7. 2024 22:06
Dárce
8 000 Kč  •  17. 7. 2024 15:00
Dárce
25 000 Kč  •  17. 7. 2024 14:49
Milý dárce
1 000 Kč  •  17. 7. 2024 0:30
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  16. 7. 2024 10:52
DobroDárce
10 000 Kč  •  15. 7. 2024 17:37
Milý dárce
9 300 Kč  •  13. 7. 2024 20:43
DobroDárce
300 Kč  •  13. 7. 2024 16:02
DobroDárce
500 Kč  •  12. 7. 2024 8:00
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 7. 2024 22:25
Milý dárce
300 Kč  •  11. 7. 2024 17:37
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  11. 7. 2024 12:15
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 7. 2024 23:14
Štědrý dárce
600 Kč  •  4. 7. 2024 14:15
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  3. 7. 2024 21:06
DobroDárce
1 500 Kč  •  2. 7. 2024 8:49
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 7. 2024 8:40
Milý dárce
600 Kč  •  30. 6. 2024 22:35
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  30. 6. 2024 14:30

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Hana S.
1 000 Kč  •  8. 6. 2024 20:35
Bohulibá práce pro mládež. Děkuji
Lenka T.
2 000 Kč  •  12. 6. 2024 21:07
Moc vám fandím, sestřičky!
Martin Š.
600 Kč  •  19. 6. 2024 17:25
Děkujeme
LK
1 000 Kč  •  12. 6. 2024 21:35
Děkujeme za vše!
Milý dárce
1 000 Kč  •  17. 7. 2024 22:06
Dárce
8 000 Kč  •  17. 7. 2024 15:00
Dárce
25 000 Kč  •  17. 7. 2024 14:49
Milý dárce
1 000 Kč  •  17. 7. 2024 0:30

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat