Úspěšně vybráno:

Společně s jste pomohli Ukrajině

Vybráno 0 Kč 44 422 Kč
od 26 dárců
 -
26 dárců
Celkem se zapojilo
1 709 Kč
Průměrná výše daru
7 800 Kč
Nejvyšší dar
62 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Společně s jste pomohli Ukrajině

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Vítězslav Dohnal, MAS Krajina srdce, z. s.
Datum přidání
25. 3. 2022
Poslední aktualita

25. 4. 2022 8:01

Matrace ze sbírky slouží v domově pro seniory v Beregovu u Mukačeva

Matrace, přikrývky a polštáře pořízené z naší sbírky už pomáhají v péči o seniory na Ukrajině.

Matrace, přikrývky a polštáře pořízené z naší sbírky už pomáhají v péči o seniory na Ukrajině.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Kdo sbírku organizuje?

Mé jméno je Vítězslav Dohnal, jsem advokátem v Táboře. Jako právník se věnuji také poskytování pro bono právních služeb a organizování dalších obecně prospěšných aktivit (viz např. https://www.skolalidskychprav.cz/). V Táboře se ve svém volném čase dlouhodobě zapojuji do charitativních a humanitárních aktivit. Organizoval jsem například sbírku https://www.donio.cz/DarujiTabor.

Od počátku současné krize na Ukrajině se snažím podpořit jak pomoc v Táboře a okolí, tak přímo na Ukrajině. Rád bych v tom spolu s Vámi pokračoval i nadále. 

Spolupracovat na tom budeme se spolkem MAS Krajina srdce, z. s., který se do humanitární pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině velmi aktivně zapojil (https://www.maskrajinasrdce.cz/uvod/). 

Našim partnerem bude také pan Vasyl Yurkiv, který v Táboře dlouhodobě žije a podniká a od počátku krize usilovně pracuje na shromažďování a dopravě humanitární pomoci přímo na Ukrajinu (viz. https://pomocukrajinetabor.cz/kontakt/).

----

ENG summary:

My name is Vítězslav Dohnal, I am a lawyer in Tábor. As a lawyer, I also provide pro bono legal services and organize other generally beneficial activities. Since the beginning of the current crisis in Ukraine, I have been trying to support aid in Tábor and its surroundings, as well as directly in Ukraine. I would like to continue to do so with you.

We will cooperate on this with the MAS Krajina srdce association, which was very actively involved in humanitarian aid in connection with the war in Ukraine (https://www.maskrajinasrdce.cz/uvod/).

Our partner will also be Mr. Vasyl Yurkiv, Ukrainian bussinesman, who has been living and doing business in Tábor for a long time and has been working hard since the beginning of the crisis to collect and transport humanitarian aid directly to Ukraine (see https://pomocukrajinetabor.cz/kontakt/).

Komu pomůžeme?

V současné době do naší země dorazily statisíce lidí z Ukrajiny a další se k nám  i do jiných zemí  chystají nebo jsou na cestě. Milióny takových lidí však zůstávají přímo ve válkou zkoušené Ukrajině. Pro ně je nezbytné nejprve zajistit alespoň základní potřeby. Aby měli kde a na čem spát, čím se přikrýt a čím zahnat hlad. Právě pro tyto potřeby je určená naše sbírka.

Její výtěžek bude pomáhat přímo na Ukrajině lidem, kteří nechtěli nebo nemohli svou zemi opustit a nyní nemají často ani střechu nad hlavou a co jíst. Jde zejména o uprchlíky z východu Ukrajiny, kteří našli dočasné přístřeší na západě své země. Tam jim pomáhají místní lidé, spolky a církve, kteří ovšem už často sami nemají z čeho brát.  

Aktuálně je pro tyto případy velká poptávka po matracích, karimatkách, spacácích, lůžkovinách… A také po trvanlivých potravinách. 

Díky spolupráci s panem Vasylem Yurkivem, který bude zajišťovat dopravu,  budou pořízené věci putovat přímo na Ukrajinu. Dostanou se rychle tam, kde se objeví aktuální potřeba a volání po pomoci konkrétních lidí přímo ve městech a na vesnicích Ukrajiny. Takto už humanitární pomoc z našeho regionu mířila například do Mukačeva, kde v jedné z tamních církví zřídili útočiště pro lidi prchající před válkou, do Charkova nebo do města Sumy. 

---

ENG summary:

Millions of people fleeing the war remain directly in Ukraine. These are mainly refugees from eastern Ukraine who have found temporary shelter in the west of their country. Through this collection, we want to provide them with basic needs – that they have where and on what to sleep, what to cover and what to drive away hunger.

Thanks to the cooperation with Mr. Vasyl Yurkiv, who will provide transportation, the acquired items will travel directly to Ukraine. They get quickly where the current need arises.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou směřovat na transparentní účet spolku MAS Krajina srdce, z. s., který zajistí nákup potřebných věcí.  K tomu má díky své předchozí činnosti v našem regionu navázáno množství užitečných kontaktů. 

Konkrétně se z peněz vybraných ve sbírce nakoupí zejména matrace, lůžkoviny a trvanlivé potraviny, vitamíny. Pokud jde o matrace a lůžkoviny, máme domluvenou spolupráci s místními výrobci a prodejci, kteří budou tyto věci dodávat za cenu výrobních nákladů, tedy cca o 1/3 nižší, než je cena v obchodech.

V případě konkrétních požadavků například domovů pro seniory či pro děti bez rodičů pořídíme ze sbírky rovněž hygienické potřeby.

Prostředky se sbírky budou dále sloužit k úhradě nákladů na dopravu přímo na Ukrajinu.

Dopravu na Ukrajinu zajistí pan Vasyl Yurkiv (viz. https://pomocukrajinetabor.cz/kontakt/).

---

ENG summary:

From the money collected in the collection, we will mainly buy mattresses, bedding and durable food. As for mattresses and bedding, we have agreed cooperation with local manufacturers and retailers, who will supply these things at a cost of production, ie about 1/3 lower than the price in stores.

In the case of specific requirements, for example, homes for the elderly or for small children without parents, we will also purchase hygiene supplies from the collection.

The funds from the collection will also be used to cover the cost of transporting the purchased items directly to Ukraine.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

25. 4. 2022 8:01

Matrace ze sbírky slouží v domově pro seniory v Beregovu u Mukačeva

Matrace, přikrývky a polštáře pořízené z naší sbírky už pomáhají v péči o seniory na Ukrajině.

Matrace, přikrývky a polštáře pořízené z naší sbírky už pomáhají v péči o seniory na Ukrajině.

2. 4. 2022 17:46

Už jsme společně vybrali na prvních 20 sad matrací, přikrývek a polštářů

V naší sbírce už máme bezmála 30 tis. Kč a to znamená, že budeme moci díky spolupráci se společností MA-DONA pořídit prvních 20 sad matrací, přikrývek a polštářů.  

Matrace a lůžkoviny poputují do Mukačeva do improvizovaného domova pro seniory a děti, který provozuje nadace Nový začátek.  Pro jejich klienty bychom rádi nakoupili také trvanlivé potraviny a vitamíny. Pomůžete nám s tím?

Náklad by měl na Ukrajinu vyrazit v sobotu 9. dubna. 

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
5 000 Kč  •  30. 4. 2022 19:55
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  29. 4. 2022 15:50
Milý dárce
500 Kč  •  20. 4. 2022 16:03
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2022 22:11
DobroDárce
100 Kč  •  12. 4. 2022 16:15
Milý dárce
500 Kč  •  5. 4. 2022 18:52
Milý dárce
500 Kč  •  5. 4. 2022 15:35
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 4. 2022 10:26
Laskavý dárce
500 Kč  •  4. 4. 2022 12:10
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  4. 4. 2022 8:34
Milý dárce
2 000 Kč  •  31. 3. 2022 12:29
Milý dárce
2 000 Kč  •  31. 3. 2022 7:40
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  30. 3. 2022 8:44
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 3. 2022 0:35
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  29. 3. 2022 20:33
Velkorysý dárce
300 Kč  •  29. 3. 2022 7:04
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  28. 3. 2022 21:57
DobroDárce
1 000 Kč  •  28. 3. 2022 21:49
Milý dárce
1 000 Kč  •  28. 3. 2022 8:23
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  27. 3. 2022 19:10
Dárce, který je pro každou dobrost
7 800 Kč  •  26. 3. 2022 19:20

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat