Sbírka na vybudování památníku dárcům těl

Vybráno 0 Kč 142 745 Kč
300 000 Kč
31 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Spolek mediků LF MU
Datum přidání
30. 10. 2023
Poslední aktualita

26. 2. 2024 14:49

Update na začátek semestru

Rádi bychom poděkovali nejen všem dárcům, ale také Doniu, které nám prodloužilo trvání sbírky do konce června, tedy do konce probíhajícího akademického roku. Minulý týden začal semestr, ovšem už během zkouškového se nám podařilo posunout kupředu několik nezbytných administrativních záležitostí. Předně, definitivní razítko má symbolický pronájem vybraného hrobového místa na Ústředním hřbitově v Brně a také převod hrobového zařízení. Děkujeme tedy i Magistrátu města Brna! Více případně na Novinkách.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

ENGLISH VERSION BELOW

Jsme Spolek mediků a rádi bychom vybrali finance na vybudování památníku dárcům těl.

Usilujeme o to, aby z nás jednou byli praktičtí lékaři, chirurgové, neurologové nebo třeba ortopedi. Ať už ale naše specializace bude v budoucnu jakákoliv, společným základem našeho studia je anatomie. Pro některé postrach, pro všechny však vstupní brána na cestě k tomu stát se dobrým lékařem i pokorným člověkem.

Přestože dnes máme k dispozici technologie a učební pomůcky, o jakých se ještě generaci před námi mohlo jen zdát, nic nenahradí výuku na skutečných lidských preparátech, díky nimž se můžeme bezprostředně seznámit s tím, jak jsou v těle uspořádané kosti a orgány nebo kudy vedou cévy a nervy.

Asi vás napadá, jak tato těla získáváme…

Je pravda, že zatímco třeba o možnosti darovat krev se všeobecně ví, s problematikou dárcovství těl je obeznámeno minimum zasvěcených. Přitom jen na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity každoročně ještě za života podepíšou darovací smlouvu desítky dárců. Zavazují se k tomu, že po smrti jejich tělo poslouží nám, medikům a lékařům, pro účely výuky, vědy a výzkumu.

Neznáme motivy dárců, které mohou být různé, neznáme ani jména těchto „tichých učitelů“. Dobře si však uvědomujeme velikost jejich rozhodnutí i to, že každý dárce má svůj příběh. Od roku 2018 jim proto v období dušiček vzdáváme hold každoročním pietním setkáním. Zatímco totiž ostatků některých dárců se po kremaci ujímají jejich pozůstalí, ti ostatní jsou na hřbitově anonymně rozptýleni na k tomu určené loučce. Jsme však přesvědčení, že si zaslouží důstojnější místo posledního odpočinku.

Komu pomůžeme?

Víme dobře, že nejde o snadné téma k uchopení.

Už jsme se setkali s názorem, „proč bych měl přispívat na mrtvé, když můžu přispět někomu živému tady a teď“. Chápeme ho. Ale uvážíme-li, kolika budoucím lékařům tělo jednoho dárce poslouží a kolika pacientům se tento lékař během své celoživotní praxe věnuje, může jeden dárce ovlivnit život až 10 milionů pacientů. Aniž by si to většina z nás při návštěvě lékaře uvědomovala, ve finále z takového daru těžíme úplně všichni.

Jsme proto přesvědčení, že dárci těl si zaslouží důstojnější rozloučení a z toho důvodu jsme se rozhodli na jejich počest vybudovat památník. Poslouží nejen pro uložení jejich ostatků, ale taky jako místo jejich posledního odpočinku, kde je budeme moct nejen my uctít tichou vzpomínkou. Jako symbol jejich daru, který je pro mnohé nepředstavitelný.

Za Spolek mediků

Alžběta, Klára, Radka, David a Kristián

We are Spolek mediků – the Medic´s Society and we would like to raise funds to build a memorial to the body donors.

We strive to become GPs, surgeons, neurologists or orthopaedists. But whatever our specialty in the future, the common basis of our studies is anatomy. For some, a scare, but for all, a gateway to becoming a good doctor and a humble human being.

Although today we have technology and teaching tools that could only be dreamed of a generation ago, nothing replaces learning on actual human bodies that give us first-hand experience of how bones and organs are arranged in the body or where blood vessels and nerves run.

You're probably wondering how we get these bodies…

While the possibility of donating blood is widely known, the issue of body donation is known to a minimum number of insiders. Yet at the Faculty of Medicine of Masaryk University alone, dozens of donors sign a donation contract every year during their lifetime. They undertake that after their death their body will serve us, medics and doctors, for the purposes of teaching, science and research.

We do not know the motives of the donors, which may be different, nor do we know the names of these „silent teachers“. However, we are well aware of the magnitude of their decision and that each donor has a story to tell. Therefore, since 2018, we pay tribute to them with an annual commemoration during the All Saints´ Eve. Because while the remains of some donors are taken up by their survivors after cremation, others are scattered anonymously in a designated meadow in the cemetery. However, we are convinced that they deserve a more dignified final resting place.

We know well that this is not an easy topic to grasp.

We have already encountered the opinion „why should I contribute to the dead when I can contribute to someone alive here and now“. We get it. But when we consider how many future physicians a single donor´s body will serve and how many patients that physician will serve over the course of his or her lifetime, one donor can impact the lives of up to 10 million patients. Without most of us realizing it when we visit the doctor, in the end we all benefit from such a gift.

We therefore believe that body donors deserve a more dignified send-off and for this reason we have decided to build a memorial in their honour. It will serve not only to house their remains, but also as a final resting place where we, and others, can honor them with a silent memorial. As a symbol of their gift, which for many is unimaginable.

On behalf of Spolek mediků

Alžběta, Klára, Radka, David and Kristián

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V současné době máme zpracovaný projekt památníku, včetně jeho vizualizace a vyřizujeme nezbytnou administrativu. Vybranou částku použijeme na stavební práce, spočívající v přeměně stávajícího hrobového místa na Ústředním hřbitově v Brně.

Byť jsme se inspirovali v zahraničí, kde dárci těl své památníky mají, podoba vsypové hrobky je unikátní. Realizace spočívá ve vykopání zeminy a vyzdění podzemní části hrobky, povrchové úpravě hrobového místa a nejnákladnější části v podobě restaurátorské proměny existujícího náhrobku.

Veškeré práce bychom rádi realizovali v roce 2024. Případné peníze vybrané navíc použijeme na úhradu pravidelné údržby, aby památník například nezarůstal křovinami a působil vždy upraveně a důstojně.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

26. 2. 2024 14:49

Update na začátek semestru

Rádi bychom poděkovali nejen všem dárcům, ale také Doniu, které nám prodloužilo trvání sbírky do konce června, tedy do konce probíhajícího akademického roku. Minulý týden začal semestr, ovšem už během zkouškového se nám podařilo posunout kupředu několik nezbytných administrativních záležitostí. Předně, definitivní razítko má symbolický pronájem vybraného hrobového místa na Ústředním hřbitově v Brně a také převod hrobového zařízení. Děkujeme tedy i Magistrátu města Brna! Více případně na Novinkách.

12. 2. 2024 10:48

Slavíme 105. výročí – darujeme o105

V lednu uplynulo 105 let od založení Masarykovy univerzity a také lékařské fakulty. V listopadu pak uplyne 105 let nejen od první přednášky na půdě lékařské fakulty, ale i od založení Spolku mediků.

Všechna tato výročí si na fakultě připomínáme kampaní Darujeme o105 a dali jsme si za cíl nejen dokončit stavbu památníků dárcům těl, kvůli kterému je vypsána tato sbírka, ale taky získat 105 dárců krve. Ne nutně prvodárců, nejen pro transfuzní oddělení dvou brněnských fakultních nemocnic, které na kampani participují. Krev je jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit uměle, a potřeba bude vždy. V Česku chybí v současnosti přibližně 100 tisíc dárců. Jde o málo, které může pomoci tak moc!

Darovat krev a podpořit tento projekt můžete na transfuzní stanici​ kdekoliv v České republice. Na registračním formuláři v den odběru připište do poznámky „Darujeme o105“. Připojení k této akci jinde než na transfuzních odděleních brněnských nemocnic lze projevit zasláním potvrzení o odběru na kontaktní e-mail pr@med.muni.cz.

Pro ty kreativní jsme pak při příležitosti 105. výročí otevřeli výtvarnou soutěž da MEDici, ze které bychom stejně jako před třemi lety rádi udělali kalendář – ne jedno, ale dvouletý, pro 105 týdnů let 2025 a 2026. Více zde.

Děkujeme za vaši podporu a budeme rádi za každé sdílení!

Spolek mediků LF MU

13. 12. 2023 10:58

100. dárce, poděkování obrazem a prodloužení sbírky

Na vybudování památníku dárcům těl tady na Doniu dnes přispěl 100. dárce. Vězte, že vidět, že částka se postupně navyšuje, je pro nás nesmírně motivující a posiluje v nás naději, že za rok touto dobou už bude památník stát. Aniž bychom chtěli zatěžovat administrativními detaily, v rámci příprav se nám mezitím podařilo dotáhnout další dva kroky, nezbytné k tomu, aby se to skutečně podařilo.

Taky se nám tento týden ozvala zájemkyně o jeden z obrazů, které naši spolužáci před časem vytvářeli pro výtvarnou soutěž da MEDici. /Vůbec nevíme, jak na ně přišla. 😊/ Originály jsme dražili, takže ty už nemáme. Napadlo nás však, kdyby měl někdo zájem a zatoužil třeba po nevšedním vánočním dárku s medicínskou tematikou, že z webu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity si lze stáhnout kvalitní skeny a ty pak vytisknout. Sami jsme z nich vyráběli kalendář. Pokud by byl zájem o větší rozlišení, stačí napsat na pr@med.muni.cz.

Je to jen malá část obrovského poděkování vám všem, kteří jste výstavbu památníku dárcům těl podpořili. A díky patří taky Doniu, které nám sbírku prodlužuje až do 29. února 2024.

Tak hezké a pohodové svátky!

Spolek mediků

20. 11. 2023 13:46

MEDici jdou na hojkej – památník dárcům těl podporují i hokejisté HC MUNI

Donio není jediné místo, kde se snažíme na Památník dárcům těl vybrat peníze. V minulosti jsme zorganizovali například taky aukci výtvarných děl vzniklých v rámci soutěže da MEDici nebo benefiční koncert.

Ve středu, 29. listopadu, propojíme téma dárcovství se sportem a zveme vás tak na utkání univerzitní hokejové ligy mezi HC MUNI a Black Dogs Budweis, tedy výběrem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, stávajícími lídry tabulky. Krom toho, že se podílíme na přestávkovém programu, bude část ze vstupného věnována právě na výstavbu památníku.

Kdybyste chtěli vědět víc, máme parádní plakát a ještě parádnější videopozvánku!

13. 11. 2023 10:02

Reportáž o darování těl v pořadu 168 hodin

Česká televize v pořadu 168 hodin odvysílala reportáž o darování těl. Přímo v televizi ji sledovalo přes 380 tisíc lidí, na Facebooku ji zhlédlo více než 620 tisíc lidí, což dělá potenciální milion oslovených, z čehož máme velkou radost. Zároveň se nám ale potvrzuje, jak složité je téma památníku pro komunikaci a chápeme, že sbírka v reportáži nemohla být zmíněna explicitněji. Budeme rádi za každé sdílení!

3. 11. 2023 13:21

Už pošesté jsme uspořádali Pietu za dárce těl

Včera, na Dušičky, jsme už pošesté upořádali Pietu za dárce těl. Tentokrát jsme se sešli v nově opravené Obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně a málem nám byla těsná! Těší nás, že se o programu dárcovství těl dozvídá stále více lidí a že není lhostejné ani našim nejmladším spolužákům, kteří nedávno vstoupili do prvního ročníku a význam dárcovství pro studium medicíny si teprve začínají uvědomovat. Věříme, že se sbírka vydaří a že příští rok budeme moct Pietu spojit i se slavnostním odhalením Památníku dárcům těl.

Kdybyste si chtěli o letošním pietním setkání přečíst víc, můžete na webu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  20. 4. 2024 15:19
DobroDárce
600 Kč  •  16. 4. 2024 11:27
Milý dárce
100 Kč  •  10. 4. 2024 20:48
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 4. 2024 15:45
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  3. 4. 2024 17:01
DobroDárce
2 000 Kč  •  2. 4. 2024 9:36
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  30. 3. 2024 14:06
Zdenka D.
600 Kč  •  26. 3. 2024 12:15
Ať se Vám daří! Sama jsem dárkyní těla a tuto Vaši iniciativu ráda a s vděčností podporuji.
Milý dárce
2 000 Kč  •  25. 3. 2024 14:18
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 3. 2024 22:07
Laskavý dárce
500 Kč  •  10. 3. 2024 19:42
Laskavý dárce
105 Kč  •  1. 3. 2024 20:23
Magdalena Hanková
100 Kč  •  22. 2. 2024 0:17
Překrásně napsáno! 💙 Pro rodiny vašich "tichých, utajených učitelů". Učte se, ať pomáháte živým. 💙
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 2. 2024 18:18
Velkorysý dárce
240 Kč  •  15. 2. 2024 17:29
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 15:52
Medik
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 10:24
Díky všem dárcům za možnost se učit
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 20:26
Jana S.
310 Kč  •  13. 2. 2024 14:35
Děkuji iniciátorům sbírky a všem dárcům!
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  9. 2. 2024 17:54
Milý dárce
150 Kč  •  7. 2. 2024 17:41
Štědrý dárce
100 Kč  •  7. 2. 2024 17:21

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Štědrý dárce
5 000 Kč  •  31. 1. 2024 21:04
díky za možnost přispět na dobrou věc :)
Milan Koškovský
1 000 Kč  •  22. 11. 2023 5:03
Ze srdce, které už vlastně patří i vám...
A. Vesalius
200 Kč  •  13. 12. 2023 10:30
Dnes peníze, zítra tělo! :)
MIMSA
5 000 Kč  •  19. 12. 2023 11:41
MIMSA is very happy to collaborate with your association in order to build a memorial to the body donors.
Daniel I.
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 8:52
Maminko, to je pro tebe. Nakonec jsi se dostala přeci jen na LKF. Miluji tě.
Brněnská medička
300 Kč  •  7. 1. 2024 13:44
Díky
Magdalena Hanková
100 Kč  •  22. 2. 2024 0:17
Překrásně napsáno! 💙 Pro rodiny vašich "tichých, utajených učitelů". Učte se, ať pomáháte živým. 💙
1. ročník LF MU, Kruh 14 🫶
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 18:39
Vděčnost za výuku na skutečných lidských preparátech ❤️

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat