Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Emmičce chodit

Vybráno 0 Kč 185 053 Kč
185 000 Kč
 -
114 dárců
Celkem se zapojilo
1 623 Kč
Průměrná výše daru
17 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Emmičce chodit

Vybráno 0 Kč 185 053 Kč
185 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Eva Hásová
Datum přidání
16. 11. 2023
Poslední aktualita

23. 1. 2024 17:38

Poděkování

Srdečně děkujeme všem, kteří jste podpořili naši sbírku, ať sdílením mezi své přátele, kamarády a známé, nebo finančním příspěvkem. Všichni máte své rodiny, každodenní starosti, své plány a sny, i přesto jste pomohli ke splnění toho našeho… Velmi si Vaší pomoci vážíme. Jen díky Vám jsme se dostali přes cílovou částku. Nemůžeme tomu doteď uvěřit. Tak obrovskou podporu jsme opravdu nečekali.  Děkujeme.  

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Emmička je náš devítiletý brněnský smíšek, který miluje procházky a jízdu s rodiči na koloběžce. Od raného dětství se vlivem vzácného metabolického onemocnění začala u Emmičky na nohách tvořit deformita, kvůli které je její chůze nestabilní.

Dále ji trápilo zkrácené lýtkové svalstvo. Aby se její nohy při chůzi zajistily a deformita se více nezhoršovala, je pro Emmču naprosto nezbytné nosit na nohách při chůzi ortézy. Ty nosí denně už přibližně pět let. Zkoušeli jsme ortézy od dvou tuzemských firem. Ty však byly pro Emmčin specifický případ nevyhovující (bylo možné je nosit jen po část dne, způsobovaly bolestivé otlaky a puchýře). Naštěstí jsme objevili rakouského výrobce ortéz – firmu POHLIG Austria, u kterého bychom rádi v ortézách pokračovali, neboť tyto ortézy Emmičce velmi pomáhají.

Ortézy se vyrábí a přizpůsobují Emmičce přesně na míru. První Emmčiny ortézy od tohoto výrobce byly po kolena vysoké. Ty byly po zlepšení celkového stavu noh po cca roce vystřídány za ortézy nízké (po kotníky), které má až do současné chvíle. Ortézy je potřeba nejen pravidelně upravovat, ale i vyměnit, jakmile z nich noha odroste, což se právě nyní u Emmičky po roce a půl nošení stalo. Emmičce byly doporučeny kvůli opětovně zkrácenému lýtkovému svalstvu ortézy vysoké (po kolena).

Introduction to the fund 

Emmička is our nine years old lovely daughter who loves walks and riding with her parents on scoot. Since early childhood, due to a rare metabolic disease, Emmička's legs have developed a deformity that makes her walk unstable.

She was also afflicted by shortened calf muscles. To secure her legs when walking and prevent the deformity from worsening further, it is imperative for Emma to wear braces on her legs when walking. She has been wearing these daily for approximately five years. We have tried orthoses from two domestic companies. However, these were not suitable for Emma's specific case (they could only be worn for part of the day, causing painful blisters). Fortunately, we found an Austrian manufacturer of braces – POHLIG Austria, with whom we would like to continue with the braces, because they help Emma a lot.

The orthoses are made and adapted to Emmy's exact needs. Emma's first braces from this manufacturer were knee-high. These were replaced with low (ankle-length) braces after about a year when her overall foot condition improved, and she has had them up to the present time. The orthoses not only need to be adjusted regularly, but also replaced once the foot grows out of them, which is what has happened to Emmi after a year and a half of wearing them. Due to the re-shortened calf muscles, Emmička was recommended a high (knee-high) brace again.

Komu pomůžeme?

Příspěvkem pomůžete naší devítileté holčičce Emmičce, která je náš rodinný smíšek a miluje pohyb. U Emmičky se začala od raného dětství vlivem vzácného metabolického onemocnění oboustranně na nohou tvořit deformita, která se postupem času samostatnou chůzí zhoršovala.

Proto přibližně ve čtyřech letech začala na 2 hodiny denně nosit ortézy od českého výrobce. Protože Emmči tyto ortézy úplně nevyhovovaly, rozhodli jsme se u dalších ortéz změnit českého výrobce. Avšak ani tyto ortézy Emmičce nevyhovovaly. Způsobovaly jí bolestivé otlaky a puchýře, kvůli kterým nemohla ortézy do zahojení nosit.

Tím začalo naše pátrání po dalších možnostech v protetické oblasti. Po velmi kladných zkušenostech a doporučeních od jiných rodičů jsme se dostali k rakouskému výrobci ortéz – firmě POHLIG. I přesto, že zdravotní pojišťovna na tyto zahraniční ortézy nepřispívá ani částečně, dlouho jsme neváhali a rozhodli jsme se je na Emmičce vyzkoušet. Ortézy jsou přizpůsobeny na 23 hodinovou denní terapii.

Jsme rádi, že můžeme pozorovat, že ani při jejich celodenním nošení se na nohách Emmči neobjevují puchýře ani nežádoucí otlaky. V současné chvíli jsou její právě používané ortézy u konce své životnosti. Emmička potřebuje ortézy nové, vysoké po kolena, které ji zajistí větší stabilitu při chůzi, zabrání nohám dělat nežádoucí deformitu a současně zajistí i protažení lýtkového svalstva.   

Naším záměrem bylo, že se Emmička nošením ortéz vyhne operačnímu zákroku nohou, který se ale zdá být čím dál více pravděpodobným. Tyto ortézy nám dávají naději, že může dojít ke zlepšení stavu a Emmička by se tak operačnímu zákroku vyhnula. Bez použití ortéz by velmi rychle došlo k rychlému zhoršení deformity, která by Emmči v konečném důsledku znemožnila samostatnou chůzi. To nechceme dopustit.

What exactly will the money from this fund be used for? 

The funds raised from the collection will be used for orthoses from a foreign manufacturer – POHLIG Austria, and one pair of special shoes for orthoses (from Schein or Nowecare). For example, the Nowecare shoes have a fully expandable heel for easy and quick donning. In addition, they are equipped with a special „BOA“ quick-release system. 

In case that more than the target amount is raised, these funds would be used to purchase additional special shoes designed for the orthoses, as well as to pay for a special rehabilitation program or regular rehabilitation.    

How will the funds be used if the target amount is not raised? Even partially collected donations will be used to fund orthoses from a foreign manufacturer. There is no option for us that Emmička will not have orthoses. One of the other options is to ask another foundation for a contribution. 

We secretly hope that we will find friends, acquaintances and unknown people, Brno and non-Brno residents, who will support us with even a small contribution to get us closer to the target amount, so that together we can keep Emmička with braces in motion. 

We would like to thank you in advance as Emmička's parents for your support. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané finanční prostředky ze sbírky budou použity na ortézy od zahraničního výrobce  – firmy POHLIG Austria, a dále bude k ortézám pořízen jeden pár speciálních bot určených pro ortézy (od značky Schein nebo Nowecare). Například boty značky Nowecare mají plně rozevírací patu pro snadné a rychlé obutí. Navíc jsou opatřeny speciálním rychlozapínacím systémem „BOA“,  V rámci ceny ortéz je zahrnut i jejich pravidelný servis.

V případě, že by se vybrala větší než cílová částka, budou tyto finanční prostředky použity na pořízení dalších speciálních bot určených pro ortézy, a dále na úhradu speciálního lázeňského programu, případně by byly hrazeny pravidelné rehabilitace.   

 Jak finance využijeme, když se nevybere cílová částka? I částečně vybrané příspěvky budou použity na financování ortéz zahraničního výrobce. Varianta, že ortézy Emmička mít nebude, pro nás neexistuje. Jedna z dalších možností je požádat o příspěvek další nadaci.

Tajně doufáme, že najdeme přátele, kamarády, známé i neznámé, brněnské i mimobrněnské, kteří nás i sebedrobnějším příspěvkem podpoří, abychom se přiblížili k cílové částce, a společně jsme tak udrželi Emmičku s ortézami v pohybu.

Předem Vám jako rodiče Emmičky za podporu srdečně děkujeme.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

23. 1. 2024 17:38

Poděkování

Srdečně děkujeme všem, kteří jste podpořili naši sbírku, ať sdílením mezi své přátele, kamarády a známé, nebo finančním příspěvkem. Všichni máte své rodiny, každodenní starosti, své plány a sny, i přesto jste pomohli ke splnění toho našeho… Velmi si Vaší pomoci vážíme. Jen díky Vám jsme se dostali přes cílovou částku. Nemůžeme tomu doteď uvěřit. Tak obrovskou podporu jsme opravdu nečekali.  Děkujeme.  

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
15 463 Kč  •  14. 1. 2024 19:31
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 1. 2024 17:35
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 1. 2024 14:02
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  13. 1. 2024 19:12
Milý dárce
1 000 Kč  •  13. 1. 2024 14:33
Marie O.
600 Kč  •  11. 1. 2024 21:46
Držím vám pěsti 🙏
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  11. 1. 2024 17:51
Milý dárce
500 Kč  •  11. 1. 2024 11:04
DobroDárce
2 000 Kč  •  10. 1. 2024 11:49
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2024 23:10
Laskavý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2023 15:04
kolega
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 15:57
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  26. 12. 2023 22:27
Milý dárce
2 000 Kč  •  26. 12. 2023 16:50
DobroDárce
2 000 Kč  •  24. 12. 2023 14:29
Milý dárce
10 000 Kč  •  23. 12. 2023 20:49
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 12. 2023 17:58
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 12. 2023 17:54
DobroDárce
2 000 Kč  •  21. 12. 2023 22:05
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2023 17:44

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat