Sbírka ukončena:

Pro naší úžasnou maminku, která statečně bojuje s Parkinsonem / For our wonderful mom who is bravely battling Parkinson's

Vybráno 0 Kč 72 600 Kč
130 000 Kč
 -
25 dárců
Celkem se zapojilo
2 904 Kč
Průměrná výše daru
30 000 Kč
Nejvyšší dar
94 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pro naší úžasnou maminku, která statečně bojuje s Parkinsonem / For our wonderful mom who is bravely battling Parkinson's

Vybráno 0 Kč 72 600 Kč
130 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tereza Husová
Datum přidání
29. 9. 2023
Poslední aktualita

8. 1. 2024 11:47

Poděkování

Drazí dárci, 

Naše sbírka je u konce a jen díky Vám a díky Týmu Donio se nám podařilo vybrat úžasnou částku!

Ráda bych Vám a celému týmu Donio z celého srdce za maminku a naši rodinu poděkovala. Moc děkuji každému z Vás kdo přispěl či náš příběh sdílel. Týmu Doniu děkujeme, že nám umožnil uspořádat prostřednictvím jejich stránky naši sbírku.

Děkujeme! Jste úžasní! 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Naše milovaná maminka Jana statečně bojuje od roku 2016 s Parkinsonem. První roky maminka nemoc zvládala. Byla stále aktivní, cvičila a chodila i do práce. Nemoc se ale začala zhoršovat a mamka byla nucena v práci skončit a jít do invalidního důchodu. Na konci roku 2019 nastal zlom a Parkinson nabral na síle. Maminka se od té doby stala zcela závislá na péči rodiny. Chtěli bychom touto sbírkou naší milované mamince trochu zlepšit život, aby měla sílu stále bojovat s nemocí, nebo aby se alespoň tak progresivně její stav nezhoršoval.

Our beloved mom Jana has been bravely fighting Parkinson's since 2016. For the first few years, Mom managed the disease well. She was still active, exercised and went to work. But the disease started to worsen and mom was forced to quit her job and go on disability retirement. At the end of 2019, a turning point came and Parkinson's took hold. Mom has become completely dependent on family care since. With this fundraiser, we would like to make our beloved mum's life a little better so that she has the strength to keep fighting the disease, or at least so that her condition doesn't get so progressively worse.

Komu pomůžeme?

Naše maminka, která nám zasvětila život a díky které jsme měli krásné dětství, po mateřské pracovala jako účetní na Pražském arcibiskupství. Bohužel posledních cca 15 let její zdraví bylo jak na houpačce. Nejdřív kýla, pak rakovina.. V roce 2011 se jí podařilo úspěšně vyhrát nad rakovinou ledviny, bohužel vysílený organismus si vybral svou daň. V roce 2016 jí byl diagnostikován Parkinson. Zprvu to maminka zvládala. Začala být velmi aktivní protože s bojem proti Parkinsonu velmi pomáhá pohyb. Bohužel nemoc byla rychlejší a progresivnější.

Nemoc začala nabírat na síle a maminka byla nucena skončit v práci a musela do invalidního důchodu. Na konci roku 2019 po obyčejném nachlazení se nemoc zásadně zhoršila a maminka už nebyla schopná postarat se o sebe sama. Ještě na podzim 2019 zvládala chodit o holi, ale na konci roku jsme museli začít používat vozík. Přidali se křeče, bolesti a zahlenění. V půlce následujícího roku jí k tomu ještě byla diagnostikována dysfagie. V letošním roce se mamince zhoršilo dýchání a začala trpět silnou dušností a nejspíše i spánkovou apnoe. 

Parkinson ovlivňuje neurologickou část, ale má dopad i na psychiku. Když je mamce lépe, snažíme se jí brát na procházky a výlety, aby se psychiky cítila lépe. Jednou z věcí, co bychom jí rádi pořídili by byl pohon k vozíku, který by nám výrazně lépe pomohl při venkovních aktivitách. Rádi bychom taky mamce pomohli se trochu rozhýbat skrz speciální chodítko – Parapódium, aby lépe bojovala s Parkinsonem. 

Budeme Vám za sebe i za naší maminku moc vděční, pokud nám pomůžete jakoukoliv částkou, nebo i sdílením naší sbírky.
Moc děkujeme ❤

Our mother, who dedicated her life to us and thanks to whom we had a beautiful childhood, worked as an accountant at the Prague Archbishopric after her maternity leave. Unfortunately, for the last 15 years or so, her health has been on the swing. First a hernia, then cancer… In 2011 she managed to successfully beat kidney cancer, unfortunately the exhaustion of her organism took its toll. In 2016, she was diagnosed with Parkinson's. At first, Mom was managing it. She became very active because movement helps a lot with the fight against Parkinson's. Unfortunately, the disease was faster and more progressive.

The disease began to gain momentum and Mom was forced to quit her job and had to retire on disability. At the end of 2019, after a common cold, the disease got substantially worse and Mom was no longer able to take care of herself. She was still managing to walk with a cane in the autumn of 2019 but by the end of the year we had to start using a wheelchair. Cramps, pain and overproduction of mucus were joined. In the middle of the following year she was diagnosed with dysphagia on top of that. This year my mother's breathing worsened and she began to suffer from severe shortness of breath and probably sleep apnea.

Parkinson's affects the neurological part, but it also affects the psyche. When mum is better, we try to take her for walks and outings to make her psyche feel better. One of the things we would like to get her would be a powered wheelchair, which would help us significantly better with outdoor activities. We'd also like to help Mom move around a bit through a special walker – the Parapodium – to help her better fight Parkinson's.

We would be very grateful on behalf of ourselves and our mom if you could help us in any amount or even by sharing our fundraiser.
Thank you very much ❤

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze budou použity na následující přístroje/pomůcky:

– Pohon k invalidnímu vozíku

– Parapódium pro dospělé – speciální druh „chodítka“

– Elektrický zvedák

Dále pak drobněší výdaje jako speciální stolek, podložka na přemistování, rehabilitační pomůcky.

The money raised will be used for the following devices/aids:

– Wheelchair drive

– Parapodium for adults – a special kind of „walker“

– Electric hoist

In addition, smaller expenses such as a special table, transfer mat, rehabilitation aids.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

8. 1. 2024 11:47

Poděkování

Drazí dárci, 

Naše sbírka je u konce a jen díky Vám a díky Týmu Donio se nám podařilo vybrat úžasnou částku!

Ráda bych Vám a celému týmu Donio z celého srdce za maminku a naši rodinu poděkovala. Moc děkuji každému z Vás kdo přispěl či náš příběh sdílel. Týmu Doniu děkujeme, že nám umožnil uspořádat prostřednictvím jejich stránky naši sbírku.

Děkujeme! Jste úžasní! 

1. 12. 2023 11:49

Prodloužení sbírky

Drazí dárci,

v první řadě bych každému z Vás z celého srdce chtěla poděkovat k vybrání dosavadní úžasné částky 70t. Každému kdo přispěl, ale i sbírku sdílel jsme neskonale vděční. Jsme již za polovičkou z celé plánované částky, ale ještě kus je před námi. Z toho důvodu, a s podporou Donio, kteří mi umožnili prodloužit sbírku, necháváme sbírku běžet ještě o měsíc déle. Věřím, že se nám podaří dosáhnout cílené částky, nebo se dostat co nejblíže, abychom mamince mohli pořídit potřebné pomůcky.

Ještě jednou všem moc děkujeme za maminku i celou naší rodinu.

Terez

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
200 Kč  •  26. 12. 2023 10:05
Přeji hodně sil!
Štědrý dárce
300 Kč  •  24. 12. 2023 13:54
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 12. 2023 19:09
Štědrý dárce
200 Kč  •  7. 12. 2023 20:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 12. 2023 11:56
Laskavý dárce
100 Kč  •  27. 11. 2023 8:13
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 11. 2023 13:18
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 11. 2023 21:57
Štědrý dárce
600 Kč  •  24. 11. 2023 14:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 11. 2023 13:56
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  24. 10. 2023 11:14
Dárce, který je pro každou dobrost
30 000 Kč  •  16. 10. 2023 10:02
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 13:48
Milý dárce
20 000 Kč  •  14. 10. 2023 13:34
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  10. 10. 2023 18:23
Štědrý dárce
200 Kč  •  9. 10. 2023 10:14
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 18:16
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  5. 10. 2023 14:31
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 15:26
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 12:47
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  3. 10. 2023 9:08

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat