Sbírka ukončena:

Pomoc pro rodinu, která je na pokraji svých sil

Vybráno 0 Kč 1 409 108 Kč
2 000 000 Kč
 -
1 319 dárců
Celkem se zapojilo
1 068 Kč
Průměrná výše daru
50 000 Kč
Nejvyšší dar
211 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomoc pro rodinu, která je na pokraji svých sil

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Vojtěch Machovský, Ludmila Polisová
Datum přidání
21. 11. 2023
Poslední aktualita

29. 4. 2024 16:22

Děkujeme!

Velice si vážíme Vaší pomoci, díky které se rodině Ilony a Martina podařila vybrat částka 1 300 000 kč. Z tohoto mohli zaplatit 400 000 kč( viz.aktualaita ve sbírce), což činil jejich dlouhodobý závazek z důvodu Martinovi nemoci a díky tomu teď mají  prostředky na hrazení nájmu, speciální stravy pro děti a běžných potřeb domácnosti…

Stále si ale nemůžou pořídit zánovní auto (spec. upravené pro handikepované osoby), které by nebylo poruchové, k tomu jim chybí částka 250 000 Kč.

Teď o Velikonocích jeli po dlouhé době za rodinou, jejich staré auto se porouchalo na dálnici a oni čekali v nepříznivých podmínkách na okraji dálnice se třemi dětmi 1,5 hodiny na odtahovku. (8 mi letá Elinka na invalidním vozíku),viz. foto…S handikepovanou Elinkou musí jezdit až do Vídně ohledně speciálních ortéz, proto je pro ně spolehlivé auto, tak zásadní…

Tímto jsem Vás ještě jednou chtěla poprosit o podporu této sbírky, pokud můžete a hlavně o sdílení…, to je velkou pomocí. Když totiž více lidí přispěje i malou častkou, je to velká pomoc…

Za rodinu Ilony a Martina Velice děkuji !

Ludmila Polisová (spoluzakladatelka sbírky)

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Je jedno, jestli je pracovní den, svátek nebo víkend. Každý den je pro rodinu Ilony a Martina stejně těžký a vyčerpávající. Jsou na pokraji svých sil. Mají tři děti, ovšem dvě z nich jsou velmi nemocné. Péče o ně, která zahrnuje rehabilitace, osobní asistence a zajištění speciální stravy je velmi finančně nákladná záležitost.

Situace této rodiny se zkomplikovala také tím, že tatínek Martin se před dvěma roky zhroutil a léčí se s depresemi a úzkostmi. Před několika týdny prodělal cévní mozkovou příhodu, je v dlouhodobé neschopnosti a maminka Ilona je osoba pečující, tudíž dlouhodobě dostává jen příspěvky na péči, které nepokryjí vše potřebné.

It doesn't matter if it's a weekday, holiday or weekend.  Every day is equally difficult and exhausting for Ilona and Martin's family.  They are at the edge of their powers.  They have three children, but two of them are very sick.  Caring for them, which includes rehabilitation, personal assistance and provision of a special diet, is a very expensive matter.

The family's situation was also complicated by the fact that father Martin collapsed two years ago and is being treated for depression and anxiety. He had a stroke a few weeks ago, he is on long-term disability, and mother Ilona is a carer, so he only receives long-term care allowances, which do not cover everything,what family needs.

Komu pomůžeme? Who do we help?

Dcera Sarah bude mít 12 let a má diagnostikovanou zvýšenou lomivost kostí. Pátým rokem dostává onkologickou léčbu, aby se jí kosti nedeformovaly. Má za sebou mnoho zlomenin, v současné době má zlomené rameno. Trpí velkými bolestmi kostí a kloubů. Nemůže sportovat, dělat běžné věci, jako její vrstevníci. Potřebuje permanentní rehabilitace a podpůrné terapie.

Druhé dceři Elizabeth je 7 let. Narodila se ve 23. týdnu těhotensví a vážila 600 gramů. Má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu – spastickou diparézu. Nechodí, leze po čtyřech, do stoje se dostane jen pomocí pohlig ortéz, které nehradí pojišťovna a jsou pouze na rok. Stojí 170 000 kč. Elizabeth potřebuje 24hodinovou péči 7 dní v týdnu. Přesto všechno Je velice motivovaná a veselá holčička, která miluje život a lidi.

Dále mají syna Sama.

Všechny děti mají sníženou funkci diaminooxidázi, což je enzym štěpící potravu a netolerují mléko, lepek ani sóju. Vaření a nakupování této stravy je velmi nákladné.

Daughter Sarah will be 12 years old and has been diagnosed with increased bone fragility. For the fifth year, she is receiving oncology treatment to prevent her bones from deforming. He's had many fractures, currently with a broken shoulder. He suffers from great pain in his bones and joints. She can't play sports, do normal things like her peers. She needs permanent rehabilitation and supportive therapies.

Second daughter Elizabeth is 7 years old. She was born at 23 weeks gestation and weighed 600 grams. He has been diagnosed with cerebral palsy – spastic diparesis. He does not walk, he crawls on all fours, he can only stand up with the help of pohlig orthoses, which are not covered by the insurance company and are only for a year. It costs 170,000 CZK. Elizabeth needs 24/7 care. Despite everything, she is a very motivated and cheerful little girl who loves life and people.

They also have a son, Sam.

 All children have reduced function of diamine oxidase, an enzyme that breaks down food, and are intolerant to milk, gluten and soy. This diet is very expensive to cook and buy.

Na co budou peníze ze sbírky použity? What will the money be used for?

Vaše příspěvky použijeme na zakoupení spolehlivého většího auta se speciálními sedačkami, aby Elizabeth a Sára mohly jezdit na rehabilitace a k lékařům. Hodnota tohoto auta se pohybuje kolem 1 000 000 Kč.

Také na úhradu speciálních ortéz pro Elizabeth, bez kterých se nemůže postavit, na finanční pokrytí osobní asistence, speciální léčbu a podpůrné rehabilitace pro Elisabeth a Sáru.

Dále z důvodu náhlého onemocnění tatínka Martina cévní mozkovou příhodou má rodina problém pokrýt běžné životní náklady spojené s nájmem, speciální stravou pro děti a provozními náklady rodiny.

Všem ochotným dárcům jménem Ilony a Martina velmi děkujeme…!

We will use your contributions to buy a reliable bigger car with special seats so that Elizabeth and Sára can go to rehabs and to the doctors. The value of this car is around 1,000,000 CZK.

 Also to pay for special orthoses for Elizabeth, without which she cannot stand, to financially cover personal assistance, special treatment and supportive rehabilitation for Elisabeth and Sara.

 Furthermore, due to the sudden illness of father Martin with a stroke, the family is having trouble covering the normal living expenses related to rent, special food for the children and the operating costs of the family.

 Many thanks to all the willing donors on behalf of Ilona and Martin…!

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

29. 4. 2024 16:22

Děkujeme!

Velice si vážíme Vaší pomoci, díky které se rodině Ilony a Martina podařila vybrat částka 1 300 000 kč. Z tohoto mohli zaplatit 400 000 kč( viz.aktualaita ve sbírce), což činil jejich dlouhodobý závazek z důvodu Martinovi nemoci a díky tomu teď mají  prostředky na hrazení nájmu, speciální stravy pro děti a běžných potřeb domácnosti…

Stále si ale nemůžou pořídit zánovní auto (spec. upravené pro handikepované osoby), které by nebylo poruchové, k tomu jim chybí částka 250 000 Kč.

Teď o Velikonocích jeli po dlouhé době za rodinou, jejich staré auto se porouchalo na dálnici a oni čekali v nepříznivých podmínkách na okraji dálnice se třemi dětmi 1,5 hodiny na odtahovku. (8 mi letá Elinka na invalidním vozíku),viz. foto…S handikepovanou Elinkou musí jezdit až do Vídně ohledně speciálních ortéz, proto je pro ně spolehlivé auto, tak zásadní…

Tímto jsem Vás ještě jednou chtěla poprosit o podporu této sbírky, pokud můžete a hlavně o sdílení…, to je velkou pomocí. Když totiž více lidí přispěje i malou častkou, je to velká pomoc…

Za rodinu Ilony a Martina Velice děkuji !

Ludmila Polisová (spoluzakladatelka sbírky)

18. 4. 2024 13:39

Aktuální informace a poděkování

Velice si vážíme pomoci, kterou jste nám již poskytli…! Prosím pomožte nám vybrat ještě částku 250 000 kč, která nám chybí k tomu, abychom mohli pořídit zánovní nebo nové auto, které nebude poruchové a zajistí  nám  tak  bezpečnost jízdy kvůli naší  handikepované Elince, která velmi špatně nese dlouhé čekání na odtahové vozidlo. O Velikonocích jsme po dlouhé době chtěli navštívit rodinu, ale kvůli poruše auta jsme uvízli na dálnici a s Elinkou, která je na invalidním vozíku a ostatními dětmi 1,5 hodiny čekali na odtah v nepříznivých podmínkách…(viz foto). Musíme s Elinkou jezdit až do Vídně kvůli speciálním ortézám, proto je pro nás spolehlivé auto tak zásadní… Pokud můžete, budeme vděčni za jakoukoli fin. pomoc a sdílení, abychom toto auto mohli  pořídit… Předem VELMI DĚKUJEME !Všechny detailní informace se dočtete v předchozích příspěvcích a v mém níže napsaném medailonku. Děkuji moc, Martin. 

Medailonek manžela Martina:
Přátelé, 
děkuji vám všem za vaše příspěvky, které jste nám doposud zaslali. Nesmírně si toho cením a moc, moc, moc vám všem děkuji. Budu vás dávat do svých modliteb. Rád bych se s vámi podělil o detailnější informace námi neseného kříže. Přátelé, nikdy bych si nemyslel, že budu na samém dnu a ponesu takový kříž. Rád bych byl na té druhé straně a pomáhal finančně potřebným, ale jsem tam, kde jsem. Ještě před několika lety jsem pravidelně posílal příspěvky do „Naděje a UNICEF“ a teď jsem mezi těmi, kdo sám potřebuje pomoc. Když jsem ještě před necelými dvěma roky chodil do práce, snažil jsem se postarat o svoji rodinu, jak jen to šlo. Tím, že jsem pracoval v pojišťovně, měl jsem i kvalitní pojištění které jsem si dlouhá léta platil pro případ, že by se mi něco stalo. Nechtěl jsem vystavit svoji rodinu jakýmkoliv finančním problémům pro případ, že bych zemřel nebo se mi přihodila nějaká nemoc. Byl jsem pojištěný na všechna možná rizika (smrt, rakovina, mrtvice, infarkt, atd.) a za pojistné jsem platil kolem 3000 Kč měsíčně. V té době jsem měl dobrou práci, relativně dobře placenou a řekl bych, že jsem pracoval u jednoho z nejlepších zaměstnavatelů (Generali Česka pojišťovna). Pak jednoho dne bylo všemu konec. Při firemní poradě jsem měl stavy na omdlení. Myslel jsem, že je to cukrovka. Nakonec se po mnoha vyšetřeních zjistilo, že trpím těžkými úzkostmi. Rok jsem byl k nepoužití a všechno mi bylo jedno. Léky postupně zabíraly, ale veškerá péče o děti ležela na moji ženě. Nepřál bych to nikomu – úzkosti jsou hrozně stavy. Po roce nemoci jsem dostal invalidní důchod a finanční vyrovnání od zaměstnavatele (je to TOP zaměstnavatel na trhu). Potíž byla v té věci, že pravidelné měsíční platby byly z minulosti příliš vysoké a současné příjmy mizivé. Postupně jsme redukovali všechny výdaje. Došlo i na pojištění. Z pojištění jsem neměl nárok na žádné plnění, protože psychické nemoci jsou standardně ve výlukách. Otázka byla, zda má smysl pojištění stále platit nebo ho nechat ukončit. Po nějaké době jsme si už nemohli dovolit platit pojištění, tak jsem ho nechával v dluhu a čekal až samo skončí. Když pojištění skončilo, tak přesně o měsíc později jsem dostal mrtvici. Nedokážete si představit jaké jsem měl výčitky svědomí. Kdyby se mi to bývalo stalo o měsíc dříve, dostal bych pojistné plnění cca 600 000 Kč. To by nám stačilo na to, abychom se dostali z finanční tísně. Dokážete si představit, že roky platíte pojištění a pak kvůli neplacení z důvodu nemoci přijdete o pojistné plnění. Byl stav zoufalství, věřte mi!!! Nikdy bych nelitoval toho, že jsem to pojištění měl, ale litoval jsem toho, že jsem nepokračoval v placení. Všem vám doporučuji mít kvalitní pojištění a platit ho, abyste neskončili jako já nebo někteří lidé či rodiny na Doniu. V tuto chvíli jsem už 3 rokem doma a snažím se vyhrabat z celé rodinné anamnézy, abych začal pracovat a vydělávat peníze. Není to úplně snadné, protože těch povinností kolem Elinky a Sárinky je skutečně hodně. Už nějakou dobu jsem vedený u makléřské společnosti RE/MAX Prestige (Ing. Martin Kmošek | Makléři | RE/MAX Prestige (remax-prestige.cz), kde chci pracovat, ale stále na to nebyl čas. Jsem rád, že mám tak tolerantního šéfa a stále na mě čeká. Každou chvíli se musím starat o Elinku nebo Sárinku. Proč se starat? Moje žena začala mít velké bolesti zad a tím, že Elinka nechodí, musíte ji všude zvedat. Žena ji zvedat nemůže, proto to je na mně nebo na asistenci. Vedle Elinky máme ještě nemocnou Sárinku, která má onemocnění (osteoporózu tj. Osteogenesis imperfecta) – extrémní lomivost kostí. Již 6 rokem ji podávají bisfosfonáty. Problém je, že v poslední době má velké bolesti kyčlí, kloubů, palců, kotníků a asi před třemi měsíci si zlomila rameno jen tím, že si vzala berle kvůli tomu, že ji bolela noha. Sárinka je velká bojovnice, ale musím s ní každou chvíli trávit čas v nemocnici. Tak např. před Velikonocemi na Velký Pátek jsem s ní byl v Motole celý den. Aby toho nebylo málo, tak ještě musíme řešit alergie našich dětí. Mají alergie na bílkovinu kravského mléka, lepek a sóju. Výdaje na bezlepkové a bezmléčné potraviny jsou extrémní, tak např. bezlepkový chléb 130 Kč, bezlepková mouka mouka 90 Kč, aj. Moje žena musí každý den vařit, je to vše pro ni velmi náročné a mnohdy už je k smrti vyčerpaná. Myslím, že by si zasloužila lázně nebo dovolenou na 3 týdny, aby nabrala sil – ale to je až na druhé koleji. V tuto chvíli je žena zavalena papírováním, protože musí také shánět peníze po nadacích pro Eli a Sárinku na rehabilitace, hypoterapie, plavání (30 000 ročně), školné (100 000 Kč ročně) a na asistence (120 000 Kč ročně), tento týden řekli Sárince, že potřebuje rovnátka. Problém je v té věci, že kvůli křehkosti jejích kostí bude potřebovat ty dražší – to je prostě hrůza. Někdy mám pocit, že bychom potřebovali tiskárnu na peníze. Musím se co nejdříve postavit na vlastní nohy, ale když manželka nesežene peníze na asistence, nebudu moci na 100% pracovat. Tím, že Elinku nemůže manželka zvedat, musel bych být k dispozici já (jezdit s Elinkou po doktorech, na hypoterapie a rehabilitace a když je nemocná, tak asistovat doma). Je to všechno extrémně náročné jak na fyzičku, peníze, tak na psychiku obou rodičů. Budeme moc rádi, když nám ještě pomůžete přispět na auto. Nové auto potřebujeme velmi moc. Jednak kvůli tomu, že nemáme dostatek financí na neustálé opravy (za poslední měsíc bylo auto dvakrát v servisu a stálo nás to 16000 Kč), ale také kvůli tomu, že s Elinkou jezdíme ohledně ortéz do Vídně. Velikost auta je taky velmi důležitá. Musí se do auta vejít invalidní vozík a sedačky bychom potřebovali naproti sobě, protože občas Elinka škrábe děti. Jako nejvhodnější auta se nabízejí Ford Custom Turneo a VW T7, o velikosti L2. Tím, že se bude jednat o nové nebo zánovní auto, vyhneme se i případným poruchám opotřebením. Neradi bychom se s Elinkou dostali do situace, že nám auto přestane jet někde ve Vídni, jako tomu bylo teď o Velikonocích, kdy jsme uvízli na dálnici a museli tam čekat 1,5 hodiny na odtah a odvoz – viz. foto. Kde je auto teď? Ano přátelé, opět v servisu. Děkuji Vám všem za jakýkoliv malý finanční příspěvek, který vás nezatíží.  Bůh ať vám žehná. Z celého srdce děkuji a budu na vás myslet ve svých modlitbách. Martin

23. 2. 2024 13:16

Poděkování a aktuální situace

Milí dárci,
hluboce si vážíme vaší finanční podpory, která je pro naši rodinu nesmírně důležitá. Naše finanční  situace se teď dosti zkomplikovala tím, že manžel byl od října až doposud v pracovní neschopnosti a já mám zdravotní problémy, které mi  ztěžují fyzickou asistenci kolem Elinky. S ohledem na tyto skutečnosti jsme museli přehodnotit naše priority. Potřebujeme  nové auto, které by nám vydrželo co nejdéle bez poruch a mít finanční rezervu na ortézy na dva roky pro Elinku (jedny ortézy stojí 170 000 Kč ročně), ale tím, že jsme se dostali do částečné platební neschopnosti, rádi bychom část sbírky použili na úhradu našeho dlouhodobého finančního závazku ( 400 tis.Kč) , abychom snížili  měsíční  výdaje na minimum. V tuto chvíli je to pro nás to nejlepší řešení, které odlehčí celé naší rodině. Ještě jednou děkujeme všem a budeme se za vás i nadále modlit. Máte-li možnost ještě s někým  sdílet náš příběh, budeme moc rádi. 


Děkujeme mnohokrát!

Doplňující informace:
– potřebujeme pořídit nové max. rok staré auto, které nebude poruchové a bude uzpůsobené pro hendikepované osoby. Cena takového auta se ovšem pohybuje kolem 1 000 000 Kč,-

– rádi bychom měli rezervu na speciální ortézy pro Elinku, alespoň na dva roky. Bez těchto ortéz se Elinka nemůže postavit a chodit.  Jedny ortézy stojí na rok 170 000 Kč a nehradí je pojišťovna žádnou částkou. 

– nějaké finanční prostředky jsem chtěla použít na asistenci, bez které se v současném stavu neobejdu  

2. 1. 2024 11:54

Poděkování

Milí dárci z celého srdce vám chci poděkovat za vaši podporu, které se nám dostává, moc si jí vážíme a moc za ni děkujeme. Přejeme požehnané dny,  Bůh ať žehná vám i vašim blízkým , děkuji za celou naši rodinu ❤️

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  17. 6. 2024 10:57
Velkorysý dárce
108 Kč  •  14. 6. 2024 8:09
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 6. 2024 14:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 6. 2024 23:12
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 6. 2024 21:11
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 6. 2024 8:39
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 6. 2024 14:48
Laskavý dárce
600 Kč  •  4. 6. 2024 11:34
Milý dárce
600 Kč  •  4. 6. 2024 5:13
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 6. 2024 19:56
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 6. 2024 9:29
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 5. 2024 16:18
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  30. 5. 2024 21:46
Velkorysý dárce
100 Kč  •  28. 5. 2024 21:30
DobroDárce
3 500 Kč  •  28. 5. 2024 17:37
Milý dárce
10 000 Kč  •  28. 5. 2024 15:55
Milý dárce
2 000 Kč  •  28. 5. 2024 15:28
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  27. 5. 2024 20:36
DobroDárce
600 Kč  •  24. 5. 2024 5:09
DobroDárce
200 Kč  •  21. 5. 2024 20:26
DobroDárce
1 000 Kč  •  21. 5. 2024 13:47
Milý dárce
100 Kč  •  21. 5. 2024 11:23

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat