Úspěšně vybráno:

Pomohli jste nám pokračovat s enviromentálním programem pro děti Cesta Velké Matky. Děkujeme!

Vybráno 0 Kč 46 600 Kč
od 31 dárců
 -
31 dárců
Celkem se zapojilo
1 503 Kč
Průměrná výše daru
10 000 Kč
Nejvyšší dar
59 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste nám pokračovat s enviromentálním programem pro děti Cesta Velké Matky. Děkujeme!

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Wampum z.s.
Datum přidání
11. 1. 2023

Představení sbírky

Cesta Velké Matky je mimoškolní environmentální vzdělávací program pro děti v obci Petrovice u Sedlčan. Je určen pro děti prvního stupně ZŠ, ale věkově není striktně omezen. Vzhledem k tomu, že doposud fungoval po dobu pěti let při školní družině ZŠ v Petrovicích, jsou jeho členy i děti z páté třídy, které programu pomáhaly vzniknout a de facto jej vedou. Odborný lektor je vychovatel z desetiletou pedagogickou praxí ve školství, se zkušenostmi zejména s dětmi prvního stupně a více než 25 letou praxí ze studia původních kultur přírodních národů. Program je zaměřen environmentálně, jeho hlavním cílem je budovat vztah dětí k životnímu prostředí, dokonale je poznat a chránit.  Rámován je prostředím indiánské kultury severovýchodních lesů Kanady 18.století, což program činí zajímavý i z hlediska historie, ale zejména výukou užitečných technologií původních kultur, jako je rozdělávání ohně, výroba keramiky pro vaření v ohni, její venkovní výpal a následné použití k vaření, táboření ve volné přírodě, lakros apod.

Všech svých „cílů“ dosahujeme hravostí. Hra je nejpříjemnější vzdělávací technikou a hravost je člověku vlastní. Stopovačky, neboli lovecké stezky jsou toho krásným příkladem. O co příjemnější je tajuplná lovecká stezka, vedoucí neznámo kudy lesem, na jejíž trase je třeba objevit množství rafinovaně ukrytých prémiových otázek na stopované zvíře, než suše konzumovat dokument promítaný na zeď klubovny. Když se ale obojí spojí dohromady a správně nadávkuje, dává to smysl. Děti z našeho programu tak už po roce dokážou rozeznat peří 13 druhů dravců a z letovek jich většinou spolehlivě určí pět. Kombinace dokumentů, návštěv sokolníka a přímého pozorování. A tak bych mohl pokračovat dál. 

Provoz programu oficiálně zajišťuje občanský spolek Wampum z.s. (IČO 173 899 25). Snažíme se vytvářet alternativy mimoškolního vzdělávání. Jiný přístup, zábavnější forma, přátelské prostředí, žádné formy umělé autority. Vše je o poznávání světa kolem nás, o vytváření vztahu k prostředí, o respektu k životu, vnímání celku a propojení s ním. Program otevřeme k druhému pololetí letošního roku 1. 2. 2023. Stále máme volných přibližně 6 míst. Program bude fungovat od úterý do čtvrtka 12– 17hod. Sídlem programu je klubovna v Obecním domě v Petrovicích, ale těžištěm programu je pobyt venku. Strukturu programu i reporty z jeho dosavadního působení najdete na našich stránkách: https://www.cestavelkematky.cz/

motto: Vzdělávání dětí určuje budoucnost společnosti. Chytré a vzdělané osobnosti mohou nasměrovat společnost k rozvoji. Ten může přinést nejen blahobyt, ale i morální společenskou stabilitu. Ta je velmi důležitá v otázkách solidarity člověka s člověkem, ale i jeho vztahu k životnímu prostředí. Ve chvíli, kdy matematika individuálního prospěchu převáží nad zájmy celku, vidíme často naprosto necitlivý přístup k životnímu prostředí. V našem programu se tak zaměřujeme na poznávání života kolem sebe v jeho vzájemné jednotě. I ten nejmenší tvor má v celku svoji významnou pozici a zasluhuje si náš respekt. Všechny aktivity našeho programu směřují k vybudování tohoto respektu, soucitu a ohleduplnému přístupu ke svému okolí. V tomto směru aspiruje program na plnohodnotné mimoškolní vzdělávání, neméně důležité, než je tradiční školní výuka. Příští generace budou řešit vážná environmentální témata a program Cesta Velké Matky si klade za cíl, přivést děti na cestu pochopení propojení veškerého života, k pochopení, že Velká Matka se stará o každou živou bytost bez rozdílu. 

Komu pomůžeme?

Cílem sbírky je podpořit startovní pozici programu, který už má svoji historii a prověřené know how. Po odchodu ze školského zařízení  si pokračování programu vyžádaly samy děti. Není to tedy nový projekt, ani pokus o krok do neznáma. Tento program je svojí náplní v našem regionu zcela unikátní a má podporu širší veřejnosti. Podané žádosti o dotace mají vyřizovací lhůtu 180 dní, což je celé pololetí. Proto zkoušíme cestu veřejné sbírky, která by nám pomohla překlenout toto období.

Jak bude rámcově vypadat pololetí programu, který můžete podpořit?

Těžiště našeho programu je environmentální výchova. Budeme se tedy věnovat zejména přírodě, jejímu poznávání, ochraně a využití. V edukační části nás čeká poznávání okolního prostředí přímým pozorováním. Teď v zimě začneme stopami, koukneme se, kde co lítá, kde kdo bydlí a budeme se věnovat i teorii (dokumenty, texty, obrazové podklady, způsoby hledání informací). Vše v provázaném vztahu k nám, respektive člověku. Vztahy a vazby. Co děláme dobře, co špatně a jak to změnit, aby to bylo lepší. Připravíme si úvod do keramiky, abychom měli na jaře základní vybavení. Dle zájmu si ušijeme nějakou část oděvu. Bude-li sníh, vyzkoušíme si sněžnice. Připravíme se na dravce, pro většinu zopakujeme, nováčci se naučí základní sadu 13 per, abychom byli připraveni na jarní letecký provoz. S tím souvisí i siluety. Základních pět si ukážeme na videu a na jaře si je potvrdíme venku, káně je jasná, ale hnízdí nám tu i včelojedi, jestřábi a luňáci. Když budeme mít štěstí uvidíme i více druhů. Když budeme mít štěstí a nějaké peníze, možná přijede i sokolník a mrkneme se zblízka. Stopovačky dle počasí a společné domluvě. Pokud budou, budou tradičně ve středu. S jarem se rozběhne lukostřelba a lakros. Vybereme si lokaci kanadského území a budeme se věnovat konkrétní skupině přírodní kultury. Můžeme se na ni soustředit buď jako jedna tlupa, nebo individuálně podle zájmu. Cílem je, vypadat na konci roku jako „jeden z nich“. Abychom dokázali najít odpověď na základní otázku (Proč?), bude zde segment táboření. Tam vše, co se naučíme a připravíme, vyzkoušíme. Táboření budou probíhat po předběžné domluvě s rodiči v termínech, na kterých se většinově shodneme. Stejně jako veškerý program, ani táboření není povinné. Ale je to nejlepší způsob, jak si ověřit funkčnost věcí i technologií. Je rozdíl znát cestu a jít po ní.

Dlouhodobějším cílem našeho spolku Wampum z.s. je vybudovat v Petrovicích dětské centrum s komunitní zahradou a čajovnou, které by propojilo generace v obci a nabídlo více programů a prostory pro vzdělávání a setkávání dětí i dospělých. Ale to už je jiný příběh, kterému sbírka může do budoucna napomoci.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze potřebujeme na vybavení naší klubovny, abychom dokázali propojit edukační část programu s reálným pozorováním v přírodě. Jedná se o projektor a tiskárnu, případně PC. Tato technika následně pomůže i při realizaci workshopů pro veřejnost, které by měly souběžně podporovat program. Další prostředky by byly posloužily k nákupu materiálů potřebných k výrobě vybavení pro pobyt venku formou táboření. Potřebujeme celty na dva wigwamy a nějaké vybavení pro keramickou část programu. Část prostředků bychom využili pro provoz programu, zaplacení lektora apod.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  10. 3. 2023 13:59
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  10. 3. 2023 13:55
DobroDárce
600 Kč  •  10. 3. 2023 8:26
DobroDárce
1 000 Kč  •  10. 3. 2023 5:31
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 3. 2023 20:41
Štědrý dárce
400 Kč  •  9. 3. 2023 19:52
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 3. 2023 13:54
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  9. 3. 2023 8:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  8. 3. 2023 23:04
Milý dárce
3 000 Kč  •  8. 3. 2023 20:48
Štědrý dárce
600 Kč  •  7. 3. 2023 16:51
Milý dárce
800 Kč  •  7. 3. 2023 14:52
Laskavý dárce
300 Kč  •  7. 3. 2023 13:52
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 3. 2023 11:12
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  7. 3. 2023 10:25
KJBI
1 000 Kč  •  1. 3. 2023 12:04
Přeji ať se daří 🫶
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 2. 2023 14:10
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  19. 2. 2023 9:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 2. 2023 19:23
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 2. 2023 18:47

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat