Sbírka ukončena:

Podpořili jste Dotek, kde pečují o seniory s láskou a úctou

Vybráno 0 Kč 1 650 Kč
250 000 Kč
 -
4 dárci
Celkem se zapojilo
413 Kč
Průměrná výše daru
1 000 Kč
Nejvyšší dar
212 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořili jste Dotek, kde pečují o seniory s láskou a úctou

Vybráno 0 Kč 1 650 Kč
250 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Verča Malinová
Datum přidání
3. 8. 2020

Dotek z.ú. poskytuje pečovatelské služby a odlehčovací službu ve Vizovicích na Zlínsku, cílovou skupinu tvoří především senioři. Kvůli koronavirové krizi a následným opatřením se stejně jako mnoho jiných organizací dostal i Dotek do finančních problémů. Prostřednictvím sbírky chceme překlenout toto náročné období, aby mohla organizace dále poskytovat služby klientům ve stejné kapacitě a kvalitě.

Kdo sbírku organizuje?

Jmenuji se Verča Malinová. S Dotekem jsem začala spolupracovat před 8 lety, pracovala jsem jako koordinátor a realizátor na projektu Dobročinného obchůdku. Později jsem pracovala jako sociální pracovnice, a poté jako fundraiser. Před čtyřmi lety jsem odešla na rodičovskou dovolenou, Dotek je však stále mou srdeční záležitostí.

Personál Doteku poskytuje klientům skvělou a odbornou péči v domácím prostředí. Až jednou budu potřebovat pomoc, přála bych si, aby se mi jí dostalo právě v Doteku. 

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Posláním společnosti je poskytnout pečujícím osobám čas na odpočinek a regeneraci sil a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobám, o které je pečováno.

V Doteku je kladen velký důraz na vzdělání zaměstnanců. V zařízení se pracuje s konceptem bazální stimulace, s biografií klienta, či smyslovou terapií. Zařízení disponuje terapeutickou zahradou speciálně upravenou pro imobilní klienty, aby se i oni mohli účastnit aktivizací na zahradě. Líbí se mi že, aktivizační činnosti jsou pro klienty připravovány dle informací z jejich biografie a odrážejí běžný život (pečení, zahrada, sport, hudba). 

Myslím, že zařízení jako je Dotek je v celé naší republice ojedinělé. Organizace je specifická v tom, že neposkytuje služby k trvalému pobytu, ale pouze na přechodnou dobu, Toto specifikum právě přináší problémy s naplněním kapacity. Běžně má zařízení kapacitu maximálně naplněnou a další spousta žádostí o pobyt je v pořadníku. 

Proč ji organizuje?

Pobytová odlehčovací služba v Doteku má kapacitu 16 míst. Právě platby klientů za pobyt v odlehčovací službě jsou hlavním zdrojem příjmu organizace. Kvůli koronavirové krizi a následným opatřením je však Dotek již 5 měsíců zaplněn jen z části. Od března do června byla lůžka zaplněna jen z 50 procent, což pro organizaci znamená velké ztráty a může pro ni být likvidační. 

Díky sbírce s Donio chceme překlenout toto náročné období. Získané finanční prostředky budou využity na mzdové náklady pečovatelek a aktivizační pracovnice a provozní náklady. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Získané finanční prostředky použijeme na mzdové náklady pečovatelek, aktivizační pracovnice a provozní náklady

70 % z vybraných 250 000 Kč půjde na mzdové náklady pečovatelek a aktivizační pracovnice30 % půjde na provozní náklady – energie, pohonné hmoty, svoz a likvidace odpadů, čistící a desinfekční prostředky, materiál k aktivizacím.

Př. Díky vašemu daru 200 Kč, se bude moci aktivizační pracovnice hodinu věnovat klientovi při individuální aktivizaci. Může s klientem např. sadit na zahradě, což byla jeho celoživotní oblíbená činnost. Klient si při této činnosti procvičí motoriku i všechny smysly, zavzpomíná na svou zahradu, popovídá si s aktivizační pracovnicí a možná jí svěří i nějaké své pěstitelské fígle.

Každá koruna se počítá a jsme za ni nesmírně vděční.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
50 Kč  •  23. 12. 2020 23:14
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 11. 2020 10:47
DobroDárce
300 Kč  •  8. 8. 2020 10:58
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 8. 2020 6:26

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat