Autobus pro děti ulice

Collected 0 Kč 12 933 Kč
from 2 500 000 Kč
8 days
till completion

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Date added
26. 4. 2024

Představení sbírky

Dobrý den,

Všechny Vás srdečně zdravím. Jmenuji se Jana Hrehová a jsem zakladatelka křesťanského spolku Klíče a Klíčky, který se věnuje dětem ulice. Sama jsem si prošla nelehkým dětstvím a dospíváním. Takovéto děti jsou Bohužel odepsané a moc šanci na slušný život nemají. Snažíme se s naším týmem děti vést k úspěšnému dokončení školy a připravit je na slušný život. Víra, naděje a láska jsou pilíře, na kterých stavíme naše hodnoty a předáváme je dětem. Autobus nám pomůže svážet děti z vyloučených lokalit na doučování, volnočasové aktivity a Bohoslužby.  Ze srdce vás žádáme o finanční dar, který nám pomůže dát těmto dětem větší šanci na normální dětství a vychovat z nich i slušné budoucí rodiče další generace. 

Hello

I cordially greet you all. My name is Jana Hrehová and I am the founder of the Christian association Klíč a Klíčky, which is dedicated to street children. I myself went through a difficult childhood and adolescence. Such children are unfortunately written off and don't have much chance for a decent life. With our team, we try to guide children to successfully complete school and prepare them for a decent life. Faith, hope and love are the pillars on which we build our values and pass them on to our children. The bus will help us transport children from excluded localities to tutoring, leisure activities and religious services.  We ask you from the bottom of our hearts for a financial donation that will help us give these children a better chance of a normal childhood and raise them to be decent future parents of the next generation. 

Málo kdo si uvědomuje, že takovéto děti si zažívají odmalička jen samé trápení. Týrání, život v zakouřených malých místnostech, alkohol, zneužívání apod. Každou neděli svážíme děti na Bohoslužby, jezdíme spolu na výlety, tábory apod. Jelikož děti nemají většinou na autobus, tak musíme pro ně dojíždět a to je velice náročné. Výsledky však stojí za to. Setkáváme se šestkrát týdně, buď je dětský klub, nebo dorost, mládež. Také se s dětmi doučujeme a připravujeme do školy, jsou různé semináře pro jejich rodiče, přednášky, skupinky a výlety s rodinami. Děti se učí hrát na hudební nástroje a zpívat, také máme sportovní kroužky a přednášky pro náctileté.  Připravujeme děti na úspěšné dokončení ZŠ a s Boží  pomocí i na střední. Žádáme Vás tímto o pomoc s pořízením vícemístného motorového vozidla, pro usnadnění logistiky v naší službě.

Few people realize that such children experience nothing but suffering from an early age. Abuse, living in smoky small rooms, alcohol, abuse, etc. Every Sunday we take the children to church services, we go on trips, camps, etc. Since the children usually can't afford a bus, we have to commute for them and that's very difficult. However, the results are worth it. We meet six times a week, either there is a children's club, or a youth club. We also tutor and prepare children for school, there are various seminars for their parents, lectures, groups and trips with families. Children learn to play musical instruments and sing, we also have sports clubs and lectures for teenagers.  We prepare children for the successful completion of primary school and, with God's help, for secondary school. We hereby ask for your help with the purchase of a multi-seat motor vehicle to facilitate logistics in our service. 

Komu pomůžeme?

Tato pomoc míří k našemu spolku Klíče a Klíčky, který má v nynější době více jak sto dětí, o které se staráme s největší láskou a čistým svědomím. Autobus nám pomůže usnadnit rozvoz dětí na doučování, mimoškolní aktivity, různé skupinky, výlety, tábory, akce pro rodiny, semináře, přednášky apod.. Jsme nezisková organizace a tak je těžké si prostředky získat, proto to zkoušíme touhle cestou. Věříme v lidské dobro a štědrost. Děkujeme!

This help goes to our association Keys and Sprouts, which currently has more than a hundred children, whom we take care of with the greatest love and a clear conscience. The bus will help us to transport children to tutoring, extracurricular activities, various groups, trips, camps, family events, seminars, lectures, etc. We are a non-profit organization, so it is difficult to raise funds, so we try to do it this way. We believe in human goodness and generosity. Thanks!

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze budou použity na koupi autobusu, který bude děti bezpečně přepravovat na určená místa. Určitě to musí být autobus bezpečný a spolehlivý. Pokud se nevybere cílová částka, pořídíme autobus z bazaru, nebo vícemístný automobil. Pokud se vybere nad limit, použijeme finance na doplacení automobilu, který máme v organizaci na splátky. Také potřebujeme zakoupit dětem pomůcky do školy a vybavení na tábor, rádi bychom je vzaly do muzea, nebo na exkurzi po památkách. Máme opravdu hodně dětí a pracujeme i s jejich rodiči. Máme výchovně vzdělávací centrum, které se neustále rozvíjí. Jezdíme na tábory, chaty atd. Děkujeme z celého srdce Vám všem! 

Srdečně děkujeme všem, kteří se budou na sbírce podílet. Velice si toho vážíme. 

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
600 Kč  •  27. 5. 2024 23:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2024 22:03
Milý dárce
2 400 Kč  •  11. 5. 2024 18:23
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  10. 5. 2024 18:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 5. 2024 8:34
Laskavý dárce
600 Kč  •  4. 5. 2024 20:36
Milý dárce
600 Kč  •  4. 5. 2024 14:46
Milý dárce
300 Kč  •  29. 4. 2024 12:15
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 4. 2024 21:33
Jakub
333 Kč  •  26. 4. 2024 15:59
Krásně záříte! Děkujeme
Milý dárce
600 Kč  •  26. 4. 2024 10:45
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  26. 4. 2024 10:39

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Jakub
333 Kč  •  26. 4. 2024 15:59
Krásně záříte! Děkujeme
DobroDárce
600 Kč  •  27. 5. 2024 23:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2024 22:03
Milý dárce
2 400 Kč  •  11. 5. 2024 18:23
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  10. 5. 2024 18:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 5. 2024 8:34
Laskavý dárce
600 Kč  •  4. 5. 2024 20:36
Milý dárce
600 Kč  •  4. 5. 2024 14:46

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting