Úspěšně vybráno:

Odpočívej v pokoji, Antonio / Rest in peace, Antonio

Vybráno 0 Kč 512 184 Kč
od 83 dárců
 -
83 dárců
Celkem se zapojilo
6 171 Kč
Průměrná výše daru
50 000 Kč
Nejvyšší dar
55 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Odpočívej v pokoji, Antonio / Rest in peace, Antonio

Vybráno 0 Kč 512 184 Kč
od 83 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tomáš a Dominika, kolegové z HiLase / Creator: Tomáš and Dominika, colleagues from HiLASE
Datum přidání
17. 12. 2020
Poslední aktualita

23. 2. 2021 16:04

To all the generous donors

We have been deeply touched by your generosity, and are very grateful for your kind support.

We will use the funds from the fundraising campaign especially to finance Margherita’s and Martina’s education, since Antonio has always believed in the importance of education, and has invariably encouraged young people in and outside our family to persevere to achieve their goals.  

He leaves us a legacy of faith, courage, passion, and love.
GRAZIE!

Paola, Margherita, and Martina Lucianetti

Zobrazit celou aktualitu

Náš drahý kolega, ale především skvělý manžel a tatínek Antonio, nás po krátké a zákeřné nemoci 19. listopadu 2020 ve věku nedožitých 55 let navždy opustil. Zůstala po něm manželka Paola a dvě krásné talentované dcery, které teď zažívají velmi těžkou životní etapu. Proto jsme se s kolegy z HiLASE rozhodli pro pozůstalou rodinu založit sbírku, která jim pomůže v tomto nelehkém období.

Prosíme Vás, přátelé, pojďme jim situaci společně usnadnit.

English version bellow.

Antonio

Antonia si budeme pamatovat jako skvělého kolegu, vynikajícího laserového fyzika a naprosto klíčového člena centra HiLASE, který byl jeho součástí už od samého počátku. Byl vedoucím mezinárodního výzkumného týmu s vysokými ambicemi, a to navrhnout a vyvinout 100 J / 10 Hz laserový systém škálovatelný na úroveň 1 kJ. To se nakonec podařilo a v roce 2016 si laserový systém Bivoj připsal světový rekord jako první kilowattový laserový zdroj v dané třídě. Antonio byl také velmi bystrý při včasné identifikaci nových směrů výzkumu, tak důležitých pro vědeckou nezávislost HiLASE. Před nástupem do HiLASE pracoval pro Max Born Institute v Německu, Lawrence Livermore National Laboratory a University of Florida v USA, a CNRS ve Francii.

Byl vnímán jako opravdu zkušený mezinárodní odborník a jeho odchod je obrovskou ztrátou nejen pro HiLASE, ale pro celou vědeckou komunitu.

Jako člověk byl Antonio z podstaty laskavý, s velkým smyslem pro povinnost a skutečnou lidskost. Měl otevřenou mysl i srdce a byl vždy připraven pomáhat druhým. Byl schopen klidně naslouchat různým názorům a argumentům s nekonečnou trpělivostí. Snad právě proto byl tak úspěšný při práci s lidmi.

Opustil nás tak rychle a předčasně, že je stále těžké tomu uvěřit. Bylo to příliš brzy, ale v myšlenkách s námi Antonio zůstane navždy!

Antonio byl velmi spořádaný muž, životní opora a živitel rodiny. Právě proto hluboce soucítíme s jeho ženou Paolou a dcerami Margheritou a Martinou, které právě vstupují do bran dospělosti a zažívají tak velmi těžké období plné změn a nejistoty. S určitostí si tak budou vážit nejenom Vaší vzpomínky na Antonia, ale taktéž veškeré další podpory, kterou jim budete moci poskytnout.

Na co konkrétně budou peníze ze sbírky použity

Prostředky ze sbírky budou použity na finanční zabezpečení dcer Margherity, Martiny a vdovy Paoly, v této pro ně nelehké době. Konkrétně na pokrytí jejich studijních nákladů (školné, pomůcky, cestovné), obstarání základní obživy (bydlení, strava, zdravotní péče), právní pomoc a cestovní náklady.

Dovolte, abychom vám jménem rodiny poděkovali za vaši tichou vzpomínku a finanční pomoc, ať již bude v jakékoliv výši.

English version:

Our dear colleague, but above all a great husband and father Antonio, left us forever after a short and insidious illness on November 19, 2020 at the age of nearly 55. He is survived by his wife Paola and two beautiful talented daughters, who are now experiencing a very difficult stage in their lives. Therefore, we have decided to start a fundraising campaign to help the bereaved family in this difficult period.

Dear friends, please, lets’ make things easier for them together.

Antonio

We will remember Antonio as a great colleague, an excellent laser physicist and an absolutely key member of HiLASE Centre, who was a part of it from the very beginning. He was the leader of an international research team with high ambitions, namely to design and develop a 100 J/10 Hz laser system scalable to level 1 kJ. This eventually succeeded, and in 2016 the Bivoj laser system set a world record as the first kilowatt laser power source in the class. Antonio was also very insightful in early identification of new research directions so important for the scientific independence of HiLASE. Prior to joining HiLASE he worked for Max Born Institute in Germany, Lawrence Livermore National Laboratory and the University of Florida in the USA, and CNRS in France.

He was perceived as a truly experienced international expert and his premature departure is a huge loss not only for HiLASE, but for the entire scientific community.

As a person, Antonio was inherently kind, with a great sense of duty and real humanity. He had an open mind and heart, and he was always ready to help others. He was able to listen calmly to various opinions and arguments with infinite patience. Perhaps that is why he was so successful at working with people.

He left us so suddenly and prematurely that it is still hard to believe. Gone too soon, but never forgotten!

Antonio was a very decent man and breadwinner father. Therefore, we deeply sympathize with his wife Paola and daughters Margherita and Martina, who are now at the brink of adulthood and are experiencing a very difficult period of change and uncertainty. They will certainly appreciate, not only, your memory of Antonio, but also all the other support you might be able to provide.

Funds from the fundraiser will be used to 

Funds from the fundraiser will be used to financially support the daughters Margherita, Martina and the widow Paola, at this extremely difficult time. Specifically, to cover their educational costs (tuition fees, teaching aids, and travel expenses), basic livelihoods (housing, food, and healthcare), legal aid and travel expenses.

On behalf of the bereaved family, we would like to sincerely thank you for your quiet memory and financial assistance, whatever your contribution may be.

If you want advice with the payment, please contact Michaela Dyntarová on her email michaela@donio.cz

Thank you!

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

23. 2. 2021 16:04

To all the generous donors

We have been deeply touched by your generosity, and are very grateful for your kind support.

We will use the funds from the fundraising campaign especially to finance Margherita’s and Martina’s education, since Antonio has always believed in the importance of education, and has invariably encouraged young people in and outside our family to persevere to achieve their goals.  

He leaves us a legacy of faith, courage, passion, and love.
GRAZIE!

Paola, Margherita, and Martina Lucianetti

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
1 000 Kč  •  17. 2. 2021 7:30
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2021 0:05
YUN QI
5 000 Kč  •  6. 2. 2021 21:47
Wish all the best
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  5. 2. 2021 8:38
Francesca e Christian
25 000 Kč  •  4. 2. 2021 18:08
Vi siamo vicini con il cuore! un grande abbarccio!
Michael
10 000 Kč  •  31. 1. 2021 23:24
We miss you Antonio.
Honza
5 000 Kč  •  31. 1. 2021 22:07
Motoaki Nakatsutsumi
7 000 Kč  •  25. 1. 2021 17:57
I knew Antonio since he was in LULI. He had a really great humanity, always calm and fair. When I visited him to HiLASE, he spent full day for me. Thank you Antonio. We will never forget you.
Katka Brejchova
1 000 Kč  •  19. 1. 2021 18:37
My sincerest condolences.
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  15. 1. 2021 18:28
Milý dárce
2 036 Kč  •  15. 1. 2021 9:50
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 1. 2021 14:37
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  11. 1. 2021 9:30
Paula Russell
1 500 Kč  •  10. 1. 2021 16:46
We never get over the loss of a loved one but learn to live with it.
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  10. 1. 2021 14:38
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 1. 2021 19:31
Milý dárce
5 083 Kč  •  6. 1. 2021 9:30
dárce
10 000 Kč  •  5. 1. 2021 23:37
Valeria e Stefano Iannitti
2 000 Kč  •  3. 1. 2021 19:52
Cara Paola, Ti mandiamo un caro saluto e ti facciamo le nostre più sincere condoglianze

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat