Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Theovi

Vybráno 0 Kč 302 300 Kč
300 000 Kč
 -
65 dárců
Celkem se zapojilo
4 651 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Theovi

Vybráno 0 Kč 302 300 Kč
300 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Tereza Černá
Datum přidání
12. 12. 2023
Poslední aktualita

18. 3. 2024 10:45

Poděkování

Vážení laskaví darující,

chtěla bych Vám nejprve poděkovat za každý dar, kterým jste přispěli na Theův další rozvoj. Každá koruna je využita do maxima. Theo své terapie miluje a díky Vám je může i nadále navštěvovat. Těžko by letos mohl dostat větší dar než možnost svého dalšího rozvoje.

Někomu by se mohlo zdát, že tento způsob terapie není tolik efektivní, jak bychom mohli čekat, opak je ale pravdou. „Je mu přece už víc jak 8 let a nemluví.“ Ano, bohužel je to tak. Ale díky ABA a pravidelným terapiím začal melodicky opakovat velmi dobře a už se snaží spontánně říkat další slova.

Nicméně jak jsem již v článku o Theovi psala – ABA není jenom řeč, autismus není jenom omezená komunikace. Jedná se o celý „balíček“ handicapů a překážek, které Theo každý den zdolává. A někdy je ten den lepší, někdy zase horší – jako u každého z nás. Dobré je, že víme a vidíme, že Theo dělá pokroky a že je šťastný. A i když není zrovna „sluníčkové dítě“, které se od rána do večera směje, tak i přesto umí být dobře naladěný. Je vidět, že každý jeho pokrok mu zkvalitňuje životní úroveň díky větší soběstačnosti, z čehož máme my a především sám Theo obrovskou radost.

Největší dík tedy patří každému jednomu z Vás, kteří jste na Theovy terapie velmi promptně a ochotně přispěli. Vděčná jsem Vám samozřejmě i já – Theova máma a průvodkyně na cestě tímto světem. Ale více než mých tisíc slov Vám Thea můžou přiblížit videa z Theových ABA nácviků.

https://youtube.com/shorts/ip_PXWN439M?feature=share

https://youtu.be/BHFO7×hnORQ

https://youtu.be/ka-1gGytPmk

Děkujeme 🤍

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Theo je osmiletý autistický chlapec. Nevyhlo se mu ani ADHD nebo vývojová dysfázie, takže velmi těžce se učí, což je patrné především v řeči – Theo je neverbální, hlavně znakuje. Pozornost udrží doslova na pár vteřin. Musí se hodně motivovat, aby vůbec spolupracoval. Bohužel stále trpí na problémové chování (dnes již nazývané challenging behavior, které se projevuje: křik, agrese vůči okolí, házení s předměty kolem sebe, atd.), které zpravidla nastane, když se řekne „ne“, nedostane to, co chce (hned), něco se mu nechce dělat (např. úklid, obouvání, jít ven, když se mu „prostě nechce“, atd.) nebo když chce pozornost. Theo je v pásmu středně těžké mentální retardace, ale popravdě člověka někdy překvapí, co vymyslí.

I přes tyto handicapy, Theo je velmi komunikativní a díky své povaze bojovníka a dlouholeté ABA terapii. Theo dnes již začíná mluvit. :-) Nicméně jeho „nejslabší“ a výrazné stránky nedělají Thea Theem – má taky velmi rád přírodu, zvířata a dinosaury nebo prehistorická zvířata a to hlavně mamuty! Sám i o sobě říká, že je mamut. :-D Miluje výlety do zoo, kde by mohl klidně bydlet (konkrétně v pavilónu slonů uvnitř). Rád chodí na výlety do Lysolaj, Únětic nebo jezdí na víkendy na Hrubou Skálu, kde se rekreuje na chalupě. Zkrátka je to „přírodní typ“. :-) Samozřejmě nikdy neodmítne pohodičku u pohádky nebo Déčka. ;-) Když je teplo, tak v letních měsících Theovi narostou plavecké blány a nechce vylézt z vody. Rád skáče na trampolíně. Ale na co je Theo doslova specialista, jsou dráty (Theo jim říká kiki). Hledá je a najde opravdu všude, kam se vydá. S dráty je schopný chodit jako s nejoblíbenějším plyšákem a zároveň si s nimi hraje – narovnává ohnuté a rovné často naopak různě tvaruje. Ovšem kvůli bezpečnosti (například ve škole) se tuto aktivitu snažíme omezit. Theo je často fixovaný na oblíbené předměty/hračky. Někdy kvůli nim ani není ochotný vyjít z bytu a podporuje to nevhodné chování (křik, agrese, …). Toto chování dobře demonstruje, jak zvláštní a originální zájmy Theo má, ale zároveň je v něčem úplně stejný jako každé dítě. :-)  Dalším Theovým velkým handicapem je absence řeči. Theo sice komunikuje rád a často, ale mluvit neumí a to mu dost stěžuje situaci – leckdy ho prostě trápí, že něco neumí říct a pláče lítostí.

Dohromady s problémovým chováním, neschopnost se běžně naučit mluvit, SMR (středně těžká mentální retardace), ADHD a manýrismy (jako věčné hledání „kiki“, atp.) je Theo ukázkovým příkladem autisty. Od jeho 4 a půl roku se věnujeme aplikované behaviorální analýze (ABA), která Theovi pomáhá tyto největší životní překážky překonat. Slovní zásobu verbálních slov má cca kolem 20 slov, znaků má cca 120. Ale Theo jede dál a nezastavuje se! Nejen že začal kombinovat dvě různé slabiky, ale už začíná říkat i koncovky (naučil se říkat svého nejoblíbenějšího tvora na světě „mamut“). Každé slovo, co Theo umí je doslova vydřené a zejména od něj samotného. Theo by to bez kvalifikovaného, systematického a konstruktivního vedení sám nezvládl. Proto bych jako jeho máma všechny ráda požádala, aby zvážili a přispěli na Thea a jeho ABA program, protože tento způsob terapie po letech začal sklízet své ovoce a byla by škoda Theovi progres utnout kvůli nedostatku financí. Tato částka Theovi stačí na cca 1 rok terapií.

ABA neboli aplikovaná behaviorální analýza je způsob terapie pro klienty s PAS, retardací, Downovým syndromem a dalšími neurovývojovými poruchami. Její principy se ale používají také v korporátních firmách pro zvýšení efektivity zaměstnanců nebo při výcviku psů. Jedná se totiž o princip založený na pozitivní motivaci. Snažíme se u chování, které v budoucnu chceme u dotyčného podpořit, aby se vyskytovalo, co nejčastěji s co nejmenší chybovostí a se správnou odpovědí. U toho se zaznamenávají data o reakcích, zda-li byla správná, špatná nebo bylo problémové chování, atp. Na základě dat pak můžeme zhodnotit, jak Theo na formu cvičení reaguje a případně ji změnit tak, aby byla co nejefektivnější. Proto sbírání dat je nedílnou součástí ABA. A také proto je tato forma terapie velmi náročná na čas i provedení, což se promítá v ceně terapií. Jedna hodina Theovy terapie stojí 1000Kč (což je v současné nabídce ABA center jedna z nejlevnějších nabídek, obvyklá je cena 1h terapie 1200–1500Kč). Běžná terapie má 3 hodiny a Theo ji aktuálně absolvuje 2× do týdne. Celková částka sbírky tak zhruba stačí na rok Theových terapií.

Komu pomůžeme?

Svým příspěvkem pomůžete osmiletému autistickému chlapci, který zatím neumí mluvit. Podpoříte ho na jeho strastiplné cestě životem, aby se naučil mluvit a dorozuměl se tak se všemi, aby zklidnil svoje chování a naučil se reagovat přiměřeně vůči situaci, což nejen usnadní práci nám – rodičům, ale i ve speciální škole učitelkám, asistentkám, ale především jemu samotnému. Protože když vidíte člověka s PAS, jak se rozčiluje – křičí, dupe, je agresivní, piští, atp… Tak věřte, že vám můžou být tyto projevy nepříjemné, protože jsou hluční, narušují váš osobní prostor, atd. Ale ve skutečnosti nejvíce v danou chvíli trpí ty konkrétní osoby, které jsou v tom afektu, protože oni v sobě v tu chvíli mají opravdu tak moc nahromaděné emoce, které neumí zpracovat (zejm. protože jim něco vadí, něco chtějí, …) a vyjádřit jinak než, že si radši vytrhají vlasy nebo rozbijí hlavu o kámen.

Když jsme začínali s ABA (r. 2020), tak Theovým velmi výrazným problémovým chováním bylo právě mlácení hlavy o zem/stěnu/kámen. Nejednou se stalo, že si hlavu rozbil a doslova mu stříkala krev z hlavy. Díky ABA a rozvoji komunikace u Thea došlo k výraznému zklidnění. Popravdě vzhledem k minulým zkušenostem je tak pro nás „obyčejné řvaní“ a válení po zemi opravdu jen chvilka nepříjemnosti, která v nás už nevyvolává strach a zoufalství, když vidíte své dítě, jak se samo poškozuje a je celé od krve…a vy neumíte zastavit, aby se to občas nedělo. A to si myslím, že je jeden z mnoha důkazů, že ABA Theovi pomáhá.

Kromě překonání „chování náročného na péči“ je pro nás velkým cílem rozvoj řeči a aby Theo v budoucnu verbálně komunikoval. Jak jsem psala výše, Theo aktuálně preferuje znaky, kterých má cca 120, což už je dostatečné množství, aby se celkem jasně vyjádřil a občas třeba i „řekl“ vtip. :-) Ano, Theo má velký smysl pro humor. :-D Kromě znakování se Theo sám pokouší mluvit. Většinou nejtěžší jsou pro něj koncovky, které pravděpodobně velmi špatně slyší kvůli vývojové dysfázii. Pro opravdu správný rozvoj řeči Theovi uznáváme jen čistě vyslovená slova, která je schopný říct v různých situacích bez chyby 4× po sobě. Poté se v nácvicích dá cca týden pauza (což neznamená, že Theo slovo neřekne, ale použije ho pouze v přirozeném prostředí sám od sebe, nemusí se situace pro jeho nácvik modelovat) a pokud po této prodlevě Theo slovo správně zopakuje, můžeme mu ho uznat jako zvládnutou dovednost. Vzhledem k tomu, že Theo má problém spojovat 2 různé slabiky dohromady, některé hlásky neumí říct vůbec (např. J nebo Z) a špatně slyší koncovky, tak dohromady tento koktejl handicapů tvoří velkou bariéru, kterou ale Theo zdolává. Právě díky ABA terapiím a systematickému programu, Theo se rozmlouvá. Jeho terapeutický plán na základě pravidelného screening sestavuje behaviorální analytička ve spolupráci se svou britskou supervizorkou a logopedkou, aby Theovi seděl a on tak mohl mít, co největší progres. Pomozte prosím Theovi jeho práci udržet a nezastavit. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze budou použity na další Theovy ABA terapie, kde systematicky a plynule bude pokračovat v návaznosti na dosáhnuté dovednosti. Velmi zjednodušeně zkusím přiblížit Theův učební plán na vývoj řeči:

  1. Prvním cílem je Thea naučit všechny hlásky
  2. Všechny slabiky a jejich kombinace
  3. Jednotlivá slova
  4. Dvouslovné požadavky – mand + přídavná jméno, sloveso -> první jednoduché věty

…a tak dále budeme pokračovat, dokud Theo nebude srozumitelně mluvit.

Autismus je řadí mezi pervazivní neurovývojová onemocnění, což znamená, že zasahuje do všech oblastí a funkcí v životě (základních životních potřeb). Tzn.: Theo má problémy i s vlastní hygienou (neumí si vyčistit sám zuby, závěrečnou hygienu na toaletě nebo třeba se vysprchovat). Odhadem pro situaci (např. nepozná nebezpečí a jsou situace, kdy klidně vběhne do vozovky, když tam jedou auta nebo sáhne na rozzuřeného psa, atd.). Komunikací (viz popsáno výše), svými vlastními aktivitami – velmi špatně se sám umí zabavit, resp. umí to, ale zpravidla je u toho destruktivní a něco zničí (jednou si v nestřežený moment, kdy jsem kojila jeho mladšího sourozence, imbusem rozšrouboval vlastní patrovou palandu). Absolutně nezvládá péči o zdraví, často se zasekne v sebestimulačním chování (napr. štourání v nose) a permanentně se tím poškozuje (např.: strká prst do nosu, až mu teče krev několikrát denně). Mívá velmi silné afekty souvztažné s orientací v prostoru – pokud se nejde/nejede, kam on chce, začne problémové chování, jak jsem popisovala výše (křik, agrese, válí se po zemi, atd.). Řešíme také oblékání, kdy se sice obleče, ale má vše opačně a naruby, navíc se fixuje na oblíbený kus oblečení (v Theově případě velmi tlustá mikina, co mu připomíná mamutí kožich) a to chce nosit v jakémkoli ročním období včetně horkých letních dnů, kdy je venku přes 30 stupňů. Theo má selektivní stravování, kdy má několik oblíbených jídel a ty vyžaduje. Nerad ochutnává nová jídla. Ve chvíli, kdy se nudí nebo zkrátka „neví, co se sebou“, tak často až obsesivně jí, kdy je jako bezedný a stále něco konzumuje (nejradši takto zajídá čas pečivem, ale nepohrdne ničím co má rád – takže pokud by našel 2kg bonbonů, tak věřím, že by je v nestřežený okamžik uměl zpracovat do posledního).

V ABA programu se tedy zaměřujeme na komunikaci, ale je to pouze jedna z částí Theova plánu. Jak sami vidíte, tak má handicapy opravdu ve většině základních životních potřeb, které neopomíjíme ani v terapiích. Proto se někomu může zdát, že Theo se v řeči rozvíjí zkrátka dost pomalu. Na to bych jen odpověděla, že to se pouze zdá, protože on má tak široký záběr bariér, které mu znemožňují normální vývoj, že pokaždé je v krátkodobém plánu zaměřen na jinou oblast, ale v tom dlouhodobém horizontu je vidět obrovský progres. Popravdě ještě před rokem bych neřekla, že Theo někdy řekne slovo „mamut“. Poprvé řekl „máma“, když mu bylo 6 let a dnes mě již zkušeně oslovuje „mami“, že někdy nerozeznám, jestli na mě mluví Theo nebo jeho starší zdravá desetiletá ségra. :-)

Tímto vás chci poprosit, abyste vašim příspěvkem Theovi pomohli v dalším rozvoji a aby mohl dál kontinuálně pokračovat ve své ABA terapii. Mockrát vám děkuji za každý dar. I když byste si odepřeli jedno kafe v kavárně nebo večerní sklenku vína kvůli donaci pro Thea, tak to má smysl a budeme vám obrovsky vděční. Solidarita a altruismus není samozřejmost.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

18. 3. 2024 10:45

Poděkování

Vážení laskaví darující,

chtěla bych Vám nejprve poděkovat za každý dar, kterým jste přispěli na Theův další rozvoj. Každá koruna je využita do maxima. Theo své terapie miluje a díky Vám je může i nadále navštěvovat. Těžko by letos mohl dostat větší dar než možnost svého dalšího rozvoje.

Někomu by se mohlo zdát, že tento způsob terapie není tolik efektivní, jak bychom mohli čekat, opak je ale pravdou. „Je mu přece už víc jak 8 let a nemluví.“ Ano, bohužel je to tak. Ale díky ABA a pravidelným terapiím začal melodicky opakovat velmi dobře a už se snaží spontánně říkat další slova.

Nicméně jak jsem již v článku o Theovi psala – ABA není jenom řeč, autismus není jenom omezená komunikace. Jedná se o celý „balíček“ handicapů a překážek, které Theo každý den zdolává. A někdy je ten den lepší, někdy zase horší – jako u každého z nás. Dobré je, že víme a vidíme, že Theo dělá pokroky a že je šťastný. A i když není zrovna „sluníčkové dítě“, které se od rána do večera směje, tak i přesto umí být dobře naladěný. Je vidět, že každý jeho pokrok mu zkvalitňuje životní úroveň díky větší soběstačnosti, z čehož máme my a především sám Theo obrovskou radost.

Největší dík tedy patří každému jednomu z Vás, kteří jste na Theovy terapie velmi promptně a ochotně přispěli. Vděčná jsem Vám samozřejmě i já – Theova máma a průvodkyně na cestě tímto světem. Ale více než mých tisíc slov Vám Thea můžou přiblížit videa z Theových ABA nácviků.

https://youtube.com/shorts/ip_PXWN439M?feature=share

https://youtu.be/BHFO7×hnORQ

https://youtu.be/ka-1gGytPmk

Děkujeme 🤍

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Matouš K.
300 Kč  •  22. 1. 2024 12:01
Držim palce celé rodině!
Tami H.
1 000 Kč  •  21. 1. 2024 18:10
Prajeme veľa šťastia
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  17. 1. 2024 21:35
to je jedno
24 650 Kč  •  14. 1. 2024 18:16
Done!
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  13. 1. 2024 11:21
-
1 000 Kč  •  4. 1. 2024 9:19
Drzim palce..
Michal Č.
1 000 Kč  •  4. 1. 2024 8:28
Ahoj Theo, zdravíme Ťa z Horoměřic, prajeme nech v roku 2024 nové slovíčka pribúdajú! Ahoj
Lyso
45 000 Kč  •  1. 1. 2024 9:53
Pevně věříme, že ABA Tedíkovi pomůže
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  26. 12. 2023 17:15
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  22. 12. 2023 7:26
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  21. 12. 2023 20:08
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 12. 2023 16:51
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  21. 12. 2023 16:18
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2023 14:14
Milý dárce
100 000 Kč  •  20. 12. 2023 22:41
DobroDárce
7 000 Kč  •  20. 12. 2023 19:56
Matějkovi
1 000 Kč  •  20. 12. 2023 17:17
Měj se dobře, Theo.
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2023 10:48
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  18. 12. 2023 16:27
Milý dárce
100 Kč  •  18. 12. 2023 12:56
Štědrý dárce
9 000 Kč  •  17. 12. 2023 21:29

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat