Projekt ukončen:

Vytvoření studia pro Podcast

Vybráno 0 Kč 99 Kč
459 650 Kč
 -
1 přispěvatel
Celkem se zapojilo
99 Kč
Průměrná výše příspěvku
99 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Vytvoření studia pro Podcast

Vybráno 0 Kč 99 Kč
459 650 Kč
Zakladatel
Petr Hartych
Datum přidání
15. 11. 2023

Představení projektu

Podcast Mate je více než jen prostý název – je to vášeň a síla spojené s cílem přinést radost do světa. Už jste někdy slyšeli o tom, jak moc může jediný hlas změnit osudy, inspirovat nebo dotknout se srdce? Toto studio je tím místem, kde se tyto hlasové pohádky stávají skutečností.

Náš podcastový ateliér je kouzelným místem plným barev, mikrofonů a ticha plného emocí. Místo, kde se slova stávají mocí a příběhy mají schopnost měnit svět. Naše studio bylo vybaveno s láskou a pečlivostí, z malé kanceláře se stalo hnízdo nápadů a tvořivosti.

Podíváte se na svět kolem sebe a říkáte si, že chcete udělat něco dobrého? "Podcast Mate" je tady, abyste mohli. Naší misí je dát lidem hlas a platformu, kde mohou sdílet své myšlenky, názory a dojmy. Chceme podnítit diskuzi, otevřít oči a tvořit pozitivní změny. 

Kdo za projektem stojí?

Petr Hartych, mladý a ambiciózní jedinec ve věku 18 let, je tváří a silou za "Podcast Mate." Jeho vášeň a odhodlání jsou tím hnacím motorem tohoto projektu. Petr pochází z Trutnova a již půl roku usilovně pracuje na splnění svého snu – vytvoření podcastového studia.

Petrova vášeň pro poslouchání podcastů mu otevřela dveře k fascinujícímu světu rozhovorů se slavnými osobnostmi. Touha nejen naslouchat jejich příběhům, ale také s nimi sdílet jejich životní zkušenosti a úspěchy ho přivedla k rozhodnutí vytvořit prostor, kde by mohl tyto příběhy a inspiraci šířit dál.

S podporou komunity, která sdílí jeho nadšení pro rozhovory a podcastování, se Petr rozhodl vytvořit "Podcast Mate" – místo, kde se příběhy stávají hlasem, a kde inspirace nachází svou cestu ke všem, kdo touží po pozitivní změně.

Na co vybrané peníze použijeme?

Peníze z této sbírky budou využity s maximální péčí a směřují přímo k posunu projektu "Podcast Mate" na vyšší úroveň. Jedním z klíčových cílů je zajistit kvalitní prostředí pro naše hosty, a proto budeme investovat do několika klíčových oblastí:

1. Vybavení podcastového studia:

Část finančních prostředků bude věnována nákupu kvalitního vybavení, včetně mikrofonů a technického vybavení na zajištění vysoké kvality zvuku a videa. Chceme, aby každý hlas známé osobnosti zněl jasně a čistě.

2. Střihový software a technologie:

Abychom mohli produkovat obsah, který oslovuje naši cílovou skupinu, budeme potřebovat střihový software a notebooky, které umožní kvalitní zpracování a úpravu našich podcastů a videí.

3. Akustika a nábytek:

Chceme, aby naši hosté seděli v pohodlí a mohli se plně soustředit na rozhovor. Proto část finančních prostředků půjde do zlepšení akustiky v našem studiu a na nákup kvalitního nábytku, který vytvoří příjemné a uvolněné prostředí.

Vaše příspěvky budou hrát klíčovou roli v tom, jak úspěšně budeme moci tuto vizi realizovat. S vaší podporou se stane "Podcast Mate" místem, kde se inspirace stává skutečností a kde známé osobnosti i běžní lidé mohou sdílet své příběhy ve výjimečném prostředí.

S vaším štědrým příspěvkem plánujeme konkrétní investice do vybavení našeho podcastového studia.

Za vybrané peníze nakoupíme:

mikrofon Shure SM 7 B Podcast Bundle (35 000 Kč)

Sennheiser HD660S2 sluchátka (12 500 Kč)

RODE RODECaster Pro (13 000 Kč)

MacBook Pro 14" M3 PRO CZ 2023 Vesmírně černý (60 000 Kč)

LED pásek Govee WiFi RGBIC PRO Smart, 10m (H618C3D1) (6 000 Kč)

Set dvou DX-1200 světel 2 × 90cm easy up softbox Redhead + 2 x stativ (25 000 Kč)

SONY Alpha A7 III + FE 28–70 mm (96 000 Kč)

DELKIN CFexpress BLACK R1645/W1405 512GB Type B (32 000 Kč)

LEXAR čtečka CFexpress Type A / SD UHS-II USB 3.2 Gen2 (3 000 Kč)

WD My Book DUO 16TB Ext. 3.5" USB3.0 (dual drive) RAID (15 600 Kč)

ROLLEI Cái karbonový stativ s kulovou hlavou (8 000 Kč)

Celková suma za techniku : 306 100 Kč


Kromě technického vybavení chceme zajistit pohodlné a esteticky příjemné prostředí pro naše hosty, a proto:

Rozkládací pohovka třímístná NADUSO 233 CM ŠEDÁ (33 250 Kč)

Nábytek do obývacího pokoje Mijano II (22 000 Kč)

TEFCOLD BC 60 Lednička (10 200 Kč)

165 Ks – Akustické panely (20 000 Kč)

Akustické závěsy + garnýže (18 000 Kč)

Samsung QE65QN95B (38 000 Kč)

Apple TV 4K 2022 128GB (4 600 Kč)

Samsung HW-Q600B/EN (7 500 Kč)

Celková suma za komfort : 153 550 Kč


Celková suma
těchto investic činí 459 650 Kč.

Vaše podpora nám umožní vytvořit prostředí, ve kterém se nejen tvoří kvalitní obsah, ale zároveň se naši hosté cítí komfortně a inspirováni.

Do svého podcastu bych rád pozval známé osobnosti, zpěváky, herce, umělce a influencery. Určitě bych si přál hostit osobnosti jako Jan Kraus, Denis Kubík, Tomáš Klus a další.

V případě, že máte konkrétní otázky nebo témata, která byste chtěl s osobnostmi jako Jan Kraus, Denis Kubík a Tomáš Klus probrat v podcastu MATE, neváhejte mi je poslat na matespoluprace@gmail.com Rád vám poskytnu tipy a doporučení, jak se k nim přiblížit. Vaše podpora v tomto projektu je pro mě velmi ceněná.

Děkujeme za váš významný příspěvek k úspěchu projektu "Podcast Mate".

Pravidla soutěží: 

(Soutěž o vybraný produkt se vyhlásí na sociální síti Instagram do 90 dní od okamžiku, kdy je dosaženo minimálně 75 % sbírky na platformě donio.cz.

Všichni soutěžící jsou povinni sledovat oficiální stránku @thematelife na Instagramu. Soutěžící, kteří nesledují tuto stránku, budou automaticky vyloučeni z losování.

Organizátoři si vyhrazují právo na konečné rozhodnutí v případě pochybností o splnění podmínek nebo pravidel soutěže.

Přejeme vám hodně štěstí ve vyhlášené soutěži!)

Sociální sítě


Project introduction

Podcast Mate is more than just a name – it's passion and power combined with the goal of bringing joy to the world. Have you ever heard of how much a single voice can change lives, inspire or touch hearts? This studio is where these voice fairy tales come true.

Our podcast studio is a magical place full of colors, microphones and emotional silence. A place where words become power and stories have the power to change the world. Our studio was equipped with love and care, turning a small office into a nest of ideas and creativity.

Do you look at the world around you and think you want to do something good? „Podcast Mate“ is here so you can. Our mission is to give people a voice and a platform to share their thoughts, opinions and impressions. We want to stimulate discussion, open eyes and create positive change.

Who is behind the project?

Petr Hartych, a young and ambitious individual at the age of 18, is the face and force behind „Podcast Mate.“ His passion and determination are the driving force behind this project. Petr comes from Trutnov and has been working hard for half a year to fulfill his dream – creating a podcast studio.

Peter's passion for listening to podcasts opened the door to the fascinating world of celebrity interviews. The desire not only to listen to their stories, but also to share their life experiences and successes with them, led him to decide to create a space where he could spread these stories and inspiration.

With the support of a community that shares his enthusiasm for interviews and podcasting, Petr decided to create „Podcast Mate“ – a place where stories become a voice, and where inspiration finds its way to all who desire positive change.

What will we use the collected money for?

The money from this collection will be used with the utmost care and goes directly to moving the „Podcast Mate“ project to a higher level. One of the key objectives is to ensure a quality environment for our guests, and therefore we will invest in several key areas:

1. Podcast studio equipment:

Part of the funds will be used to purchase quality equipment, including microphones and technical equipment to ensure high quality audio and video. We want every celebrity voice to sound clear and clean.

2. Editing software and technology:

In order to produce content that appeals to our target audience, we will need editing software and laptops that will enable quality processing and editing of our podcasts and videos.

3. Acoustics and furniture:

We want our guests to sit comfortably and be able to fully concentrate on the conversation. Therefore, part of the funds will go to improve the acoustics in our studio and to purchase quality furniture that will create a pleasant and relaxed environment.

Your contributions will play a key role in how successfully we can realize this vision. With your support, „Podcast Mate“ will become a place where inspiration becomes reality and where celebrities and ordinary people can share their stories in an extraordinary environment.

With your generous contribution, we are planning specific investments in the equipment of our podcast studio.

The total amount of these investments amounts to CZK 459,650.

Your support will enable us to create an environment in which not only quality content is created, but at the same time our guests feel comfortable and inspired.

I would like to invite celebrities, singers, actors, artists and influencers to my podcast. I would certainly like to host personalities like Jan Kraus, Denis Kubík, Tomáš Klus and others.

In case you have specific questions or topics that you would like to discuss with personalities like Jan Kraus, Denis Kubík and Tomáš Klus in the MATE podcast, do not hesitate to send them to me at matespoluprace@gmail.com I will be happy to give you tips and recommendations on how to approach them zoom in. Your support in this project is very much appreciated by me.

Thank you for your significant contribution to the success of the „Podcast Mate“ project.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  15. 11. 2023 15:37

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu