Projekt ukončen:

Tesla Cybertruck v ČR 🥳

Vybráno 0 Kč 77 235 Kč
420 000 Kč
 -
31 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
2 491 Kč
Průměrná výše příspěvku
25 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
240 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Tesla Cybertruck v ČR 🥳

Zakladatel
Elon Club z.s.
Datum přidání
19. 9. 2023
Poslední aktualita

14. 11. 2023 12:08

Znovu na Startu: Podpořte Příchod Cybertrucku do Evropy

Předělali jsme kampaň

Příspěvky, které jste nám uhradili, byly vráceny zpět. Děkujeme za vaši dosavadní podporu a prosíme o opětovné podpoření našeho projektu. Naše crowdfundingová kampaň na platformě Donio se vrací s novým cílem. Nyní se zaměřujeme výhradně na podporu účasti na Cybertruck Delivery Event, převoz vozidla, jeho přihlášení a certifikaci a pojištění. Nový, magický cíl činí 420 tisíc českých korun.

Významný krok na e-SALONu

Naši reprezentanti představili na e-SALONu projekt Cybertruckin.EU, který zaznamenal velký zájem veřejnosti. Na stánku jsme vedle nového modelu Tesla Model 3 předvedli také Tesla Cyberquad pro děti – a ohlasy byly úžasné! 

Novinky z Tesly: Zákaz prodeje Cybertrucku je pro nás příležitostí

Mezi nejnovější informace patří, že Tesla nepovolí přeprodej Cybertrucku. Tato zpráva je pro náš projekt vynikající, neboť máme již uzavřenou dohodu s budoucím majitelem, který se zapojí do našeho projektu a poskytne nám Cybertruck pro prezentaci v Evropě.

Norton Slovak na cestě do Austinu

Norton Slovak, vášnivý příznivec elektromobility, se připravuje na účast na Cybertruck Delivery Eventu v Austinu, Texas. Setká se tam s lidmi, kteří stojí za tímto revolučním vozidlem, a přinese vám nejnovější informace přímo z místa. Tato cesta je klíčová pro přivezení Cybertrucku do Evropy a vaše podpora je pro nás nyní nezbytná.

Jak můžete pomoci?

Vaše finanční podpora je nyní kriticky důležitá. Každý příspěvek nás přiblíží k dosažení cíle přivést Cybertruck do České republiky a představit ho evropským fanouškům. Můžete se stát součástí této inovativní cesty a pomoci nám dosáhnout našeho nového cíle – 420 tisíc korun.

Podpořte nás na Donio

Navštivte naši kampaň na Donio a připojte se k revoluci v elektromobilitě. Buďte u toho, když Cybertruck poprvé projede evropskými silnicemi. Věříme, že společně můžeme udělat velké věci.

Podpořte nás zde: https://www.donio.cz/tesla-cybertruck-v-cr

Děkujeme všem našim současným a budoucím podporovatelům. S vámi může být budoucnost elektromobility blíže, než si myslíme!

Zobrazit celou aktualitu

Představení projektu

ENGLISH VERSION BELOW

🚗 Dostaváme do Evropy prvního Cybertrucka. 🚗

Jsme Elektrofanoušci, kteří se odhodlali nečekat na Cybertruck v EU a prostě si ho chceme zařídit sami! Díky kampani se nám to podaří a proto ho s vámi rádi nasdílíme! 👇

ENGLISH: Presentation of the Project

🚗 We are bringing the first Cybertruck to Europe. 🚗

We are electric vehicle enthusiasts who've decided not to wait for the Cybertruck in the EU and just want to get it ourselves! Thanks to the campaign, we will achieve this, and therefore we are happy to share it with you! 👇

Kdo za projektem stojí?

ENGLISH VERSION BELOW

I. Norton Slovak z Elon Clubu: sdružování uživatelů a příznivců elektromobilů v České republice za účelem veřejně prospěšného urychlení přechodu k udržitelným zdrojům energie a na elektromobilitu.

Víťa: zakladatel cestovatelsko-letecká aplikace Skychatters.com, kde můžete Elon Club sledovat a která se dostala do druhého kola nejrychleji rostoucích společností v EU.

Marek: Šéfredaktor za fDrive.cz a redaktor usporne.info, který podporuje elektromobilitu v ČR.

Elektrofest: Největší festival čisté mobility v ČR 

DriveTesla

Teslacek.tv

a hledáme i ostatní, kteří se k nám přidají a této kampani pomůžou abychom do Evropy dostali prvního CyberTrucka. 

ENGLISH: Who is behind the project?

I. Norton Slovak from  Elon Club: an association of users and fans of electric vehicles in the Czech Republic, aiming for publicly beneficial acceleration of the transition to sustainable energy sources and electromobility.

Víťa: founder of the travel and aviation app Skychatters.com, where you can follow Elon Club, and which made it to the second round of the fastest-growing companies in the EU.

Marek: Editor-in-chief for fDrive.cz and editor at usporne.info, who supports electromobility in the Czech Republic.

Elektrofest: The largest clean mobility festival in the Czech Republic.

DriveTesla

Teslacek.tv

Na co vybrané peníze použijeme?

ENGLISH VERSION BELOW

👇 Cybertruck se v EU prodávat nebude další tři roky (možná dokonce nikdy!) a proto nás čeká několik náročných kroků k tomu, abychom ho do EU dostali:👇

1. Cybertuck delivery event: Potřebujeme sehnat Cybertucka. Je ho limitované množství a proto potebujeme kontaktovat americké influencery a lidi s kontakty, kteří nám auto seženou. 🏠 
2. Převoz: Zajištění dodávka Cyberturku z Gigafactory Texas (možný roadtrip po Americe s Cybertruckem) na východní pobřeží od kud půjde následně lodí do EU 🚢
3. Přihlášení: Cybertuck nebude připraven na certifikaci pro EU, takže bude potřeba trochu toho papírování a přizpůsobení vozidla po technické stránce (redukce na nabíječku, světla..) 🍔 
4. Pojistka: Aby až nám ti fosiláci ho ze závisti odřou.. 
5. Provoz: Nabíječky už nejsou zadarmo, ale už se dosáváme do té zábavné části! Přijďte se podívat a udělat si selfíčko na instagramy. 👒 
 
Dodržením těchto kroků můžeme dostat Cybertucka do EU jako první v republice (možná v Evropě?) a nabídnout vám ho k ochutnávce!

Máte další nápady na odměny nebo byste rádi se Cybertruckem podnikli něco, co v odměnách nemáme? Zavolejte nám a moc rádi tuto odměnu do kampaně přidáme. 👈

PS: V případě nesehnaného Cybertrucka samozřejmě vracíme všechny peníze zpátky v plné výši.

ENGLISH: What will we use the collected money for?

👇 The Cybertruck won't be sold in the EU for another three years (maybe even never!) and therefore we face several challenging steps to bring it to the EU:👇

  1. Cybertruck Delivery Event: We need to acquire the Cybertruck. It's available in limited quantity, so we need to contact American influencers and people with connections who can procure the vehicle for us. 🏠
  2. Transport: Ensure the delivery of the Cybertruck from Gigafactory Texas (possible road trip in America with the Cybertruck) to the east coast from where it will then be shipped to the EU. 🚢 
  3. Registration: The Cybertruck won't be prepared for EU certification, so some paperwork and technical modifications to the vehicle will be needed (charger adapter, lights…). 🍔
  4. Insurance: In case those fossil fuel enthusiasts scratch it out of envy…
  5. Operation: Charging stations are no longer free, but now we're getting to the fun part! Come over, take a look, and snap a selfie for Instagram. 👒

By following these steps, we can bring the Cybertruck to the EU as the first in the republic (maybe in Europe?) and offer you a taste of it!

Do you have more ideas for rewards, or would you like to do something with the Cybertruck that we haven't listed in the rewards? Call us, and we'll be happy to add this reward to the campaign. 👈

PS: In case we can't acquire the Cybertruck, we will, of course, return all the money in full.

Mediální sponzor:

Tesláček – Ondrej Bačina

fDrive.cz

Cybertruckownersclub.com

Naše webové stránky: https://cybertruckin.eu/ 

Pro případné otázky nás můžete kontaktovat na +420 731 450 245, first@cybertruckin.eu nebo na Twitteru na @cybertruckEU a Instagramu: @cybertruckEU

✨ Děkujeme všem za podporu! ✨

ENGLISH:

Media sponsor:

Tesláček - Ondrej Bačina

fDrive.cz

Cybertruckownersclub.com

Our website: https://cybertruckin.eu/en/ 

For any questions, you can contact us at +420 731 450 245, first@cybertruckin.eu or on Twitter at @cybertruckEU and Instagram: @cybertruckEU

✨ Thank you all for the support! ✨

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

14. 11. 2023 12:08

Znovu na Startu: Podpořte Příchod Cybertrucku do Evropy

Předělali jsme kampaň

Příspěvky, které jste nám uhradili, byly vráceny zpět. Děkujeme za vaši dosavadní podporu a prosíme o opětovné podpoření našeho projektu. Naše crowdfundingová kampaň na platformě Donio se vrací s novým cílem. Nyní se zaměřujeme výhradně na podporu účasti na Cybertruck Delivery Event, převoz vozidla, jeho přihlášení a certifikaci a pojištění. Nový, magický cíl činí 420 tisíc českých korun.

Významný krok na e-SALONu

Naši reprezentanti představili na e-SALONu projekt Cybertruckin.EU, který zaznamenal velký zájem veřejnosti. Na stánku jsme vedle nového modelu Tesla Model 3 předvedli také Tesla Cyberquad pro děti – a ohlasy byly úžasné! 

Novinky z Tesly: Zákaz prodeje Cybertrucku je pro nás příležitostí

Mezi nejnovější informace patří, že Tesla nepovolí přeprodej Cybertrucku. Tato zpráva je pro náš projekt vynikající, neboť máme již uzavřenou dohodu s budoucím majitelem, který se zapojí do našeho projektu a poskytne nám Cybertruck pro prezentaci v Evropě.

Norton Slovak na cestě do Austinu

Norton Slovak, vášnivý příznivec elektromobility, se připravuje na účast na Cybertruck Delivery Eventu v Austinu, Texas. Setká se tam s lidmi, kteří stojí za tímto revolučním vozidlem, a přinese vám nejnovější informace přímo z místa. Tato cesta je klíčová pro přivezení Cybertrucku do Evropy a vaše podpora je pro nás nyní nezbytná.

Jak můžete pomoci?

Vaše finanční podpora je nyní kriticky důležitá. Každý příspěvek nás přiblíží k dosažení cíle přivést Cybertruck do České republiky a představit ho evropským fanouškům. Můžete se stát součástí této inovativní cesty a pomoci nám dosáhnout našeho nového cíle – 420 tisíc korun.

Podpořte nás na Donio

Navštivte naši kampaň na Donio a připojte se k revoluci v elektromobilitě. Buďte u toho, když Cybertruck poprvé projede evropskými silnicemi. Věříme, že společně můžeme udělat velké věci.

Podpořte nás zde: https://www.donio.cz/tesla-cybertruck-v-cr

Děkujeme všem našim současným a budoucím podporovatelům. S vámi může být budoucnost elektromobility blíže, než si myslíme!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Přispěvatel, který je pro každou dobrost
440 Kč  •  12. 5. 2024 19:34
Milý přispěvatel
2 555 Kč  •  8. 5. 2024 21:18
Laskavý přispěvatel
366 Kč  •  7. 5. 2024 8:04
Milý přispěvatel
500 Kč  •  5. 5. 2024 21:10
Jakub S.
2 600 Kč  •  3. 5. 2024 23:44
Držím palce s převozem a homologací! Ať jde všechno hladce .)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
366 Kč  •  3. 5. 2024 6:41
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
422 Kč  •  15. 4. 2024 15:51
Velkorysý přispěvatel
2 555 Kč  •  10. 4. 2024 19:14
Laskavý přispěvatel
420 Kč  •  8. 4. 2024 22:49
Ing. Drs Petr
2 555 Kč  •  19. 3. 2024 11:50
Super projekt! 🤩👏🏼👍
Milý přispěvatel
2 555 Kč  •  17. 3. 2024 20:30
Velkorysý přispěvatel
2 555 Kč  •  9. 3. 2024 18:00
Velkorysý přispěvatel
422 Kč  •  27. 2. 2024 9:24
Velkorysý přispěvatel
420 Kč  •  27. 2. 2024 9:22
Jan Jána
99 Kč  •  27. 2. 2024 9:17
Už se těším, snad bude i letos na Elektrofestu
Ladislav Z.
366 Kč  •  15. 12. 2023 9:21
Těším se na foto ;-)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
2 555 Kč  •  29. 11. 2023 12:14
Velkorysý přispěvatel
20 000 Kč  •  17. 11. 2023 11:55
Milý přispěvatel
270 Kč  •  14. 11. 2023 1:01
Milý přispěvatel
266 Kč  •  3. 11. 2023 18:06
Štědrý přispěvatel
2 555 Kč  •  30. 10. 2023 6:12

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu