Projekt ukončen:

TERRASLUN „mladý hrdina“

Milník 1/7

Aby byl projekt hotovitelný.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
551 000 Kč

Milník 2/7

Dobrý začátek.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
800 000 Kč

Milník 3/7

Jede.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
2 000 000 Kč

Milník 4/7

Sviští.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
10 000 000 Kč

Milník 5/7

Třese.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
40 000 000 Kč

Milník 6/7

Letí.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
80 000 000 Kč

Milník 7/7

K nevíře.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
100 000 000 Kč
 -
4 přispěvatelé
Celkem se zapojilo
450 Kč
Průměrná výše příspěvku
1 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

TERRASLUN „mladý hrdina“

Milník 1/7

Aby byl projekt hotovitelný.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
551 000 Kč

Milník 2/7

Dobrý začátek.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
800 000 Kč

Milník 3/7

Jede.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
2 000 000 Kč

Milník 4/7

Sviští.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
10 000 000 Kč

Milník 5/7

Třese.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
40 000 000 Kč

Milník 6/7

Letí.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
80 000 000 Kč

Milník 7/7

K nevíře.

Vybráno 0 Kč 1 800 Kč
100 000 000 Kč
Zakladatel
Filip Ondrák
Datum přidání
15. 1. 2024
Poslední aktualita

15. 4. 2024 14:51

Nezoufejte. Do not despair.

I přes rozsáhlou kampaň na internetu bylo pro projekt vybráno málo peněz, aby jej bylo možné nyní uskutečnit. Knihu v již zmíněných úpravách pro začtení se do příběhu mladého hrdiny plného dobrodružství si však můžete objednat v elektronické úpravě ve formátu .pdf a .epub pro počítače, tablety, mobilní telefony a ečtečky na Obličejář prodej.

Všichni, jež přispěli a projevili zájem, jste skvělí a všem děkuji.

Even over wide campaign on internet was for project collected too little of money for it to be possible to make it happen. Book in already mentioned editions for reading into story of young hero full of adventures you can although order in electronic edition in format .pdf and .epub for computers, tablets, mobile phones and ereaders at Facebook sale.

All who contributed and showed interest, you are awesome and thank you.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

ČESKYENGLISH

Příspěvek pro hotovení projektu Teraslun.

For english do not hesitate to see video bellow and text also. 

ČESKY

Hleď, přispívej, sdílej, neváhej. Sběr příspěvků pro kampaň crowdfundingu dobrodružného spisu. Mladý hrdina.

Přispěj, kolik chceš anebo neváhej předobjednat knihu.

Cíl: 1000 předplatitelů a víc.

Spis 400 stran, 15 dílů obsahu. Hotovo.

Odměny přislíbené doručením po ČR.

Odhal děj mladého hrdiny pln dobrodružství.

Děj pro děti, Povídka, Pohádka, Humor, Vzdělávání, Báje, Mýty, Pověsti, Dobrodružství, Umění, Fantazie, Taje, Tajemno, Sci-fi, Mládež, Romance.

Přispěj 400 Kč. Odměna: Spis v knižní vazbě s doručením na adresu. K příspěvku uveď: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail a „hrdina“.

Smyšlený děj pro děti a dospělé, plný kouzel, dobrodružství, život mladého hrdiny odkrývajícího osud, sebe, ve víru událostí v světě divů a našem světě, který je tentýž.

Tajuplný a odvážný. Pro chlapce, děvčata, kluky, holky, mládence, slečny, táty, mámy, rodiny, děti, milovníky a milovnice fantasy. Každý den sleduj vývoj a naplňování cíle v popisu.

Přispěj hotovení projektu Teraslun.

ENGLISH

Contribute as much as you will or do not hesitate to preorder book.

Goal: 1000 preorderees and more.

Script 400 pages, 15 parts of content. Done.

Rewards promised to be delivered across CZ.

Reveal plot of young hero full of adventure.

Story for kids. Tale, Fairytale, Humor, Education, Fables, Myths, Legends, Adventures, Arts, Fantasy, Mystery, Secrets, Science fiction, Youth, Romance.

Contribute 400 Kč approximately $17. Reward: Script in book form with delivery to address. To contribution fill in: Name, surname, address, telephone number and e-mail and „hero“.

Fictional plot for children and adults full of spells, adventures, life of young hero, revealing fate… …himself, in whirl of events in world of wonders and our world, which is same.

Mysterious and brave. For laddies, wenches, boys, girls, lads, lasses, families, dads, moms, children, fans, fanesses lovers and lovresses of fantasy.  Each day do check realisation and fulfillment of goal in description.

Contribute to making of project Terrasun.

Komu pomůžeme?

ČESKY

Mě, spisovateli pro spis Teraslun.

Přispěním či přispíváním umožňujete mě, spisovateli, psát, tvořit, kontrolovat a spravovat spis Teraslun. Nám a všem účastněným, minulým, nynějším a budoucím, přítomným a vzdáleným.

ENGLISH

Me, writer for script Terrasun.

With contribution or contributing you allow me, writer, to write, create, control and manage script Terrasun. Us and all participating, past, present and future, close and far away.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

ČESKY

Hotovení projektu Teraslun. Jištění základu pro skutečnění spisu. K činům, které mi, nám a všem účastněným, minulým, nynějším a budoucím, přítomným a vzdáleným pomáhají v ději, dění, dějení a hotovení projektu Teraslun.

Zvolení hotovitelů z výběru:

Expresta

či jakákoliv tiskárna spolku, jež by nebyl neduživý projekt podporovat.

Hotovení, balení, rozeslání, dobrodění.

Je možné, že výsledný obal bude ještě změněn, bude však v podobném tvaru.

Pro vyhotovení jazykových verzí spisu v elektronickém souboru pdf, při mnoha zájemcích by bylo možné uvažovat o formátu pro elektronické knihy a zobrazování na počítačích, tabletech a mobilních telefonech a elektronických čtečkách knih, a v knižní vazbě.

Shlédněte odměny pro Váš jazykový tvar.

ENGLISH

Making of project Terrasun. Ensurement of foundation for realisation of script. To deeds, which me, us and all participating, past, present and future, close and far away help in action, events, happening and making of project Terrasun.

Choosing of makers from list:

Expresta

or any print company, which wouldn't be unfirm to support the project.

Creating, packaging, sending, gooddoing.

It is possible, that final cover will be yet changed, it shall be though in similar form.

For making of language versions of script in electronic file pdf, with many interestees it would be possible to think about format for electronic books and viewing on computers, tablets and mobile phones and electronic readers of books, and in book form.

Check rewards for your language version.

Filip.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

15. 4. 2024 14:51

Nezoufejte. Do not despair.

I přes rozsáhlou kampaň na internetu bylo pro projekt vybráno málo peněz, aby jej bylo možné nyní uskutečnit. Knihu v již zmíněných úpravách pro začtení se do příběhu mladého hrdiny plného dobrodružství si však můžete objednat v elektronické úpravě ve formátu .pdf a .epub pro počítače, tablety, mobilní telefony a ečtečky na Obličejář prodej.

Všichni, jež přispěli a projevili zájem, jste skvělí a všem děkuji.

Even over wide campaign on internet was for project collected too little of money for it to be possible to make it happen. Book in already mentioned editions for reading into story of young hero full of adventures you can although order in electronic edition in format .pdf and .epub for computers, tablets, mobile phones and ereaders at Facebook sale.

All who contributed and showed interest, you are awesome and thank you.

12. 4. 2024 14:18

Hotovo a připraveno, ready and set.

Projekt hotov k uskutečnění. Project ready for happening.

12. 4. 2024 13:52

E-kniha a e-book

Hotovo. Done.

11. 4. 2024 19:31

E-kniha

Kniha pro e-čtečky v tvaru souboru .epub hotova, E-book dohotováván.

10. 4. 2024 16:04

Předprodej

Neváhejte podpořit projekt koupením odměny knihy a sdílet k přispění naplnění cíle.

6. 4. 2024 11:19

Hotovo

3 první úpravy jsou hotovy k tisku.

Stejně tak jsou k mání v .pdf a nebylo by nemožné v blízkém času upravit i pro e-čtečky do tvaru e-knihy, e-booku. Soubory a .pdf jsou hotovy.

Svět, tedy kniha k mání v jazykových úpravách států Země, by byl řešen dle možností tisku v nich a nejlépe v Česku s rozesíláním do států, knihkupectví a k čtenářům a čtenářkám.

Neváhejte projekt dostat k uskutečnění a příběh sdílet, ať neunikne ani živáček neb jeden za všechny a všichni za jednoho.

5. 4. 2024 19:48

Neváhejte objednat knihu přes odměnu

Knihy připraveny k tisku v nákladu alespoň tisíc kusů jedné úpravy dle odměn: Kniha, Kniha plně česká a Book in English. Knihy by měly být doručeny po ČR do dvou měsíců od zadání tisku. Do EU dle poštovného a stejně tak do všech dalších zemí. EU by mělo být podobné jako ČR, vždy alespoň 1000 kusů do daného státu zemí EU a svět, tedy ostatní státy planety by poselné a balné bylo řešeno zvlášť, vždy alespoň 1000 kusů do státu v jednom balíku buď do knihkupectví anebo k čtenářům domů na adresy.

5. 4. 2024 17:16

Úpravy hotovy

Původní český spis hotov 

Ryze český spis s počeštěním všech slov hotov

Anglický spis hotov, book in english text is done.

4. 4. 2024 21:32

Česká původní má úprava a anglická jsou hotové

Neváhejte předobjednávat knihu a book in english a sdílet s přáteli a internetu.

28. 3. 2024 8:05

Neváhejte sdílet s přáteli

A neváhejte sledovat vývoj k projektu na Obličejáři

Nenechávejte projekt nevyužitý.

Filip

20. 3. 2024 16:05

English book

Book in English language is done for final proofreading before being suitable for print. Do not hesitate to show your love and support.

Filip

20. 3. 2024 10:29

Kniha EU

Objednat knihu do státu Evropské Unie neváhejte, poštovné bychom řešili jednotlivě, neměl by v tom být velký rozdíl. Neměl by příplatek za poštovné být jiný než 50 Kč a přesáhnout 100 Kč.

Filip

18. 3. 2024 7:51

Kniha v původní verzi hotova

Spis knihy Teraslun je vyhotovený s obrázky, opravou chyb, rozvržením pisu a vývojem smyslu děje, tedy jsou hotové ilustrace, korektura gramatiky, sazba textu a kontrola logiky a stylistiky a spis je hotový k tisku do knižní vazby a tedy k vyhotovení knihy.

Další verze, které by měli být dostupné brzy jsou plně počeštěná verze, tedy plně česká a anglická verze. Další úpravy závisejí na překladatelích.

Neváhejte si knihu předobjednat v předprodeji tohoto projektu a sdílet s přáteli.

Filip

12. 3. 2024 14:18

První příspěvek

Dnes jste nenechali projekt nepodpořený a přispěli jste prvním příspěvkem k naplnění projektu. Neváhejte projekt naplnit.

Filip

8. 3. 2024 0:44

Pointa

Projekt nalezněte i na Pointě. Neváhejte projekt podpořit, ale zas to nepřehánějte.

7. 3. 2024 16:13

Angličtina, English

ČESKY


Projekt jsem doplnil o anglický popis a ukázku. Shlédněte anglickou úpravu a neváhejte podpořit pro spis v knižní vazbě v angličtině a sdílet s anglicky čtoucími a znajícími přáteli.

ENGLISH

Project I had added with english description and sample. See english edition and do not hesitate to support for script in book form in english and share with english reading and knowing friends. 

4. 3. 2024 19:16

Předprodej

Neváhejte si předobjednat knihu zde v projektu podpořením příslušné jazykové úpravy zakoupením daného spisu v knižní vazbě.

4. 3. 2024 11:35

Video

Shleďte nejnynější video, neváhejte nenechávat nepodpořené, předkoupit a sdílet. Filip.

Teraslun

28. 2. 2024 15:39

Teraslun spis elektronický

Můžete a neváhejte, nechcete li čekat, kupovat spis k čtení na elektronických zařízeních v pdf přes odkaz uvedený v odměně anebo zde Teraslun.

14. 2. 2024 10:38

Tvary a verze spisu.

Přidal jsem možnosti zakoupení spisu v elektronickém souboru pdf a knižní vazbě v českém, anglickém a jakémkoliv jiném jazyce při naplnění dílčích cílů daného jazykového překladu.

13. 2. 2024 10:36

Teraslun

Pro český spis je jméno hlavního hrdiny upraveno a počeštěno pro přívětivější čtení českých čtenářů a čtenářek.

Pro účel projektu odkazy a internetové spoje pro účel kampaně zůstávají v původním nápisu a znění. Někde můžete vidět i název a jméno upravené do českého tvaru. 

8. 2. 2024 8:29

Cena

Rozhodl jsem snížit cenu na původních 400 Kč za kus i přes cenu poštovného, balného a poselného, levnější již nebude, neváhejte.

7. 2. 2024 12:49

Obal

Shlédněte obal, který by již měl být v hotovém zobrazení, doplněný o drobné změny.

Přidal li by se výtvarník anebo výtvarnice, jež by chtěl anebo chtěla stvárňovat obrázky, malby, kresby k projektu dle představ a zadání, je možné, že by byl obal změněn. Filip.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Milý přispěvatel
500 Kč  •  15. 3. 2024 10:08
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  12. 3. 2024 22:27
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 3. 2024 10:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  12. 3. 2024 9:51

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu