Projekt ukončen:

Student Short Film „The Phone Neighbor“

Vybráno 0 Kč 10 000 Kč
40 000 Kč
 -
5 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
2 000 Kč
Průměrná výše příspěvku
7 900 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Student Short Film „The Phone Neighbor“

Datum přidání
27. 6. 2022

Představení projektu

ČESKÝ:

Telefonní soused vypráví příběh kancelářského pracovníka středního věku Jake, který umírá nudou a osamělostí. Jednou se rozhodne hrát hru ‘‘telefonní soused‘‘. V jednom z hovorů narazí na ženu, která tvrdí, že Jakeův hlas je stejný jako hlas jejího syna, který za sebou před 10 lety spálil všechny mosty a zmizel. Jake je nucen předstírat tuto identitu a není chopen opustit hru, dokud není příliš pozdě..

Projekt se zrodil v létě 2021, kdy Andrey přišel k myšlence vyprávět krátký příběh o osamělosti, traumatu a pocitu opuštění, který sleduje mnoho lidí všech věkových skupin po celém světě.

Je důležité říci více o tom, co je hra" telefonní soused". Je to americká popkulturní tradice posílat SMS nebo volat lidem, kteří sdílejí téměř stejné telefonní číslo jako vy. V našem filmu se tato zábavná hra promění v temný a odvážný příběh o tvrdém vztahu mezi rodičem a dospělým dítětem.

Film vyjde na podzim 2022 a pomůže Andrejovi dostat se na filmovou školu FAMU v Praze a premiéru bude mít na různých filmových festivalech.

Žádáme vás o vaši velkorysou podporu a zveme vás, abyste se s námi vydali na tuto obtížnou a dlouhou cestu.


ENGLISH:

The Phone Neighbor tells the story of a middle-aged white-collar Jake who dies out of boredom and loneliness. Once he decides to play the “Phone Neighbor” game. During one of the calls, an old woman claims that Jake’s voice is the same as the voice of her son, who burnt all bridges and disappeared 10 years ago. Jake is forced to fake his identity and is not able to leave this game until it's too late.  

The project was given birth back in the Summer 2021, when Andrey came to the idea of telling a short story about loneliness, trauma, and the feeling of being abandoned that follows many people of all ages around the world.

It is important to tell more about what a „Phone Neighbor“ game is. Long story short, it is an American pop-culture tradition to text or call people that share almost the same phone number as you. In our movie, this funny and entertaining game turns out into a dark and gritty story about the tough relationship between a parent and a grown-up child. 

The film is set to release in Autumn 2022 and will help Andrey to get to the FAMU film school in Prague as well as it will be premiered at various film festivals. 

We ask for your generous support and invite you to walk alongside us on this difficult and long journey. 

Kdo za projektem stojí?

ČESKÝ:

Film je produkován výhradně amatérsky nezávislým filmařem Andreyem Bortnikem. Andrej je 20letý student Masarykovy univerzity v České republice, který v roce 2019 emigroval z Ruska. Po snu o natáčení filmů začal Andrey svou scenáristickou a režijní kariéru v Rusku. Ačkoli, filmování bylo pro 16yo Andrey obrovský náklad, tak udělal své první kroky v moderním divadle. V letech 2017–2019 založil uměleckou komunitu "Скотный Двор" (Animal Farm), která se zaměřovala na pomoc mladým básníkům, hudebníkům a umělcům při plnění jejich snů a vzestupu na amatérské scéně. V této komunitě byla Andreyho hlavní částí produkce, scénářů a režirovani. Během tohoto období Andrey vyprodukoval více než 15 koncerty, jeden hudební album, a prodal knihu poezie po celém Rusku spolu s psaním a režií 3 divadelní hry. To vše umožnilo Andreyovi naučit se spoustu cenných lekcí a získat počáteční zkušenosti, aby mohl pokračovat ve filmové kariéře. Přestože dostal nabídku pracovat ve státním činoherním divadle v Novosibirsku, musel Andrey emigrovat do České republiky,kde začal znovu. V posledních 2 letech napsal a režíroval 2 krátké psychologické thrillery: "Take The Money" a "The Match" a podílel se na různých projektech jako "Piknik u Cesty" od MABP Film Production, „The Glitch“ od Prague Film Institute, „První Maj“ od FAMU a protiválečné představení "Tell The Truth"  od Poliny Zaytsevy.


ENGLISH:
The film is solely produced by amateur-independent filmmaker Andrey Bortnik. Andrey is a 20yo student of Masaryk University in the Czech Republic, who emigrated from Russia in 2019. Following the dream of making films, Andrey started his screenwriting and directing career back in Russia. Though, filmmaking was a huge expense for a 16yo Andrey, so he took his first steps in modern theatre. During the period 2017–2019, he established the art community "Скотный Двор"(Animal Farm), that was focusing on helping young poets, musicians, and artists to fulfill their dreams and rise in the amateur stage. In this community, Andrey's main part was to produce, screenwrite and stage events. During that period Andrey has produced more than 15 concerts, one music album, and sold a poetry book across Russia along with writing and directing 3 theatre plays. All of that allowed Andrey to learn a lot of valuable lessons and gain starting experience to continue with a filmmaking career. Even though he received an offer to work in the Novosibirsk State Drama Theatre, Andrey had to emigrate to the Czech Republic, where he started all over again. In the past 2 years he wrote and directed 2 short psychological thrillers: "Take The Money" and "The Match" and participated in different projects such as "Piknik u Cesty"  by MABP Film Production, „The Glitch“ by Prague Film Institut, „Prvni Maj“ by FAMU and antiwar performance "Tell The Truth"  by Polina Zaytseva. 

„The Phone Neighbor“ je produkován úžasným a talentovaným mezinárodním obsazením a posádkou.

„The Phone Neighbor“ is produced by the amazing and talented international cast&crew. 

Our cast/Naši herci:


Jake – Kitt Gilliland 

Mother – Cathy Meils 

Jake's Friend – Kevin Cronin

A také naši krásní přátelé a herci z celého Česka, kteří jsou ochotni nám pomoci v komparsistických rolích/
Alongside our beautiful friends and actors around Czech Republic who are willing to help us in extras roles. 

Our crew/Naš štab:

Director/Režie/ – Andrey Bortnik

Production Manager/Hlavní Producent – Tereza Turečková

DoP – Anisha Lanewala

Assistant Camera – Johnatan Momchev

Gaffer/Osvětlovač – Alessandro Stagno

Assistant Director/Asistentka Režie/ – Pasha Jezhora

Production Designer/Dekoratérka – Nastya Paschenko

Boom Operator/Zvuk – Johny Rejda

Make-up Artist – Vladislava Pogudina

a mnoho – mnoho dalších lidí z jiných výrobních oddělení právě teď tvrdě pracuje na tom, aby se stal „The Phone Neighbor“/ and many-many other people from other production departments are working hard right now on making „The Phone Neighbor“ happen. 

Na co vybrané peníze použijeme?

Natáčení filmů je drahá věc. Pouze pronájem zařízení může jít daleko nad očekávání, a to ani o stravování, logistice, ubytování, tištěných materiálech atd. Potřebujeme vaši pomoc a dar, aby to fungovalo správně.

Moviemaking is an expensive thing. Only the equipment rent can go far beyond any expectations, not even talking about catering, logistics, accommodation, printed materials, etc. We need your help and donation to make it work properly. 

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
7 900 Kč  •  22. 9. 2022 19:49
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  6. 9. 2022 23:07
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  11. 7. 2022 18:00
Milý přispěvatel
300 Kč  •  7. 7. 2022 20:52
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  1. 7. 2022 15:58

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu