Úspěšně vybráno:

Špatnej česko-ruský slovník // Плохой чешско-русский словарь

Milník 1/3

Prostředky na finální redakční a grafické úpravy knihy a přidělení ISBN // Средства на финальную графическую и текстовую редакцию книги и присвоение ISBN

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
20 000 Kč

Milník 2/3

Budou vytvořeny 3 kratší online lekci z hovorové češtiny (zdarma pro všechny přispěvatele) // Будут созданы 3 коротких онлайн-урока разговорного чешского языка (бесплатно для всех донаторов).

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
50 000 Kč

Milník 3/3

5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní projekty Donio.cz // 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
100 000 Kč
 -
120 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
728 Kč
Průměrná výše příspěvku
2 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
32 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Špatnej česko-ruský slovník // Плохой чешско-русский словарь

Milník 1/3

Prostředky na finální redakční a grafické úpravy knihy a přidělení ISBN // Средства на финальную графическую и текстовую редакцию книги и присвоение ISBN

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
20 000 Kč

Milník 2/3

Budou vytvořeny 3 kratší online lekci z hovorové češtiny (zdarma pro všechny přispěvatele) // Будут созданы 3 коротких онлайн-урока разговорного чешского языка (бесплатно для всех донаторов).

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
50 000 Kč

Milník 3/3

5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní projekty Donio.cz // 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
100 000 Kč
Zakladatel
Mgr.Maxim Beliavski
Datum přidání
14. 4. 2021
Poslední aktualita

20. 4. 2021 10:33

Dáme nový milník a udělejme dobrou věc! // Давайте установим новый рубеж и сделаем доброе дело!

Doslova během víkendu byl překročen další milník projektu a patři Vám velké poděkování a obdiv.

//

Буквально за выходные был покорён следующий рубеж проекта – Вы заслуживаете огромной благодарности и восхищения.

Rád bych proto navrhnul nový milník projektu 100.000 Kč.
V případě dosažení této částky 5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní
projekty Donio.cz


Tak pojďme spolu udělat dobrou věc!

//

Поэтому я хотел бы предложить новый рубеж проекта – 100.000 CZK. Если эта сумма будет достигнута, то 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz


Давайте вместе сделаем доброе дело!

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Co v knize najdete?

Velká kniha (skoro 300 stran, formát A4) se skládá bezprostředně z česko-ruského Slovníku (cca.180 stran) a Dodatků (110 stran), ve kterých jsou shromážděny a systematizovany: obscénní a vulgární výrazy, teritoriální a sociální dialekty, slangová slova a výrazy, žargon a vulgarismy, hantýrka a lidová mluva, neologismy a eufemismy moderního českého jazyka … obecně, je to kolem 10.000 slov i výrazů a není to nic pro jemné a vznešené povahy.

Jedinečnost knihy spočívá také v tom, že byly použity ty nejvhodnější tj. vulgární a slangový překlady slov a výrazů do ruštiny. 

Většinu těchto slov a výrazů pravděpodobně jen těžko najdete v běžných slovnících.

POZOR!!!  Kniha obsahuje obscénní, sprostá a vulgární slova a výrazy!

//

Что вы найдёте в этой книге?

Большая книга (почти 300 страниц, формат А4) состоит непосредственно из Чешско-русского словаря (180 стр.) и Приложений (110 стр.), в которых собраны и систематизированы: нецензурные выражения и ненормативная лексика, территориальные и социальные диалекты, сленговые слова и выражения, вокативные формы и профессионализмы, жаргон и арго, вульгаризмы и просторечия, неологизмы и эвфемизмы современного чешского языка… в общем, это около 10.000 слов и выражений не для тонких и возвышенных натур.

Уникальность книги состоит также в том, что используются максимально соответствующие эквиваленты, т.е. ненормативные и сленговые, переводы слов и выражений на русский язык. Например:

akačko – воен.калаш – автомат Калашникова

fetovat – разг.сидеть на игле, бахаться, ширяться – принимать “тяжелые” наркотики

kudla – 1) жарг.заточка, перо – нож также čúro, kan 2) разг.любой нож 3) мед.скальпель

sezoňák – 1) сезонный рабочий 2) сезонный бар, ресторан и т.д… 3) спорт.рекорд сезона

železárna – 1) металлургический завод 2) качалка, тренажерка – тренажерный зал 

ВНИМАНИЕ!!! Книга содержит нецензурные, пошлые и вульгарные слова и выражения!

Pro koho ten Slovník vlastně je?

Kniha je určena bohemistům, překladatelům a dalším „pokročilým uživatelům“, kteří se zajímají nejen o spisovné formy českého a ruského jazyků.

//

Кому такой словарь вообще предназначен?

Книга предназначена для богемистов, переводчиков и прочих „продвинутых пользователей“, которых интересуют не только литературные формы чешского и русского языков.

Proč byste si měli slovník pořídit tady? 

Slovník bude vydán v relativně omezeném počtu, navíc v online knihkupectvích bude k dispozici pouze verze knihy ve měkkých deskách a určitě za víc než 500 Kč (+ cena dopravy).

Ceny odměny jsou uvedené včetně balného a poštovného České pošty po celé ČR.

//

Почему стоит купить словарь именно здесь?

Словарь будет издан относительно ограниченным тиражом, более того, в книжных онлайн магазинах будет вариант книги только в мягкой обложке, и точно по цене выше 500 крон (+ цена доставки).

Цены словаря указаны включая расходы на упаковку и пересылку по Чешской республике.

Kdo za projektem stojí?

Mgr.Maxim Beliavski

Již přes 15 let věnuje se překladům z/do češtiny, ruštiny a občas i běloruštiny.

Aktivně se zajímá především o veškeré nespisovné formy v těchto jazycích.  

Tento slovník lze vnímat jako pokračování dříve vydané knihy z roku 2014 Češskij jazyk. Uncensored. Sbornik slov i vyraženij uličnogo i razgovornogo češskoho jazyka, která byla prvním pokusem přiblížit rusko-mluvícím zájemcům reálie současné nespisovné češtiny.

//

Об авторе:

Максим Белявский

Более 15 лет занимается переводами с/на чешский, русский, иногда и беларусский, языки. Особенно активно интересуется всеми нелитературными и разговорными формами данных языков.

Этот словарь можно рассматривать как продолжение ранее изданной книги 2014 года Чешский язык. Uncensored. Слова и фразы, не вошедшие в словари, которая стала первой попыткой предоставить русскоговорящим некое понимание реалий современного нелитературного чешского языка.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 4. 2021 10:33

Dáme nový milník a udělejme dobrou věc! // Давайте установим новый рубеж и сделаем доброе дело!

Doslova během víkendu byl překročen další milník projektu a patři Vám velké poděkování a obdiv.

//

Буквально за выходные был покорён следующий рубеж проекта – Вы заслуживаете огромной благодарности и восхищения.

Rád bych proto navrhnul nový milník projektu 100.000 Kč.
V případě dosažení této částky 5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní
projekty Donio.cz


Tak pojďme spolu udělat dobrou věc!

//

Поэтому я хотел бы предложить новый рубеж проекта – 100.000 CZK. Если эта сумма будет достигнута, то 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz


Давайте вместе сделаем доброе дело!

16. 4. 2021 10:18

Další odměna a nový milník projektu // Следующая награда и новый рубеж проекта

Jsem příjemně překvapen tím, že ani ne za 24 hodiny po spuštění byl dosažen první milník projektu. Vůbec jsem to nečekal a rád bych poděkoval všem přispěvatelům.

//

Я приятно удивлен, что первый рубеж проекта был достигнут менее чем за 24 часа с момента его запуска. Этого я никак не ожидал и хотел бы поблагодарить всех донаторов.

Když už kolem toho je takový rozruch a až neočekávaný zájem, dovolil bych si navrhnout nový milník 50.000 Kč, aby objednávku mohli provést i další zájemci. V případě jeho dosažení zdarma připravím pro všechny přispěvatele 3 online lekci na několik zajímavých témat z knihy… a dám si pivko na Vaše zdraví.

// 

Учитывая такой ажиотаж и непредсказуемый интерес я хотел бы предложить новый рубеж в 50.000 CZK, чтобы остальные желающие тоже могли заказать книгу. 

Если он будет достигнут, я подготовлю для всех донаторов 3 бесплатные онлайн-лекции по нескольким интересным темам из книги… и выпью пива за ваше здоровье

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  16. 5. 2021 18:22
Egor
650 Kč  •  16. 5. 2021 16:34
запрыгнул в последний вагон
Viktoriia S.
650 Kč  •  15. 5. 2021 11:24
Tohle bude vyborny darek pro manzela :)
Velkorysý přispěvatel
650 Kč  •  12. 5. 2021 18:27
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  12. 5. 2021 15:39
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  11. 5. 2021 11:41
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  11. 5. 2021 6:49
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  10. 5. 2021 21:56
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  10. 5. 2021 18:07
Milý přispěvatel
500 Kč  •  9. 5. 2021 12:07
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  8. 5. 2021 20:54
Raul T.
500 Kč  •  8. 5. 2021 19:37
Давно что-то подобное искал, спасибо за то, что предоставили такую возможность :)
Ksienia Biazrukaja
1 100 Kč  •  8. 5. 2021 15:12
Děkujeme :)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  7. 5. 2021 17:12
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  6. 5. 2021 10:05
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  5. 5. 2021 22:13
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  5. 5. 2021 20:44
Mani a Alina
800 Kč  •  5. 5. 2021 17:26
Děkujeme <3
Milý přispěvatel
1 100 Kč  •  3. 5. 2021 15:09
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  3. 5. 2021 11:16

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu