Projekt ukončen:

POMOZTE NÁM SE SETKÁVAT – velké auto nám to umožní

Vybráno 0 Kč 457 243 Kč
1 000 000 Kč
 -
170 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
2 690 Kč
Průměrná výše příspěvku
60 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
112 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

POMOZTE NÁM SE SETKÁVAT – velké auto nám to umožní

Vybráno 0 Kč 457 243 Kč
1 000 000 Kč
Zakladatel
Vstaň a choď
Datum přidání
11. 10. 2023

Představení projektu

Letos naše společenství VSTAŇ A CHOĎ slaví 10. narozeniny. Jednou z velkých výzev, se kterou se během let setkáváme, je, jak dopravit lidi na vozíku na nejrůznější společné akce a setkání. 

Rádi bychom s vaší pomocí dosáhli na dárek, auto, které by nám umožnilo se setkávat. Zatím jsme si auta různě vypůjčovali, ale dvě z nich už jsou za zenitem a také půjčování cizích aut má své limity. Takže hledáme novou možnost jak to vyřešit. Tato situace nás dovedla až sem – na Donio.

PRESENTATION OF THE COLLECTION

This year our RISE UP AND WALK community is celebrating its 10th birthday. One of the big challenges we have faced over the years is how to transport people in wheelchairs to all kinds of joint events and meetings.

With your help, we would like to achieve a gift, a car, which would allow us to meet each other. So far, we have rented cars in various ways, but two of them are already past their prime, and renting other people's cars also has its limits. So we are looking for a new way to solve it. This situation led us here – to Donio.

Komu pomůžete?

Vstaň a choď je otevřené společenství, které staví „mosty setkání“ mezi jezdícími (lidmi na vozíku s tělesným handicapem) a chodícími (lidmi bez fyzického handicapu). Věříme, že každý člověk má svůj „handicap“, někdo více viditelný – někdo méně, a vzájemně si můžeme být darem a obohacením, když se potkáme. Během celého roku proto organizujeme nejrůznější setkání – 

1× za měsíc večerní setkání v Praze, Brně, Olomouci a v Ostravě. Většinou 1× měsíčně víkendové akce a vrcholem bývá týdenní letní setkání v Sedlištích u Frýdku-Místku, kde nás letos bylo devadesát. Z toho je vidět, že nikdo nechce být osamělý kůl v plotě.

Společenství založili před desíti lety Milan a Lenka Svojanovští, manželé ze Sedlišť, kteří vychovali sedm dětí, a jedno z nich se pohybuje na vozíku. A tak otevřeli nejen svůj život, ale i svůj domov ke společným setkáním. Jejich rodinný dům se tak stal střediskem společenství Vstaň a choď  a srdcem většiny našich akcí. Vstaň a choď z velké části stojí na srdcích a vzájemné službě mnoha dobrovolníků, ať už jezdících nebo chodících, mladých i starších, kteří každý podle svých možností přispívají k chodu společenství a organizací jednotlivých setkání. Věříme, že každý má svou jedinečnou hodnotu. 

Proč potřebujeme právě nové auto? Málokdo ví, kolik nástrah čeká člověka na vozíku, když se chce někde dopravit. A co teprve, když se chce jedním směrem dopravit celá skupina, je to takřka nemožné. Přeprava s vozíkem, ať už vlakem nebo autobusem je velmi limitovaná. A protože jsme z různých míst republiky, svozy jsou hodně důležité. Nové velké auto je pro nás záchrana.

Děkujeme za vaši podporu. ☺

WHO WE WILL HELP

RISE UP AND WALK is an open community that builds „meeting bridges“ between riders (people in wheelchairs with physical disabilities) and walkers (people without physical disabilities). We believe that each person has their own „handicap“, some more visible – some less, and we can be a gift and enrichment to each other when we meet. That's why we organize various meetings throughout the year –

Evening meetings once a month in Prague, Brno, Olomouc and Ostrava. Mostly once a month weekend events and the highlight is the weekly summer meeting in Sedliště near Frýdek-Místek, where there were ninety of us this year. This shows that no one wants to be all alone.

The community was founded ten years ago by Milan and Lenka Svojanovský, a couple from Sedliště, who raised seven children, one of whom moves around in a wheelchair. And so they opened not only their life, but also their home for joint meetings. Their family home thus became the centre of the RISE UP AND WALK community and the heart of most of our events. RISE UP AND WALK is largely based on the hearts and mutual service of many volunteers, whether riding or walking, young and old, who each contribute according to their ability to the running of the community and the organization of individual meetings. We believe that everyone has their own unique value.

Why do we need a new car? Few people know how many pitfalls await a person in a wheelchair when they want to get somewhere. And what if the whole group wants to travel in one direction, it is almost impossible. Transportation with a wheelchair, whether by train or bus, is very limited. And since we are from different parts of the country, pick-ups are very important. A new big car is a salvation for us. Thank you for your support. 

Na co vybrané peníze použijeme?

Výtěžek sbírky bude využit na zakoupení nového auta FORD TRANSIT KOMBI VAN (cca 6 sedadel a hlavně místo na ukotvení 4 vozíků) a následné nezbytné úpravy pro nájezd a ukotvení vozíků, které by pomohlo řešit dopravu jezdících na zmíněná setkání. Cena auta s úpravami bude přesahovat jeden milion korun. Cenné by bylo také doporučení na vstřícného prodejce, který by nám pomohl cenu snížit. 

The proceeds of the collection will be used for the purchase of a new FORD TRANSIT KOMBI VAN (approx. 6 seats and mainly a place to anchor 4 wheelchairs) and subsequent necessary adjustments for the entrance and anchoring of the wheelchairs, which would help solve the transport of those going to the mentioned meetings. The price of such a modified car will exceed one million crowns. It would also be valuable to recommend a friendly seller who would help us reduce the price.

Podívejte se také na náš web www. vstanachod.cz či na naše sociální sítě

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  31. 1. 2024 23:45
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  31. 1. 2024 22:26
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  31. 1. 2024 18:16
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  31. 1. 2024 16:23
Milý přispěvatel
200 Kč  •  31. 1. 2024 16:12
Blanka K.
500 Kč  •  31. 1. 2024 13:40
Aspoň něco málo na autíčko.
Velkorysý přispěvatel
60 000 Kč  •  31. 1. 2024 11:38
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  29. 1. 2024 23:54
Velkorysý přispěvatel
48 000 Kč  •  26. 1. 2024 16:15
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  25. 1. 2024 2:17
Roman K.
2 000 Kč  •  18. 1. 2024 17:23
Poděkování za to že jsem se dozvěděl o sbírce, patří YouTube kanálu Ráchel Skleničková.
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  16. 1. 2024 22:14
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 1. 2024 16:42
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 1. 2024 14:00
koncert Praha Háje
10 000 Kč  •  8. 1. 2024 21:21
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  6. 1. 2024 12:52
Dobrosrdečný přispěvatel
800 Kč  •  4. 1. 2024 15:26
Milý přispěvatel
3 000 Kč  •  4. 1. 2024 6:27

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu