Projekt ukončen:

Na věku nezáleží – očima jednoho dobrodruha

Vybráno 0 Kč 43 957 Kč
100 000 Kč
 -
44 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
999 Kč
Průměrná výše příspěvku
5 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Na věku nezáleží – očima jednoho dobrodruha

Zakladatel
Kamil Krč
Datum přidání
25. 8. 2023
Poslední aktualita

27. 11. 2023 4:55

Projekt „NA VĚKU NEZÁLEŽÍ- Očima jednoho dobrodruha“ je dnem 23. 11. 2023 u konce ✅🙏🏻

1 spontánní PROJEKT

90 dní
5 rodin, 5 příběhů, 5 obrazů
Vybráno: 43 957 Kč
Počet dárců: 44
Průměrná částka na dárce: 999 Kč (magic✨)
Stovky zkušeností a zážitků, někdy překážek a obtížných situací se s rodinami časově sladit a domluvit na návštěvě.

I přesto všechno a i to, že se nevybrala původně plánovaná částka, považuji projekt v mých očích za úspěšný a velmi obohacující. ✨

Touto cestou chci Vám všem co jste se na tom projektu podíleli poděkovat za podporu. 👏

Velké poděkování taktéž Asti, která si přes svůj vytížený život našla čas a pomohla mi s komunikací a návštěvami u rodin. 🙏🏻

Vážím si všech, kteří jste se i přes nelehkou situaci v ČR rozhodli touto formou podpořit jinou, v tomto případě balijskou kulturu. Všechny navštívené rodiny budou touto cestou podpořeny.

Ti z Vás, kteří se rozhodli projekt podpořit skrze nákup obrazu se s Vámi (hned co dostanu podklady od donio) spojím, abychom si doladili finální podobu obrazu a detaily doručení k Vám domů. 🚚

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM MOC DĚKUJI! 

KAMIL

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Jak to všechno začalo…

Jmenuji se Kamil a po 17 letech jsem se dobrovolně rozhodl opustit svou stálou a jistou práci, ve které jsem už nadále nespatřoval své životní poslání (voják z povolání). Ocitnul jsem se v bodě, kdy jsem za sebou chtěl zanechat více, než jen dobrý pocit ze služby vlasti. Sbalil jsem si vše, co jsem k životu potřeboval do 8kg batohu a vyrazil jednosměrnou letenkou do Asie. Nyní cestuji kolem světa a snažím se skrze objektiv zachycovat nevšednosti jindy všedních dní. Momentálně se nacházím na Bali. Zajímají mě místní lidé, jejich životní příběhy a jejich emoce. Vnímám, že právě toto je můj další životní směr a cesta, která mě velmi naplňuje a kterou se chci vydat. Pro větší autentičnost jsem začal také stříhat a tvořit videa tak, abych dokázal diváka co nejvíce vtáhnou do dané kultury, místního života a tradic. Do toho se snažím psát příběhy, které poukazují na místní komunity nebo jiné lokální dobročinné projekty. Toto vše dělám pro radost již dlouhá léta jako svůj koníček. Tuto platformu jsme se rozhodl využít proto, abych propojil svou vášeň společně s podporou lokálních obyvatel. Koncepčně mi to dávalo smysl.

How it all started…

My name is Kamil and after 17 years I voluntarily decided to leave my steady and secure job, in which I no longer saw my life's mission (a professional soldier). I found myself at a point where I wanted to leave behind more than just the good feeling of serving my country. I packed everything I needed to live in an 8kg backpack and took a one-way ticket to Asia. Now I travel around the world, trying to capture the extraordinary of otherwise mundane days through my lens. I am currently in Bali. I am interested in the local people, their life stories and their emotions. I feel that this is my next direction in life and a very fulfilling path that I want to take. For more authenticity, I have also started editing and creating videos so that I can immerse the viewer as much as possible in the culture, local life and traditions. To do this I try to write stories that highlight local communities or other local charity projects. I have been doing all this for fun for many years as a hobby. I decided to use this platform to combine my passion along with supporting local people. Conceptually, it made sense to me.

Komu pomůžeme?

Pokusím se pomoc nasměrovat tam, kde ucítím největší potřebu – tedy lokálním starším obyvatelům, chudým rodinám s dětmi nebo místním dobročinným projektům. Zároveň to může skrze mnou psané příběhy pomoci k větší edukaci veřejnosti ohledně zdejších podmínek a kvalit úrovně žití. Chtěl bych to také pojmout jako jistou formu osvěty, jak moc rozdílné životy se žijí tady v Indonésii a jak se žijí u nás.

I will try to direct my help to where I feel the greatest need – local elderly residents, poor families with children or local charity projects. At the same time, through the stories I write, it may help to educate the public more about local conditions and the quality of living standards. I would also like to conceive of it as a form of education about how different lives are lived here in Indonesia and how they are lived here.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Byť má projekt dobročinný přesah, jedná se o sbírku, která je z principu postavena na bázi odměn pro Vás darující.

Finanční prostředky budou použity na vznik, chod a udržitelnost projektu. Dále na výdaje spojené s velkoformátovým tiskem, rámování obrazu, které bych chtěl následně předat jako dárek starším místním obyvatelům, kterým by to udělalo nesmírnou radost. Stejně tak budou finanční prostředky použity na náklady spojené s odměnami pro Vás- tedy velkoformátové obrazy focené přímo mnou a pocházející z různých koutů světa (i Afriky). Galerii obrazů chci postupně během projektu rozšiřovat, takže se můžete těšit i na krásné snímky a obrazy třeba i ze safary z Keni.

Tento nápad mi přišel do života v momentě, kdy jsem řekl nejstarší obyvatelce (95let) vesničky Camagi, že je to jediná fotomodelka širokodaleko!! To jste měli vidět tu čistou radost a úsměv od ucha k uchu :)

Jestli mě něco naplňuje, tak je to vyvolání radosti v druhých. Pokud se rozhodnute můj projekt podpořit, stanete se součástí této hezké věci a já budu vědět, že to co dělám mi dává smysl…👏

Pokud by se nevybrala cílová částka, nic to nemění na mé cestě, pro kterou jsme se rozhodl. Budu v ní pokračovat i nadále.

Pokud by se vybrala částka vyšší, než byla stanovena, prostředky bych využil na nákup novější fotografické techniky.
Zároveň se mi také otevřou větší možnosti jak dát tomuto projektu hlubší význam, smysl a naději. Udělala by se radost více místním lidem, protože více prostředků znamená mít možnost předat každému jeho vlastní obraz.

Moje cestovatelské zkušenosti z více než 50 zemí (Afrika, Latinská Amerika, Indie, Jihovýchodní Asie, ostrovy indické oceánu a dalších) a fotografie z celého světa, mnou psané příběhy a celou mou životní cestu můžete nalézt také na mých sociálních sítích:

facebook: Kamil Krč

instagram: kamil.krc_travel

Although the project has a charitable overlap, it is a collection that is based on the principle of rewards for you, the donor.

The funds will be used for the creation, running and sustainability of the project. Furthermore, for expenses related to large format printing, framing of the painting, which I would then like to give as a gift to elderly local residents who would be immensely pleased. Similarly, the funds will be used for the costs of the rewards for you- i.e. large format paintings photographed directly by me and coming from different parts of the world (and Africa). I want to gradually expand the gallery of paintings during the project, so you can also look forward to beautiful images and paintings, for example from safaris in Kenya.

This idea came to me when I told the oldest resident (95 years old) of Camagi village that she is the only female photomodel in the whole area!! You should have seen the pure joy and ear to ear smile :)

If anything fulfills me, it's bringing out the joy in others. If you decide to support my project, you will be a part of this beautiful cause and I will know that what I do makes sense to me…👏

If the target amount is not raised, it doesn't change the path I have chosen. I will continue to pursue it.

If the amount raised was higher than the target amount, I would use the funds to purchase newer photography equipment.
It will also open up more opportunities for me to give this project deeper meaning, purpose and hope. It would make more local people happy, because more funds means being able to give everyone their own image.

You can also find my travel experiences from over 50 countries (Africa, Latin America, India, Southeast Asia, Indian Ocean Islands and more) and photos from around the world, stories written by me and my entire life journey on my social media:

facebook: Kamil Krc

instagram: kamil.krc_travel

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

27. 11. 2023 4:55

Projekt „NA VĚKU NEZÁLEŽÍ- Očima jednoho dobrodruha“ je dnem 23. 11. 2023 u konce ✅🙏🏻

1 spontánní PROJEKT

90 dní
5 rodin, 5 příběhů, 5 obrazů
Vybráno: 43 957 Kč
Počet dárců: 44
Průměrná částka na dárce: 999 Kč (magic✨)
Stovky zkušeností a zážitků, někdy překážek a obtížných situací se s rodinami časově sladit a domluvit na návštěvě.

I přesto všechno a i to, že se nevybrala původně plánovaná částka, považuji projekt v mých očích za úspěšný a velmi obohacující. ✨

Touto cestou chci Vám všem co jste se na tom projektu podíleli poděkovat za podporu. 👏

Velké poděkování taktéž Asti, která si přes svůj vytížený život našla čas a pomohla mi s komunikací a návštěvami u rodin. 🙏🏻

Vážím si všech, kteří jste se i přes nelehkou situaci v ČR rozhodli touto formou podpořit jinou, v tomto případě balijskou kulturu. Všechny navštívené rodiny budou touto cestou podpořeny.

Ti z Vás, kteří se rozhodli projekt podpořit skrze nákup obrazu se s Vámi (hned co dostanu podklady od donio) spojím, abychom si doladili finální podobu obrazu a detaily doručení k Vám domů. 🚚

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM MOC DĚKUJI! 

KAMIL

13. 11. 2023 7:32

Nabídka nových obrazů na podporu projektu

10 DNÍ DO KONCE PROJEKTU⏳

V rámci větší podpory projektu „NA VĚKU NEZÁLEŽÍ- očima jednoho dobrodruha“ jsem se rozhodl přidat do nabídky I několik mých nejlepších fotografických kousků z AFRIKY 🦓🦒🐘🐆

Obrazy na dřevěném rámu a plátně budou nabízeny ve 2 velikostech:

A1– 60×90cm
A2– 45×60cm

I přesto, že bych radši, kdyby se projekt podpořil skrze portréty lokálních obyvatel je toto rozhodnutí ryze racionální- zkrátka mohou být fotky z Afriky více univerzální pro použití jak u Vás doma v obýváku tak kdekoliv jinde.

Počet obrazů je zatím omezen na 1 ks.
Možnost nechat vyrobit i variantu bez bílého rámu nebo textu.

Děkuji všem za podporu projektu.

Kamil 🙏🏻

1. 11. 2023 14:51

Příběh o Ni Wayan Pade 🧡

Ni Wayan Pade 🧡

Tento příběh bude o Wayan, energické ženě plného životního elánu a nezastavitelné energie. ✨

Dnešní návštěva se vymykala všem dosud uskutečněným, mojí přípravě a vůbec veškerým očekáváním 👏😃

Pade byla k nezastavení, moje otázky s překladem do angličtiny, poté do balijštiny a zpět byla jedna velká horská dráha a já si nestíhal dělat ani poznámky. 📝😅 Tato nezastavitelná bytost absolutně převzala veškerou kontrolu nad naší návštěvou a přeměnila jí tak v jednu nekončící variaci smíchu, historek ze života a pozitivní energie. 💫

I přesto, že se vše odehrávalo v tomto tempu, přece jen jsem si něco zapamatoval a poznamenal…🙏🏻

Tedy..... o Wayan Pade jsme se dozvěděli , že celý život vyrůstala ve vesničce Cemagi.
Vychovala 4 děti, z nich bohužel již syn zemřel.
Mezi její největší záliby patří chov holubů, kterým věnuje maximální péči a lásku 🤲
Je vdaná za manžela Made Segel, který je široko daleko známý jako velmi uznávaný stavbař 🏗️🏠 

Co bylo na jejím příběhu taktéž krásné, bylo to, že jsou spolu s manželem sezdaní úctihodných 50let. 🥳

Pade se, jak již na Bali bývá zvykem živila jako farmářka, ale mimo to, také prodávala kávu či prodávala květiny pro tvorbu obětinek. Celý život se snaží být velmi aktivní což jde také vidět na jejim neskutečně vypracovaném těle. 🙏🏻😳Vše co vyprodukuje na poli, kde tráví většinu svého dne se snaží posléze prodávat, včetně banánu, které také pěstuje v rámci péče o rýžové pole. K tomu všemu se ještě stará o dvě krávy. Toto pole je 4–5km daleko a tak denně nachodí něco okolo 10km. 🙏🏻

Při poležení otázky co by byla její rada pro mladší generace.....s údivem dodala:

„Co já bych měla radit mladým generacím, když sama nejsem dokonalá?“…čímž v podstatě ukázala svou neuvěřitelnou skromnost a hlavně pokoru. ❤️

Odcházím v úžasu, radosti a pocitu, že je tato dáma neuvěřitelný klenot ✨ popřála mi lásku do života a brzkou svatbu- tak uvidíme!!! 👏😃

Děkuji moc Asti za domluvení návštěvy a pomoc při tlumočení 🙏🏻

Kamil

29. 10. 2023 3:33

V nabídce nyní pro dárce nové obrazy paní Ni Wayan Pade 🧡

Přidány nové odměny pro darující v podobě obrazů A1-A2 na dřevěném rámu

7. 10. 2023 10:21

Příběh o Westari 🩷

Westari 🩷

Tento příběh je o ženě, kterou jsem potkal asi měsíc zpátky, když jsem jel na svou ranní procházku na pláž. Zrovna pokládala na zem před domem obětinky a já se jako vždy musel otočit, protože prostě musel! Vznikla z toho nádherná fotka, kterou dnes řadím mezi mé nejlépe povedené. ☺️👏

Dneska jsme jí byli s Asti (moje dnešní „tlumočnice“) navštívit a předat jí něco, co by jí mohlo zkrátka jen udělat radost. ✨

Na návštěvě jsme se nakonec zdrželi déle než jsme mysleli, že se zdržíme, ale u Balijců to tak zkrátka někdy chodí, přijdete nečekán nezván, ale odcházíte pomalu jako člen rodiny. 👨‍👩‍👧‍👧

O Westari jsme se dozvěděli, že žije celý život v Perenenanu, nemá děti, má jednoho bratra a nebyla nikdy vdaná, což mě velmi překvapilo. Mezi její záliby a zároveň denní rutinu patří sběr květů Plumérie (Frangipani), ty následně usuší a skladuje do velkého pytle (viz.foto), který se poté snaží prodat a tak si něco přivydělat. Mezi její další zájmy patří výroba obětinek, které se taktéž následně snaží prodat (neexistuje zde sociální systém, takže se o starší rodiče většinou starají děti, nebo se snaží přivydělat jak to jen jde).

V minulosti se Westari živila jako farmář, kdy si za den vydělala pouhých 25.000IDR (asi 35Kč/8hod směnu) poté vyráběla tradiční koberce (Pandan carpet). Ve svém volném čase se také věnuje malému vnukovi ze strany svého bratra.

Tato žena v sobě nese velkého ducha a já věřím, že jsme se neviděli naposled. Určitě se chci zde ještě zastavit. Návštěva byla pro obě strany velmi obohacující a její bratr byl taktéž neskutečný a upovídaný sympaťák!!! ✨

Děkuji moc Asti za tlumočení 👏

Kamil

3. 10. 2023 19:25

Příběh o jediném muži- Ryoman Runib 💙

I Nyoman Runib (76) 💙

Dnešní příběh bude o jediném muži na mé cestě, kterého jsem zakomponoval do svého projektu zaměřeném na pomoc lokální kultuře. 🤲

Naše první setkání s Nyoman nebylo jiné než jako vždy náhodné, protože nejlepší fotky vznikaly vždy neplánovaně, spontánně bez vize, že z toho může později vzniknout něco krásného a vlastně i užitečného. 💫

Nyoman Runib pochází taktéž z velmi nábožensko hinduisticky nastavené vesničky Cemaggi. Narodil se tady a vyrůstal, avšak nezůstal v domě po svých rodičích, což ve zdejší kultuře bývá normálně zvykem, protože se muž o tento domov posléze také stará a taktéž se dědí po generaci mužské línie. Žena vždy nasleduje svého muže a po svatbě se stěhuje do bydliště svého muže.

Při návštěvě u něj doma jsme se dozvěděli, že byl ve svém životě ženatý a to za svou ženu Kordi, která bohužel před 25 ti lety zemřela na diabates. 😏 Zajímavostí také je, že i přesto, že chtěl mít Nyoman rodinu, příroda to zařídila jinak a tak se společně se svou tehdy ženou rozhodli, že si dítě následně adoptují. Tím přijali do své rodiny syna I Gede Disna, který si poté vzal za ženu Made Sukartini se kterou má nyní 2 dcery, které jsou ve vesnici velmi známé pro své intelektuální nadání a výborné školní výsledky! 📝

Co je na adopci zde oproti naší kultuře rozdílné je to, že to nezastřešuje žádná organizace ani sociální oddělení formou „pěstounské péče“, ale zkrátka se rodiny mezi s sebou takto domluví. Poté následuje velká hinduistická ceremonie na požehnání této adopci. ✨

Důvodů proč je důležité mít potomka v balijské kultuře je hned několik:
1. Mít děti je považováno za způsob, jak pokračovat v rodinném rodu a plnit náboženské a kulturní povinnosti.
2. Od dětí se většinou očekává, že budou poskytovat podporu svým rodičům, až zestárnou, podporu jak v oblasti emocionální, tak ekonomické a sociální. Děti jsou také zodpovědní za péči o své rodiče v pozdějším věku.
3. V balijské kultuře existují duchovní víry související s dušemi předků. Věří se, že mít děti může pomoci uklidnit a uctít tyto duchy předků. To je také důvod proč má každá rodina doma svůj rodinný chrám, kde se každý den chodí modlit a žehnat svým předkům. 🍀

Mezi koníčky tohoto zajímavého muže patří jak jinak než farmaření pro jehož velmi dobrou znalost, dovednosti, píli a pracovitost je zde mezi místníma lidma velmi oblíbeným a respektovaným. 👏 Výjma zkušenosti s pěstováním rýže se specializuje také na pěstování chilly a cibule. Mezi jeho dálší záliby je péče o své domácí mazlíčky v podobě kohoutů 🐓🤲

Nyoman není člověk, který by byl moc komunikativní, ale právě pro svou klidnou a rozvažnou povahu je velmi pracovitý a nadaný ve svém oboru.

Nyní žijí se svým synem, jeho ženou a dětmi všichni společně v harmonii a podporuji se navzájem.

Při mém dotazu co je jeho rada pro mladší generace odpověděl: 
„Lidé by neměli být v životě moc vybíravý, a měli by soustředit pozornost na to co jim přijde zrovna do života, taktéž druhým slovem doplnil, že je důležité věnovat se tomu pro co máme v životě opravdu vášeň“ ❤️

S těmito slovy jsme se rozloučili a já se tak rozhodl, že tento skromný dnes už vdovec bude součástí nejen mé životní cesty, ale také projektu „Na věku nezáleží- Očima jednoho dobrodruha“.

Tedy pokud byste chtěli jeho příběh a projekt jako takový podpořit, odkaz na link najdete jako vždy ve stories nebo mohu na vyžádaní zaslat do msg.

Děkuji všem za podporu 🍀 a jako vždy děkuji za pomoc Asti, která mi pomáhá v tlumočení 🙏🏻

Kamil

1. 10. 2023 21:52

Do projektu přibily nové menší obrazy ve formátu A2 je to plátno na rámu. Vzor dle Vašeho potisku

Do projektu přibily nové menší obrazy ve formátu A2– je to plátno na dřevěném rámu. Vzor dle Vašeho potisku, stačí se domluvit. :))

19. 9. 2023 6:11

Příběh o Nengah + nový A1 obraz na plátně v nabídce

Nengah 💛

Vztah mezi mnou a Nengah jak už v mém životě bývá zvykem nevznikl náhodou. ✨ 

Jedná se o maminku manžela Asti. A jak jsme na sebe narazili? Zktrátka jsem u nich v rodině 6 týdnů žil a měli jsme tak možnost potkávat se na denní bázi. 👨‍👩‍👧‍👧

Nengah je druhým dítětem v rodině, což se pozná podle jejího jména Ni „Nengah“ Rata, které se běžně na Bali používá a má stejný význam jako „Made“ nebo „Kadek“, bez ohledu na pohlaví.

Její starší sestra zemřela asi před 25 lety a zanechala po sobě 2 syny, což je právě manžel Asti a jeho bratr.
Nyní je již téměř 20 let vdaná za svého manžela, který je zároveň tedy tchánem Asti, respektive jeho švagrovou. Původně Nengah toto manželství nechtěla, ale protože ji o to požádala její zesnulá sestra, aby se postarala o její 2 děti, tak toto manželství přijala. Což je pro naší kulturu velmi neobvyklé. 👏

Od té doby, co přišla do domu v Cemagi, vždycky se zabývala péčí o jeho synovce, péčí o své zesnulé tchány a péčí o svého manžela, který teď vůbec nemůže chodit. Asti mi několikrát řekla, že si nedokáže vůbec představit svůj život, když by od ní neměla takovou podporu. Ona je ta, která se stará i o Gándhího a Gauri- tedy děti Asti. Asti druhým slovem dodává, že cítí, že je jedna z nejšťastnějších snach, protože její tchýně Nenghah je opravdu upřímná a tak dobrosrdečná lidská bytost. ❤️

I pro mě byla tato vazva tchýně/snachy velmi inspirující, protože tohle se opravdu jen tak nevidí. 🤲

Zatímco se stará o tolik lidí, a o tolik věcí, zvládá také svůj čas, aby jako farmářka chodila na rýžová pole a občas pomáhala Jolimu (Asti manželovi) na zahradě. Ona je skutečným příkladem toho, jak žít svůj život vždy v klidu, v pohodě a prostě jít s proudem a všechno ostatní bude následovat v ryzí harmonii. 💫

S Nenghan jsme udělali perfektní fotky s nichž jedna půjde také do sbírky jako obraz, přes který můžete do projektu „NA VĚKU NEZÁLĚŽÍ- OČIMA JEDNOHO DOBRODRUHA“ přispět také Vy. 

Samozřejmě mám i pro Nengan připravený obraz o kterém nemá ještě ani tušení 🤫

Moc děkuji Asti za pomoc a tlumočení 🍀🤲

Všem moc děkuji za podporu ❤️

Kamil

1. 9. 2023 7:17

Příběh o Wayan + nový A1 obraz v nabídce

Wayan 🩵

Dnešní příběh bude o Wayan, nejstarší obyvatelce vesničky Camagi. Wayan tady nikdo neřekne jinak než Kumpi Konan 🤌 Proč?? Protože Konan byl její první vnuk. A tak se lidem ve vesnicích často neříká jejich skutečným křestním jménem, ale oslovením vždy po nějakém synovi nebo vnukovi, v tomto případě tedy prababička Konana.

Wayan jsem potkával nepravidelně, když jsem projížděl uličkami vesničky. Věděl jsem o ní z vyprávění, ale šanci si jí vyfotit bylo spíše otázkou štěstí. A tak mi v tom opět musela pomoct Asti a domluvila mi setkání na naprosto úžasné a přirozené focení v uličkách Camagi. Tam vznikl celý tento příběh o „NA VĚKU NEZÁLEŽÍ“.

Dneska jsme byli Wayan udělat radost. Bylo to laskavé a milé. Opět jsme se o Wayan dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Třeba to......a teď se podržte, že Wayan porodila za svůj život 10 děti a z toho měla 9 synů!! 👏 První 2 děti porodila přímo doma! 🏠 neuvěřitelné…!!!💫

Další úchvatnou věcí je, že byla se svým manželem vdaná úctihodných 67 let!!! Ten ale bohužel před 4 lety zemřel. Dále má tato úžasná žena 12 vnoučat a 7 pravnoučat. Protože se těší výbornému zdraví, tak nejen, že má skvělou paměť a všechna jména svých vnoučat a pravnoučat si pamatuje, ale také denně při svém věku (95) nachodí bez pomoci něco mezi 1–2km., používá při tom pouze svou dřevěnou hůlku. Zároveň je absolutně soběstačná a nepotřebuje žádnou fyzickou pomoc v podobě asistence z venčí.

Wayan se v minulosti živila (jak už je tady zvykem) jako farmář, poté se starala 10let o své vnouče. Ve volném čase tvoří obětinky nebo se prochází uličkami a navštěvuje své přátelé a známé.

Jak si můžete na pár fotkách všimnou, tak Wayan nosí dokonce dredy smotané nahoru do copu, což také není zde vůbec obvyklé. Během rozhovoru si Wayan také vkládá něco do pusy a já se se svým zvídavým pohledem ptám „co to je?“ Načež zjišťuji, že žvýkací tabák!!! 🙏🏻😃 No zůstal jsem v údivu 😮

Jako vždy jsme se zakecali, ale z téhle návštěvy si odnáším jednu věc, být tak trošku „pankáč“ a občas si v tom životě něco dopřát, nás může ve finále činit nejen šťastnějšími, ale podepsat se také na naší dlouhověkosti. Tato žena je toho důkazem. 👏😃

Asti moc děkuji za pomoc, asistenci při předáni obrazu a tlumočení. 👏

Zároveň děkuji Wayan, že si nás udělala čas přijala do svého domova. 🤍

Děkuji všem dárcům za podporu místní balijské komunity. ✨

Kamil

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  23. 11. 2023 7:19
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  18. 11. 2023 8:59
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  18. 11. 2023 8:00
Štědrý přispěvatel
222 Kč  •  18. 11. 2023 2:56
Štědrý přispěvatel
3 000 Kč  •  16. 11. 2023 10:29
Tunt, Katka, Mamka
2 500 Kč  •  14. 11. 2023 15:36
Anděl
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  3. 11. 2023 10:28
mamuša
1 000 Kč  •  28. 10. 2023 18:09
Ať další obrazy vyvolají stařenkám a staříkům úsměv na tváři
Laskavý přispěvatel
3 333 Kč  •  26. 10. 2023 9:38
Velkorysý přispěvatel
5 000 Kč  •  20. 10. 2023 11:02
Lukáš
200 Kč  •  20. 10. 2023 0:09
Sice jsem sám vozíčkář a s některými věcmi potřebuji sám pomoci, ale tím spíše vím, že pomáhat ostatním v rámci svých možností je nutné!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu