Sdružení CHEWAL, z.s.

Sdružení CHEWAL, z.s. provozuje od roku 2001 hiporehabilitaci. Hiporehabilitace je „léčba pomocí koní“ – jízda na koni a kontakt s koněm pomáhá lidem s mnoha fyzickými, psychickými, mentálními i kombinovanými obtížemi. Sdružení CHEWAL, z.s., se věnuje především dětem a působí v pěkném prostředí obce Bystřice v podhůří Beskyd.

1 Vytvořených sbírek
13 750 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

V rámci hiporehabilitace se věnujeme především hipoterapii, to je zjednodušeně řečeno taková „Fyzioterapie na koni“ určená dětem od nejútlejšího věku i dospělým s nejrůznějšími tělesnými nebo kombinovanými obtížemi.

Provádí se pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta nebo  ergoterapeuta a s pomocí asistentů. Úžasné je, že nebolí, je příjemná a jako léčba ani nevypadá – žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka a koník, který zve na projížďku.

Dále vedeme Aktivity s využitím koní – „Hry s koňmi“ pro všechny – děti i dospělé všech generací. S koňmi se dá provádět spousta zajímavých činností a všechny se dají vymyslet a uzpůsobit tak, aby rozvíjely fyzické, mentální i sociální dovednosti, posilovaly kladné
vlastnosti a tlumily ty nežádoucí, procvičovaly tělo, ducha i paměť a udržovaly člověka ve fyzické kondici a duševní svěžesti.


Do aktivit s využitím koní se mohou zapojit i klienti na vozíčku, se smyslovou či jinou vadou. Pro děti, které se se hodně pohybují v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, léčebnách a lázních, jsou aktivity s koňmi kontaktem se živou přírodou.

Aktivity s využitím koní zahrnují i Logopedii na koních a nejrůznější Programy pro skupiny klientů (např. pro pěstounské rodiny, žáky speciálních MŠ, ZŠ, SŠ, seniory aj.).

Služby v současné době poskytujeme za symbolický poplatek 200,- Kč, (za 30 min. individuální hipoterapie), který zdaleka nepokrývá skutečné náklady vynaložené na provoz střediska, avšak pro některé klienty není ani tato částka zanedbatelná. Skutečné náklady
činí 600 až 900,- Kč na jednotku (což znamená jedna návštěva jednoho klienta – cca 30 min. terapie s koněm). Tato částka vyplývá z toho, že k dobře prováděné hipoterapii je pro jednoho klienta zapotřebí speciálně připravený kůň a dva až tři členové týmu.


Hiporehabilitace je účinná pouze tehdy, je-li prováděna odborně, pravidelně a dlouhodobě. I proto se snažíme zachovat nízkou výši symbolického poplatku pro klienty, aby si mohli „dovolit“ hiporehabilitaci po dobu několika měsíců či let.

Rychlé kontakty

Web: https://wwww.chewal.cz
E-mail: alice@chewal.cz
Telefon: 737 905 367

Sociální sítě