Podpořte pátý ročník festivalu RIVERSOUND!

Vybráno 0 Kč 1 913 Kč
200 000 Kč
2 dny
do ukončení
Zakladatel
Pilsen Live
Datum přidání
2. 5. 2024

Představení festivalu

FOR ENGLISH SCROLL BELLOW!

Čau! Tohle jsme my: Petr, Timo, David, Prokop a Tobiáš na naší první  schůzce pro pátý ročník letos v únoru:)

A co je to Riversound? Riversound je soutěž a festival, který dělá parta nadšenců (viz. foto), kteří se rozhodli mladé talenty posunout za hranice republiky! Letošní ročník proběhne v Plzni 5. – 6. 7. 2024.

Letos s Vaší pomocí posuneme festival ještě dál! Kdo na Riversound zavítal, tak ví, že se až s výjímkou jednoho ročníku konal v plzeňské Papírně. Jelikož nám v létě přijde škoda pořádat festival uvnitř, rozhodli jsme se ho udělat open air!
No jo, ale s tím přichází mnohem větší výdaje. Musíme postavit stage, přitáhnout elektriku, vyřešit občerstvení a bary a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na základní lidské potřeby… Toto vše nám oproti stabilnímu zázemí v Papírně přináší větší náklady. Proto jsme se rozhodli letos s financováním oslovit i Vás. Ať už na náš festival chodíte každý rok nebo jste se o nás právě dozvěděli, přispějete pár korun nebo mecenášsky uhradíte pronájem toitoiek na celý víkend, tak si Vás všech velice vážíme a budeme rádi za Váš příspěvek!

Dlouhodobě spolupracujeme s Reverberation festival, který řídí také parta nadšenců momentálně sídlící v Berlíně. Vrchol každého ročníku je vyhlášení soutěže. Vítěz získá možnost zahrát si na akci Reverberation spolu s jedním nahrávacím dnem v Golden Hive Studio v Praze, Od minulého roku jsme rozšířili výhru o další dvě místa. Nově i tvoříme základy Riversound akademie, kde chceme vzdělávat jak odborníky, tak laickou veřejnost v problematice jak technické, tak byrokratické v rámci pořádání kulturních akcí.

Velice nás těší i naše spolupráce s městem Plzeň a Českoněmeckým fondem, která nás již tradičně podporuje a dovolujeme nám tuto akci pořádat. Velice přínosná je pro nás i spolupráce se spolkem Láskyplno, který nám pomáhá s propagací a přikládá také ruku k dílu.

Vítězi letošního ročníku mají možnost získat:

1. místo: účast na Reverberation v Berlíně + nahrávka 

2. místo: účast na Busking festu + live session

3. místo: koncert na akci Láskyplno + live session

Navštivte taky naší webovku kde najdete aktuální info o dění 

www.riversoundfest.cz

a taky nás sledujte na sockách!

fb: www.facebook.com/riversound_festival_cz

ig: www.instagram.com/riversound_festival

yt: www.youtube.com/@riversoundfestivalplzen2262

EN:

Ciao! This is us: Peter, Timo, David, Prokop and Tobias at our first meeting this year in February :)


What is Riversound? Riversound is a competition and festival made by a bunch of enthusiasts (see photo) who have decided to move young talents beyond the borders of the republic! This year’s event will take place 5. – 6. 7. 2024 u Jěžíška in Pilsen.


This year, with your help, we will move the festival even further! Anyone who visited Riversound knows that, except for one year, it was held in the Papírna Plzeň. Since it will be a shame to organize a festival inside in the summer, we decided to do it in the open air!
Well, but with it comes a lot more expenses. We must build a stage, attract electricity, solve snacks and bars, and of course we must not forget about basic human needs. All this brings us a higher cost compared to a stable background in Papírna. That is why we have decided to address you this year with funding. Whether you go to our festival every year or you have just learned about us, contribute a few crowns or pay for the rent of toitoiek for the whole weekend, we appreciate you all and will be happy for your contribution!


We have long worked with the Reverberation festival, which is also run by a group of enthusiasts currently based in Berlin. The highlight of each year is the announcement of a contest. The winner will get the opportunity to play at the Reverberation event along with one recording day at the Golden Hive Studio in Prague. We also form the foundations of the Riversound Academy, where we want to educate both experts and the lay public on both technical and bureaucratic issues in the organization of cultural events.


We are also very pleased with our cooperation with the city of Plzeň and the Czech German Fund, which already traditionally supports us and allow us to organize this event. Very beneficial for us is also the cooperation with the association Láskyplno, which helps us with the promotion and also puts a hand to work.


This year’s winners have the opportunity to win:


1st place: Reverberation in Berlin + recording


2nd place: participation in the Busking party + live session


3rd place: concert at láskyplno gig + live session


Visit our website where you can find current information.


www.riversoundfest.cz


Follow us!

fb: www.facebook.com/riversound_festival_cz

ig: www.instagram.com/riversound_festival

yt: www.youtube.com/@riversoundfestivalplzen2262

S čím nám pomůžete?

Pomůžete nám zafinancovat festival, který posouvá mladé talenty. Každá koruna nám pomůže posunout hudebníky v jejich kariéře. Tím, že uspořádáme festival open air, věříme, že získá mnohem větší dosah a kapely se tak dostanou do širšího povědomí. Zároveň nám finance umožní širší spolupráci s odborníky pro připravovanou akademii a vytvoříme tak zároveň i místo pro setkávání, které bude pro všechny přínosem.

EN:

You will help us fund a festival that promotes young talents. Each crown will help us move musicians in their careers. By organizing an open-air festival, we believe it will gain much greater reach and the bands will thus get to a wider awareness. At the same time, funding will enable us to cooperate more broadly with experts for the upcoming academy and create a meeting place that will benefit all.

Na co finance využijeme?

Udělat zábor, postavit stage, ploty, zavěsit světla, zvuk, natahat elektřinu, najmout ostrahu a mnohé další. To vše je spojené s tím udělat festival venku. Celková suma, kterou jsme do projektu zadali je odhad na celý festival spolu s cestami do Berlína, nahráváním a dalšími přidruženými akcemi, které přes rok pořádáme. I pokud celou částku nevybereme, finance budou použity výhradně pro chod festivalu.

EN:


Make recruitment, build stage, fences, hang lights, sound, stretch up electricity, hire a guard and many more. All of this is related to making the festival out. The total amount we have invested in the project is an estimate for the entire festival, along with trips to Berlin, recording and other associated events that we organize over the year. Even if the entire amount is not collected, the funds will be used exclusively for the festival.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Velkorysý přispěvatel
299 Kč  •  17. 5. 2024 10:39
Dobrosrdečný přispěvatel
250 Kč  •  17. 5. 2024 9:54
Wysky V.
300 Kč  •  16. 5. 2024 15:39
Zlobiáš má mega rizz
Milý přispěvatel
315 Kč  •  13. 5. 2024 17:08
Jan S.
299 Kč  •  7. 5. 2024 14:19
Tobi je sexy hoch
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  3. 5. 2024 8:01
Filip K.
200 Kč  •  2. 5. 2024 23:41
Díky, že RIVERSOUND děláte
Velkorysý přispěvatel
150 Kč  •  2. 5. 2024 19:29

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Skvělý pocit z pomoci bližnímu! ♥
Přispějte 100 Kč a více

Skvělý pocit z pomoci bližnímu! ♥

Pomůžeš nám, ale nic hmotného nedostaneš. Taková metafyzická síla je k nezaplacení.

Odměna

Zahřátí u srdíčka.

poděkování v titulkách závěrečného titulku After Movie
Přispějte 200 Kč a více

poděkování v titulkách závěrečného titulku After Movie

Zbývá 99/100

Jakožto našeho podporovatele tě uvedeme v titulkách after movie!

Odměna Zbývá 99/100

Tvé jméno navždy digitálně zvěčněno

Zapalovač RS
Přispějte 247 Kč a více

Zapalovač RS

Zbývá 48/50

Od Tima vlastnoručně pogravírovanej benzíňák.

Odměna Zbývá 48/50

Zapalovač dodáváme bez benzínu a náhradních kamínku či knotu. Prostě tak jak je s naším motivem.

Taška RS
Přispějte 299 Kč a více

Taška RS

Zbývá 47/50

Další ultimátní upomínkový předmět k V. ročníku. Černá taška s motivem RS.

Odměna Zbývá 47/50

100% bavlna

Gravírovaný motiv na přání
Přispějte 500 Kč a více

Gravírovaný motiv na přání

Zbývá 25/25

Opět další dar od Tima, našeho skvělého kolegy – gravírovaný motiv na přání.

Odměna Zbývá 25/25

Gravírovat je možné na různé materiály, některé druhy kovů po domluvě. Akce nejlépe během festivalu v určený čas nebo po osobní domluvě. Maximální velikost 9×9 cm. Motiv musí být černobílý bez stínování. 

Triko RS
Přispějte 499 Kč a více

Triko RS

Zbývá 25/25

Černé triko s motivem RS – ze sítotiskové dílny od našeho kolegy Tobiáše.

Odměna Zbývá 25/25

100% bavlna

Získat tuto odměnu
Cesta s hlavním vítězem do Berlína all inclusive
Přispějte 15 000 Kč a více

Cesta s hlavním vítězem do Berlína all inclusive

Zbývá 1/1

Podíváš se na výbornej koncík v Berlíně a užiješ si pořádnou party.

Odměna Zbývá 1/1

Součástí odměny bude tvůj vlastní pokoj v hotelu se snídaní, proplacená cesta a lístek na koncert!

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Skvělý pocit z pomoci bližnímu! ♥
Přispějte 100 Kč a více

Skvělý pocit z pomoci bližnímu! ♥

Pomůžeš nám, ale nic hmotného nedostaneš. Taková metafyzická síla je k nezaplacení.

Odměna

Zahřátí u srdíčka.

poděkování v titulkách závěrečného titulku After Movie
Přispějte 200 Kč a více

poděkování v titulkách závěrečného titulku After Movie

Zbývá 99/100

Jakožto našeho podporovatele tě uvedeme v titulkách after movie!

Odměna Zbývá 99/100

Tvé jméno navždy digitálně zvěčněno

Zapalovač RS
Přispějte 247 Kč a více

Zapalovač RS

Zbývá 48/50

Od Tima vlastnoručně pogravírovanej benzíňák.

Odměna Zbývá 48/50

Zapalovač dodáváme bez benzínu a náhradních kamínku či knotu. Prostě tak jak je s naším motivem.

Taška RS
Přispějte 299 Kč a více

Taška RS

Zbývá 47/50

Další ultimátní upomínkový předmět k V. ročníku. Černá taška s motivem RS.

Odměna Zbývá 47/50

100% bavlna

Gravírovaný motiv na přání
Přispějte 500 Kč a více

Gravírovaný motiv na přání

Zbývá 25/25

Opět další dar od Tima, našeho skvělého kolegy – gravírovaný motiv na přání.

Odměna Zbývá 25/25

Gravírovat je možné na různé materiály, některé druhy kovů po domluvě. Akce nejlépe během festivalu v určený čas nebo po osobní domluvě. Maximální velikost 9×9 cm. Motiv musí být černobílý bez stínování. 

Triko RS
Přispějte 499 Kč a více

Triko RS

Zbývá 25/25

Černé triko s motivem RS – ze sítotiskové dílny od našeho kolegy Tobiáše.

Odměna Zbývá 25/25

100% bavlna

Získat tuto odměnu
Cesta s hlavním vítězem do Berlína all inclusive
Přispějte 15 000 Kč a více

Cesta s hlavním vítězem do Berlína all inclusive

Zbývá 1/1

Podíváš se na výbornej koncík v Berlíně a užiješ si pořádnou party.

Odměna Zbývá 1/1

Součástí odměny bude tvůj vlastní pokoj v hotelu se snídaní, proplacená cesta a lístek na koncert!