Sbírka ukončena:

Podpořte s námi domácí hospicovou péči

Vybráno 0 Kč 155 780 Kč
300 000 Kč
 -
131 dárců
Celkem se zapojilo
1 189 Kč
Průměrná výše daru
10 000 Kč
Nejvyšší dar
81 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořte s námi domácí hospicovou péči

Vybráno 0 Kč 155 780 Kč
300 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Oblastní charita Chrudim, Oblastní charita Chrudim
Datum přidání
11. 10. 2022

Představení sbírky

Příběh klienta: pan Josef (71 let)

Některé telefony se zvedají těžce. Jako ten od manželky pana Josefa. Jeho stav se v posledním stádiu onkologické nemoci prudce zhoršil. Šlo o dny. O poslední dny prožité důstojně. Sociální šetření proběhlo týž den a službu jsme začali poskytovat už večer. Součástí komplexní péče bylo zapůjčení polohovacího lůžka, zajištění celkové hygieny dvakrát denně nebo převlékání a pomoc s jídlem. Zdravotní péči v podobě podávání léků tišících bolest zajistily sestřičky Oblastní charity Chrudim. Nést bolest a vyčerpání manželky pana Josefa bylo přirozenou součástí naší služby. Třetí den ráno pan Josef odešel a rodina ocenila okamžitou pomoc v posledních hodinách života. A my možnost být tam, kde bylo nejvíce potřeba.

Komu pomůžeme?

Mnoho pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými, rodinou a v prostředí, které důvěrně znají. Pro tyto pacienty je určena domácí hospicová péče Oblastní charity Chrudim. Hlavním posláním je poskytovat péči terminálně nemocným pacientům, kteří si přejí zemřít DOMA, ve společnosti svých blízkých.

Tato služba je pro region Chrudimska významná – poskytujeme ji zdarma na základě ordinace lékaře v téměř 70 obcích našeho regionu nepřetržitě 7 dní v týdnu. Její základní myšlenkou je péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Jde o péči zaměřenou na tišení bolesti nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění.

Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Tím otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Citlivým profesionálním přístupem, podporujícím i pečujícím, přispíváme ke společensky důležitému pochopení přirozeného aspektu smrti a postupného odtabuizování tohoto tématu napříč generacemi.

Je důležité, abychom byli schopni zajistit našim klientům celodenní péči, kdy jsou v mnoha případech naše zdravotní sestřičky volané i v noci. Smyslem domácí hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí. 

Součástí služby je i zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, které usnadní péči o pacienta. Pro pacienty v domácí hospicové péči je jejich zapůjčení ZDARMA. Pořízení dalších zdravotních  pomůcek bychom spolu s vybavením pro zdravotní sestry chtěli zakoupit z výtěžku této sbírky.

Balíček zdravotních pomůcek pro pacienta:

 • polohovací postel
 • antidekubitní matrace
 • nepropustné potahy na matrace
 • kyslíkový koncentrátor
 • pojízdný stolek k posteli
 • klozetové křeslo
 • oxymetr
 • informační brožury

Balíček vybavení pro zdravotní sestru:

 • převazová taška
 • odběrová taška
 • fonendoskop
 • tonometr
 • oxymetr
 • teploměr
 • glukometr
 • převazové nůžky
 • taška na cévkování
 • taška na infuze

Jedná se o základní pomůcky, jež usnadní péči o nemocného člověka v domácím prostředí a přinášejí větší komfort pacientovi i pečujícím osobám. Díky výtěžku sbírky budeme moci vyhovět požadavkům pro více pacientů, kteří budou mít možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí se svými blízkými – na polohovací posteli, s kyslíkem doma a s možností vypůjčení pomůcek zdarma. O domácí hospicovou péči je mezi veřejností velký zájem, který dále narůstá. Cílem sbírky je proto na tuto situaci reagovat a zvýšit dostupnost služby v našem regionu. V současné době si nemohou hospicoví pacienti zapůjčit všechny potřebné pomůcky. Nastávají tak situace, kdy nemáme k zapůjčení další elektrické polohovací lůžko s antidekubitní matrací, protože ho využívá jiný klient. Podobná situace se týká vozíků, klozetových křesel a dalších potřebných pomůcek. Jsme přesvědčeni, že v závěrečné etapě života si každý člověk zaslouží tu nejlepší péči. Možnost, aby měl pomůcku k dispozici vždy, když ji potřebuje.

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně paní Dagmar Pecková, která je místní rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. Po oslovení z naší strany, zda by převzala záštitu nad naší sbírkou na platformě Donio uvedla: „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny, je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim.“   

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze budou použity ke koupi zdravotních pomůcek pro pacienty domácí hospicové péče a vybavení pro zdravotní sestry, které bude spolehlivě sloužit pro nonstop terénní hospicovou péči a zajistí, aby tato péče byla ve větší míře dostupná v celém regionu Chrudimska. Díky zajištění pomůcek dojde k obsloužení maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče a bezprostředně po jejich nákupu dojde k využití v terénu.

Momentálně máme k dispozici předběžnou cenovou kalkulaci na všechny požadované pomůcky, kde se cena za jeden balíček zdravotních pomůcek pro hospicového pacienta pohybuje kolem 70 tisíc a balíček zdravotnického vybavení pro zdravotní sestru za 12 tisíc. Cílem sbírky je pořízení několika balíčků pro pacienty a pro zdravotní sestry.

Pokud se vybere dostatek finančních prostředků, peníze využijeme i na zakoupení stolů a židlí do nově vybudované zasedací místnosti, která nám umožní pořádání porad a supervizí celého hospicového týmu. Zdravotní stav pacientů v závěrečné etapě života se často rychle mění. Pravidelná a průběžná výměna informací mezi členy hospicového týmu je nedílnou součástí péče o osoby v terminálním stadiu nemoci. Kromě zdravotních sester patří mezi členy tohoto týmu také pečovatelky, osobní asistentky, dobrovolníci, psycholog a duchovní. Oblastní charita Chrudim v současné době nedisponuje žádnou zasedací místností, kde by se hospicový tým mohl pravidelně scházet. Pro profesionální práci, kde na sebe jednotlivé odbornosti navazují je podobné zázemí nezbytné. Místnost budeme využívat také k pořádání vzdělávacích akcí pro celý tým a zdravotní sestry zde budou po návratu od pacientů vyřizovat nezbytnou dokumentaci. Díky zasedací místnosti budeme mít možnost předání informací z nonstop pohotovostí u našich pacientů a budeme moct sdílet zkušenosti v rámci pravidelných supervizí s psycholožkou. Vybavení nové zasedací místnosti tedy umožní pravidelné porady a opravdu cílené předání informací.

K zakoupení zdravotních pomůcek a vybavení nové zasedací místnosti dojde v co nejkratší době po získání finančních prostředků. Zdravotní pomůcky najdou využití v domácnostech klientů bezprostředně po jejich pořízení.

V případě menšího výtěžku sbírky budou peníze využity jen na vybrané pomůcky a vybavení, které bude akutně potřeba.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 14:15
Laskavý dárce
7 000 Kč  •  30. 12. 2022 7:54
DobroDárce
10 000 Kč  •  29. 12. 2022 11:25
Milý dárce
600 Kč  •  29. 12. 2022 9:05
DobroDárce
10 000 Kč  •  28. 12. 2022 13:20
Laskavý dárce
600 Kč  •  28. 12. 2022 9:38
Milý dárce
600 Kč  •  27. 12. 2022 21:08
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 12. 2022 14:26
Milý dárce
1 000 Kč  •  25. 12. 2022 23:28
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 12. 2022 18:35
Milý dárce
50 Kč  •  24. 12. 2022 17:08
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  23. 12. 2022 18:58
Velkorysý dárce
500 Kč  •  23. 12. 2022 17:40
Romana V.
500 Kč  •  23. 12. 2022 17:37
Krásné Vánoce a PF 2023!
Velkorysý dárce
200 Kč  •  23. 12. 2022 15:54
Milý dárce
200 Kč  •  23. 12. 2022 14:21
Marylin
222 Kč  •  22. 12. 2022 17:41
fandím vaší práci
Milý dárce
250 Kč  •  21. 12. 2022 16:40
Milý dárce
1 500 Kč  •  21. 12. 2022 12:52
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  21. 12. 2022 9:39
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 12. 2022 9:36
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 9:21

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat