Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život.

1 Vytvořených sbírek
33 700 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Mezi hlavní cíle nadace patří:

1. Prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí, a to zejména z důvodů chudoby – zde podporujeme zejména práci v terénu zaměřenou na pomoc rodinám v krizi, kterým hrozí odebrání dítěte do ústavu. 


2. Podpora všech forem náhradní rodinné péče – adopce a pěstounské péče – aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, mohlo zažít lásku rodičů náhradních. 


3. Vyrovnání nedostatků ústavní výchovy – v dané oblasti nadace podporuje primárně vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, terapie a taktéž poskytuje mladým lidem lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.