Projekt ukončen:

KYBERPOHÁDKY – METODICKÉ LISTY

Milník 1/2

Když vybereme 40.000 Kč, zaplatíme našim metodikům za skvěle odvedenou práci.

Vybráno 0 Kč 22 400 Kč
40 000 Kč

Milník 2/2

Když vybereme cílovou částku, zaplatíme grafikům za grafickou úpravu metodických listů.

Vybráno 0 Kč 22 400 Kč
80 000 Kč
 -
12 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
1 867 Kč
Průměrná výše příspěvku
10 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

KYBERPOHÁDKY – METODICKÉ LISTY

Milník 1/2

Když vybereme 40.000 Kč, zaplatíme našim metodikům za skvěle odvedenou práci.

Vybráno 0 Kč 22 400 Kč
40 000 Kč

Milník 2/2

Když vybereme cílovou částku, zaplatíme grafikům za grafickou úpravu metodických listů.

Vybráno 0 Kč 22 400 Kč
80 000 Kč
Zakladatel
Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.
Datum přidání
8. 11. 2023
Poslední aktualita

2. 2. 2024 17:40

Poděkování

Do konce naší crowdfundingové kampaně na podporu vydání metodických listů Kyberpohádek zbývají už jen 3 dny. Sice to vypadá, že cílovou částku nevybereme, ale i tak nás velmi těší Vaše podpora.

Děkujeme Vám.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení projektu

Projekt KYBERPOHÁDEK (www.kyberpohadky.cz) vznikl v návaznosti na dlouholetou práci odborníků a nadšenců z oblasti informačních technologií, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, kteří se mimo jiné věnují vzdělávání dětí, mládeže a učitelů, osvětě ve sféře digitálních dovedností a bezpečnosti.

Proč Kyberpohádky?

Základním motivem všech pohádek bývá boj dobra se zlem. V pohádkách se učíme, jak se máme chovat ke svému okolí, i jak se okolí může, dobře či nedobře, chovat k nám, proč je důležité být na straně dobra a proč musíme proti zlu bojovat.

V naší moderní době se nepohybujeme jen ve světě našich babiček a dědečků, ve světě, které zná lidstvo od nepaměti, ve světě země, slunce, vody a vzduchu. V nedávné době lidé začali používat internet a pro nás všechny, a to bez rozdílu věku, je to stále nové (virtuální) prostředí. V tomto virtuálním světě, kterému se rovněž říká kybernetický, se začínáme učit žít. I tento svět se k nám může chovat dobře či nedobře, i v tomto světě je důležité být na straně dobra, aby nakonec zvítězilo nad zlem.

Základním cílem Kyberpohádek je poukázat prostřednictvím příběhů (pohádek), které dobře známe, na různá nebezpečí, která nás mohou v kybernetickém světě potkat, a i na to, jak bychom se měli chovat a co se může stát, kdybychom se tak nechovali. Proto má Červená Karkulka kromě košíčku s dárky pro babičku i svůj nový mobilní telefon s připojením k internetu, proto mají kůzlátka zakódovaný zdánlivě bezpečný vstup do jejich domova, a proto má Šípková Růženka na zámku mnoho moderních zařízení, která známe a používáme v našem běžném životě.

Berme si z našich pohádek ponaučení, abychom se vyvarovali chyb jako Červená Karkulka či nezbedná kůzlátka. Ne vždy to může dopadnout tak dobře jako naše příběhy.

Kniha Kyberpohádek

První kniha Kyberpohádek byla vydána v roce 2022 v češtině. Ve stejném roce byly vybrané Kyberpohádky vydány i v angličtině, němčině a ve slovenštině. Dnes Kyberpohádky existují jak v knižní, tak i elektronické a audio podobě.

Kyberpohádky v divadle

V roce 2023 divadelní soubor 3D Company připravil rodinou inscenaci o nástrahách kybersvěta na motivy našich Kyberpohádek. Premiéra divadelní inscenace byla představena široké veřejnosti v květnu 2023 a je pravidelně na programu Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

Autor fotografie: 3D Company

Obdržená ocenění

V roce 2023 Kyberpohádky obdržely řadu národních i mezinárodních ocenění, mezi jinými:

 • Kyberpohádky se staly vítězem European Cyber Security Month Awards 2023 za nejlepší vzdělávací materiál. Organizuje evropská agentura ENISA za podpory Evropské komise.
 • Kyberpohádky uspěly ve velké konkurenci skvělých evropských projektů podporujících digitální vzdělávání a jsou mezi pěti finalisty v kategorii Digitální znalosti pro vzdělávání (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/all-finalists-european-digital-skills-awards-2023).
 • Kyberpohádky se staly vítězem mezinárodního ocenění IDEA AFCEA International
 • Kyberpohádky obsadily 2. místo v kategorii Technologie (ICT) české ceny za Public Relation – Zlatý Lemur.

Metodické listy

Pro paní učitelky a pány učitele připravujeme také Metodické listy. Věříme, že tyto Metodické listy pomohou při hledání cest a forem, jak děti s problematikou kybernetické bezpečnosti seznamovat. Na našich webových stránkách jsou již tři metodické listy v elektronické podobě k dispozici. Aktuálně intenzivně pracujeme na dalších sedmi metodických listech.

Kniha Kyberpohádek a metodické listy jsou aktivně využívány nejen v mateřských školkách. Knihu Kybepohádek jsme dodali do více než 400 MŠ a ZŠ po celé ČR.

Komu pomůžeme?

Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú. (KyberCentrum) vzniklo v roce 2021 a navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA (www.afcea.cz) a jejich partnerů a chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, a to zejména mezi mládeží, studenty a učiteli. Historie těchto aktivit sahá až do roku 1997.

Od roku 2010 vznikla na platformě Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti celá řada osvětových a odborných projektů určených jak pro odbornou veřejnost, bezpečnostní komunitu, tak i pro studenty a učitele. Mezi nejvýznamnější a velmi úspěšné projekty patří:

 • Česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník kybernetické bezpečnosti (cybersecurity.cz/glossary.html). První oficiální verze slovníku, nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR (NBÚ) a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti byla vydána již v roce 2012. Slovník byl v letech 2013 – 2022 několikrát upraven a rozšířen, a to i s ohledem na novou českou a evropskou legislativu. V roce 2022 Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. a Česká pobočka AFCEA pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a za odborné podpory Policejní akademie ČR v Praze bylo vydáno páté aktualizované a rozšířené vydání pod ISBN 978–80–908388–4–0. Dne 14. února 2014, v rámci 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), do kterého bylo přihlášeno 91 titulů, odborná porota složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, udělila elektronické verzi Česko-anglického a anglicko-českého slovníku kybernetické bezpečnosti Cenu poroty za elektronický slovník.
 • Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti (KyberSoutěž, kybersoutez.cz). Soutěž (původně jako středoškolská) vznikla v roce 2016 a okamžitě se stal součástí evropské iniciativy European Cyber Security Challenge podporované Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Zároveň se stala jedním z nejúspěšnějších projektů stejného typu v EU. Každoročně se do soutěže zapojují tisíce studentů (v posledním ročníku 10.364 studentů) ze všech druhů škol ve věku od 9 do 25 let, kteří soutěží ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Ti nejlepší se pak účastní celé řady evropských a mezinárodních soutěží. Od roku 2016 se do soutěže zapojilo téměř 40.000 studentů, z toho 13.000 děvčat.
 • Letní škola kybernetické bezpečnosti – je jednou z navazujících aktivit na KyberSoutěž. Ve spolupráci s akademickými partnery se nejúspěšnější a vybraní účastníci KyberSoutěže účastní týmových odborných i zábavných aktivit s cílem rozšířit jejich znalosti, odborné dovednosti, ale zejména zkušenosti nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale například i v oblasti práce pod časovým stresem, týmové spolupráce, rychlého a logického uvažování, vedení týmu apod. Letní škola zpravidla probíhá ve dvou týdenních cyklech v Praze a v Brně.
 • Osvětové a odborné akce pro studenty a učitele – jsou další navazující aktivitou na KyberSoutěž. Každoročně se do nich zapojí až 10.000 studentů a jednotky stovek učitelů převážně středních škol z celé České republiky. Tyto aktivity probíhaly i v období pandemie COVID-19, a to formou on-line setkání, diskusí a webinářů.

Cílem KYBERCENTRA je nejen navázat na tyto aktivity, ale podpořit kybernetickou výchovu a osvětu na všech úrovních formálního vzdělávání od mateřských až po vysoké školy, poskytnout učitelů a pedagogům metodickou podporu a podílet se na vyhledávání a podpoře talentovaných mladých lidí se zájmem o kybernetickou bezpečnost. Od roku 2021 vznikla celá řada nových projektů, například:

 • Studentský kybernetický akcelerátor (SKA) – Hlavním cílem SKA je vytipování důležitých, pro budoucnost kybernetické a informační bezpečnosti a kybernetické obrany zásadních témat, pro která neexistuje dostatek informací anebo odborníků, a zapojení mladých talentů do projektů založených na těchto tématech. V rámci SKA vzniklo několik studentských projektů a iniciativ, například CYBER ESCAPE ROOM, který byl několikrát prezentován studentům a učitelům, například za podpory Jihočeské hospodářské komory na DIGI DAY v Českých Budějovicích; anebo projekt tvorby bezpečnostních scénářů (úloh) pro CTF soutěže, do kterého se zapojili například studenti Smíchovské střední průmyslové školy a Gymnázia v Praze anebo INFIS v Plzni.
 • KYBER CENA ROKU (kybercena.cz) – Vizí a hlavním cílem projektu je zveřejňovat a propagovat dobré příklady a oceňovat jednotlivce a organizace podílející se na posilování odolnosti české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím pozitivně motivovat potenciální následovníky a šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany.
 • ENCYKLOPEDIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – v návaznosti na projekt výkladového česko-anglického slovníku kybernetické bezpečnosti vzniká česká encyklopedie kybernetické bezpečnosti. Věříme, že bude k dispozici v roce 2024 a bude opět k dispozici i pro naše podporovatele na DONIO.
 • Kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma – Kniha předního českého kryptologa a popularizátora šifrování Pavla Vondrušky dokazuje, jak fascinující a dobrodružná může věda o kódech a šifrách být. Autor, který má bohatou zkušenost z popularizace této oblasti, čtenáře uvádí do tajů šifrování, dešifrování a neviditelných písem, vybízí jej k praktickému použití a krátkou exkurzí do dějin dokazuje, že utajované texty provází lidstvo odnepaměti a jsou nejen velmi zajímavé, ale i nepostradatelné. Vydání knihy podpořili přispěvatelé na DONIO.CZ

Náš hlavní web www.kybercentrum.cz

Weby našich projektů:

Náš Instagram: @Kybersoutez a @KyberCenaRoku

Náš Twitter: @Kybersoutez a @Kybercentrum

Náš Facebook: @Kybersoutez

Náš YouTube: @kybersoutezcr713

https://www.youtube.com/watch?v=CyVgS5K_91k&list=PLO1ysiBn1s7S8NgTdzol6KT0×Z_vwkRRz

Na co konkrétně budou peníze z tohoto projektu použity?

Vlastní přípravu pro tisk a výrobu metodických listů bude zabezpečovat profesionální studio (nakladatelství). Mezi nejdražší položky patří i samotný tisk. Věříme, že i díky Tobě se podaří metodické listy vyrobit na kvalitním papíře a v kvalitním provedení, aby dlouho vydržely.

Když vybereme 40.000 Kč, zaplatíme našim metodikům za skvěle odvedenou práci

Když vybereme cílovou částku, zaplatíme grafikům za grafickou úpravu metodických listů

Pokud vybereme více vydáme metodické listy i v tištěné podobě a poskytneme je našim partnerským mateřským školám

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

2. 2. 2024 17:40

Poděkování

Do konce naší crowdfundingové kampaně na podporu vydání metodických listů Kyberpohádek zbývají už jen 3 dny. Sice to vypadá, že cílovou částku nevybereme, ale i tak nás velmi těší Vaše podpora.

Děkujeme Vám.

20. 12. 2023 17:22

Krásné Vánoce

Děkujeme všem, kteří podpořili naši crowdfundingovou kampaň na podporu vydání metodických listů ke Kyberpohádkám.

Jen v prosinci tohoto roku jsme seznámili s Kyberpohádkami několik nových mateřských a základních škol. Knihu Kyberpohádek jsem jako vánoční dárek věnovali více než 200 dětem. Kniha se za podpory našich partnerů dostala i do několika dětských domovů.

Intenzivně pracujeme na dokončení všech metodických listů, které vydáme začátkem příštího roku.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.

Tým Kyberpohádek

12. 11. 2023 18:48

Nejbližší divadelní představení Kyberpohádek se koná 16. 12. 2023

Divadelní soubor 3D Company již po třetí představí divadelní inscenanci na motivy Kyberpohádek v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Představení se uskuteční dne 16. prosince 2023 od 15:00 hod.

Divadelní představení Kyberpohádek

12. 11. 2023 18:40

Kyberpohádky byly v DVTV

Před rokem jsme hovořili o Kyberpohádkách v DVTV -  O Kyberpohádkách na DVTV . Od té doby se Kyberpohádky rozrostly o čtyři nové příběhy a získaly řadu ocenění. Děkujeme všem za podporu.

Lze knihu Kyberpohádek získat i jinak?

Ano, aktuální knihu Kyberpohádek obsahující šest příběhů lze standardně koupit v E-Shopu Kybercentra: https://eshop.kybercentrum.cz/

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
10 000 Kč  •  1. 2. 2024 14:27
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  30. 1. 2024 15:42
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  15. 1. 2024 11:02
Zuzana
400 Kč  •  22. 12. 2023 15:14
Těší mě, že můžu podpořit výjimečný projekt výjimečného bývalého kolegu. Kniha bude pro dcerku :)..
Milý přispěvatel
3 500 Kč  •  20. 12. 2023 11:33
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  13. 12. 2023 11:08
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  14. 11. 2023 9:04
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  13. 11. 2023 18:42
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  13. 11. 2023 18:34
Dobrosrdečný přispěvatel
3 000 Kč  •  11. 11. 2023 12:58
Štědrý přispěvatel
400 Kč  •  9. 11. 2023 9:00
Velkorysý přispěvatel
300 Kč  •  8. 11. 2023 18:37

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu