Projekt ukončen:

Kniha kryptologie, šifrování a tajná písma

Milník 1/3

Zaplatíme grafickému studiu za grafickou přípravu knihy a podklady pro tisk.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
40 000 Kč

Milník 2/3

Za tento milník věnujeme knihu studentům – finalistům naší Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
80 000 Kč

Milník 3/3

Za cílovou částku věnujeme knihu do školních knihoven SŠ, které se zaměřují na výuku kybernetické bezpečnosti.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
120 000 Kč
 -
61 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
1 277 Kč
Průměrná výše příspěvku
10 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Kniha kryptologie, šifrování a tajná písma

Milník 1/3

Zaplatíme grafickému studiu za grafickou přípravu knihy a podklady pro tisk.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
40 000 Kč

Milník 2/3

Za tento milník věnujeme knihu studentům – finalistům naší Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
80 000 Kč

Milník 3/3

Za cílovou částku věnujeme knihu do školních knihoven SŠ, které se zaměřují na výuku kybernetické bezpečnosti.

Vybráno 0 Kč 77 900 Kč
120 000 Kč
Zakladatel
Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.
Datum přidání
24. 3. 2023

Představení projektu

O čem kniha je?

Kniha předního českého kryptologa a popularizátora šifrování dokazuje, jak fascinující a dobrodružná může věda o kódech a šifrách být. Autor, který má bohatou zkušenost z popularizace této oblasti, čtenáře uvádí do tajů šifrování, dešifrování a neviditelných písem, vybízí jej k praktickému použití a krátkou exkurzí do dějin dokazuje, že utajované texty provází lidstvo odnepaměti a jsou nejen velmi zajímavé, ale i nepostradatelné.

Proč kniha vznikla?

V současné době se vlivem nestabilní situace ve světě a vzhledem k novým výzvám z posledních let, jako je ochrana osobních údajů, ochrana kritických a významných informačních systémů, ochrana telekomunikačních dat, ochrana bankovních systémů, ochrana uživatelského prostředí, bezpečnost internetového prostředí atd. velmi zvýšil zájem o informační a kybernetickou bezpečnost. Nedílnou součástí tohoto zájmu je zvýšený zájem o kryptologii. Před odborníky v této oblasti jsou velmi náročné úkoly, a to v oblasti zabezpečení 5G technologie, internetu věcí IOT, zabránění zneužití umělé inteligence, v náhradě šifrovacích algoritmů a protokolů za nové, které budou kvantově odolné atd. Tam všude se využívá kryptologie. Nejde jen o různé druhy šifrování, ale i o další kryptografické primitivy (hašovací funkce, náhodné algoritmy, ..). Pro pochopení základů šifrování a hledání cesty k dokonalým bezpečným algoritmům je dobré se seznámit s fascinujícím vývojem v této oblasti od prvních naivních šifer záměny až po prokázání existence absolutně bezpečné šifry. Základní myšlenky zabezpečení zůstávají shodné, ale díky neustále se rozvíjejícím metodám a novým technologiím jejich realizace předčila očekávání samotných tvůrců.

Kdy byla kniha poprvé vydána a proč vzniká vydání nové?

Tato kniha byla vydána v roce 2006 v nakladatelství Albatros, edice OKO. I přes náklad 8000 ks byla velmi rychle rozebrána a velký zájem o ni přetrvává dodnes. Od té doby vyšla řada výborných knih, kde je zpracována obdobná tématika (zpravidla s důrazem na historii kryptologie). Přesto se (z došlé korespondence) zdá, že tato knížka dosáhla obliby především tím, čím se odlišuje. Je psána pro děti, tudíž velmi srozumitelně, ale současně s použitím přesné terminologie. Je kombinací výkladu, velkého počtu historických událostí, přehledů skutečných šifrových systémů, ale i šifer, které se používaly spíše při různých hrách, na táborech apod., obsahuje závěrečný šifrový test. Stálý zájem čtenářů se stal podnětem k rozhodnutí vydat tuto knihu znovu, což se díky skvělé spolupráci s Centrem kybernetické bezpečnosti, z.ú. stalo skutečností. (Autor Pavel Vondruška)

O autorovi

Pavel Vondruška vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1987 se profesionálně zabývá kryptologií. Pracoval jako kryptolog na MV ČR, na NBÚ a na ÚOOÚ. Od roku 2004 externě přednáší na MFF UK předmět Standardy a kryptografie. Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu a příslušné prováděcí vyhlášky, vydal knihu Elektronický podpis. V letech 1999 – 2014 vydával elektronické sešity Crypto-World věnované kryptologii a informační bezpečnosti. Je členem výboru SSKB (Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti).

Kdo za projektem stojí?

Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú. (KyberCentrum) vzniklo v roce 2021 a navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA (www.afcea.cz) a jejich partnerů a chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, a to zejména mezi mládeží, studenty a učiteli. Historie těchto aktivit sahá až do roku 1997.

Od roku 2010 vznikla na platformě Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti celá řada osvětových a odborných projektů určených jak pro odbornou veřejnost, bezpečnostní komunitu, tak i pro studenty a učitele. Mezi nejvýznamnější a velmi úspěšné projekty patří:

 • Česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník kybernetické bezpečnosti (cybersecurity.cz/glossary.html). První oficiální verze slovníku, nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR (NBÚ) a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti byla vydána již v roce 2012. Slovník byl v letech 2013 – 2022 několikrát upraven a rozšířen, a to i s ohledem na novou českou a evropskou legislativu. V roce 2022 Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. a Česká pobočka AFCEA pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a za odborné podpory Policejní akademie ČR v Praze bylo vydáno páté aktualizované a rozšířené vydání pod ISBN 978–80–908388–4–0. Dne 14. února 2014, v rámci 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), do kterého bylo přihlášeno 91 titulů, odborná porota složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, udělila elektronické verzi Česko-anglického a anglicko-českého slovníku kybernetické bezpečnosti Cenu poroty za elektronický slovník.
 • Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti (KyberSoutěž, kybersoutez.cz). Soutěž (původně jako středoškolská) vznikla v roce 2016 a okamžitě se stal součástí evropské iniciativy European Cyber Security Challenge podporované Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Zároveň se stala jedním z nejúspěšnějších projektů stejného typu v EU. Každoročně se do soutěže zapojují tisíce studentů (v posledním ročníku 7.134 studentů) ze všech druhů škol ve věku od 9 do 25 let, kteří soutěží ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Ti nejlepší se pak účastní celé řady evropských a mezinárodních soutěží. Od roku 2016 se do soutěže zapojilo téměř 30.000 studentů, z toho 9.300 děvčat.
 • Letní škola kybernetické bezpečnosti – je jednou z navazujících aktivit na KyberSoutěž. Ve spolupráci s akademickými partnery se nejúspěšnější a vybraní účastníci KyberSoutěže účastní týmových odborných i zábavných aktivit s cílem rozšířit jejich znalosti, odborné dovednosti, ale zejména zkušenosti nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale například i v oblasti práce pod časovým stresem, týmové spolupráce, rychlého a logického uvažování, vedení týmu apod. Letní škola zpravidla probíhá ve dvou týdenních cyklech v Praze a v Brně.
 • Osvětové a odborné akce pro studenty a učitele – jsou další navazující aktivitou na KyberSoutěž. Každoročně se do nich zapojí až 10.000 studentů a jednotky stovek učitelů převážně středních škol z celé České republiky. Tyto aktivity probíhaly i v období pandemie COVID-19, a to formou on-line setkání, diskusí a webinářů.

Cílem KYBERCENTRA je nejen navázat na tyto aktivity, ale podpořit kybernetickou výchovu a osvětu na všech úrovních formálního vzdělávání od mateřských až po vysoké školy, poskytnout učitelů a pedagogům metodickou podporu a podílet se na vyhledávání a podpoře talentovaných mladých lidí se zájmem o kybernetickou bezpečnost. Od roku 2021 vznikla celá řada nových projektů, například:

 • KYBERPOHÁDKY (kyberpohadky.cz) – Projekt KYBERPOHÁDEK vznikl v návaznosti na dlouholetou práci odborníků a nadšenců z oblasti informačních technologií, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, kteří se mimo jiné věnují vzdělávání dětí, mládeže a učitelů, osvětě ve sféře digitálních dovedností a bezpečnosti. Základním cílem KYBERPOHÁDEK je poukázat prostřednictvím dobře známých pohádek na různá nebezpečí, která nás mohou v kybernetickém světě potkat, ale také na to, jak bychom se v něm měli chovat a co se nám může stát, kdybychom se v něm správně nechovali. Proto má Červená Karkulka kromě košíčku s dárky pro babičku i svůj nový mobilní telefon s připojením k internetu, proto mají kůzlátka zakódovaný zdánlivě bezpečný vstup do jejich domova, a proto má Šípková Růženka na zámku mnoho moderních zařízení, která známe a používáme v našem běžném životě. Rovněž KYBERPOHÁDKY byly podpořeny přispěvateli v rámci crowdfundingové kampaně.
 • Studentský kybernetický akcelerátor (SKA) – Hlavním cílem SKA je vytipování důležitých, pro budoucnost kybernetické a informační bezpečnosti a kybernetické obrany zásadních témat, pro která neexistuje dostatek informací anebo odborníků, a zapojení mladých talentů do projektů založených na těchto tématech. V rámci SKA vzniklo několik studentských projektů a iniciativ, například CYBER ESCAPE ROOM, který byl několikrát prezentován studentům a učitelům, například za podpory Jihočeské hospodářské komory na DIGI DAY v Českých Budějovicích; anebo projekt tvorby bezpečnostních scénářů (úloh) pro CTF soutěže, do kterého se zapojili například studenti Smíchovské střední průmyslové školy a Gymnázia v Praze anebo INFIS v Plzni.
 • KYBER CENA ROKU (kybercena.cz) – Vizí a hlavním cílem projektu je zveřejňovat a propagovat dobré příklady a oceňovat jednotlivce a organizace podílející se na posilování odolnosti české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím pozitivně motivovat potenciální následovníky a šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany.
 • ENCYKLOPEDIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – v návaznosti na projekt výkladového česko-anglického slovníku kybernetické bezpečnosti vzniká česká encyklopedie kybernetické bezpečnosti. Věříme, že bude k dispozici v roce 2024 a bude opět k dispozici i pro naše podporovatele na DONIO.

Více o nás:

Náš hlavní web www.kybercentrum.cz

Weby našich projektů:

Náš Instagram: @Kybersoutez a @KyberCenaRoku

Náš Twitter: @Kybersoutez a @Kybercentrum

Náš Facebook: @Kybersoutez

Náš YouTube: @kybersoutezcr713

Na co vybrané peníze použijeme?

Vlastní přípravu pro tisk a výrobu knihy bude zabezpečovat profesionální studio (nakladatelství). Mezi nejdražší položky patří i samotný tisk. Věříme, že i díky Tobě se podaří knihu vyrobit na kvalitním papíře a v kvalitním provedení, aby kniha dlouho vydržela. Investovat budeme i do vybraných marketingových předmětů, které podpoří vydání a distribuci vlastní knihy a odmění naše podporovatele (i Tebe).

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Milý přispěvatel
900 Kč  •  21. 6. 2023 17:58
Štědrý přispěvatel
2 000 Kč  •  20. 6. 2023 20:58
Štědrý přispěvatel
900 Kč  •  20. 6. 2023 16:37
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  20. 6. 2023 13:53
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 6. 2023 15:28
Milý přispěvatel
900 Kč  •  2. 6. 2023 16:55
Milý přispěvatel
100 Kč  •  31. 5. 2023 14:53
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  31. 5. 2023 14:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 5. 2023 22:33
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
7 994 Kč  •  24. 5. 2023 10:21
Dobrosrdečný přispěvatel
400 Kč  •  23. 5. 2023 9:54
Velkorysý přispěvatel
2 000 Kč  •  12. 5. 2023 20:42
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  10. 5. 2023 10:41
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  10. 5. 2023 7:31
Pavel K.
1 000 Kč  •  9. 5. 2023 19:26
Ať se vše podaří. držíme palce :)
Velkorysý přispěvatel
999 Kč  •  9. 5. 2023 15:45
Milý přispěvatel
600 Kč  •  29. 4. 2023 18:56
Milý přispěvatel
600 Kč  •  28. 4. 2023 21:48
Štědrý přispěvatel
900 Kč  •  28. 4. 2023 10:34
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  27. 4. 2023 21:40
Milý přispěvatel
600 Kč  •  26. 4. 2023 8:32

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu