Projekt ukončen:

Haptická expozice na frýdlantském hradu – expozice přizpůsobená nevidomým

Vybráno 0 Kč 26 100 Kč
1 200 000 Kč
 -
35 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
746 Kč
Průměrná výše příspěvku
5 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
108 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Haptická expozice na frýdlantském hradu – expozice přizpůsobená nevidomým

Zakladatel
Spolek přátel historických památek Frýdlantska z.s.
Datum přidání
1. 12. 2023
Poslední aktualita

19. 3. 2024 10:28

Poděkování za vaši přízeň a rozloučení zároveň . . .

Vážení přátelé a příznivci.
Musím vám všem sdělit jednu nepříliš pozitivní informaci. Naše snaha získat částečně finanční prostředky cestou společnosti DONIO se bohužel nesetkala s úspěchem. Nepodařilo se nám překonat hranici, která by byla podle vnitřních podmínek této společnosti dostatečná pro proplacení finančních prostředků na tento projekt. Finanční prostředky, které jste nám zaslali cestou společnosti DONIO poslali, vám budou jimi  v příštích týdnech vráceny. Proč se nám nepodařilo oslovit dostatečný počet potencionálních dárců, přestože podporu nám na sociálních sítích vyjadřovalo ohromné množství lidí, si jistě vyhodnotíme. Ovšem to v žádném případě neznamená, že projekt končí ! V žádném případě ! Budeme v něm pokračovat, jen finanční prostředky budeme zajišťovat jiným způsobem a přímo. Nic se tedy na našem zámětu nemění . A s otevřením první etapy dočasné výstavy na Státním hradu a zámku Frýdlant počítáme v nezměněném termínu – tedy k 1. 4. 2025.Vždyť výrobu replik zbraní i dalších předmětů máme již z 90 % domluvenou. Protože nám společnost DONIO předala vaše mailové adresy, zašleme každému z vás malý dárek jako ocenění vaší pomoci. Děkujeme ještě jednou za vaše přispění a doufáme, že neztratíme vaši přízeň a budeme moci i v budoucnu počítat s vaší pomocí.
Mirek Dolanský

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení projektu

Co znamená „haptické“ :

Haptické vnímání je proces rozpoznávání předmětů dotykem.

Připravovaná výstava cílí na osoby slabozraké či slepé, kterým dává možnost vzít vystavované předměty do ruky, a tak se vlastně s nimi možná poprvé v životě seznámit. 

Zároveň však expozice přinese poznání například dětem a mládeži v rámci výuky dějepisu na základních či středních školách a v neposlední řadě i všem návštěvníkům Státního hradu a zámku Frýdlant. Veškeré informace budou samozřejmě dostupné i obvyklými způsoby.

Lidé, kteří jsou ochuzeni o zrakové vjemy si těžko představí podobu tváře konkrétní osoby, půdorys hradu či zámku v obraze času, šlechtický erb, vyznamenání a běžně používané předměty.

Součástí této expozice bude připomenutí pěti majitelů frýdlantského hradu a zámku. Majitelů, kteří se do historie zapsali i jako válečníci.

Budou představeni návštěvníkům nejen běžným způsobem, tedy pomocí klasických exponátů, ale také pomocí plasticky pojatých předmětů. Vidící návštěvník si je bude moci prohlédnout, člověk s problémy vidění si je „ prohlédne“ hmatem.

Stejně tak popis exponátů bude k dispozici nejen běžným způsobem, ale i Brailleovým slepeckým písmem.

Krom replik zbraní budou na této výstavě samozřejmě i další předměty, povětšinou též repliky či kopie, aby bylo možné si na ně sáhnout.                                                                           

                                                                                                                                    V této záležitosti jsme navázali kontakt se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, abychom naši výstavu učinili pro jejich klienty co možná nejzajímavější a nejdostupnější. 

První etapa výstavy, na kterou nyní zajišťujeme finanční prostředky, by měla být instalována do 1. 4. 2025. Krom seznámení s slavnými majiteli se bude jednat i o více než 60 kusů replik historických zbraní, jejichž originály se nacházejí nejen na Frýdlantu, ale i v řadě dalších expozic v muzeích, na hradech a zámcích, či v soukromých sbírkách.

Tento relativně dlouhý časový úsek umožní nejen časově náročnou výrobu vystavovaných předmětů, ale také čas k postupnému zajištění potřebných finančních zdrojů.

Součástí tohoto projektu, který vám nyní představujeme, a zároveň vás prosíme o jeho podporu, je i nedestruktivní průzkum redernské hrobky v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu, který doplní naše znalosti a s jehož závěry seznámíme i širokou veřejnost.

Další informace naleznete na : https://pamatky-frydlantska.cz/

Kdo za projektem stojí?

Kdo jsme.

Spolek přátel historických památek Frýdlantska, z.s., je českou neziskovou organizací, která se zabývá popularizací historických událostí, osobností, objektů i předmětů hmotné kultury.

Společnost několika bývalých průvodců na krásném Státním hradu a zámku Frýdlant.       

Tedy, abychom byli přesní. Někteří z nás zde provázeli před více než padesáti lety. A někteří se opět po letech k provázení vrátili.                                                                                                 

 Všechny nás však tento krásný objekt uchvátil a ovlivnil náš život až do dnešních dnů.

Na co vybrané peníze použijeme?

Především na zadání výroby replik historických zbraní a dalších předmětů, např. stojanů, vitrín, vytvoření  nosičů popisů u jednotlivých exponátů a popisů vlastních.  A to jak pro běžné návštěvníky, tak pro návštěvníky nevidomé.

Dále potom na zajištění průzkumu Redernské hrobky v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

19. 3. 2024 10:28

Poděkování za vaši přízeň a rozloučení zároveň . . .

Vážení přátelé a příznivci.
Musím vám všem sdělit jednu nepříliš pozitivní informaci. Naše snaha získat částečně finanční prostředky cestou společnosti DONIO se bohužel nesetkala s úspěchem. Nepodařilo se nám překonat hranici, která by byla podle vnitřních podmínek této společnosti dostatečná pro proplacení finančních prostředků na tento projekt. Finanční prostředky, které jste nám zaslali cestou společnosti DONIO poslali, vám budou jimi  v příštích týdnech vráceny. Proč se nám nepodařilo oslovit dostatečný počet potencionálních dárců, přestože podporu nám na sociálních sítích vyjadřovalo ohromné množství lidí, si jistě vyhodnotíme. Ovšem to v žádném případě neznamená, že projekt končí ! V žádném případě ! Budeme v něm pokračovat, jen finanční prostředky budeme zajišťovat jiným způsobem a přímo. Nic se tedy na našem zámětu nemění . A s otevřením první etapy dočasné výstavy na Státním hradu a zámku Frýdlant počítáme v nezměněném termínu – tedy k 1. 4. 2025.Vždyť výrobu replik zbraní i dalších předmětů máme již z 90 % domluvenou. Protože nám společnost DONIO předala vaše mailové adresy, zašleme každému z vás malý dárek jako ocenění vaší pomoci. Děkujeme ještě jednou za vaše přispění a doufáme, že neztratíme vaši přízeň a budeme moci i v budoucnu počítat s vaší pomocí.
Mirek Dolanský

4. 3. 2024 7:41

Video a podpora od Romana Spáčila – šermířská společnost MERLET

Až z Jihoafrické republiky nám přišlo toto video.

https://youtu.be/xM_itI2HacY

Děkujeme.

28. 2. 2024 12:24

Exponáty . . .

Začali jsme konkretizovat seznam exponátů, které budou tvořit obsah první etapy dočasné výstavy na Státním hradě a zámku Frýdlant.

Výběr konzultujeme s řadou odborníků a historiků.

Rozhodli jsme se však, dát příležitost i našim příznivcům a všem, kteří sledují naše konání. Pokud chcete, napište nám, co by podle vás bylo dobré ještě přidat, aby představení pěti majitelů Frýdlantu bylo co nejplastičtější.

Upozorňujeme, že téměř všechny exponáty budou odpovídat požadavkům na haptickou, tedy dotykovou výstavu tak, aby nevidomí či slabozrací měli, pokud možno stejný prožitek, jako návštěvníci vidící, pro které bude výstava samozřejmě také určena.

Základní exponáty pro jednotlivé představované osobnosti.

Zbraně, zbroj.

Rulko z Bíbrštejna (1274) –

Meč jednoruční

Meč dlouhý

Dýka

Zbroj -   drátěná košile a náprsenková kapuce

Kopí

Štít se znakem Bíbrštejnů

Přílba – hrncová, kalota, šlap

Varkoč

Batvar

ostruhy

Melchior z Redernu (1600) –

Plátová půlzbroj (replika zbroje z náhrobku v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu)

Kord (replika z hrobu kostela Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu)

Dýka

Přilba (replika z hrobu kostela Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu)

Pistole s kolečkovým zámkem (puffer) + prachovnice,

Mušketa + prachovnice + furketa

Albrecht z Valdštejna (1630) –

Kord

Dýka

Pistole s kolečkovým zámkem + prachovnice

Mušketa + prachovnice + bandalír s apoštolky.

Partyzána

Matyáš Gallas (1640) –

Kord

Dýka

Pistole s kolečkovým zámkem + prachovnice

Mušketa + prachovnice + zátkový bodák

Halapartna

Eduard Clam-Gallas (1866) –

Pistole s perkusním zámkem – Lorenz

Jezdecká důstojnická šavle

Pruská pěchotní puška – Dreyse jehlovka + bodák

Rakouská pěchotní puška (Lorenz?) + bodák

Pruská pěchotní šavle

Rakouská jezdecká šavle

Základní exponáty pro jednotlivé představované osobnosti.

Ostatní předměty a artefakty – plastické – haptické (k „dotyku“)

Rulko z Bíbrštejna (1274) –

Rodový erb

Půdorys hradu z 13. – 14. stol.

Podobizna

Skleněný pohár na víno

Melchior z Redernu (1600) –

Rodový erb

Půdorys hradu z konce 16. stol.

Podobizna

Albrecht z Valdštejna (1630) –

Rodový erb

Půdorys hradu z počátku 17. stol.

Podobizna

Řád Zlatého rouna

Matyáš Gallas (1640) –

Rodový erb

Půdorys hradu ze 17. stol.

Podobizna

Eduard Clam-Gallas (1866) –

Rodový erb

Půdorys hradu 19. stol.

Podobizna

Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie

25. 2. 2024 12:18

Pan Marek Sýkora, herec Naivního divadla v Liberci.

22. 2. 2024 12:00

Další osobnost, tentokrát pan Miloslav Nevrlý, k našemu projektu.

RNDr. Miloslav Nevrlý a jeho podpora našeho projektu.https://youtu.be/IQPmKcYjcTY

13. 2. 2024 8:21

Dotkni se minulosti.

V nynější době připravovaný projekt „Dotkni se minulosti“, jehož cílem je umožnit nevidomým stejné poznání, jako lidem vidícím.

Výstava, která se otevře v prostorách frýdlantského hradu, si klade za cíl seznámit návštěvníky s pěti majiteli frýdlantského panství, známými válečníky své doby, od roku 1278 do roku 1866.

Výstava nabídne nevidomým návštěvníkům možnosti dotekového rozpoznání replik dobových zbraní stejně jako možnost si osahat 3D modely tváří historických postav, jejich erby, půdorysné zpodobnění objektu frýdlantského hradu a zámku v dané etapě výstavby, repliky dobových artefaktů a dalších předmětů z doby původních majitelů panství.

Výstava bude přizpůsobena nevidomým, ale přístupná bude i ostatním návštěvníkům. Výklad bude vhodný i pro školní exkurze v rámci výuky dějepisu / historie.

Máme v plánu představit více než 60 replik převážně chladných, ale i palných zbraní.

Výstava bude zpřístupněna od 1. 4. 2025, neboť výroba replik chladných i palných zbraní, které se ujali nejlepší čeští a slovenští zbrojíři, mečíři a puškaři je náročná nejen ekonomicky, ale i časově.

Další informace naleznete zde, na našich webových stránkách:  https://pamatky-frydlantska.cz/

či na Facebooku – https://www.facebook.com/groups/874460264187360 .

10. 2. 2024 19:11

Pan Vladimír Šindelář k našemu projektu.

Vladimír Šindelář – ředitel muzea v Milevsku, historik, spisovatel literatury faktu, šermíř . . . . Toto řekl k našemu projektu :

https://youtu.be/nfBDgTi7G5Y

3. 2. 2024 9:35

Krátká, ale podstatná, informace.

Prvního února proběhla první konzultační schůzka na SONS – Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky.

V téměř dvouhodinovém jednání s paní Alenou Hejčovou z „Metodického centra odstraňování bariér – zpřístupňování památek pro zrakově postižené“, jsme získali mnoho informací a řadu inspirativních nápadů, které, jak doufáme, zvýší úroveň našeho projektu.

Velmi cennou informací bylo i předání kontaktů na výrobce různých potřeb a pomůcek pro nevidomé a slabozraké, které využijeme při instalaci naší haptické výstavy na frýdlantském hradě.

Paní Hejčová bude i další z osobností, která přislíbila natočení krátkého videa pro propagaci tohoto projektu.

Odkaz na SONS – Metodické centrum :  https://www.sons.cz/pamatky

31. 1. 2024 7:48

Další osobnost, kterou oslovil náš projekt . . .

Co o našem projektu řekla – Markéta Pechová,

Plavkyně a první handicapovaná žena na světě, která v roce 2019 přeplavala kanál La Manche.

https://www.facebook.com/jaromir.dolansky/videos/691976499774449?idorvanity=1591957778251351

28. 1. 2024 11:50

První exponáty naší výstavy . . .

. . . . naleznete na : https://pic.twitter.com/mFqwXQ8R8i

26. 1. 2024 17:08

Napsali o nás v Kalendáři Liberecka :

Původním záměrem bylo pouze zaplnit na Frýdlantu prostor, který se uvolnil po přesunutí části sbírkových předmětů na jiné objekty

ve správě NPÚ, replikami historických zbraní. Postupně se však projekt vyvinul až do dnešní podoby. Tedy do podoby haptické výstavy.

O tom, že lidé s poškozeným zrakem či lidé zcela nevidomí mají omezenou možnost vnímání, netřeba diskutovat. Můžeme však vnímat i jinými smysly než zrakem, například hmatem, dotykem. A právě na myšlence umožnit nevidomým lepší možnosti poznání je postaven náš projekt.

Výstava, kterou připravuje Spolek přátel historických památek Frýdlantska z.s., si klade za cíl seznámit návštěvníky s pěti majiteli frýdlantského panství v letech 1278–1866, kteří byli zároveň známými válečníky své doby.

Expozice bude připravena tak, aby si mohli nevidomí návštěvníci osahat modely tváří těchto historických osobností, nejrůznější artefakty a předměty z oné doby vážící se k těmto osobnostem nebo půdorysné zpodobnění objektu frýdlantského hradu a zámku v té které etapě výstavby. Návštěvníkům bude také představeno zhruba na šedesát replik historických zbraní, které vytvoří nejlepší čeští a slovenští mečíři dnešní doby. Většinu těchto zbraní bude opět možno vzít do rukou (z bezpečnostních důvodů nebudou repliky broušeny ‚do ostra').

Výstava, již vzhledem k náročnosti výroby replik zbraní a ostatních předmětů, by měla být otevřena k 1. dubnu 2025, její druhá etapa poté v sezoně 2026.

Během března proběhne poslední měsíc sbírky, kterou pro nás na podporu haptické expozice na frýdlantském hradu zajišťuje společnost DONIO.

Budeme Vám vděčni za jakoukoliv pomoc a přispění.

Stránky sbírky: www.donio.cz/hapticka-expozice-na-frydlantskem-hradu

Webové stránky spolku: www.pamatky-frydlantska.cz

20. 1. 2024 7:16

Pan Peter Koza, Svobodný šermířský mistr z Bratislavy a jeho výzva.

18. 1. 2024 15:01

Videa na jednom místě

Chcete-li si prohlédnout naráz videa k našemu projektu Spolku přátel historických památek Frýdlantska, z.s.
navštivte :    https://www.youtube.com/@nausiko
Další budou přibývat.

16. 1. 2024 16:32

Dalibor Buš. Herec brněnského divadla Husa na provázku. A co řekl o našem projektu ?

14. 1. 2024 19:30

Pět majitelů – pět válečníků.

A s nimi se budete moci na naší výstavě seznámit !

Zatím tak můžete učinit zde :   

https://pamatky-frydlantska.cz/aktuality/umoznit-nevidomym-stejne-poznani-jako-lidem-vidicim

10. 1. 2024 13:40

Připomenutí webových stránek

Deset dní již fungují a jsou doplňovány naše webové stránky.

Pojďte se podívat, co je na nich nového !

https://pamatky-frydlantska.cz/

8. 1. 2024 13:14

SONS- Další spolupracující organizace.

„Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. . . . .“

Tak uvádí svoji činnost Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Organizace, se kterou jsme navázali spolupráci. Od této spolupráce si slibujeme především odbornou pomoc při vlastní realizaci výstavy, aby odpovídala skutečným potřebám a možnostem nevidomých a slabozrakých.

Web :  https://www.sons.cz/

7. 1. 2024 7:44

Novinky na našem webu k 7. 1. 2024

Navštivte opět náš web !

Naleznete tam řadu novinek, třeba to, kdo s námi spolupracuje, či kdo vyrábí repliky zbraní pro dočasnou výstavu.

https://pamatky-frydlantska.cz/ 

6. 1. 2024 10:46

Veronika Korytářová

Veronika Korytářová

Liberecká herečka, představitelka náročných ženských i mužských rolí, držitelka ceny Thálie za rok 2022.

A také skvělý člověk a maminka čtyř dětí.

Toto řekla k našemu projektu.

5. 1. 2024 8:32

Součástí výstavy jsou i repliky zbraní – 1

A jedním z výrobců, kteří je pro naši výstavu zhotovují je pan Patrik Bárta. Jeden z nejlepších mečířů u nás. Více na : http://templ.net/cesky/

4. 1. 2024 12:19

Kdo za tímto projektem stojí.

Kdo jsou Ti, kteří tento projekt připravují ?

Podívejte se sem :  https://pamatky-frydlantska.cz/o-nas

2. 1. 2024 10:59

Jaroslav Achab Haidler a jeho podpora našeho projektu.

1. 1. 2024 14:50

Nový web našeho projektu ! A navíc, malé překvapení níže v textu .

Jak jsme slíbili – tak činíme. Dnešního dne spouštíme náš nový web

https://pamatky-frydlantska.cz/

A navíc !

První, kdo v roce 2024 zašle libovolně vysokou částku na podporu našeho projektu, bude odměněn krom dárku dle výše poskytnuté částky navíc i pamětním listem !

31. 12. 2023 5:59

Poděkování v posledním dni v roce.

Vážení přátelé.

Dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň i finanční podporu našeho projektu.

Zároveň si dovoluji vyjádřit naději, že díky vaší finanční pomoci se podaří realizovat tento projekt ku prospěchu všech, především těch, kterým chceme zprostředkovat stejné prožitky, jako ostatním návštěvníkům

. Tedy osobám s poškozeným zrakem a osobám nevidomým. 

27. 12. 2023 11:51

Pan Václav Vydra

a jeho povídání a podpora našemu projektu.

Naleznete zde :

https://www.youtube.com/watch?v=ell6-uSTAQ8

26. 12. 2023 16:26

Na co se můžete těšit od 1. 1. 2024 ?

Na nové webové stránky !

25. 12. 2023 8:39

Co znamená „haptické“ : Haptické vnímání je proces rozpoznávání předmětů dotykem.

Možná se někomu bude zdát, že tato informace je zbytečná. Ale opak je pravdou. Relativně běžně nepříliš používané slovo v názvu našeho projektu mohlo při prvním pohledu na naší sbírku zde mnohým připadat nezajímavé.

A proto se nedostali ani k přečtení druhé věty, která jej vysvětluje. . . .

Omlouvám se a doufám, že toto vysvětlení dostatečné alespoň proto, aby se lidé o náš projekt začali zajímat a věnovali mu trochu svého času. A třeba aby přispěli i nějakou  částkou na jeho realizaci.

Díky a krásné sváteční dny.

20. 12. 2023 19:48

100 dní

Ano, ještě sto dní máme na to, abychom získali základní

finanční prostředky na náš projekt, spojující historická poznání a podporu slabozrakým a nevidomým.

Ale – bez vaší pomoci zůstane tento projekt, který, alespoň podle vyjádření stovek a možná tisíců návštěvníků sociálních sítí, je přínosný a zajímavý, zůstane jen na papíře.

19. 12. 2023 6:41

Fotky pana kastelána

https://www.facebook.com/media/set?set=oa.706510158113683&type=3

Vypadá to tak, že fotografií je tolik, že každý pohled, který je jednou z odměn bude jiný. 

18. 12. 2023 6:24

Třetí pondělí naší sbírky

Milí přátelé a příznivci projektu dočasné haptické výstavy na Státním hradě a zámku Frýdlant.

Děkuji vám za sdílení a lajkování na sociálních sítích. 

Poprosím vás však, abyste věnovali trochu svého času prostudování projektu a zamyšlení se nad tím, zda je ve vašich možnostech přispět i drobnou částkou na financování jeho realizace.

Díky a krásný den.

16. 12. 2023 16:02

Náš projekt „Haptická expozice na frýdlantském hradu“ v předvečer třetí adventní neděle podpořil herec Šaldova divadla v Liberci, pan Václav Helšus. Děkujeme.

15. 12. 2023 8:01

Doplnění a vysvětlení . . .

Byl jsem dotázán, co vlastně budou moci nevidomí, ale i ostatní, návštěvníci moci na výstavě vlastně nalézt.

Je tedy na místě, abych na tuto otázku odpověděl.

Krom replik zbraní budou na této výstavě samozřejmě i další předměty, povětšinou též repliky či kopie, aby bylo možné si na ně sáhnout.

Lidé, kteří jsou ochuzeni o zrakové vjemy si těžko představí podobu tváře konkrétní osoby, půdorys hradu či zámku v obraze času, šlechtický erb, vyznamenání a další předměty.

Jsou odkázáni na popis průvodce. A ten je samozřejmě subjektivní.

A to chceme na naší výstavě změnit.

Součástí této expozice bude připomenutí minimálně tří, možná ale pěti majitelů frýdlantského hradu a zámku. Majitelů, kteří se do historie zapsali i jako válečníci.

Jsou to v první etapě Melchior z Redernu, Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna a Eduard Clam-Gallas.

V druhé potom Rulka z Biberštejna a Matyáš Gallas.

Budou představeni návštěvníkům nejen klasickým způsobem, tedy pomocí viditelných exponátů, ale také pomocí plastických předmětů, které budou vyrobeny na 3 D tiskárně. Běžný návštěvník si je bude moci prohlédnout, člověk s problémy vidění si je „ prohlédne“ hmatem.

Stejně tak popis exponátů bude k dispozici nejen běžným způsobem, ale i Brailleovým slepeckým písmem.

I když repliky zbraní budou podstatnou částí této výstavy, nebudou tedy určitě jediné.

14. 12. 2023 6:38

Děkujeme za sdílení na sítích

Děkujeme všem, které zaujal a oslovil tento náš projekt a kteří nám pomáhají sdílením dostat ho k co největšímu množství potencionálních dárců. Je pro nás ctí, že projekt zaujal například i ředitele ZOO Praha, pana Miroslava Bobka či známého novináře, pana  Jiřího X Doležala, kteří jej připomněli na svých sociálních sítích.   Děkujeme.

13. 12. 2023 7:00

Všimli jste si ?

Opět jsme doplnili odměny za vaši pomoc a přispění.

Tentokrát je odměnou „karetka“, ručně tkaná textilie. o délce 150 cm. Každá je originálem, každá je jiná.

( Ilustrační foto )

A co o ní píšou jinde ?

Tkanie na karetkách je veľmi stará technika. Najstarší dochovaný nález je z 12. storočia p.n.l a to z Téb (Egypt). Karetkovanie bolo obľúbené po celom svete, svoje miesto si našlo aj u Slovanov, či Vikingov. Využívali sa  hlavne na výrobu ozdobných lemov na oblečenie a jeho doplnky, opasky, rôzne popruhy, časti postrojov na dobytok, či kone. Dochovali sa aj nálezy karetiek vytvorených z hodvábu pretkávaného zlatom. V súčasnej dobe táto technika spriadania nití na karetkách znova ožíva . . .

12. 12. 2023 7:51

Nová výzva a zároveň poděkováni na sociálních sítích.

Milí přátelé a příznivci projektu dočasné haptické výstavy na Státním hradě a zámku Frýdlant. Děkuji vám za sdílení a lajkování. Je skvělé vidět, kolik lidí náš projekt, který spojuje seznamování veřejnosti s historií a zároveň otevírání nových možnost pro ty z nás, kteří jsou ochuzeni o zrakové vjemy, zaujal. Ale přesto mi prosím dovolte jednu prosbu.

Věnujte prosím trochu svého času i rozkliknutí odkazu na stránce DONIO a zvažte i finanční podporu projektu . Vždyť nejmenší částka, kterou můžete přispět, je deset korun ! A nám pomůže každá částka. Děkujeme.

11. 12. 2023 6:05

Milí donátoři

Děkuji vám upřímně za vaše příspěvky. Bez vás tento projekt není možné realizovat.

Ale prosím vás. Nezapomeňte na vlastní identifikaci, abychom vám mohli zaslat odměny za vaši šlechetnou pomoc.

Děkuji.

10. 12. 2023 6:08

Dva týdny do Štědrého dne

Myslíte si, že je brzy na rozesílání vánočních přání ? Já myslím, že je právě nyní ten správný čas. Přesně tento obrázek, spolu s prosbou o přispění na tento projekt, v následujícím týdnu obdrží moji přátelé.

9. 12. 2023 6:01

Fotografie si mohou prohlédnout i ti, co jsou na instagramu

A stačí k tomu jen se podívat na https://www.instagram.com/jaromir.dolansky/

8. 12. 2023 7:05

Stačí naskenovat a . . . . . jste v naší skupině !

7. 12. 2023 6:56

Na facebooku jinak a znovu

Abychom umožnili dostat informace k co největšímu množství lidí, založili jsme veřejnou skupinu – https://www.facebook.com/groups/1591957778251351

6. 12. 2023 8:42

Projekt v kostce

Kdo jsme :

Spolek přátel historických památek Frýdlantska

Náš projekt : 

Stálá výstava replik historických zbraní na Státním hradě a zámku Frýdlant

Nedestruktivní průzkum redernské hrobky ve Frýdlantu

https://www.facebook.com/groups/874460264187360

Co komu přinese výstava :

V první řadě nové možnosti poznání pro slepé a slabozraké. ( Haptická výstava )

Novou zkušenost všem návštěvníkům a možnost si „osahat“ repliky zbraní

Zboření mnoha mýtů o zbraních, obvyklých mezi laickou veřejností

Seznámení veřejnosti s pracemi nejlepších současných mečířů.

Oč vás prosíme :   O finanční příspěvek na realizaci cestou společnosti DONIO

5. 12. 2023 8:45

Mikuláš . . .

Dnes je den, kdy svatý Mikuláš obdarovává. . . . Historie nám připomíná, že je to velmi stará a úctyhodná tradice. Co takhle přidat mezi obdarované pro tentokrát i náš projekt ?

Děkujeme.

5. 12. 2023 6:51

Doplnili jsme informace o průzkumu Redernské hrobky

Spolek přátel historických památek Frýdlantska z.s.

Projekt: „Průzkum hrobky Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách“

Průzkum pohřebiště šlechtického rodu Redernů završí dosavadní poznatky shrnuté v knize „Redernové. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku“ (Praha 2011). Autor publikace, Milan Svoboda, neměl jinou možnost, než zpracovat a zveřejnit informace o zpřístupnění hrobky v l. 1808 a 1908, protože novější odborný výzkum dosud nebyl uskutečněn.

PROČ VÝZKUM PROBÍHÁ? V souvislosti se zjišťováním stability základů a celkové stavební kondice (a bezpečnosti) kostela Nalezení sv. Kříže se nabízí jedinečná možnost prozkoumat i stav a vzhled pohřebiště pod renesanční kaplí. Ta je opatřena mj. pískovcovým náhrobkem prvních a monumentálním mramorovým náhrobkem posledních příslušníků svobodných pánů (rytířů) z Redernu v Čechách. Hrobka však nebude otevřena, ale zavedeme do ní podlahou pouze sondu s malou kamerou o průměru 3 cm. Tím zůstane neporušena a zachována pro další výzkumy.

CO OD VÝZKUMU OČEKÁVÁME? Zjistíme, v jakém stavu se hrobka a porovnat ho s jejími popisy starými sto i dvě stě let. Mohli bychom najít měděné rakve (nebo jejich zbytky) i s jejich kovovou výzdobou. Zjistíme počet pochovaných těl členů tří generací rodiny Redernů. Uvidíme míru dochování jejich kosterních pozůstatků. Ty byly do krypty uloženy od druhé poloviny 16. století do počátku 17. věku. Nelze vyloučit, že se dochovala pohřební roucha, případně další hrobová výbava (zvl. zbraně u mužů). 

CO UDĚLÁME S VÝSLEDKY VÝZKUMU? Budou zveřejněny na webu Spolku historických památek Frýdlantska. Tiskem se informace objeví v odborném tisku (v časopise Fontes Nissae/Prameny Nisy) i formou popularizačních přednášek pro veřejnost i školy. Některé videosekvence budou uloženy na youtube.

4. 12. 2023 8:43

Něco k odměnám . . .

Jistě jste zaznamenali, že jsme na základě vašich doporučení rozšířili i odměny projektu za přispění.

Jednou z nich je stolní kalendář na rok 2025. Kalendář bude obsahovat 52 fotografií replik chladných zbraní, jejichž autory jsou měčíři, kteří s naším projektem spolupracují.

Jak vypadají jejich výrobky můžete vidět v obrázkových galeriích na https://www.facebook.com/groups/874460264187360

3. 12. 2023 10:07

Nově i na Twitteru

Od včerejška naleznete aktuality i na Twitteru.

https://twitter.com/MirekDolansky

2. 12. 2023 10:24

Doplnili jsme seznam odměn.

Na základě doporučení od vás jsme doplnili seznam odměn. 

Doufejme, že se vám budou líbit.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  18. 3. 2024 18:24
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  18. 3. 2024 2:27
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  14. 2. 2024 11:15
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  13. 2. 2024 18:39
Milý přispěvatel
1 200 Kč  •  12. 2. 2024 10:21
Milý přispěvatel
800 Kč  •  2. 2. 2024 17:24
Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  2. 2. 2024 15:34
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
450 Kč  •  19. 1. 2024 9:14
Vladislav D.
1 500 Kč  •  11. 1. 2024 21:58
Rád jsem podpořil nádhernou expozici. Velmi zajímavá myšlenka.
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  11. 1. 2024 10:49
Štědrý přispěvatel
250 Kč  •  10. 1. 2024 19:12
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  10. 1. 2024 18:10
Laskavý přispěvatel
550 Kč  •  9. 1. 2024 17:01
Laskavý přispěvatel
150 Kč  •  1. 1. 2024 13:19
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 17:57
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 9:17
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  28. 12. 2023 9:41
Milý přispěvatel
500 Kč  •  27. 12. 2023 12:39
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  23. 12. 2023 7:31

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu