#GasNetSrdcem

Jsme plynaři, jsme GasNet Jsme distributor zemního plynu. Pečujeme o největší plynárenskou síť v České republice, kterou proudí životně důležitý zdroj energie k milionům lidí. Každý den se staráme o to, aby zemní plyn doputoval bezpečně a spolehlivě k českým domácnostem a firmám. Věříme v budoucnost plynu. Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Zapojíme proto digitalizaci, inovace a nové technologie. Protože nám záleží na společné budoucnosti, chováme se ohleduplně, udržitelně a odpovědně: k sobě navzájem, našemu okolí a životnímu prostředí.

17 Vytvořených sbírek
1 645 146 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

 

Aktuality

Více o organizaci

#GasNetSrdcem

PODMÍNKY PROGRAMU

Záměry na sbírky přihlášené zaměstnanci skupiny GasNet musí splňovat interní pravidla programu #GasNetSrdcem. Soulad záměru s podmínkami vyhodnotí interní tým programu ve složení:

Magda Chvalinová, Andrej Bančanský, Anna Malínská, Michal Hrotík, Jan Láznička, Martina Večerová a Miluše Faifrová. Dále projde záměr hodnocením Donio s.r.o. (soulad s podmínkami veřejných sbírek). Pokud bude záměr v obou krocích schválen, bude sbírka spuštěna.

PODMÍNKY ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY GASNET

 • Záměr musí být v souladu se strategií ESG skupiny GasNet.
 • Záměr a následně i sbírka musí mít garanta mezi zaměstnanci skupiny GasNet (včetně zaměstnanců na DPP a DPČ). Jméno garanta bude zveřejněno na intranetu u jeho sbírky.
 • Každý záměr musí projít schválením týmu programu (pro musí být nadpoloviční většina členů týmu). Pokud je člen týmu zároveň překladatelem záměru, o svém záměru nehlasuje.
 • GasNet podpoří jednotlivé sbírky formou propagace a finančním příspěvkem, a to zejména u sbírek, které nebudou k 1. 12. 2022 naplněny do cílové částky.
 • Výše příspěvku na jednotlivé sbírky bude navržena týmem programu a následně schválena nejvyšším vedením skupiny GasNet.
 • Nejvyšší vedení skupiny GasNet má právo celý program #GasNetSrdcem zrušit v případě, že by ve společnosti nastala neočekávaná situace, která by měla dopad na financování tohoto programu.

PODMÍNKY SBÍRKY ZVEŘEJNĚNÉ NA DONIO.CZ

Zaměstnanecká sbírka v rámci programu #GasNetSrdcem bude vypsána na stránkách www.donio.cz, které provozuje Donio s.r.o. Sbírka tedy musí splňovat pravidla veřejné sbírky.

Obecná pravidla pro založení sbírky

 • Příjemce (fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch je sbírka pořádána) se zavazuje uvádět ve vztahu ke své osobě a sbírce vždy jen přesné a pravdivé informace. Je také povinen provozovateli sbírky (Donio) sdělit a aktualizovat své kontaktní údaje (naskenovat OP osoby v jejíž prospěch je sbírka založena, v případě organizace se údaje načtou z veřejných rejstříků) včetně bankovního spojení na účet, kam mají být prostředky ze sbírky poukázány. Přičemž příjemce musí být majitelem a disponentem daného bankovního účtu a vlastnictví účtu musí doložit (bude třeba už v procesu zakládání sbírky).
 • Předmětem sbírky nesmí být návrh k prodeji zboží či služby.
 • Součástí prezentace sbírky mohou být fotografie, video, hudba. Použití těchto audiovizuálních materiálů nesmí porušovat práva duševního vlastnictví. Pro tyto účely je třeba podepsat prohlášení GDPR a to od osoby, v jejíž prospěch je sbírka založena.
 • Příjemce nesmí v popisu dobročinné sbírky zveřejnit žádné nemravné, pohoršující či rasistické informace či dokumenty.

Konání dobročinné sbírky

 • Sbírka je zveřejněna na veřejných webových stránkách Donio.cz
 • Skupina GasNet je patronem sbírky, který přispívá k naplnění účelu sbírky a dobrému jménu provozovatele (Donio).

Ukončení sbírky

 • Sbírka je ukončena shromážděním peněžních prostředků, nebo uplynutím doby, jež byla pro její konání stanovena (standardně trvá 60 dní, lze ji případně i prodloužit nebo předčasně ukončit).
 • 100 % všech peněžitých prostředků po skončení sbírky převede provozovatel sbírky na bankovní účet příjemce. Příjemce musí použít veškeré prostředky ze sbírky na účel, ke kterému byla sbírka vypsána a doložit toto příslušnými doklady (faktury, účtenky, smlouvy apod.)
 • Sbírka bude na stránkách Donio.cz zveřejněna ještě 15 let od jejího založení.

Kompletní znění Darovacích pravidel Donio najdete ZDE.