Pomoc z energetické krize

5 Vytvořených sbírek
1 178 862 Kč Celkem vybráno

Institut prevence a řešení předlužení vytvořil iniciativu, Pro energie bez exekucí, na podporu jednotlivců, domácností i na šíření osvěty. Kromě toho se zaměřuje také na systémové změny, které mají zmírnit negativní důsledky dopadů na lidi.

Donio vnímá důležitost tématu a společně s Institutem se chce podílet na pomoci a zmírnění dopadů krize, která má a bude mít obrovský ekonomický i sociální dopad.

Přidejte se k nám a pomozte domácnostem, ale i malým podnikatelům.

Jak můžete pomoci?

Dopady na ekonomiku a finanční zdraví lidí jsou vážné už dnes, a jejich potíže se budou prohlubovat. Dotknou se každého, od nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři a matky samoživitelky, po střední třídu a nás všechny.

Pokud Vám to Vaše situace dovoluje, můžete přispět a pomoci konkrétním příběhům lidí, organizací, podnikatelů nebo na osvětu.

Sdílejte sbírky mezi své přátele a informujte je o možnostech, jak pomoci.

Čísla a dopady

11 %
domácnostem zůstává po zaplacení bydlení a jídla jen 100 Kč na den (na léky, oblečení, dopravu, nábytek atp.)
55 %
domácností hlásí střední i vážné finanční problémy v souvislosti s rostoucími cenami energií
10 %
je to u seniorů a u samostatně žijících dospělých
17 %
domácností žije v příjmové chudobě
25 %
domácností nemá na nenadálý výdaj 12 tisíc korun

Sbírky

Jak mohu zmírnit dopady energetické krize?

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat