DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je nezisková organizace, ve které poskytujeme již od roku 2011 adresnou, komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území ČR. Pomáháme jim zejména v posledních letech jejich pobytu v dětském domově a bezprostředně po jeho opuštění, abychom jim ulehčili vstup do samostatného života a pomohli k úspěšnému začlenění do společnosti.

2 Vytvořených sbírek
13 570 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Mladí lidé opouštějící dětské domovy jsou cílovou skupinou, na kterou se poněkud zapomíná. Vstup do samostatného života, bez podpory a zázemí vlastní rodiny, je i pro připraveného mladého člověka velmi těžkou životní zkouškou, která se bez pomoci zvenčí téměř nedá zvládnout. Proto se podporou v rámci našich projektů, a hlavně naším osobním přístupem, snažíme těmto dětem vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Nepodporujeme dětské domovy, ale vždy konkrétní děti (průběžně máme v našich projektech zapojeno přes 250 dětí ze 45 dětských domovů po celé ČR).

V našich 4 hlavních a stálých projektech plníme dětem opodstatněná přání, hradíme jim náklady spojené se studiem, poskytujeme jim materiální vybavení do jejich prvního samostatného bydlení, spoříme jim finance, které mají k dispozici po opuštění dětského domova, plníme jim narozeninová přání a poskytujeme jim ubytování ve dvou startovacích/krizových bytech.

Nečerpáme státní dotace, ani dotace z ESF, nepřizpůsobujeme naše projekty aktuálním grantovým výzvám, proto jsme schopni je v případě potřeby flexibilně upravit či rozšířit jejich působnost, aby pomohly tam, kde je to opravdu třeba.

Od roku 2014 jsme držiteli značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou musíme každoročně obhajovat a jednou za tři roky musí organizace projít znovu kompletním prověřením. Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace řádně a transparentně hospodaří se svěřenými prostředky a má přiměřené provozní náklady.