Oblastní charita Ústí nad Labem

Posláním Charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti. V současné době poskytujeme 10 registrovaných sociálních služeb a služby související ve čtyřech zařízeních v Ústí nad Labem a Chabařovicích.

1 Vytvořených sbírek
2 000 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Charita Ústí nad Labem poskytuje služby ve 4 zařízeních:

Dům Samaritán – služby pro osoby bez přístřeší

  • azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum

Dům pokojného stáří sv. Ludmily – služby pro seniory s Alzheimerovou a dalšími typy demencí

  • domov se zvláštním režimem

Dům sv. Materny – služby pro osoby sociálně vyloučené

  • terénní programy
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum pro rodinu Ovečka – služby pro rodiny s dětmi, pro děti a mládež

  • mateřské centrum
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rychlé kontakty

Web: https://charitausti.cz/
E-mail: charita@charitausti.cz
Telefon: 731 632 986

Sociální sítě