Cestou necestou z.ú.

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny.

2 Vytvořených sbírek
218 727 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Organizace byla založena v roce 2011 s cílem poskytovat služby vážně ohroženým dětem a jejich rodinám tak, aby mohly děti vyrůstat ve stabilním, bezpečném a citově vřelém rodinném prostředí.

Organizace realizuje Krizové centrum pro rodinu, které se zaměřuje na práci s dětmi, které zažily či zažívají ze strany svých blízkých zanedbávání, týrání či zneužívání.  Jednotlivé programy Krizového centra nabízí psychoterapeutickou podporu pro děti, výchovné a psychosociální poradenství pro rodiče, rodinnou terapii a sanaci rodiny. Veškerá činnost Krizového centra směřuje k tomu, aby se dětem v domácím prostředí neubližovalo, děti nemusely být odebrány z rodiny, popř. se do rodiny co nejdříve mohly navrátit a pomáhá dětem vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky.

Druhým pilířem činnosti organizace je Doprovázení pěstounských rodin, které se zaměřuje na psychosociální podporu pěstounů a dětí umístěných v pěstounské péči v rámci dohody o výkonu pěstounské péče. Děti, které jsou umístěny mimo svou rodinu, prošly často traumatickými zkušenostmi ze strany svých rodičů. Umístění mimo rodinu je pro ochranu těchto dětí nezbytným krokem, nicméně neřeší jejich psychickou újmu a následky, které si děti s touto zkušeností nesou často po celý život.