Česká federace nábytkových bank a re-use center

Sdružujeme nábytkové banky a re use centra v České republice a snažíme se zajistit podmínky pro lepší fungování a dostupnost v každém kraji.

1 Vytvořených sbírek
434 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Co stálo za vznikem federace?

Federace vznikla díky společnému zájmu zakladatelských organizací. Je jím téma reuse, snaha o smysluplné snižování množství komunálního odpadu a chuť toto téma rozvíjet a popularizovat v České republice.

Vize federace reuse center

Chceme utvářet svět, který podporuje cirkulaci věcí a snižuje nadměrnou spotřebu nových produktů a následnou produkci odpadů. V duchu akčních plánů pro 21. století (jako je European Green DealEvropský sociální pilíř – EPSP či Cíle udržitelného rozvoje OSN) chceme směřovat k lepšímu využívání zdrojů, které přinesou ekologičtější a udržitelnější budoucnost. Skrze změnu spotřebitelského chování nabízíme model, ve kterém nekončí použitelné věci na skládkách bez další možnosti využití, ale vrací se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci.

Rychlé kontakty

Web: https://www.reusefederace.cz/
E-mail: info@reusefederace.cz
Telefon: 724981240

Sociální sítě