Arnika, z.s.

Posláním Arniky je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

1 Vytvořených projektů
87 700 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Veřejnosti předáváme přesné, jasné a úplné informace podložené výsledky odborného bádání. Neřídíme se přitom zájmy jiné instituce a neakceptujeme, aby naše činnost sloužila politickým cílům. Věříme, že svobodné prostředí nám umožní zlepšovat životní prostředí u nás i v zahraničí.

Nebojíme se kontroverzních témat a neustupujeme ze snahy prosazovat účinná řešení. Hájíme práva těch nejslabších a podporujeme místní komunity usilující o změny k lepšímu. Navazujeme spolupráci s jednotlivci i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme k dosažení stanovených cílů. Spolupráce nám přináší nové úhly pohledu, díky nimž je svět bohatší.

Chceme zachovat podmínky a chránit prostředí pro veškerý rozmanitý život na planetě. Snažíme se proto napravit škody na životním prostředí způsobené člověkem a předcházet jim. Jsme přesvědčeni, že planeta má své limity. Podporujeme a vytváříme podmínky pro udržitelnou a sociálně spravedlivou společnost, která se k přírodě chová s pokorou a respektem.

Všichni lidé kdekoliv na světě mají nejen právo na zdravé životní prostředí, ale i právo spolurozhodovat o jeho budoucnosti. Věříme, že zákony musí platit pro všechny stejně a chránit i zranitelné a méně privilegované.

Hlásíme se k etickému kodexu ekologických organizací, pravidlům transparentnosti a etickému kodexu Arniky. Každý úspěch při prosazování zdravého životního prostředí je podmíněn čestností a slušností za všech okolností a bez kompromisů. Dodržujeme naše závazky a plníme sliby. Usilujeme o to, aby tyto hodnoty nebyly jen na papíře, ale byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.