ALSA, z.s.

ALSA, z.s. je jedinou organizací, která se v ČR zabývá tématikou ALS neboli amyotrofické laterální sklerózy. ALS je vzácné onemocnění, ale tito nemocní patří v oblasti péče na 2. místo v klientele hospiců, mobilních hospiců aj.

3 Vytvořených sbírek
486 193 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

ALSA, z.s. je jedinou organizací, která se v ČR zabývá tématikou ALS neboli amyotrofické laterální sklerózy. Aktivity našeho spolku se snaží podchytit širokou problematiku tohoto onemocnění. Velmi úzce spolupracuje s Neurologickou klinikou VFN v Praze, kde působí
tým odborníků specializující se na toto onemocnění. ALS je vzácné onemocnění, ale tito nemocní patří v oblasti péče na 2. místo v klientele hospiců, mobilních hospiců aj.

Mezi hlavní klinické aktivity spolku patří:
– jednání MZČR o systematizaci péče o nemocné
– spolupráce s Neuromuskulárními centry ČR ve fakultních nemocnicích
– školení zdravotnických a jiných profesionálů v tématice ALS
– zorganizování mobilní péče napříč ČR (mobilní týmy odborníků různých profesí)
– rekondiční pobyty a setkávání rodin nemocných
– rozvoj systematické multidisciplinární péče
– vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specializujícího se na  ALS

Rychlé kontakty

Web: https://www.zsalsa.cz/
E-mail: monika@zsalsa.cz
Telefon: 733525992

Sociální sítě