Vital life z. s.

Domov pro seniory, ve kterém pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a o osoby se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou demencí.

1 Vytvořených sbírek
2 800 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Nás domov pro seniory se zvláštním režimem Vital life je v provozu od 1. 1. 2013 (oprávnění k poskytování zdravotních služeb od 19. 11. 2014, registrace sociální služby od 18. 5. 2015).
Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a o osoby se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou demencí. Naším posláním je především poskytnout těmto osobám odbornou a kvalitní péči (individuálně, dle jejich potřeb a přání) a zajistit jim důstojné stáří. Každý den, minimálně jedním dobrým skutkem, byť jen malým činem, se pokoušíme zlepšit našim klientům podzim života. Náš domov v
rodinném stylu poskytuje v současné době zázemí 16-ti klientům, což je max. kapacita. Naši klienti mají vzhledem ke svému onemocnění velmi specifické potřeby, jelikož Alzheimerova
choroba a demence působí na každého člověka jinak. Pečujeme jak o seniory s částečně omezenou schopností pohybu, tak i o seniory, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, či zcela imobilní. Personál se skládá z všeobecných sester, pracovnic v sociální službě, sociální
pracovnice, hospodářky, administrativní pracovnice a uklízeček. Výběrem našich současných i nových zaměstnanců se snažíme pomoci nabídkou částečného úvazku hlavně maminkám s dětmi a osobám s omezením.